Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

3 Arbeidstilsynet 3 Antall personer i og utenfor arbeidsstyrken Totalt 4.8 mill. Arbeidsstyrken Ca. 2,4 mill. I utkanten / utenfor arbeidsstyrken Ca Barn/ungdom/studenter Ca. 1,5 mill. Alderspensjonister Ca

4 Arbeidstilsynet Nøkkeltall (SSB) Februar 2012 (sesongjustert) Arbeidsledige:3,2 % Sysselsatte:69,5 % Arbeidsstyrken:71,8 % Sykefraværet 4. kvartal 2011: (ikke sesongjustert) Totalt:6,5 % Egenmeldt:1,0 % Legemeldt:5,4 %

5 Arbeidstilsynet Økning i uføreytelser Økning i uføreytelser siden 1977 blant personer i alderen år: –Firedobling i aldersgruppen år –Tredobling i aldersgruppen år –Mange med psykiske lidelser Brage S, Thune O. Medisinske årsaker til uførhet i alderen år. Arbeid og velferd, rapport nr 1, 2009;43-9.

6 Arbeidstilsynet Hva måler sykefraværet? Sykefraværsprosent er tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. Sykefravær er et mål på produksjonstap ikke på HMS. Arbeidstilsynets leger vil ikke bruke sykefravær som indikator for å plukke ut virksomheter til tilsyn

7 Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og helse

8 Arbeidstilsynet Hva er arbeidsmiljø? Rammebetingelsene som utgjør en arbeidsplass, beliggenhet, lokaler, kontrakter, lønn m.m. Kollegaer – hver og en i sin ”kontekst” med samfunnet og på arbeidsplassen.

9 Arbeidstilsynet Hva er helse? Helse er en akseptabel normaltilstand for kropp og sjel

10 Arbeidstilsynet WHOs definisjon av helse ”En tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter”. (1948)

11 Arbeidstilsynet Psykisk helse WHO: Det finnes det ingen offisiell definisjon av psykisk helse. Kulturelle forskjeller, subjektive vurderinger og konkurrerende teorier påvirker hvordan psykisk helse skal defineres. Fravær av psykisk sykdom er ikke nødvendigvis det samme som å ha god psykisk helse

12 Arbeidstilsynet Psykosomatikk Kroppslige symptomer man antar skyldes psykiske forhold. Hypokondri

13 Arbeidstilsynet Psykosomatikk Hysteri Encephalitis lethargica ( ) ME – myalgisk encefalopati

14 Arbeidstilsynet MCS (Ikke ICD-10 diagnose) Mulitple Chemical Sensitivity Kvalme, trøtthet og hodepine Reagerer på svært lave konsentrasjoner av en rekke ulike stoffer, alt fra løsemidler til parfyme og diesel

15 Arbeidstilsynet El-overfølsomhet Ikke-ioniserende stråling: Opplevelse av ubehag og symptomer i nærheten av elektromagnetiske felt. Lavfrekvente felt – for eksempel stråling fra dataskjermer Høyfrekvente felt – for eksempel mobiltelefon (radiobølger og mikrobølger)

16 Arbeidstilsynet Telegrafistsaken i England Telegrafist`s cramp – smerter i underarmen År19005,4 % av telegrafistene hadde plagen År 1908Telegrafist`s cramp godkjent som yrkessykdom  økonomisk kompensasjon År % av telegrafistene hadde plagen År 1911”Telegrafist`s cramp forårsakes av nervøst sammenbrudd.” Epidemien forsvant! Resten av Europa og USA hadde i samme periode en forekomst på 4-10 %.

