Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akuttbehandling av ustabile

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akuttbehandling av ustabile"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akuttbehandling av ustabile
Psykiater Ewa Ness, Sjefpsykolog / forsker Fredrik A. Walby,

2 Læringsmål Føle større mestring Bruke kortere tid
Gi riktigere behandling Forebygge innleggelser

3 Hvem er de? Uhensiktsmessige og rigide væremåter overfor flere personer i flere situasjoner Relasjonsproblemer Problemer med yrkesliv og sosialt liv Rusproblemer Kronisk suicidalitet

4 Ustabil PF – kjennetegn
Impulsivitet Svingende stemningsleie Usikkert selvbilde Tomhetsfølelse Rusmisbruk Selvskading - selvmordsforsøk Intense relasjoner Desperate forsøk på ikke å bli forlatt – trusler om selvmord

5 Kunnskap Det fins ingen kunnskapsbaserte intervensjoner på selvskading på legevakt Vi bruker elementer fra DBT (dialetic behavioural therapy) DBT = den best dokumenterte behandlingsform for ustabil personlighetsforstyrrelse / gjentatt selvskade / kronisk suicidalitet Walby F.A, Ness E. Selvskading på legevakt (Tidsskr Nor Legeforen 2009) Paris J: Half in love with death. Routledge 2006

6 Dialektisk atferdsterapi (Linehan 1993)
Utredning Problemløsning Endringsfokus Validere Dialektikk

7 Typisk atferd på legevakt
Kommer etter selvmordsforsøk etter brudd eller konflikt med kjæresten Eventuelt ruspåvirket Krav om innleggelse - trusler om selvmord Gjerne fulgt av venninne

8 Hva kan vi gjøre? Avgrens bestillingen - rammene
Få pasienten ut av den akutte krisen Gi medikamenter mot søvnvansker og indre uro, (Truxal , Vallergan) - IKKE B-preparater! Unngå innleggelse – forverrer ofte tilstanden Unngå endringer i behandlingsopplegget Mobilisere nettverket Sørge for at de får systematisk psykoterapi

9 Kartlegge Etablere behandlingsallianse raskt Hva har skjedd i dag?
Hvordan har du det nå? Har du hatt det slik før? Hva gjorde du da?

10 Bekrefte følelsene Bekreft følelser for å redusere avmakt og skam og øke mestringen som får dem ut av krisen «Det må være grusomt å ha det slik!» «Det forstår jeg godt!» «Så fint at du oppsøkte hjelp!» Ikke møt dem med fordømmelse, avmakt eller sinne

11 Problemløsning Ansvarliggjøring «Hvordan kan du få det bedre nå?»
«Hva pleier hjelpe?» «Hva hjalp sist?»

12 Pauseteknikken Gir pasienten og deg et pusterom
Gir behandlingen tid til å virke Gir mulighet for å komme ut av en fastlåst situasjon Gir deg mulighet for faglig veiledning

13 Forutsetninger for å lykkes
Tid Erfaring - trening Personlig egnethet Vilje

14 Oppsummering Avgrense bestillingen ifht rammene dine Kartlegg
Bekreft følelsene Problemløsning Ansvarliggjøring Pauseteknikken Øvelse – vilje!

15 Dyssosial PF - kjennetegn
Voldelig atferd (sittet i fengsel), lav terskel for aggresjon, irritable Hensynsløshet, mangel på empati Forholder seg ikke til regler, normer Ansvarsløshet Problemer med å holde på relasjoner over tid, også bolig og jobb Manglende skyldfølelse, skylder på andre Rusmisbruk

16 Dyssosial PF – kjennetegn på legevakt
Trusler om selvmord for å få B-prep eller innleggelse:  fordi de vil ha noe… Eller med politiet Drapstrusler hvis de ikke får det de vil ha Ofte ruspåvirkede Kan be deg om å ringe noen for å fortelle et eller annet eller skrive attest el.lign. (manipulering)

17 Hva kan vi gjøre på LV? Behandle dem høflig, men med klare grenser
Bruk vektere til å etablere sikkerhet Ha fokus på om de ønsker helsetjenester frivillig («Hva kan vi hjelpe deg med nå?») Ikke gi dem B-prep (unngå rehenvendelser) Høyt aggresjonsnivå ved grensesetting, men ikke lang tidsbruk

18 Litteratur Walby, FA. Ness, E.: Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:885 – 7 Paris, J.: Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Suicidologi 2010; 15: 3-7 ris.pdf Paris, J: Half in Love With Death: Managing the Chronically Suicidal Patient. Routledge 2006 Goldney, R.: Suicide Prevention. 2. utg. 10 Oxford: Oxford University Press, ISBN


Laste ned ppt "Akuttbehandling av ustabile"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google