Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring
Siri Munkerud, økonomisjef Line Nygård, laboratoriekonsulent

2 Disposisjon Presentasjon av oss selv Bakgrunn for NOKLUS
Deltakelse, organisering og aktivitet Om privatpraktiserende spesialister: deltakelse og bruk av lab. analyser NOKLUS i Sør-Trøndelag Om laboratoriearbeid og hva NOKLUS kan hjelpe til med

3 Om oss Siri Fauli Munkerud Ansatt i Dnlf fra 1993
– økonomisjef i NOKLUS: siviløkonom, samfunnsøkonom, PhD fra 2009 – ”Decision-making in general practice - The use of laboratory analyses from a health economics perspective” Line Nygård, bioingeniør, presenterer seg selv senere

4 Bakgrunn Mediaoppslag på slutten av 1980-årene
dårlig kvalitet på laboratorievirksomheten ved legekontorene God kvalitet på laboratorievirksomheten Bidrar til at friske pasienter ikke får behandling og at syke pasienter får mest mulig riktig behandling Unngår unødvendige henvisninger og konsultasjoner

5 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS)
Formål: Kvalitetssikre all laboratorievirksomhet utenfor sykehus 2879 deltakere 1755 legekontor (99%?) 829 sykehjem (92%) 21 forsvarsenheter (alle med lab) 48 enheter fra oljeindustrien 130 bedriftshelsetjenester, fengsler, legevakter 88 sykehus

6 NOKLUS – kvalitet i alle ledd
NOKLUS arbeider med kvalitet i egen organisasjonI ISO-sertifisert fra 2007 kvalitet i innholdet ved pasientmøtet hvilke analyser bør legen rekvirere hvilke instrumenter er egnet til f.eks legekontor, sykehjem hvordan skal blodprøven tas hvordan skal de ulike laboratorieanalysene utføres hvordan skal laboratoriesvaret tolkes

7 NOKLUS Senter NOKLUS i regionene Sverre Sandberg, leder Bioingeniører
Forskere IT- og stabsfunksjoner - Ekstern kvalitetskontroll - SKUP - Diabetes egenmåling - Klinisk bruk av laboratoriet - Norsk diabetesregister for voksne NOKLUS i regionene Laboratoriekonsulenter/ bioingeniører Ansvarlig spesialist Veiledning i laboratoriearbeid Kursarrangering 7

8 Styringsgruppen Geir Riise (leder), Legeforeningen
Torunn Janbu (Hege Gjessing fra 1.sept), Legeforeningen Sverre Landaas, Legeforeningen Liv Bagstevold, Staten Lars Vorland, Staten Karen Kaasa (observatør), KS,

9 Aktivitet i 2010 66% av deltakerne er blitt besøkt
arrangert 518 kurs med kursdeltakere 36 utsendelser med i alt ca forsendelser

10 Gratis deltakelse i NOKLUS
Legekontor med refusjonsberettigede privatpraktiserende leger og kommunale legekontor deltar gratis i NOKLUS Deltakelse dekkes via avsetninger til Kvalitetsforbedringsfond III fra Normaltariffen (34,2 mill for 2011/2012)

11 NOKLUS - rett sted til rett tid Samhandling
– behandling skal skje nærmest mulig pasienten: → mer laboratorievirksomhet ute i primærhelsetjenesten (legekontor, sykehjem) → nye områder som også har behov for kvalitetssikret laboratorietjeneste (f.eks hjemmebaserte pleie- og omsorgsbaserte tjenester, distriktsmedisinske sentre, egenmåling)

12 Heder og ære til NOKLUS Det Nytter-Prisen 1997
Sykehjemsprosjektet og bevilgninger på statsbudsjettet - Ikke satt av nok midler i statsbudsjettet støtte fra Helsedirektoratet, Sykepleierforbundet, KS, BFI, Dnlf og Helse - og omsorgskomiteen i Stortinget

13

14 Helse- og omsorgskomiteen innstilling vedr. statsbudsjettet 2010 :
Komiteen anerkjenner betydningen av kvalitetsarbeid knyttet til laboratorietjenester slik at diagnoser kan stilles raskt, og sykehusinnleggelser kan unngås. Komiteen understreker derfor viktigheten av at alle fylker kommer med i ordningen

15 Heder og ære til NOKLUS Legeforeningens Statusrapporten 2011: Med kvalitet som ledestjerne. NOKLUS – en suksesshistorie Stor frivillig oppslutning av legekontor Bedre analysekvalitet Mulig igjennom engasjerte og dyktige medarbeidere i NOKLUS Økt bruk av lab på legekontor og sykehjem fører til at kvaliteten blir enda viktigere

16 Om privatpraktiserende spesialister i NOKLUS
37 indremedisinere 41 gynekologer 8 hudleger 9 ØNH 8 barneleger 12 enheter deltar med flere spesialiteter

17

18 Spesialitet med mest lab.virksomhet
Indremedisin: 705 k CRP, 706f Hematologisk analyse med celleteller, 708a Glukose, 709 Hba1c, 710 INR, 711 H.pylori og 712 Mikroalbumin uri Barnesykdommer: 705 k CRP, 706f Hematologisk analyse med celleteller

19 Spesialitet med mest lab.virksomhet
Gynekologer: 704k Trichomonas vaginalis i sekret og ”clue cells” 705h Chlamydia, 705i mikroalbumin uri ØNH: 705k CRP, 706k Streptokokker

20 Hva kan NOKLUS rent konkret bidra med
Line….


Laste ned ppt "NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google