Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UMBs overordnede utfordringer Overordnede utfordringer for UMB Seminar for instituttstyrene ved UMB 20.09.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UMBs overordnede utfordringer Overordnede utfordringer for UMB Seminar for instituttstyrene ved UMB 20.09.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 UMBs overordnede utfordringer Overordnede utfordringer for UMB Seminar for instituttstyrene ved UMB 20.09.05

2 UMBs visjon og samlete ressurser Visjon: Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner - Fra Strategisk plan 2005 -2008

3 Rektors styringssignaler Vi skal bygge merkevare ”UMB”, gjennom kvalitet - i studier, forskning og oppdragsvirksomhet Vi skal tenke hurtig og nytt, og utvikle kompetanse som andre vanskelig kan kopiere

4 UMB skal være en kreativ arbeidsplass hvor ideer testes, kobles sammen og settes ut i livet Forutsetninger: Bygge på våre særfordeler Strategisk partnerskap Systematisk rekruttering og kompetanseutvikling Strategisk ledelse av UMB og instituttene Egnet infrastruktur

5 Campus Ås - Det største biovitenskapelige utdannings- og forskningsmiljø i Norge. -900 vitenskapelige årsverk - Omsetning 1,2 milliard kr

6 Økonomi 2004 Utdannings- og forskningsdept. : 452 mill. Norges forskningsråd: 140 mill. Andre driftsinntekter: 43 mill. Oppdrag statlige etater: 53 mill. Oppdrag næringsliv/privat: 37 mill. Oppdrag utenlandske: 16 mill. Oppdrag andre: 9 mill. Totalt: 750 mill. *: Tall oppgitt i millioner kr.

7 Økonomi, institutter Økonomiske rammer, UMBs institutter 2004.

8 Ressurser i universitetssektoren Institusjon Tild. fra NFR av tot. bevilgn. Inntekter EFV av tot. driftsinnt. Resultat- grad EFV Egenkapital / andel Avsetn. i % av tilskudd U. i Oslo15,37,51,40,69,3 U. i Bergen13,710,104,611,9 NTNU16,910,90,66,113,7 U. i Tromsø12,410,205,110,8 UMB23,615,411,420,4 Snitt univer- siteter16,410,80,63,613,2 Snitt vit. høgskoler5,311,14,460,6 Snitt stat. høgskoler1,66,83,46,25,6 Rammevilkår utdanningsinstitusjoner i Norge pr. 2004.

9 Samarbeid med studentene:  Hvorfor skal studentene komme til Ås? - Godt studiemiljø 24 timer i døgnet - Engasjerte lærere - Spennende fag og utfordringer - Kontakt med næringsliv - Internasjonal eksponering i ”fargerikt” og oversiktlig studentmiljø  Samarbeide med studentene etter en ”akademisk borger”-modell  Studentene får gevinst av å bruke ungdomstida på Ås

10 Utdanningsmål UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til bærekraftig utvikling. Utdanningen skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv. UMB skal bidra til livslang læring og kompetanseheving i nærings- og samfunnsliv. - Fra Strategisk plan 2005 -2008

11 Forskerutdanning Sikre at PhD utdanningen holder et nivå på høyde med de beste universiteter internasjonalt Utdanne doktorgradsstudenter som ivaretar samfunnets og UMBs fremtidige behov for kompetanse Bedre gjennomstrømningen av doktorgradsstudentene - Fra Utdanningsstrategien 2005-2010

12 Utdanning - hovedtall Hvem søker seg til UMB i 2005 og i årene fremover? Hvor gode er de som søker oss? Hvor kommer de fra? Hvor lang tid bruker de på studiet? Hvor går de etter endt utdanning? Hvem er det vi konkurrerer mot på utdanningsmarkedet?

13 Søkere og geografi Overrepresentasjon av søkere fra Østlandsområdet. Resten av landet, med unntak av Sogn og Fjordane, er underrepresentert i forhold til befolkningen. UMB er minst populær i Agderfylkene og Nord-Norge. Tabellen viser topp 5 fylker representert på UMB. AhusOsloØstfoldHmarkBrudHland Sum11210546353433 % av total19,6 %18,4 %8,0 %6,1 %5,9 %5,8 % Norge10,7 %11,5 %5,6 %4,1 %5,3 %9,7 %

14 Utdanning – nivå på kandidater Høyt nivå på kandidatene. Det høye nivået gjelder også de åpne programmene.

15 Gjennomstrømming Tabellen viser antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår. Videre antall gjennomførte studiepoeng (antall studiepoeng studentene har bestått) i løpet av det samme kalenderåret.

16 Doktorgrader Avlagte doktorgrader fra 2001 – 2004. Meget høy produksjon. Ser vi på forholdet mellom antall fullførte dr. grader og antall studenter, så er UMB den institusjonen som produserer høyest.

