Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd??"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd?? Anne Kari Botnmark 27. juni 2011 Strømstad Prosjektleder

2 Visjon - pilotprosjekt teknologi Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Kvalitet - fleksibilitet - industrinærhet

3 SAK – ”resept” innen teknologi Kvantitet INNOVASJON VERDISKAPNING NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV FoU & KOMPETANSE

4 Delmål 1: Felles utdanning Tilrettelegging for sømløse overganger Felles ingeniørutd med ny rammeplan fra høst 2011. «Nasjonal pilot» siden den nasjonale rammeplanen ikke er ferdig utviklet Nettbaserte tilbud SAK

5 OFA-TEK Programplaner Bachelor i ingeniørfag Læringsutbyttebeskrivelser alle studieretninger/spesialiseringer i tråd med NKR Felles studiemodell for alle i OFA-TEK Emnebeskrivelser 1. studieår

6 OFA – TEK Felles fleksibel studiemodell 23. feb 2011

7 Oslofjordalliansen - Bachelor i ingeniørfag – felles fleksibel studiemodell Rammeplan 2005 ENIGHET 2009

8 Andre nasjonale prosjekter

9 Delmål 2 styrking av forskning Arbeidet med felles forskningsplan - til Advisory Board i mai 2011. Tydelige tyngdepunkt må utvikles innen forskning gjennom utvikling av felles forskningssentre Samarbeidet med våre 3 NCE’er i regionen er en viktig forutsetning for videre utvikling av institusjonene som kompetanseaktører. Øke forskningsaktiviteter og midler til forskning

10 Forskningsstrategi Satsningsområder  Miljø- klima- og energiteknologi  Mikro- og nanoteknologi  Maritim teknologi  Systems Engineering Kvalifiseringsområder  Materialteknologi  Innovasjon og entreprenørskap  Helse og velferd  Kvanteteknologi

11 God uttelling fra Oslofjordfondet 8 av 28 innvilgede forprosjekter (1.runde) KvalifiseringsprosjekterHovedforskning spartner NLI Innovation AS: Optimalisering av Windsea-konseptet. HiVe. 3rd generation organic solar cellsHiVe Lydløse materialer - Plast-basert fononiske kompositter HiØ Knowledge Based Development – kvalifiseringsprosjekt NCE Systems Engineering MEMS Devices for Speckle Reduction in Next - Generation Laser Picture Projectors HiVe Innovasjon basert på etablert mikrosystem for celledyrking HiVe FUELCELL - Utvikling av brenselcelleteknologi, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolene i Buskerud og Vestfold HiBu/HiVe Systems Engineering for offentlige helsetjenester HiBu

12 3 nye hovedprosjekter fra Oslofjordfondet KvalifiseringsprosjekterHovedforskning spartner Simulering og tilvirkning av fononiske/soniske materialer basert på anelastiske/viskoelastiske materialer HiØ 2 mill Low-cost and high-performance wafer-level metal bonding for encaps./pack. of next gen. micro and nanodevice HiVe – SensoNor 5 mill. New Packaging Methods for Smart Implantable Microsensors HiVe 2 mill ProsjekterAnsvarlig Simulering og tilvirkning av fononiske/soniske materialer basert på anelastiske/viskoelastiske materialer, Borg PlastNett (som har 30 medlemsbedrifter i Østfold og Vestfold), Biobe og FiReCo HiØ Prof. Litian Wang 2 mill Low-cost and high-performance wafer-level metal bonding for encaps./pack. of next gen. micro and nanodevice HiVe – SensoNor 1.Am Nils Høivik 5 mill. New Packaging Methods for Smart Implantable Microsensors - Universitetssykehus og Cardiacs AS HiVe 1. Am Kristin Imenes 2 millioner Den første store maritime forskningsprosjekter Ansvarlig Simulering av Krevende Maritime Operasjoner (SIMAR) HiVe og Kongsberg Maritime Prof.II Cato Bjørkli 10 mill.

13 1 forprosjekt fra Hovedstadsfondet ProsjektAnsvarlig Bærekraftig infrastruktur for VA i større byggUMB

14 OFF Kvalifiseringsstøtte 2011. 7 av 19 (runde 2)

15 HERD HiBu og OFA-TEK - FoU på Vest-Balkan HERD programmetHERD programmet er UDs nye satsing for høyere utdanning, forskning og utvikling (FoU) på Vest-Balkan. Formålet med HERD programmet er: - Bygge kapasitet innen høyere utdanningsinstitusjoner på Vest-Balkan - Stimulere til innovasjon og produktutvikling i regionen - Støtte forskning på utviklingsutfordringene i regionen HERD består av fem sektorprogram på følgende fire områder: - Maritimt, landbruk, energi og IKT; samt et program for utviklingsstudier.

16 Delmål 3 samhandling med næringsliv Nye utdannings- og forskningstilbud Phd innen anvendte mikro- og nanosystems, HiVe Mastergrader (akkreditert i 2010-11) Systems Engineering med Embedded Systems, HiBu Maritime Management, HiVe Mikro- og nanoteknologi (HiVe godkjente selv) Under søking, planlegging eller vurdering Master i materialer i energiteknologi, HiØ Mastergrad i Energy and Emissions Trading, HiØ Joint International Master in Applied Microsystems Engineering, Erasmus Mundus Master Course i et samarbeid med Heriot Watt University i Edinburgh, Skottland og Budapest University of Technology and Economics (BME) Nasjonal forskerskole og nasjonal infrastruktur innen Mikro og nano sammen med NTNU, SINTEF, UIO.

17 Kunnskapsproduksjon i tall Statistikk er hentet fra DBH, nedkorrigert mhp forkurs- og realkurs-studenter

18 Oppsummering - kommentarer UMB HiØ HiBu HiVe Helse- omsorg - teknologi

19 SAK S amarbeid innen Bachelorutdanningene for å øke kvaliteten i utdanningene.  Høgskolene vil profilere bachelorutdanningene slik at utdanninger innen samme program vil få forskjellige profiler tilknyttet aktuelt næringsliv.  ”Dubletter” opprettes ikke  Felles utnyttelse av laboratorier innen OFA. A rbeidsdeling og Konsentrasjon  gjøres på høyere nivå innen utdanningene(Master og PhD) ved å øke samarbeidet med næringslivet  innen forskning ved at den enkelte institusjon tar ansvar for sine fagområder. Det legges opp til samarbeid mellom forskergrupper for å bygge nye satsninger. Søknader om forskningsprosjekter. Kriterier for krav til fagmiljø for master og PhD settes ut fra NOKUT’s krav.


Laste ned ppt "Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Teknologisatsningen i OFA - Hva har vi oppnådd??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google