Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Interiøret”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Interiøret”."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Interiøret”

2 Arbeid med interiøret handler om mye mer enn geometri, men den vil likevel være i fokus her. Matematikkens estetiske sider er fremtredende her Viktige geometriske områder er: Geometriske avbildinger Symmetri (Økonomi er et annet viktig aspekt, men det er ikke i fokus nå…) Avbilding: parallellforskyvning, rotering, speiling, forminsking, strekking og projisering Symmetri henger også sammen med avbildinger. En figur har symmetri når figuren kan avbildes på seg selv ved kongruensavbilding - avbilding blir på den måten et redskap til å analysere symmetri på en figur

3 Isometrier. Kongruens:
Hvis to vilkårlige punkt A og B avbildes på henholdsvis A’ og B’ slik at avstanden er bevart, kalles avbildingen (f) en kongruensavbilding eller en isometri Kongruensavbildinger i planet: Speiling om ei linje l Rotasjon en gitt vinkel v om et gitt punkt O Parallellforskyvning Glidespeiling Symmetri Definisjon: En symmetri for en figur F er en kongruensavbilding som avbilder F på seg selv. Speilings-symmetri Rotasjons-symmetri Identitetsavbilding Produktet av to symmetrier for en figur er også en symmetri for figuren.

4 Hvordan kan vi i undervisningen gi næring til fremtidens ”Eschere”?
Mer om Escher på og

5 Matematikk og fliselegging
Fliseleggingsteknikker: Parallellforskyvning av kantforandring Rotasjon om sidemidtpunkt Rotasjon om hjørnepunkt Glidespeiling


Laste ned ppt "”Interiøret”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google