Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Coaching ved UMB Å coache akademikere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Coaching ved UMB Å coache akademikere."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Coaching ved UMB Å coache akademikere

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 Hvem er jeg? Elizabeth de Jong Bakgrunn: Født og oppvokst i Nederland Lærer Leder i privat og offentlig virksomhet i over 20 år Certified Professional Co-Active Coach (CPCC), relasjonscoach Coachingbakgrunn fra Coaching Training Institute (CTI) i USA CTI regnes som et av verdens ledende coachinginstitutter og er akkreditert av International Coach Federation (ICF).International Coach Federation (ICF).  Nå fung. personal- og organisasjonsdirektør ved UMB

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 Jeg er levende opptatt av Det potensial som ligger i mennesker og av hvordan vi handler, lærer, skaper, endrer og utvikler oss Har coachet i ca. 4 år, til sammen ca. 30 personer Bruker coaching som verktøy også i andre arbeidsoppgaver Velvillig arbeidsgiver har betalt for utdanningen

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 4 Erfaringer fra coaching Hva er coaching Hvordan coaching blir brukt Hvordan coaching i fremtiden skal være en del av UMB sitt veiledningstilbud til ansatte

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 5 HVA ER COACHING "Prosesser for å frigjøre og utvikle menneskers potensial” Ordets opprinnelse Coach Postvogn Frakter mennesker fra der de er til dit de ønsker å komme Fundament for coaching: filosofi, psykologi, kommunikasjon, pedagogikk, ledelse Utøver Den som blir coachet (eng. client)

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 6 Coachens ansvar: 1.Utforsk, klargjør og arbeid med det utøver ønsker å oppnå 2.Oppmuntre utøver til egen utforskning og egen oppdagelse 3.Bringe fram utøvers egne løsninger 4.Hold utøver ansvarlig (for mål, finne egne svar og gjennomføring av planene)

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 7 UtviklingsformalFag/yrkePerson RelasjonOver/underordnetLikestilt Coachens kompetanseFagProsess TidsdimensjonNåtidFramtid TilnærmingDiagnoseLøsning VurderingMulighet Metodeavgrensn.SamlebegrepAvgrenset tilnærming Ulike definisjoner av coaching

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 8 Min definisjon NÅ FRAMTIDFORTID bagasje drøm håp Privat Jobb Mening Erfaring Verdier Normer Å coache er å skape et utviklingsrom hvor mennesker regelmessig jobber med sine endringsønsker og sitt potensial mål-resultater forstå hvor og hvem du erønsker og drømmer være tilstede

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 9 Hvordan foregår en coachingprosess? 5 viktige elementer

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 10 MÅLESTOKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mål prosess resultat SMARTE MÅL Spesifikke Målbare Aksepterte Realistiske Tidsavgrenset Enkle å kommunisere FOKUS DEFINERING AV MÅL

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 11 ISFJELL: Koble opp utøver med iboende kunnskap atferd drømmer talenter normer motivasjon ambisjon intuisjon holdninger verdier Hva motiverer Hva gir/tar energi Selvinnsikt Verdikart Energikonto

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 12 FJERNE HINDRINGER Synliggjøre selvpålagte hindringer, ubevisste tanker og vaner som blokkerer det utøver vil oppnå Profil av den indre kritikker prosess utkomme

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 13 handle tenke ville fokus Perspektiver Muligheter Valg og konsekvenser Handling og forpliktelse Handlingsplaner Resultater Læring SMIDIGE BALANSERTE VALG

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 14 HER OG NÅ Stå i suksess Stå i nederlag Være i følelser Økt selvinnsikt EQ Frigjøre energi

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 15 kontekst identitet tankesett strategier handlingresultater Hva vil jeg? Hva tenker jeg? Hva gjør jeg? Triple-loop læring (transformasjon) Double-loop læring Single-loop læring

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 16 Hvordan coaching blir brukt ved UMB UMB har 2 interne coacher Ca. 40 stk har hatt coaching av interne coacher Kurs i coaching for studieveiledere (verktøy for veiledere) Coachingprinsipper brukt i kompetansetiltak (lederutvikling) Forsking på coaching ved UMB

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 17 Resultater så langt (27 utøvere) Medarbeiderinitiert coaching: 16 av 16 har hatt utbytte ny karrierevei jobbutvikling innsikt i egen personlighet Coaching av dr.gradsstudenter: 7 av 7 har hatt utbytte 2 har funnet ut at dr.gradsstudiet ikke passer 1 har fullført 3 har fått nye perspektiver og er i gang med sluttføringen 1 har fått ny innsikt i livssituasjonen sin og vurderer fortsettelse Vanskelig personalsaker: 4 av 7 har hatt utbytte bedre jobbtilpasning sluttet ut av lederrollen

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 18 Vi har brukt tid på: Å prøve ut coaching som verktøy ved UMB knyttet til behovene Å utvikle vår forståelse av rollen som intern coach Å bli trygg på coaching som utviklingsverktøy Å vurdere resultatene Vi har brukt lite tid på: Å markedsføre coaching som utviklingsverktøy

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 19 HVORFOR ER COACHING BLITT SÅ POPULÆR? Mange ønsker å ha coachingferdigheter i sin verktøykasse (men kaller seg ikke coach) Eks. Ledere Studieveiledere

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 20 Tendenser i tiden Mange betragtere af både forretningsliv og samfundsliv i dag mener at vi er i en overgangsfase, hvor vi ikke længere kan regne med at styre efter de lineære principper der dominerede ledelsesteorier i sidste århundrede. I stedet er vi nødt til at udvikle evnen til at navigere i kaotiske, organiske processer. Det kræver populært sagt en smidig hjerne – en evne til konstant og opmærksomt at justere sit liv og sine handlinger under konstant skiftende forhold og ud fra sine stabiliserende grundværdier. (Marianne Bentzen).

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 21 Hvordan coaching i fremtiden skal være en del av UMB sitt tilbud til ansatte

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 22 UMBs personal- og organisasjonsavdeling planlegger en satsing på rekruttering og kompetanse (Kompetanse = egenskaper som kommer til uttrykk i suksessfull atferd) Utviklingskraften ligger i menneskene UMB skal være kjent for sitt sterke faglige miljø og ha - Lærere som er gode til å undervise og veilede - Fremragende forskere - Administrative og tekniske ansatte som er i tet på sine områder - Autentiske ledere som takler utfordringene i akademiske miljø

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 23 Målet med karriere- og kompetanseutvikling : Finne det optimale balansepunktet mellom UMBs ambisjoner og resultatkrav, og medarbeidernes kompetanse og behov for fremgang og jobb-berikelse. UMB vil ha medarbeidere som er aktør i eget arbeidsliv tar ansvar for og kontroll med egen karriereutvikling er engasjert i jobben og skaper resultater Fokuset i karriereutvikling Den ansatte er leder av sin egen karriereprosess Omfatter berikelse i nåværende jobb så vel som bevegelse til andre posisjoner, forfremmelse, ny stilling, mer utdanning eller avslutning av arbeidsforholdet.

24 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 24 Coachingferdigheter og –metodikk brukes i kompetanse- og karriereutvikling Bruk av coachingmetodikk i on-line verktøy Flere etterspør coaching som verktøy i utøvelse av arbeid Fokus på å coache grupper

25 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 25 Læringsmåter Individ Grupper, Karriere Mestring og personlig effektivitet Teambygging Lederutvikling Veiledning Kommunikasjon Tverr- kulturell forståelse Kompetansegrupper Nettverk Aktuelle tema


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Coaching ved UMB Å coache akademikere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google