Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings-"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING

3 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) STRATEGISK FAGPLAN Visjon: INA skal være et sterkt utdannings- og forskningsmiljø for kunnskapsutvikling om natur og menneskets bruk av natur. Verdier:  Objektivitet  Kvalitet og etterrettelighet  Nysgjerrighet og åpenhet  Lagånd

4 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) FAGOMRÅDER  Atferdsøkologi  Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi  Botanikk og zoologi  Bærekraftig skog-, vilt- og fiskeforvaltning  Fornybar energi  Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer  Markeds-, ressursøkonomi og planlegging  Naturbasert reiseliv  Populasjonsøkologi  Ressurskartlegging  Treteknologi  Økofysiologi  Økotoksikologi

5 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) SATSINGSOMRÅDER:  Fornybar energi – potensial og miljøeffekter  Klimaendringer – effekter, botemidler og tilpasninger  Vern og bruk av natur – konflikter og muligheter  Økologi, biodiversitet og bevaringsbiologi

6 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) HVA TILBYR VI?  Forskning  Utdanning –Bachelorgrader –Mastergrader –Ph.D.  Etter- og videreutdanning  Samfunnskontakt, herunder innovasjon og næringsutvikling

7 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) FAGGRUPPER 1. BIODIVBiodiversitet, systematikk og evolusjon 2. WILMAFaunaforvaltning og økologi 3. PAINPlante-/dyrinteraksjoner 4. RØMSRessursøkonomi, marked og samfunn 5. SKOG&3Skog og tre 6. BEAMBiologiske effekter av miljøendringer

8 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) STUDIEPROGRAM – BACHELOR (3 ÅR)  Fornybar energi  Skogfag  Økologi og naturforvaltning

9 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) STUDIEPROGRAM – MASTER (2 ÅR)  Ecology (Økologi)  Fornybar energi  Naturbasert reiseliv  Naturforvaltning  Skogfag

10 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) GLIMT FRA FORSKNINGEN – UTVALGTE PROSJEKTER  Det skandinaviske bjørneprosjektet  Flybåren laser som fjernmålingsteknikk for kartlegging av skogøkosystemer (www.umb.no/lidar)www.umb.no/lidar  Blomster og bier: fra sex til naturforvaltning  Land-use and ecosystem function in forest landscapes  Skogbruk og klimagasstiltak i Norge  Bæreevne for elg i norske skoger

11 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) ANSATTE Professor = 22 Førsteamanuensis = 10 Midlertidige vitenskapelig = 18 Post. Doc. = 9 Stipendiater = 24 Teknisk/administrasjon = 15 Totalt 98 ansatte ved INA.

12 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) PRODUKSJON Type produksjon Artikler: I internasjonale vitenskaplig tidsskrift med referee I nasjonale vitenskapelige tidsskrift med referee 1126 I vitenskaplig antologi 2242 Ph.D.- og Dr.Philos-disputaser Masteroppgaver (antall studenter i parentes) 48 (55) 55 (57) 47 (50) 61 (67)

13 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) INA regnskap – omsetning i etter finansieringskilde (tall i 1000 kr) Ordinær kilde (US) & intern Kommuner og Fylkeskommuner Stat Norges Forskningsråd Privat Utlandet og EU SUM

14 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) Kontakt oss: INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING e-post: tlf: faks:


Laste ned ppt "INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no STRATEGISK FAGPLAN 2009-2012 Visjon: INA skal være et sterkt utdannings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google