Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Feil og feiloppretting Feil vil alltid oppstå  Murphy’s lov: “Alt som kan gå galt, vil gå galt” Feil må tas på alvor og antall feil må reduseres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Feil og feiloppretting Feil vil alltid oppstå  Murphy’s lov: “Alt som kan gå galt, vil gå galt” Feil må tas på alvor og antall feil må reduseres."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Feil og feiloppretting Feil vil alltid oppstå  Murphy’s lov: “Alt som kan gå galt, vil gå galt” Feil må tas på alvor og antall feil må reduseres Konsekvensen av feil kan være ulik - en må skille mellom viktige og uviktige feil  Kritiske feil  Irriterende feil Feil kan ha en positiv side - som en mulighet til å lære

2 BUS2402 Handtering av risiko Hvilke feil kan eventuelt oppstå? Hvordan hindre feil? Hvordan redusere konsekvensen av feil? Hvordan gjenopprette feilfri tilstand?

3 BUS2403 Årsaker til feil I Feil i forsyning  Mer viktig etter hvert som en er blitt mer avhengig av leverandører s 574, siste linje: ”Potentially the risk of disruption has increased dramatically as the result of a too-narrow focus on supply chain efficiency at the expence of effectiveness.”

4 BUS2404 Årsaker til feil II Menneskelige feil  Personalet er fraværende/syke/osv.  Feilvurderinger (errors)  Avvik fra fastlagte prosedyrer (violations) Organisasjonsmessige feil  Interne systemer kan øke sannsynligheten for feil (f.eks. finanssektoren) Utstyrsfeil  Maskiner, utstyr, bygninger  Delvis forringelse eller total feil

5 BUS2405 Årsaker til feil III Designfeil på produkt eller tjeneste  Brist i implementering av forventede krav  Kravene har endret seg Kundefeil  Misbruk (ubevisst eller bevisst)  Produsenten har også et ansvar for å redusere dette gjennom opplæring og bedre design Forstyrrelser i omgivelsene E-handel og internett (IT-sikkerhet)

6 BUS2406 Hvordan måle feil? Feilrate: eller Feilratens utvikling over tid (badekar-kurven)  Stadium med innkjøringsproblemer  Stadium med normal drift  Stadium med økende slitasjeproblemer Feilratens utvikling ved tjenesteproduksjon

7 BUS2407 Feilratens utvikling (badekar-kurven) Tid Feil- rate Elektronisk utstyr Mekanisk utstyr Igang- kjøring Stabil fase Slitasje Tjenester

8 BUS2408 Pålitelighet I Enkeltkomponentenes pålitelighet for en gitt tidsperiode: R i Systemets pålitelighet ved seriekobling av n uavhengige komponenter: Når antall komponenter øker vil systemets pålitelighet bli kraftig redusert Eksempel: Boeing 747 – 4(6?) mill. komponenter

9 BUS2409 Pålitelighet II Mean Time Between Failures (MTBF) Mean Time To Repair (MTTR) Tilgjengelighet (Availability)

10 BUS24010 Feilprevensjon og gjenoppretting Oppdage og analysere feil Hva er feil og hvorfor? Forbedre system- påliteligheten Hindre at ting går galt Gjenoppretting Takle situasjonen når ting går galt

11 BUS24011 Hvordan oppdage feil? Feil oppdages ikke fordi:  Personalet ikke vil synliggjøre dem  Det eksisterer ikke et system for å identifisere dem  Ledelsen ikke er interessert i forbedringer Datainnsamling Undersøkelser under prosessen Maskindiagnose Intervjuer ved avslutning av tjeneste Meningsmålinger og fokusgrupper Klageskjemaer Generelle spørreskjemaer

12 BUS24012 Feilanalyser Hvorfor har feilen oppstått? Ulykkeskommisjoner Produktansvar og sporbarhet Analyse av klager  Klagene er bare toppen av isfjellet  Antall og innhold Analyse av kritiske hendelser (positive eller negative) Feilmode- og feileffekt-analyse (FMEA) Feiltre-analyse (AND og OR-noder)

