Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiater Ewa Ness, Sjefpsykolog / forsker Fredrik A. Walby,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiater Ewa Ness, Sjefpsykolog / forsker Fredrik A. Walby,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiater Ewa Ness, ewa.ness@ous-hf.no Sjefpsykolog / forsker Fredrik A. Walby, fredrik.walby@medisin.uio.no

2 Føle større mestring Bruke kortere tid Gi riktigere behandling Forebygge innleggelser Læringsmål

3 Uhensiktsmessige og rigide væremåter overfor flere personer i flere situasjoner Relasjonsproblemer Problemer med yrkesliv og sosialt liv Rusproblemer Kronisk suicidalitet Hvem er de?

4 Impulsivitet Svingende stemningsleie Usikkert selvbilde Tomhetsfølelse Rusmisbruk Selvskading - selvmordsforsøk Intense relasjoner Desperate forsøk på ikke å bli forlatt – trusler om selvmord Ustabil PF – kjennetegn

5 Det fins ingen kunnskapsbaserte intervensjoner på selvskading på legevakt Vi bruker elementer fra DBT (dialetic behavioural therapy) DBT = den best dokumenterte behandlingsform for ustabil personlighetsforstyrrelse / gjentatt selvskade / kronisk suicidalitet Walby F.A, Ness E. Selvskading på legevakt ( Tidsskr Nor Legeforen 2009 ) Paris J: Half in love with death. Routledge 2006 Kunnskap

6 Dialektisk atferdsterapi (Linehan 1993) Dialektikk Validere

7 Kommer etter selvmordsforsøk etter brudd eller konflikt med kjæresten Eventuelt ruspåvirket Krav om innleggelse - trusler om selvmord Gjerne fulgt av venninne Typisk atferd på legevakt

8 Avgrens bestillingen - rammene Få pasienten ut av den akutte krisen Gi medikamenter mot søvnvansker og indre uro, (Truxal, Vallergan) - IKKE B-preparater! Unngå innleggelse – forverrer ofte tilstanden Unngå endringer i behandlingsopplegget Mobilisere nettverket Sørge for at de får systematisk psykoterapi Hva kan vi gjøre?

9 Etablere behandlingsallianse raskt Hva har skjedd i dag? Hvordan har du det nå? Har du hatt det slik før? Hva gjorde du da? Kartlegge

10 Bekreft følelser for å redusere avmakt og skam og øke mestringen som får dem ut av krisen «Det må være grusomt å ha det slik!» «Det forstår jeg godt!» «Så fint at du oppsøkte hjelp!» Ikke møt dem med fordømmelse, avmakt eller sinne Bekrefte følelsene

11 Ansvarliggjøring «Hvordan kan du få det bedre nå?» «Hva pleier hjelpe?» «Hva hjalp sist?» Problemløsning

12 Gir pasienten og deg et pusterom Gir behandlingen tid til å virke Gir mulighet for å komme ut av en fastlåst situasjon Gir deg mulighet for faglig veiledning Pauseteknikken

13 1.Tid 2.Erfaring - trening 3.Personlig egnethet 4.Vilje Forutsetninger for å lykkes

14 Avgrense bestillingen ifht rammene dine Kartlegg Bekreft følelsene Problemløsning Ansvarliggjøring Pauseteknikken Øvelse – vilje! Oppsummering

15 Voldelig atferd (sittet i fengsel), lav terskel for aggresjon, irritable Hensynsløshet, mangel på empati Forholder seg ikke til regler, normer Ansvarsløshet Problemer med å holde på relasjoner over tid, også bolig og jobb Manglende skyldfølelse, skylder på andre Rusmisbruk Dyssosial PF - kjennetegn

16 Trusler om selvmord for å få B-prep eller innleggelse:  fordi de vil ha noe… Eller med politiet Drapstrusler hvis de ikke får det de vil ha Ofte ruspåvirkede Kan be deg om å ringe noen for å fortelle et eller annet eller skrive attest el.lign. (manipulering) Dyssosial PF – kjennetegn på legevakt

17 Behandle dem høflig, men med klare grenser Bruk vektere til å etablere sikkerhet Ha fokus på om de ønsker helsetjenester frivillig («Hva kan vi hjelpe deg med nå?») Ikke gi dem B-prep (unngå rehenvendelser) Høyt aggresjonsnivå ved grensesetting, men ikke lang tidsbruk Hva kan vi gjøre på LV?

18 Walby, FA. Ness, E.: Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:885 – 7 http://tidsskriftet.no/article/1830049 http://tidsskriftet.no/article/1830049 Paris, J.: Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Suicidologi 2010; 15: 3-7 http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2010/nr1/Pa ris.pdf http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2010/nr1/Pa ris.pdf Paris, J: Half in Love With Death: Managing the Chronically Suicidal Patient. Routledge 2006 Goldney, R.: Suicide Prevention. 2. utg. 10 Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-967758-0 Litteratur


Laste ned ppt "Psykiater Ewa Ness, Sjefpsykolog / forsker Fredrik A. Walby,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google