17 Arbeidstilsynet Massemedias påvirkningskraft Dramatisering av mulige helseproblemer ser ut til å bidra til å forverre folks helse. Eksempel: Svine- og fugleinfluensa Legionellautbrudd Hvis man kjenner godt nok etter har man nok vondt et sted…

18 Arbeidstilsynet Psykologiske forklaringsmodeller Klassisk betinging: Assossiativ innlæring hvor et individ lærer seg å koble sammen en stimulus med en annen. Pavlovs hunder  lyden av en bjelle fører til sikling Et arbeid som tidligere er assosiert med smerte fører til smerte når man gjør det på nytt…

19 Arbeidstilsynet Personlighetstrekk ”Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det”

20 Arbeidstilsynet Psykososiale og organisatoriske faktorer i arbeidslivet, som ser ut til å påvirke risiko for muskelsmerter Kvantitative krav Lav kontroll Sosial støtte Kultur Jobbtilfredshet Skiftarbeid Omorganiseringer

21 Arbeidstilsynet Arbeidstid

22 Arbeidstilsynet Utvidet bruk av ikke-standard arbeidstid Det er i dag – av samfunnsmessige årsaker – press mot grensene i arbeidstiden. Det er et ønske om 24-timers samfunn. Mange ønsker å arbeide en ”komprimert arbeidsuke”

23 Arbeidstilsynet Biologiske forutsetninger Mennesket er biologisk et dagdyr og er programmert til å skulle sove om natten. Vi kan overstyre de biologiske rytmene på kort sikt, men man tvinges til å ta igjen det manglende søvnbehovet. Overstyring av hormonbalansen ved nattarbeid kan være noe av årsaken til økt forekomst av brystkreft hos nattarbeidere

24 Arbeidstilsynet Sykdom man mener kan skyldes arbeidstidsordninger Psykiske plager Hjerte- og karsykdom Diabetes (mulig økt risiko for skiftarbeidere) Mage- og tarmplager (mulig ved nattarbeid – subjektive plager) Muskel- og skjelettplager (subjektive plager – selvrapportering) Kreft (nattarbeid og brystkreft) Fertilitet/reproduksjon (mulig økt risiko for senabort, for tidlig fødsel og nedsatt fruktbarhet – først og fremst ved nattarbeid) Annet (urinsyre, immunitet, Parkinson m.m. – mer forskning trengs!)

25 Arbeidstilsynet Skade vs. sykdom Helsebelastning pga. uhensiktsmessig arbeidstid gir ikke øyeblikkelig sykdom. Enklere å se sammenheng mellom arbeidstid og skader. Det er vist en klar og kontinuerlig økning i antall skader ettersom arbeidsskiftene blir lengre utover 8 timer

26 Arbeidstilsynet Utrygge arbeidsforhold

27 Arbeidstilsynet Sosial dumping og andre konsekvenser av utrygge ansettelsesforhold, ”precarious work” Precarious work er en beskrivelse på midlertidige arbeidsforhold med liten forutsigbarhet. Dette er nok et eksempel på sosial dumping! Vanligvis øker midlertidig arbeid med økende arbeidsledighet

28 Arbeidstilsynet Utrygge ansettelsesforhold I Norge er bruken av midlertidige ansettelser totalt sett lav sammenlignet med andre land. Andelen er høy (20-30 %) for aldersgruppen under 25 år. Kvinner og innvandrere fra land utenom OECD er overrepresentert. Typiske bransjer: helse, undervisning og privat tjenesteyting

29 Arbeidstilsynet Helsekonsekvenser av precarious work Utrygge arbeidsforhold øker risikoen for dårlig mental helse, men også i noen grad for langvarig sykdom. Utrygg økonomi kan være en viktig årsaksfaktor. Midlertidig ansatte er mer utsatt for skader enn andre. De har sykenærvær når de burde ha hatt sykefravær!

30 Arbeidstilsynet Svakheten ved midlertidig ansettelse Odd Friberg, tidligere juridisk direktør i Arbeidstilsynet: ”Et trygt tilsetningsforhold er en garanti for at arbeidstakerne kan ta opp arbeidsmiljøspørsmål uten konsekvenser for deres stilling”

31 Arbeidstilsynet På tilsyn Organisatoriske forhold: Systematikk i HMS- arbeidet HMS-opplæring av leder Verneombud 40-timers kurs for verneombud og AMU Psykososialt: Rutiner for: Konflikthåndtering Vold- og trusler Omorganisering Varsling

32 Arbeidstilsynet Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google