13 BUS24013 Feilmode- og effekt-analyse (FMEA) Finne egenskaper som er kritiske m.h.t. feil Sjekkliste:  Komponent  Type feil  Effekt av feil  Årsak til feil  Sannsynlighet for feil: a  Alvorlighetsgrad av feil: b  Sannsynlighet for skade før oppdaging: c  Risk Priority Number (PRN)

14 BUS24014 Feiltre-analyse Kald mat serveres Kald matKald tallerken Feil på ovn Feil steketid Frosne varer Varmer er feil Feil varmetid Ikke varmet Og Eller

15 BUS24015 Forbedring av pålitelighet Fjerne feilmuligheter under design og produksjon  Designfasen  Statistisk prosesskontroll Feilsikring (poka-yoke)  Forhindre mennesker i å gjøre feil  Feilsikring av produsenten  Feilsikring av kunden

16 BUS24016 Forbedring av pålitelighet - Redundans A B B A Fly: 3-4 parallelle elektroniske styringssystemer Innbygging av redundans kan være kostbar metode B

17 BUS24017 Vedlikehold Viktig del av produksjonsavdelingens arbeid Økt sikkerhet Økt pålitelighet Høyere kvalitet Lavere kostnader Lengre levetider Høyere innbytteverdi

18 BUS24018 Vedlikeholdsstrategier Kjør til havari (Run To Breakdown, RTB) Forebyggende vedlikehold (Preventive Maintenance, PM) Tilstandsbasert vedlikehold (Condition-Based Maintenance, CBM)  Vibrasjoner  Innhold / sammensetning  Dimensjoner  Temperaturer  Produktkvalitet Blandet strategi - når passer ulike strategier?

19 BUS24019 Forebyggende vedlikehold Vedlikeholdskostnader  Arbeid (vedlikeholdspersonale, driftspersonale)  Redusert produksjon Havarikostnader  Reparasjonskostnader  Stopp i produksjonen  Vanskelig å optimere vareflyt (større buffer) Minimere totale kostnader  vedlikeholdskostnader + havarikostnader Feilfordelinger / feilratefunksjoner  Konstant, litt eller kraftig stigende feilrate?

20 BUS24020 Total Productive Maintenance (TPM) TPM: Produktivt vedlikehold utført av alle ansatte gjennom gruppeaktiviteter Produktivt vedlikehold: Vedlikeholdsledelse med fokus på pålitelighet, vedlikehold og økonomisk kostnadseffektivitet Basert på gruppearbeid, bemyndigelse og kontinuerlig forbedring

21 BUS24021 Målene for TPM Forbedre utstyrseffektiviteten (OEE) Oppnå autonomt vedlikehold  Reparasjon  Forebygging  Forbedring Vedlikeholdsplaner for utstyret (PM, CBM, ansvarsfordeling mellom operatører og vedlikeholdsavdeling) Opplæring av personalet i vedlikehold Eliminer vedlikeholdsbehovet (vedlikeholdsprevensjon)

22 BUS24022 Pålitelighetsbasert vedlikehold (Reliability-centred maintenance - RCM) TPM fokuserer kanskje for mye på forebyggende vedlikehold Pålitelighetsbasert vedlikehold (RCM) fokuserer på de ulike feilmønstrene Vedlikeholdsstrategi tilpasset de ulike årsakene til feil I tillegg til å hindre feil må en redusere konsekvensene av feilene Passer bedre når forebyggende vedlikehold ikke er en effektiv metode

23 BUS24023 Gjenoppretting Kundene aksepterer ofte at feil oppstår ! Feilplanlegging - lage prosedyrer for gjenoppretting  Oppdag: Hva har skjedd, hvem blir berørt, hvorfor skjedde dette?  Utfør:Informer, stopp videreutvikling av konsekvenser  Lær:Finn årsak, fjern årsaken for framtiden  Planlegg:Finn mulige feilårsaker og lag gjenopprettingsprosedyrer Hvordan hindre og takle katastrofer?


Laste ned ppt "BUS2401 Feil og feiloppretting Feil vil alltid oppstå  Murphy’s lov: “Alt som kan gå galt, vil gå galt” Feil må tas på alvor og antall feil må reduseres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google