Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå"— Utskrift av presentasjonen:

1 KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå
Klassikerne: Kan tallfeste hvor tilfreds en person er Neoklassikerne: Nyttefunksjoner kan rangere alternativer Normalt: Ordinal skala (kun rangere) Unntaksvis: Kardinal skala – kan tallfeste hvor mye bedre ett alternativ er enn et annet (intervaller). Ordinal nytte: En nytte-f. tilordner ett tall til hver godevektor slik at foretrukne godevektorer får høyere tall enn … Anta at u(.) er en nyttefunksjon. Hvis (x1, x2)  (y1, y2) da må (x1, x2) > (y1, y2)

2 B. Mange nytte-f. kan beskrive de samme preferanser
 Generelt Hvis u(x1, x2) er en nytte-f. og f(.) er en hvilken som helst økende funksjon, så beskriver f(u(x1, x2) ) de samme preferanser som u(x1, x2)  Eksempler Oppsummert: Hvilken som helst positiv monoton transformasjon av u(.) beskriver de samme preferenser

3 C. Konstruksjon av nyttefunksjoner – noen eksempler
Perfekte substitutter Eksempel Generelt: u(x1, x2)= ax1 + bx2 … og alle monotone positive transformasjoner av u(.) Perfekt komplementære goder Generelt: u(x1, x2)= min{ax1,bx2 } eks. a=b=1 …. og alle monotone positive …. av …. Cobb-Douglas funksjoner u(x1, x2)= x1bx2c …. og alle monotone positive transformasjoner av ….

4 D. Fra nytte til Indifferens-Kurver (IK)
Enkelt: Ei IK: Alle punkter der u(x1, x2)=k Eks: u(x1, x2)= x1+x2 Tegn IK for u = 1    E. Grensenytte (marginal nytte=MU) og MRS MU er økt nytte ved marginal økning av ett gode, mens forbruk av alle andre goder holdes konstant Partiell derivasjon MU avhenger av hvilken funksjon som er valgt til å beskrive preferansene Konklusjon: MU ikke et operasjonelt begrep Men: MU1/MU2=MRS1,2


Laste ned ppt "KAP. 4: NYTTE A. Nyttefunksjoner før og nå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google