Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå Klassikerne: Kan tallfeste hvor tilfreds en person er Neoklassikerne: Nyttefunksjoner kan rangere alternativer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå Klassikerne: Kan tallfeste hvor tilfreds en person er Neoklassikerne: Nyttefunksjoner kan rangere alternativer."— Utskrift av presentasjonen:

1 KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå Klassikerne: Kan tallfeste hvor tilfreds en person er Neoklassikerne: Nyttefunksjoner kan rangere alternativer Normalt: Ordinal skala (kun rangere) Unntaksvis: Kardinal skala – kan tallfeste hvor mye bedre ett alternativ er enn et annet (intervaller). Ordinal nytte: En nytte-f. tilordner ett tall til hver godevektor slik at foretrukne godevektorer får høyere tall enn … Anta at u(. ) er en nyttefunksjon. Hvis (x 1, x 2 )  (y 1, y 2 ) da må (x 1, x 2 ) > (y 1, y 2 )

2 B. Mange nytte-f. kan beskrive de samme preferanser Generelt Hvis u(x 1, x 2 ) er en nytte-f. og f(.) er en hvilken som helst økende funksjon, så beskriver f(u(x 1, x 2 ) ) de samme preferanser som u(x 1, x 2 ) Eksempler Oppsummert: Hvilken som helst positiv monoton transformasjon av u(.) beskriver de samme preferenser

3 C. Konstruksjon av nyttefunksjoner – noen eksempler Perfekte substitutter Eksempel Generelt: u(x 1, x 2 )= ax 1 + bx 2 … og alle monotone positive transformasjoner av u(.) Perfekt komplementære goder Eksempel Generelt: u(x 1, x 2 )= min{ax 1,bx 2 } eks. a=b=1 …. og alle monotone positive …. av …. Cobb-Douglas funksjoner u(x 1, x 2 )= x 1 b x 2 c …. og alle monotone positive transformasjoner av ….

4 D. Fra nytte til Indifferens-Kurver (IK) Enkelt: Ei IK: Alle punkter der u(x 1, x 2 )=k Eks: u(x 1, x 2 )= x 1 +x 2 Tegn IK for u = 1 E. Grensenytte (marginal nytte=MU) og MRS MU er økt nytte ved marginal økning av ett gode, mens forbruk av alle andre goder holdes konstant Partiell derivasjon MU avhenger av hvilken funksjon som er valgt til å beskrive preferansene Konklusjon: MU ikke et operasjonelt begrep Men: MU 1 /MU 2 =MRS 1,2


Laste ned ppt "KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå Klassikerne: Kan tallfeste hvor tilfreds en person er Neoklassikerne: Nyttefunksjoner kan rangere alternativer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google