17 Utdanning og jobb Kilde: UMBs internundersøkelse blant tidligere studenter fra 2004. 500 personer svarte på undersøkelsen. UMBs studenter får jobb etter kort tid. Blant tidligere studenter med avsluttende eksamen etter 2000, fikk om lag 75% jobb i løpet av første tre måneder. Ansettelsessted: Privat (ca 40 %), offentlig (ca 45 %)

18 Forskningen ved UMB: Forskning skal sikre UMBs plass i det norske akademiske miljøet Arbeidet med forskergrupper skal videreføres Spissforskningssentrene skal ha gode arbeidsforhold Arbeide for at UMB-kritiske fagområder får strategiske midler Samarbeid med næringslivet skal prioriteres (SFI, Biopolis, studenter) Randsonen: Trykk på samarbeid mellom institusjonene på Campus Styrke samarbeidet med UiO Konsentrere internasjonalt F- og U-samarbeid til noen utvalgte universiteter

19 Forskningsmål Mål: UMB skal være i forskningsfronten innen sine kjerneområder og aktivt stimulere til tverrvitenskapelig forskning innen mat, natur og helse. Forskerutdanningen skal være prioritert. - Fra Strategisk plan 2005 -2008

20 Næringsutvikling og innovasjon Forskningen skal vektlegge innovasjon og entreprenørskap, og bidra til kommersialisering av forskningsresultater med verdiskapingspotensiale. UMB skal være en av Nordens ledende FoU- institusjoner innen biovitenskaplig næringsutvikling. Næringsutviklingen skal gi faglig og økonomisk utbytte både for næringsliv og for UMB. Fra Strategisk plan 2005 -2008 og Strategi for næringsutvikling 2003-2010

21 Forskning og utvikling Hvilke kjerneområder har UMB for forskningen i 2005? Hvem er oppdragsgiverne? Hvem er samarbeidspartnerne? Hvilke resultater har UMB oppnådd? Hvem er våre viktigste konkurrenter?

22 Satsingsområder for forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. Satsingsområder: > Mat > Miljø > Bioteknologi > Akvakultur > Næringsutvikling - Fra Strategisk plan 2005 -2008 og UMBs forskningsstrategi

23 Allianser og samarbeidsavtaler Matalliansen og Akvaforskalliansen - Matforsk, Akvaforsk og UMB Alliansen UMB og NVH Trippelalliansen - UMB, NVH, UiO Pågående samarbeid med Akvaforsk Avtale om strategisk samarbeid - UMB /NVH og Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk landbrukssamvirke Allianse for utviklingssamarbeid - UMB (Noragric) og Jordforsk, NIJOS, Planteforsk og Skogforsk

24 Viktigste kunder (topp 10) Norges forskningsråd: 140,5 Senter for internasjonalt universitetssamarbeid: 24,6 Trygdekontor: 13,3 Matforsk: 10,7 Hydro Formates: 10,6 Utenriksdepartementet: 7,2 Tine: 7,0 Planteforsk: 6,0 U. i Oslo: 5,6 Utviklingsfondet: 5,0

25 Regnskapsført ekstern finansiering ved instituttene fordelt på finansieringskilder pr. 1000 kroner. Kilde: Agresso Forskning og ekstern finansiering ÅrNFR Statlige foretak Kom. og fylker Nordisk & stiftelser Utenl. foretak Private foretakSum 200046.42049.0951.3365.79612.90930.095145.651 200154.58246.8727884.46310.65634.137151.498 200269.55853.3826.4497.77413.85437.945188.952 2003110.57948.7006.7138.20014.51334.224222.929 2004139.60253.1182.7206.47316.52236.879255.314

26 Inntekter til forskning Inntekter fra Forskningsrådet og andre eksterne kilder i forhold til totale inntekter. 2004.

27 Publisering UMB Vitenskapelig publisering. Kilde: Forskdok Vitenskaplige publikasjoner200220032004 Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter294340379 Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter7124 Faglige bøker/ lærebøker32 7 Kapitler i faglige bøker/lærebøker775145 Vitenskapelige rapporter172193196 Foredrag ved vitenskapelige konferanser546519601

28 Publisering UMB Artikler i internasjonale vitenskapelige tidskrift pr. institutt. Kilde: Forskdok Institutt200320042004* Husdyr- og akvakulturvit.skap70781 Kjemi, bioteknologi og matvit.63851,1 Landskapsplanlegging540,2 Matem.-, realfag og teknologi25260,5 Naturforvaltning59701,1 Plante- og miljøvitenskap80760,9 Økonomi, ressursforvaltning14180,5 Noragric24221,2 Totalt340379 * Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift med referee per forsknings-og undervisningsårsverk.

29 Publisering Vitenskapelig publisering fordelt på institusjoner. Gjennomsnittlig produksjon pr. universitet. Kilde: Forskdok InstitusjonAnt. publ.Ant. vit. ansattPubl. pr. vit. ansatt UMB3714030,92 UIO322319531,65 NTNU1 41214200,99 UIT5926390,93 NVH1461860,78 UiS1604000,40 UIB183212441,47 Totalt773662451,24


Laste ned ppt "UMBs overordnede utfordringer Overordnede utfordringer for UMB Seminar for instituttstyrene ved UMB 20.09.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google