Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt for forsyning og etterspørsel ikke er sammenfallende Er lager verdiskapende?

2 Hvorfor har vi lager (ulike lagertyper)?
Sikkerhetslager Pga usikkerhet i forsyning og etterspørsel Sykluslager Produksjon eller bestilling i partier medfører behov for lager fram til neste parti ankommer Dekoblingslager (buffer) – jfr. TOC Forventningslager Oppbygging av lager for å kunne levere ved forventet økning i etterspørsel (evt. forsyning) Transportlager (pipeline) “Lager” i tidsrommet fra varene er reservert kunden til de er tilgjengelig for kunden

3 OM 12: Inventory Planning and Control
Antall lager Ett nivå Detaljhandel To nivå Sentrallager Distribusjonslager Produksjonsbedrifter Lager av råmaterialer og komponenter Varer i arbeid (work-in-progress, WIP) Ferdigvarelager Forsyningskjeder Mange lager på ulike nivå fra råvareprodusent til butikken BUS240 - OM

4 Beslutninger m.h.t. lager
Hvor mye skal bestilles? Ordrestørrelse Når skal det bestilles? Ordretidspunkt Hvordan styre lagersystemet?

5 Lagerkostnader Fast kostnad per bestilling
kontorarbeid, betalingskostnad, omstilling, leveringskostnad Kvantumsrabatter (evt. tillegg for små ordre) Kostnad ved å gå tom (ekstern/intern kunde) Arbeidskapitalkostnader Lagerdriftskostnader Forringelseskostnader Ineffektivitetskostnader Lager kan dekke over andre problemer - jfr. JIT

6 Lagerprofil, øyeblikkelig supplering
Snitt Lagernivå Tid

7 Definisjoner Etterspørsel per periode: D Ordrekvantum: Q
Tid mellom bestillinger: Antall bestillinger per periode: Lagerkostnad per enhet per periode: Ch Arbeidskapital, drift av lager, forringelse Kostnad for en ordre: Co Fast kostnad for bestilling, Kvantumskostnader

8 Totale lagerkostnader og optimalt bestillingskvantum
Totale lagerkostnader per periode: Optimalt bestillingskvantum:

9 Økonomisk ordrekvantum, EOQ

10 Lagerprofil, gradvis supplering
Q Demand, D Snitt Lagernivå M Production-demand, P-D Tid

11 Gradvis supplering (produksjon)
Produksjon per periode: P Totale lagerkostnader per periode: Optimalt partikvantum ved produksjon:

12 Kritikk av EOQ-modellen
Modellforutsetninger Basert på en enkel kostnadsmodell Stabilitet, en har full oversikt over kostnader Optimumsområdet er heldigvis relativt flatt Kostnader ved lagerhold kan være høyere Stort lager vil påvirke produksjonen negativt Større lagerkostnad  lavere optimumskvantum Prøv å redusere lagermengden Reduser de faste ordrekostnadene ved EDI. Hurtig omstilling av maskinene vil redusere de faste partikostnadene

13 Endring i økonomisk ordrekvantum
Høyere lagerkostnad Nye totalkostnader Kostnader per periode Lavere ordrekostnad Ny EOQ EOQ Q

14 Bruk av EOQ-modellen i USA og Japan
Co Ch EOQ-modell Qo USA D Co Ch EOQ-modell Qo Japan

15 Ordretidspunkt Øyeblikkelig levering Tidsforsinkelse før levering
Plasser ordre når lageret er tomt Tidsforsinkelse før levering Ordretidspunkt (Re-order point, ROP) før en går tom, tilsvarende størrelsen på ledetiden Lagermengde ved ordretidspunktet (Re-order level, ROL) Sikkerhetslager kan være nødvendig Variasjoner i etterspørsel i ledetiden Variasjoner i ledetiden Hvordan beregne sannsynlighet for å gå tom?

16 Ledetid og bestillingspunkt
Q Lagernivå ROL ROP Tid Ledetid

17 Ledetid og bestillingspunkt - usikker etterspørsel og leveringstid
Q Lagernivå ROL ROL { s ROP Tid

18 Styringssystemer Kontinuerlig oppfølging av lagerstatus
Konstant ordrekvantum (Q), variasjoner i ordreintervall Arbeidskrevende, spesielt ved mange lageruttak Periodisk oppfølging av lagerstatus Lagerstatus sjekkes ved bestemte tidspunkt Supplering av varer opp til gitt nivå Tidsintervallet for sjekk av lagerstatus er basert på ordrefrekvensen i EOQ To-beholdersystem og tre-beholdersystem Enkle systemer for lagerstyring

19 ABC-analyse Konsentrere seg om de lagerartiklene som har stor betydning Basert på omsetningsverdi (f.eks kr/år) Varegrupper (omtrentlig prosentinndeling) A: 20 % av antall artikler, 80 % av volumverdi B: 30 % av antall artikler, 10 % av volumverdi C: 50 % av antall artikler, 10 % av volumverdi Andre viktige faktorer ved ABC-analyse Konsekvenser av lagermanko (viktige deler) Usikkerhet i forsyning (vanskelig å etterfylle) Høy risiko for forringelse

20 Kumulativ andel av omsetning
ABC-analyse II 100 % Kumulativ andel av omsetning A B C 0 % 0 % 100 % Andel av antall artikler

21 Måling av lager Antall eller verdi av produkter på lager Lagerdekning
Hvor langt framover som lagerbeholdningen vil dekke etterspørselen Lageromsetningshastighet Antall ganger per år som lagerbeholdningen skiftes ut Servicegrad Andel av behovet som kan dekkes fra lager (enten komplette ordrer eller ordrelinjer) Andel av perioder uten lagermanko

22 Informasjons- og styringssystemer
OM 12: Inventory Planning and Control Informasjons- og styringssystemer Oppdatering av lagersaldoer ved innlegging og uttak Forenklet gjennom bruk av strekkoder og lignende Generering av ordrer Bestemme mengde og tidspunkt for ordre Manuell eller automatisk (EDI) Generering av lagerrapporter Prestasjonsmål Generering av prognoser BUS240 - OM


Laste ned ppt "Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google