Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt for forsyning og etterspørsel ikke er sammenfallende Er lager verdiskapende?

2 BUS2402 Hvorfor har vi lager (ulike lagertyper)? Sikkerhetslager  Pga usikkerhet i forsyning og etterspørsel Sykluslager  Produksjon eller bestilling i partier medfører behov for lager fram til neste parti ankommer Dekoblingslager (buffer) – jfr. TOC Forventningslager  Oppbygging av lager for å kunne levere ved forventet økning i etterspørsel (evt. forsyning) Transportlager (pipeline)  “Lager” i tidsrommet fra varene er reservert kunden til de er tilgjengelig for kunden

3 BUS2403 Antall lager Ett nivå  Detaljhandel To nivå  Sentrallager  Distribusjonslager Produksjonsbedrifter  Lager av råmaterialer og komponenter  Varer i arbeid (work-in-progress, WIP)  Ferdigvarelager Forsyningskjeder  Mange lager på ulike nivå fra råvareprodusent til butikken

4 BUS2404 Beslutninger m.h.t. lager Hvor mye skal bestilles?  Ordrestørrelse Når skal det bestilles?  Ordretidspunkt Hvordan styre lagersystemet?

5 BUS2405 Lagerkostnader Fast kostnad per bestilling  kontorarbeid, betalingskostnad, omstilling, leveringskostnad Kvantumsrabatter (evt. tillegg for små ordre) Kostnad ved å gå tom (ekstern/intern kunde) Arbeidskapitalkostnader Lagerdriftskostnader Forringelseskostnader Ineffektivitetskostnader  Lager kan dekke over andre problemer - jfr. JIT

6 BUS2406 Lagerprofil, øyeblikkelig supplering Tid Lagernivå Lager Snitt

7 BUS2407 Definisjoner Etterspørsel per periode: D Ordrekvantum: Q Tid mellom bestillinger: Antall bestillinger per periode: Lagerkostnad per enhet per periode: C h  Arbeidskapital, drift av lager, forringelse Kostnad for en ordre: C o  Fast kostnad for bestilling, Kvantumskostnader

8 BUS2408 Totale lagerkostnader og optimalt bestillingskvantum Totale lagerkostnader per periode: Optimalt bestillingskvantum:

9 BUS2409 Økonomisk ordrekvantum, EOQ

10 BUS24010 Lagerprofil, gradvis supplering Tid Lagernivå Lager Snitt Q Demand, D Production-demand, P-D M

11 BUS24011 Gradvis supplering (produksjon) Produksjon per periode: P Totale lagerkostnader per periode: Optimalt partikvantum ved produksjon:

12 BUS24012 Kritikk av EOQ-modellen Modellforutsetninger  Basert på en enkel kostnadsmodell  Stabilitet, en har full oversikt over kostnader  Optimumsområdet er heldigvis relativt flatt Kostnader ved lagerhold kan være høyere  Stort lager vil påvirke produksjonen negativt  Større lagerkostnad  lavere optimumskvantum Prøv å redusere lagermengden  Reduser de faste ordrekostnadene ved EDI. Hurtig omstilling av maskinene vil redusere de faste partikostnadene

13 BUS24013 Endring i økonomisk ordrekvantum Q Kostnader per periode Lavere ordrekostnad Høyere lagerkostnad Ny EOQ EOQ Nye totalkostnader

14 BUS24014 Bruk av EOQ-modellen i USA og Japan EOQ-modell QoQo DCoChDCoCh QoQo DCoChDCoCh USA Japan

15 BUS24015 Ordretidspunkt Øyeblikkelig levering  Plasser ordre når lageret er tomt Tidsforsinkelse før levering  Ordretidspunkt (Re-order point, ROP) før en går tom, tilsvarende størrelsen på ledetiden  Lagermengde ved ordretidspunktet (Re-order level, ROL) Sikkerhetslager kan være nødvendig  Variasjoner i etterspørsel i ledetiden  Variasjoner i ledetiden  Hvordan beregne sannsynlighet for å gå tom?

16 BUS24016 Ledetid og bestillingspunkt Tid Lagernivå Q Ledetid ROP ROL

17 BUS24017 Ledetid og bestillingspunkt - usikker etterspørsel og leveringstid Tid Lagernivå Q ROP ROL s 

18 BUS24018 Styringssystemer Kontinuerlig oppfølging av lagerstatus  Konstant ordrekvantum (Q), variasjoner i ordreintervall  Arbeidskrevende, spesielt ved mange lageruttak Periodisk oppfølging av lagerstatus  Lagerstatus sjekkes ved bestemte tidspunkt  Supplering av varer opp til gitt nivå  Tidsintervallet for sjekk av lagerstatus er basert på ordrefrekvensen i EOQ To-beholdersystem og tre-beholdersystem  Enkle systemer for lagerstyring

19 BUS24019 ABC-analyse Konsentrere seg om de lagerartiklene som har stor betydning Basert på omsetningsverdi (f.eks kr/år) Varegrupper (omtrentlig prosentinndeling)  A: 20 % av antall artikler, 80 % av volumverdi  B: 30 % av antall artikler, 10 % av volumverdi  C: 50 % av antall artikler, 10 % av volumverdi Andre viktige faktorer ved ABC-analyse  Konsekvenser av lagermanko (viktige deler)  Usikkerhet i forsyning (vanskelig å etterfylle)  Høy risiko for forringelse

20 BUS24020 ABC-analyse II Andel av antall artikler Kumulativ andel av omsetning 100 %0 % 100 %

21 BUS24021 Måling av lager Antall eller verdi av produkter på lager Lagerdekning  Hvor langt framover som lagerbeholdningen vil dekke etterspørselen Lageromsetningshastighet  Antall ganger per år som lagerbeholdningen skiftes ut Servicegrad  Andel av behovet som kan dekkes fra lager (enten komplette ordrer eller ordrelinjer)  Andel av perioder uten lagermanko

22 BUS24022 Informasjons- og styringssystemer Oppdatering av lagersaldoer ved innlegging og uttak  Forenklet gjennom bruk av strekkoder og lignende Generering av ordrer  Bestemme mengde og tidspunkt for ordre  Manuell eller automatisk (EDI) Generering av lagerrapporter  Prestasjonsmål Generering av prognoser


Laste ned ppt "BUS2401 Lager Akkumulering av transformerte input-ressurser (materiale, informasjon, kunder) i transformeringssystemet Lager er også nødvendig når tidspunkt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google