Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings-"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING

3 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur. Verdier:  Objektivitet  Kvalitet og etterrettelighet  Nysgjerrighet og åpenhet  Lagånd

4 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no FAGOMRÅDER  Atferdsøkologi  Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi  Botanikk og zoologi  Bærekraftig skog-, vilt- og fiskeforvaltning  Fornybar energi  Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer  Markeds-, ressursøkonomi og planlegging  Naturbasert reiseliv  Populasjonsøkologi  Ressurskartlegging  Treteknologi  Økofysiologi  Økotoksikologi

5 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no SATSINGSOMRÅDER:  Fornybar energi – potensial og miljøeffekter  Klimaendringer – effekter, botemidler og tilpasninger  Vern og bruk av natur – konflikter og muligheter  Økologi, biodiversitet og bevaringsbiologi

6 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no HVA TILBYR VI?  Forskning  Utdanning –Bachelorgrader –Mastergrader –Ph.D.  Etter- og videreutdanning  Samfunnskontakt, herunder innovasjon og næringsutvikling

7 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no FAGGRUPPER 1. BIODIVBiodiversitet, systematikk og evolusjon 2. WILMAFaunaforvaltning og økologi 3. PAINPlante-/dyrinteraksjoner 4. RØMSRessursøkonomi, marked og samfunn 5. SKOG&3Skog og tre 6. BEAMBiologiske effekter av miljøendringer

8 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STUDIEPROGRAM – BACHELOR (3 ÅR)  Fornybar energi  Skogfag  Økologi og naturforvaltning

9 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STUDIEPROGRAM – MASTER (2 ÅR)  Ecology (Økologi)  Fornybar energi  Naturbasert reiseliv  Naturforvaltning  Skogfag

10 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no GLIMT FRA FORSKNINGEN – UTVALGTE PROSJEKTER  Det skandinaviske bjørneprosjektet  Flybåren laser som fjernmålingsteknikk for kartlegging av skogøkosystemer (www.umb.no/lidar)www.umb.no/lidar  Blomster og bier: fra sex til naturforvaltning  Land-use and ecosystem function in forest landscapes  Skogbruk og klimagasstiltak i Norge  Bæreevne for elg i norske skoger

11 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no ANSATTE Professor = 22 Førsteamanuensis = 10 Midlertidige vitenskapelig = 18 Post. Doc. = 9 Stipendiater = 24 Teknisk/administrasjon = 15 Totalt 98 ansatte ved INA.

12 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no PRODUKSJON Type produksjon2006200720082009 Artikler: I internasjonale vitenskaplig tidsskrift med referee 789987102 I nasjonale vitenskapelige tidsskrift med referee 1126 I vitenskaplig antologi 2242 Ph.D.- og Dr.Philos-disputaser129167 Masteroppgaver (antall studenter i parentes) 48 (55) 55 (57) 47 (50) 61 (67)

13 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no INA regnskap – omsetning i 2006-2009 etter finansieringskilde (tall i 1000 kr) 2006200720082009 Ordinær kilde (US) & intern41 58040 79146 05146 837 Kommuner og Fylkeskommuner2581874934 Stat3 5203 8214 8405498 Norges Forskningsråd11 27812 98512 04114 458 Privat1 2322 8512 6961 942 Utlandet og EU1 7461 8452 1761 234 SUM59 61462 48067 74169 994

14 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no WWW.UMB.NO/INA Kontakt oss: INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING e-post: ina@umb.no tlf: 64 96 58 00 faks: 64 96 58 01


Laste ned ppt "INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google