Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING Hva kan UMB lære av saken om uredelighet i forskning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING Hva kan UMB lære av saken om uredelighet i forskning?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING Hva kan UMB lære av saken om uredelighet i forskning?

3 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Hva kan UMB lære av saken om uredelighet i forskningen? Hans Fredrik Hoen, Instituttleder INA  All vår forskning er avhengig av at allmennheten har tillit til virksomheten  Tillit stiller krav til hvilken kultur som skal råde på UMB.  Tillit krever en høy grad av etisk bevissthet og personlig integritet  Tillit krever at det eksisterer rutiner som er kjent - og som kan fange opp forhold som er i strid med god vitenskaplig praksis  Behov for klare ansvars og rolle beskrivelser

4 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Behov for å tydeliggjøre roller og ansvar Institusjonen  Prosessen har pekt på viktigheten av å ha en klar forståelse av hvilke forpliktelser institusjonen har i forhold til å sikre at forskningsprosessene foregår med den kvalitet som kreves for god vitenskaplig praksis  Ansvar for kulturen  Utdanningen – innpoding av kultur og etisk bevissthet  Oppmerksomhet på etikk  Tilrettelegging for forskningsprosessene, herunder lagring av rådata

5 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Behov for å tydeliggjøre roller og ansvar Prosjektansvarlig Fra NFRs standardkontrakter:  Prosjektansvarlig skal arkivere sluttrapport og prosjektdata på en betryggende måte i minimum 10 år etter avslutning av prosjektet. Den prosjektansvarlige pålegges å sikre at dataene oppbevares på en betryggende måte slik at de også vil bli tatt vare på og være tilgjengelige om den prosjektansvarlige opphører. Prosjektansvarlige plikter å følge anerkjente kvalitetsnormer ved innsamling og arkivering av data…..”

6 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Behov for å tydeliggjøre roller og ansvar Medforfatterskap Vancouver-reglene er normgivende for store delen av den forskningen som foregår på UMB. For å være medforfatter skal alle disse være innfridd og bidraget fra den enkelte skal i utgangspunktet kunne identifiseres:  substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data:  drafting the article or revising it critically for important intellectual content  final approval of the version to be published.

7 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Behov for å tydeliggjøre roller og ansvar Referee-ordningen  Tidsskriftene har ansvaret for å vurdere innsendte publikasjoner –Vår erfaring viser likevel at institusjonene har behov for å ha rutiner gode rutiner for å gjennomføre en intern kvalitetssikring i forkant av publiseringsprosessen

8 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Oppnevning av uavhengig sakkyndig komité (sept-nov 2006) i. Hvorfor gjorde UiO og UMB dette? ii. Mulige fallgruver her? iii. Når og hvordan kommer jussen inn?

9 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Utfordringer av ulik art  Endringer og utviklingen av datatekniske systemer vanskeliggjør arbeidet med å finne igjen dokumentasjon  Hvem skal varsles om mistanker og pågående arbeid?  Hvilke konsekvenser fikk det at varslingen var så selektiv?

10 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no Hva har jeg lært? i. Lytt til erfarne fjellfolk! Søk råd hos personer med erfaring – hvis de finnes ii. Dokumentasjon: skriv ned hendelsesforløpet fortløpende iii. Prinsipielt spørsmål : Når kan, bør eller skal en sak overlates til andre instanser?

11 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no  Viktigheten av å ha rutiner  Bevissthet rundt etiske problemstillinger i forskning og undervisning  Viktigheten av holdningsskapende arbeid  Tydelig ansvars- og rolle avklaringer mellom institusjonen og den ansatte  Tydelige ansvars- og rolle avklaringer mellom medarbeidere i prosjekter

12 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) www.umb.no WWW.UMB.NO/INA Kontakt oss: INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING e-post: ina@umb.no tlf : 64 96 58 00 faks (Vollebekk): 64 96 58 02 faks (Urbygningen): 64 96 58 01


Laste ned ppt "INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING Hva kan UMB lære av saken om uredelighet i forskning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google