Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring Siri Munkerud, økonomisjef Line Nygård, laboratoriekonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring Siri Munkerud, økonomisjef Line Nygård, laboratoriekonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring Siri Munkerud, økonomisjef Line Nygård, laboratoriekonsulent

2 Disposisjon Presentasjon av oss selv Presentasjon av oss selv Bakgrunn for NOKLUS Bakgrunn for NOKLUS Deltakelse, organisering og aktivitet Deltakelse, organisering og aktivitet Om privatpraktiserende spesialister: deltakelse og bruk av lab. analyser Om privatpraktiserende spesialister: deltakelse og bruk av lab. analyser NOKLUS i Sør-Trøndelag NOKLUS i Sør-Trøndelag Om laboratoriearbeid og hva NOKLUS kan hjelpe til med Om laboratoriearbeid og hva NOKLUS kan hjelpe til med

3 Om oss Siri Fauli Munkerud Siri Fauli Munkerud Ansatt i Dnlf fra 1993 Ansatt i Dnlf fra 1993 – økonomisjef i NOKLUS: - siviløkonom, samfunnsøkonom, - PhD fra 2009 – ”Decision-making in general practice - The use of laboratory analyses from a health economics perspective” - Line Nygård, bioingeniør, presenterer seg selv senere

4 Bakgrunn Mediaoppslag på slutten av 1980-årene Mediaoppslag på slutten av 1980-årene dårlig kvalitet på laboratorievirksomheten ved legekontorene God kvalitet på laboratorievirksomheten God kvalitet på laboratorievirksomheten –Bidrar til at friske pasienter ikke får behandling og at syke pasienter får mest mulig riktig behandling –Unngår unødvendige henvisninger og konsultasjoner

5 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) Formål: Kvalitetssikre all laboratorievirksomhet utenfor sykehus 2879 deltakere 2879 deltakere –1755 legekontor (99%?) –829 sykehjem (92%) –21 forsvarsenheter (alle med lab) –48 enheter fra oljeindustrien –130 bedriftshelsetjenester, fengsler, legevakter –88 sykehus

6 NOKLUS – kvalitet i alle ledd NOKLUS arbeider med NOKLUS arbeider med –kvalitet i egen organisasjonI ISO-sertifisert fra 2007 –kvalitet i innholdet ved pasientmøtet  hvilke analyser bør legen rekvirere  hvilke instrumenter er egnet til f.eks legekontor, sykehjem  hvordan skal blodprøven tas  hvordan skal de ulike laboratorieanalysene utføres  hvordan skal laboratoriesvaret tolkes

7 NOKLUS Senter Sverre Sandberg, leder Bioingeniører Forskere IT- og stabsfunksjoner - Ekstern kvalitetskontroll - SKUP - Diabetes egenmåling - Klinisk bruk av laboratoriet - Norsk diabetesregister for voksne NOKLUS i regionene Laboratoriekonsulenter/ bioingeniører Ansvarlig spesialist Veiledning i laboratoriearbeid Kursarrangering

8 Styringsgruppen Geir Riise (leder), Legeforeningen Geir Riise (leder), Legeforeningen Torunn Janbu (Hege Gjessing fra 1.sept), Legeforeningen Torunn Janbu (Hege Gjessing fra 1.sept), Legeforeningen Sverre Landaas, Legeforeningen Sverre Landaas, Legeforeningen Liv Bagstevold, Staten Liv Bagstevold, Staten Lars Vorland, Staten Lars Vorland, Staten Karen Kaasa (observatør), KS, Karen Kaasa (observatør), KS,

9 Aktivitet i 2010 66% av deltakerne er blitt besøkt 66% av deltakerne er blitt besøkt arrangert 518 kurs med 7 192 kursdeltakere arrangert 518 kurs med 7 192 kursdeltakere 36 utsendelser med i alt ca 30 000 forsendelser 36 utsendelser med i alt ca 30 000 forsendelser

