Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Coaching ved UMB Å coache akademikere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Coaching ved UMB Å coache akademikere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Coaching ved UMB Å coache akademikere

2 Født og oppvokst i Nederland Lærer
Hvem er jeg? Elizabeth de Jong Bakgrunn: Født og oppvokst i Nederland Lærer Leder i privat og offentlig virksomhet i over 20 år Certified Professional Co-Active Coach (CPCC), relasjonscoach Coachingbakgrunn fra Coaching Training Institute (CTI) i USA CTI regnes som et av verdens ledende coachinginstitutter og er akkreditert av International Coach Federation (ICF). Nå fung. personal- og organisasjonsdirektør ved UMB

3 Jeg er levende opptatt av
Det potensial som ligger i mennesker og av hvordan vi handler, lærer, skaper, endrer og utvikler oss Har coachet i ca. 4 år, til sammen ca. 30 personer Bruker coaching som verktøy også i andre arbeidsoppgaver Velvillig arbeidsgiver har betalt for utdanningen

4 Erfaringer fra coaching
Hva er coaching Hvordan coaching blir brukt Hvordan coaching i fremtiden skal være en del av UMB sitt veiledningstilbud til ansatte

5 "Prosesser for å frigjøre og utvikle menneskers potensial”
HVA ER COACHING "Prosesser for å frigjøre og utvikle menneskers potensial” Ordets opprinnelse Coach Postvogn Frakter mennesker fra der de er til dit de ønsker å komme Fundament for coaching: filosofi, psykologi, kommunikasjon, pedagogikk, ledelse Utøver Den som blir coachet (eng. client)

6 Coachens ansvar: Utforsk, klargjør og arbeid med det utøver ønsker å oppnå Oppmuntre utøver til egen utforskning og egen oppdagelse Bringe fram utøvers egne løsninger Hold utøver ansvarlig (for mål, finne egne svar og gjennomføring av planene)

7 Ulike definisjoner av coaching
Utviklingsformal Fag/yrke Person Relasjon Over/underordnet Likestilt Coachens kompetanse Fag Prosess Tidsdimensjon Nåtid Framtid Tilnærming Diagnose Løsning Vurdering Mulighet Metodeavgrensn. Samlebegrep Avgrenset tilnærming

8 Å coache er å skape et utviklingsrom hvor mennesker
Min definisjon Å coache er å skape et utviklingsrom hvor mennesker regelmessig jobber med sine endringsønsker og sitt potensial mål-resultater forstå hvor og hvem du er ønsker og drømmer være tilstede Erfaring Privat Verdier Jobb bagasje drøm håp Normer Mening FORTID FRAMTID

9 Hvordan foregår en coachingprosess?
5 viktige elementer

10 MÅLESTOKK mål mål SMARTE MÅL Spesifikke Målbare Aksepterte Realistiske Tidsavgrenset Enkle å kommunisere mål FOKUS DEFINERING AV MÅL prosess resultat

11 ISFJELL: Koble opp utøver med iboende kunnskap
Hva motiverer Hva gir/tar energi Selvinnsikt Verdikart Energikonto atferd verdier holdninger normer motivasjon ambisjon drømmer talenter intuisjon

12 FJERNE HINDRINGER Synliggjøre selvpålagte hindringer, ubevisste tanker og vaner som blokkerer det utøver vil oppnå Profil av den indre kritikker prosess utkomme

13 SMIDIGE BALANSERTE VALG
Perspektiver Muligheter Valg og konsekvenser Handling og forpliktelse Handlingsplaner Resultater Læring fokus handle tenke ville

14 HER OG NÅ Stå i suksess Stå i nederlag Være i følelser Økt selvinnsikt EQ Frigjøre energi

15 Hva vil jeg? Hva tenker jeg? Hva gjør jeg? kontekst tankesett handling
resultater identitet strategier Single-loop læring Double-loop læring Triple-loop læring (transformasjon)

16 Hvordan coaching blir brukt ved UMB
UMB har 2 interne coacher Ca. 40 stk har hatt coaching av interne coacher Kurs i coaching for studieveiledere (verktøy for veiledere) Coachingprinsipper brukt i kompetansetiltak (lederutvikling) Forsking på coaching ved UMB

17 Resultater så langt (27 utøvere)
Medarbeiderinitiert coaching: 16 av 16 har hatt utbytte ny karrierevei jobbutvikling innsikt i egen personlighet Coaching av dr.gradsstudenter: 7 av 7 har hatt utbytte 2 har funnet ut at dr.gradsstudiet ikke passer 1 har fullført 3 har fått nye perspektiver og er i gang med sluttføringen 1 har fått ny innsikt i livssituasjonen sin og vurderer fortsettelse Vanskelig personalsaker: 4 av 7 har hatt utbytte bedre jobbtilpasning sluttet ut av lederrollen

18 Vi har brukt tid på: Å prøve ut coaching som verktøy ved UMB knyttet til behovene Å utvikle vår forståelse av rollen som intern coach Å bli trygg på coaching som utviklingsverktøy Å vurdere resultatene Vi har brukt lite tid på: Å markedsføre coaching som utviklingsverktøy

19 HVORFOR ER COACHING BLITT SÅ POPULÆR?
Mange ønsker å ha coachingferdigheter i sin verktøykasse (men kaller seg ikke coach) Eks. Ledere Studieveiledere

20 Tendenser i tiden Mange betragtere af både forretningsliv og samfundsliv i dag mener at vi er i en overgangsfase, hvor vi ikke længere kan regne med at styre efter de lineære principper der dominerede ledelsesteorier i sidste århundrede. I stedet er vi nødt til at udvikle evnen til at navigere i kaotiske, organiske processer. Det kræver populært sagt en smidig hjerne – en evne til konstant og opmærksomt at justere sit liv og sine handlinger under konstant skiftende forhold og ud fra sine stabiliserende grundværdier. (Marianne Bentzen).

21 Hvordan coaching i fremtiden skal være en del av UMB sitt tilbud til ansatte

22 UMBs personal- og organisasjonsavdeling
planlegger en satsing på rekruttering og kompetanse (Kompetanse = egenskaper som kommer til uttrykk i suksessfull atferd) Utviklingskraften ligger i menneskene UMB skal være kjent for sitt sterke faglige miljø og ha Lærere som er gode til å undervise og veilede Fremragende forskere Administrative og tekniske ansatte som er i tet på sine områder Autentiske ledere som takler utfordringene i akademiske miljø

23 Målet med karriere- og kompetanseutvikling :
Finne det optimale balansepunktet mellom UMBs ambisjoner og resultatkrav, og medarbeidernes kompetanse og behov for fremgang og jobb-berikelse. UMB vil ha medarbeidere som er aktør i eget arbeidsliv tar ansvar for og kontroll med egen karriereutvikling er engasjert i jobben og skaper resultater Fokuset i karriereutvikling Den ansatte er leder av sin egen karriereprosess Omfatter berikelse i nåværende jobb så vel som bevegelse til andre posisjoner, forfremmelse, ny stilling, mer utdanning eller avslutning av arbeidsforholdet.

24 Coachingferdigheter og –metodikk brukes i
kompetanse- og karriereutvikling Bruk av coachingmetodikk i on-line verktøy Flere etterspør coaching som verktøy i utøvelse av arbeid Fokus på å coache grupper

25 Læringsmåter Aktuelle tema Karriere Mestring og personlig effektivitet
Teambygging Lederutvikling Veiledning Kommunikasjon Tverr- kulturell forståelse Individ Grupper , Kompetansegrupper Nettverk


Laste ned ppt "Coaching ved UMB Å coache akademikere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google