Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maria Montessori 1870 - 1952 Maria Motessori er født i Italia. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maria Montessori 1870 - 1952 Maria Motessori er født i Italia. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maria Montessori Maria Motessori er født i Italia. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet i mange år Romas lærerhøyskole. Montessoripedagogikken ble utviklet tidlig i forrige århundre. I noen år jobbet hun på en skole som utdannet lærere for utviklingshemmede barn. Det var her hun på alvor begynte å studere pedagogikk og filosofi. I 1907 fikk hun tilbud om å lede et barnehjem, ”Casa Dei Bambini ”, i Romas fattigkvarter.

2 Sensitive perioder Tilrettelagt miljø Lærerens rolle Selvstendighet
Mari Montesorri brukte begrepet ”sensitive perioder” for å beskrive perioder i barnets utvikling. Det er barnas egnen og indre drivkraft som vil styre den mot en aktivitet som er riktig og nødvendig for deres egen utvikling. Tilrettelagt miljø For at barnas sensitive perioder skal utnyttes rett er det viktig med et tilrettelagt miljø. Miljøet må struktureres rundt barnas utvikling og ivareta alle deres aspekter av deres utvikling. Lærerens rolle Læreren skal fungere som et bindeledd mellom barna og det miljøet de befinner seg i. Her skal alt være tilrettelagt slik at barna selv kan utforske kunnskapens verden. Selvstendighet Montesorri mener at selvtillit er basert på mestringsfølelse. Barna bestemmer selv hva de vil arbeide med. Materiellet er tilpasset det enkelte barnsutviklingstrinn og progressivt.

3 Bevegelse, orden og frihet
Frihet og struktur er to av de grunnleggende fundamentene i M. Montessoris metode. Bevegelse er naturlig hos barn, og gjennom bevegelse kommer også kunnskap. Alt i Montessorimiljøet er arrangert med dette som mål. Barna har derfor et rikt utvalg av materiale som gir muligheter til å bevege seg. Vede å bygge opp barnas selvtillit med selvstendighet som mål, vil barna kunne utvikle en egen selvdisiplin som igjen vil føre til større frihet. Hverdagen i et Motessori miljø Praktiske oppgaver er basis for hverdagen blant barna. De har øvelser hvor de læres opp til å ta vare på seg selv og sitt miljø. Når barna har fått forståelser for dette, blir de selvhjulpne, de opplever mestringsglede , som igjen gir selvstendighet og frihet. Monessoris pedagogigiske filosofi er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensial: fysisk, intellektuelt, åndelig, emosjonelt og sosialt. Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap.

4 Bestemte alderstrinn i Montessori –skolen!
Maria Montessori mente at barn går gjennom tre forskjellige utviklingsstadier, og mente at miljøet måtte tilpasses deretter. 0-3 års alderen 3-6 års alderen 6-12 års alderen 12-18 års alderen

5 Montessoriskolen

6 Arbeidsmaterialet For å fylle disse kravene må arbeidsmaterialet bla:
Fange elevenes interesse. Bidra til den enkeltes utvikling. Utvikle og trene sansene. Være av ulik type og vanskelighetsgrad. Tilpasset elevenes behov Være selvkorrigerende.

7 Et Montessori-grupperom

8 Montessorilærerne The Saint- lærerens evne til å sette seg i kontakt med det guddommelige i barnet. The Servant- lærerens evne til å forutse barnets behov slik en tjener tjener sin herre. The Scientist- læreren må være like presis og nøyaktig som en vitenskapsmann.

9 Montessorilærenes tre hovedoppgaver.
Observasjon- lærene må hele tiden observere elevene , for å få kunnskaper om dem til å hjelpe og stimulere dem i rett øyeblikk. Veiledning og undervisning- Maria Montessori mente at lærenes fremste oppgave å veilede barnas naturlige energi i riktig rettning, mer enn å pådytte dem kunnskap. Tilretteleggelse av miljø

10 Vygotsky versus Montessori
Konstruktivismen Utvikling Undervisning

11 Takk for oss!!!


Laste ned ppt "Maria Montessori 1870 - 1952 Maria Motessori er født i Italia. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google