Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 Gruppe 2 Hans Heierås, Hilde Føll, Håkon Lorås, Idar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 Gruppe 2 Hans Heierås, Hilde Føll, Håkon Lorås, Idar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 Gruppe 2 Hans Heierås, Hilde Føll, Håkon Lorås, Idar Lundemo, Inge Johansen, Buckholt og Ingvar Rolstad

2 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 2GRUPPEOPPGAVE A.KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT hvordan kommunen fortsatt kan være en foregangskommune:  Med bakgrunn i tiltak innenfor den enkelte enhet (enhetslederne presenter sine tanker om tiltak innen enhetene)  Forslag til større sektorovergripende tiltak i kommunen BESVARELSE GRUPPE : Brann klare helsekrav for å utføre jobben har, samarbeid med bedrifshelsetjenesten, ikke spes opplegg mot kobling helse-kultur. Se sammenheng hall og svømmebasseng, mange ansatte vil profitere på varmebasseng, Sørge for at friluftsområdene har god funksjon – tilgjengelighet Den kulturelles skolesekken, hva med barnehage inn, Helse og kosthold som bevissthet i skolen, Fysisk fostring som en del av uv. Ikke direkte bevissthet opp mot personalet, et basseng kunne gitt oss mulighet, massasjestol, Kunne vært øremerka velferdsmidler til den enkelte enhet. Enhetsledere og rådmann må prioritere dette sørge for et kulturtilbud, aksept fra politisk hold, pol vil etterspørre dette Helsereiser, bedriftsidrettslag, få til en positiv prosess med ansatt slik at de bli mer bevisst Hvordan føre kulturen inn i helsearbeid, av velferdsmidler som blir øremerka. Se dette opp mot hva vi tjener ved redusert sykef, område fravær. Beholde kompetanse på hint, moan, Generelt stor enighet om viktigheten av kobling mellom helse kultur, men svært viktig å etablere en bedriftskultur, starte på den enkelte enhet,

3 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 3GRUPPEOPPGAVE B.INVESTERINGSBEHOV - Drøft  nødvendige investeringstiltak i økonomiplanperioden – større investerings, jfr. liste og mer enhetsspesifikke investeringsbehov (enhetslederne presenter sine ”spesifikke” investeringsbehov)  nivå på vår totalgjeld i forhold til dagens nivå  om eiendomsskatten skal brukes for regulering av nivå totalgjeld (nedbetaling av gjeld/egenandel investeringer) BESVARELSE GRUPPE :to klare behov fra brann- garasjer til feiebil og småbil, Ny tankbil Må ha mulighet til å fornye driftsutstyr Håkon bro Leirabekken, jernbanebroa, Åsen, erstatn For og resturering, svømmehall Ytterøy, U-skole Skogn og barnetrinn (Lysaker) Nesset u-skole, samla alt på Ytterøya, Momarka barnehage, sidesene Festiviteten, må se dette opp mote skolebruksplanen, uteområdet innen skole er undervisningsareal, fleksible skolebygg som kan håndtere ny pedagogikk, arbeidsplasser for at læreere, humankapitalen (merkantil, kompetanse mv). Se på behovet for nye behov innen PLO Vei viktig for fremkommelighet, Hvilke mulig har vi for å ta ut eiendomsskatten fra driften og ES skal gå til fond og egenandel investering. Investeringene må synliggjøres. Burde ikke økt lånegjelda vesentlig, derfor viktig med mulighet for egenfinansiering av investering, uansett fortsett behov for effektivisering.


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar Rinnleiret 26.04.2006 - Ass.rådmann Alf Birger Haugnes 1 Gruppe 2 Hans Heierås, Hilde Føll, Håkon Lorås, Idar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google