10 Gratis deltakelse i NOKLUS Legekontor med refusjonsberettigede privatpraktiserende leger og kommunale legekontor deltar gratis i NOKLUS Legekontor med refusjonsberettigede privatpraktiserende leger og kommunale legekontor deltar gratis i NOKLUS Deltakelse dekkes via avsetninger til Kvalitetsforbedringsfond III fra Normaltariffen (34,2 mill for 2011/2012) Deltakelse dekkes via avsetninger til Kvalitetsforbedringsfond III fra Normaltariffen (34,2 mill for 2011/2012)

11 NOKLUS - rett sted til rett tid Samhandling – behandling skal skje nærmest mulig pasienten: mulig pasienten: → mer laboratorievirksomhet ute i primærhelsetjenesten (legekontor, sykehjem) → nye områder som også har behov for kvalitetssikret laboratorietjeneste (f.eks hjemmebaserte pleie- og omsorgsbaserte tjenester, distriktsmedisinske sentre, egenmåling)

12 Heder og ære til NOKLUS Det Nytter-Prisen 1997 Det Nytter-Prisen 1997 Sykehjemsprosjektet og bevilgninger på statsbudsjettet 2007-2011 Sykehjemsprosjektet og bevilgninger på statsbudsjettet 2007-2011 - Ikke satt av nok midler i statsbudsjettet - støtte fra Helsedirektoratet, Sykepleierforbundet, KS, BFI, Dnlf og Helse - og omsorgskomiteen i Stortinget

13

14 Helse- og omsorgskomiteen innstilling vedr. statsbudsjettet 2010 : Komiteen anerkjenner betydningen av kvalitetsarbeid knyttet til laboratorietjenester slik at diagnoser kan stilles raskt, og sykehusinnleggelser kan unngås. Komiteen understreker derfor viktigheten av at alle fylker kommer med i ordningen Komiteen anerkjenner betydningen av kvalitetsarbeid knyttet til laboratorietjenester slik at diagnoser kan stilles raskt, og sykehusinnleggelser kan unngås. Komiteen understreker derfor viktigheten av at alle fylker kommer med i ordningen

15 Heder og ære til NOKLUS Legeforeningens Statusrapporten 2011: Med kvalitet som ledestjerne. Legeforeningens Statusrapporten 2011: Med kvalitet som ledestjerne. –NOKLUS – en suksesshistorie Stor frivillig oppslutning av legekontor Bedre analysekvalitet Bedre analysekvalitet Mulig igjennom engasjerte og dyktige medarbeidere i NOKLUS Mulig igjennom engasjerte og dyktige medarbeidere i NOKLUS Økt bruk av lab på legekontor og sykehjem fører til at kvaliteten blir enda viktigere

16 Om privatpraktiserende spesialister i NOKLUS 119 privat praktiserende spesialister: 119 privat praktiserende spesialister: –37 indremedisinere –41 gynekologer – 8 hudleger – 9 ØNH – 8 barneleger –12 enheter deltar med flere spesialiteter

17

18 Spesialitet med mest lab.virksomhet Indremedisin: Indremedisin: 705 k CRP, 706f Hematologisk analyse med celleteller, 708a Glukose, 709 Hba1c, 710 INR, 711 H.pylori og 712 Mikroalbumin uri Barnesykdommer: 705 k CRP, Barnesykdommer: 705 k CRP, 706f Hematologisk analyse med celleteller

19 Spesialitet med mest lab.virksomhet Gynekologer: 704k Trichomonas vaginalis i sekret og ”clue cells” Gynekologer: 704k Trichomonas vaginalis i sekret og ”clue cells” 705h Chlamydia, 705i mikroalbumin uri 705h Chlamydia, 705i mikroalbumin uri ØNH: 705k CRP, 706k Streptokokker ØNH: 705k CRP, 706k Streptokokker

20 Hva kan NOKLUS rent konkret bidra med Line…. Line….


Laste ned ppt "NOKLUS - en suksesshistorie om kvalitetssikring Siri Munkerud, økonomisjef Line Nygård, laboratoriekonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google