Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunstmusikken på 1900-tallet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunstmusikken på 1900-tallet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunstmusikken på 1900-tallet
Revolusjon i musikken:Alle komponister måtte heretter ta stilling til dur/moll – tonaliteten kontra ikke dur/moll. De fire musikalske hovedretningene før 1945: Senromantikken Impresjonismen Ekspresjonismen Neo-klassisimen

2 Senromantikken De fleste komponistene begynte å skrive romantisk musikk, gikk over til nye stiler for så å gå tilbake til det mer harmoniske i alderdommen. Mange var inspirert av folkemusikken. Eksempler på komponister: Bela Bartok Igor Stravinskij: ”Toccata”

3 Impresjonismen Begrep fra malekunsten. Det var nemlig ikke interessant med det gamle maleriets detaljer og klare konturer men helhetsvirkningen av lys og farger i et bestemt øyeblikk. På samme måte kan man si det om musikken ingen tradisjonelle regler og normer. Eksempel på komponist: Claude Debussy: ”Golliwogs cakewalk”

4 Ekspresjonismen Reaksjon på impresjonismens stemnings-kunst. Den subjektive opplevelsen og de personlige følelsene skulle uttrykkes. Eksempler på komponister: Arnold Schønberg Alban Berg Anton Webern

5 NEO - klassisimen Begrepet neo-klassisisme oppstod rundt Neo-klassisisme betyr ny klassisisme, og i denne perioden søkte de tilbake til eldre musikkidealer; klassisisme og barokk. Det var enkle og ryddige former som symfoni, sonate, konserter og suitte med basis i det harmoniske og tonale. Neo- klassisismen er et svært vidt begrep, mye musikk av svært variert art. Igor Stravinskij Bela Bartok

6 Den andre wienerskolen
De mest betydelige komponistene var Arnold Schønberg, og hans elever Alban Berg og Anton Webern. De var alle aktive i Wien, og det var derfor blitt vanlig å omtale denne retningen som ”Wienerskolen på 1900 tallet”. Skolene ble kalt wienerskole fordi de lå i Wien, og for å skille mellom den fra 1700-tallet og den fra 1900-tallet, ble den siste kalt for ”Den andre Wienerskolen”.

7 Noen komponister Bela Bartok (samlet ungarske folketoner og bygget komposisjonene sine på dem) Igor Stravinskij (Russisk komponist. Hans ballettmusikk er mest kjent) Arnold Schønberg (Komponerte i fire forskjellige faser) Anton Webern (Bruker tolvtoneteknikken konsekvent) Alban Berg (Utviklet den fritonale stilen)

8 Musikken etter 1945 Det kom nye stilretninger etter krigen som; serealisme, minimalisme, klangflate-musikk og fusjonen mellom klassisk og rytmisk musikk Modernisme Arve Nordheim rådet i Norge Den nyvennlige stilen Alfred Janson ville nærme seg publikum igjen og tok utgangspunkt i den moderne musikken og innførte elementer som skulle lette kommunikasjonen med publikum

9 Nyromantikk Postmodernisme
Tar utganspunkt i senromantisk musikk, og tilførte moderne elementer som dissonans og klangblokker Postmodernisme Oppsamlingshit av modernisme (atonalt og fritonalt) og nyvinnelighet Fremste postmodernisten er Olav Anton Thommesen. Han søker å møte publikum gjennom å låne materiale fra gamle og kjente verker, for så å bearbeide med eget materiale.

10 Nordheim En pioner og nyskaper i europeisk og internasjonal musikkutvikling. Skrev orkesterverk, musikk til ballett og for multimedia. Tonespråket er moderne med utforsking av det elektroniske mediet. ”The hunting of the snark”

11 Kabalevsky Russisk komponist og dirigent.
Skrev ballettmusikk,konserter, symfonier og kammermusikk. Mest kjent for pianomusikk til undervisning ”Marsj” fra teatermusikken ”Gjøglerene”

12 Francaix Fransk komponist og pianist.
Komponert for musikkteater og ballett. ”Andante”


Laste ned ppt "Kunstmusikken på 1900-tallet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google