Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg

2 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo2 3. Hvem driver sykehjemmet? N Denne undersøkelsen48 1Sykehjemsetaten 2Ideell organisasjon (f.eks. Kirkens bymisjon) 3Privat firma (f.eks. Attendo)

3 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo3 4. Hvilken type ansettelsestilknytning har du? N Denne undersøkelsen45 1Ansatt 2Innleid fra byrå 3Allmenmedisinske oppgaver etter fastlegeavtalen

4 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo4 6. I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? N Omsorg ved livets slutt (kreftpasienter og andre terminale pasienter) 48 Syning og utskrivelse av dødsattester48 Innkomstsamtaler (pasient og pårørende)48 Pårørendesamtaler48 Lage og oppdatere arbeidsrutiner48 Oppfølging og ansvar for medisinhåndtering, smittevern, vaksinasjoner o.a. 47 Internundervisning47 Tverrfaglig internt samarbeid med sykepleiere, hjelpepleiere, musikkterapeut, prest, tilsynsfarmasøyt o.a. 48 Samarbeid med lokalsykehus og andre spesialister 47 Samarbeid med andre sykehjemsleger48 Div. andre samarbeidsparter: Intitusjonssjef, etat/kommune, hjemmetjenesten, fastleger etc. 48 Egen faglig oppdatering (litteratur, kurs, konferanser etc.) 48 Evt. veiledning av medisinstudenter, turnusleger, hospitanter 47 Juridisk: Vurderinger i forhold til behov for hjelpeverge, samtykkekompetanse, testasjonshabilitet 48 Bruk av tvang (§4a-vurdering)47

5 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo5

6 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo6 6.1 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Omsorg ved livets slutt (kreftpasienter og andre terminale pasienter) N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

7 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo7 6.2 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Syning og utskrivelse av dødsattester N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

8 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo8 6.3 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Innkomstsamtaler (pasient og pårørende) N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

9 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo9 6.4 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Pårørendesamtaler N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

10 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo10 6.5 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Lage og oppdatere arbeidsrutiner N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

11 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo11 6.6 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Oppfølging og ansvar for medisinhåndtering, smittevern, vaksinasjoner o.a. N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

12 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo12 6.7 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Internundervisning N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

13 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo13 6.8 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Tverrfaglig internt samarbeid med sykepleiere, hjelpepleiere, musikkterapeut, prest, tilsynsfarmasøyt o.a. N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

14 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo14 6.9 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Samarbeid med lokalsykehus og andre spesialister N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

15 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo15 6.10 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Samarbeid med andre sykehjemsleger N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

16 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo16 6.11 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Div. andre samarbeidsparter: Intitusjonssjef, etat/kommune, hjemmetjenesten, fastleger etc. N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

17 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo17 6.12 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Egen faglig oppdatering (litteratur, kurs, konferanser etc.) N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

18 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo18 6.13 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Evt. veiledning av medisinstudenter, turnusleger, hospitanter N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

19 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo19 6.14 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Juridisk: Vurderinger i forhold til behov for hjelpeverge, samtykkekompetanse, testasjonshabilitet N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

20 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo20 6.15 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Bruk av tvang (§4a- vurdering) N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

21 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo21 7. Er du spesialist i: N Denne undersøkelsen25 1Allmennmedisin 2Indremedisin 3Geriatri 4Nevrologi 5Fysikalsk medisin og rehabilitering 6Andre spesialiteter:

22 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo22 9. Hvilket journalsystem brukes ved sykehjemmet? N Denne undersøkelsen48 1Papir 2Gerica 3Winmed2 4Annet

23 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo23 11. Har du fått opplæring i journalsystemet? N Denne undersøkelsen48 1JA 2NEI

24 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo24 12. I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: N Legejournal48 Laboratoriesvar47 Medikamenthåndtering48 Epikriser48 Henvisninger47 Journalsystemet samlet sett48 1Legejournal 2Laboratoriesvar 3Medikamenthåndtering 4Epikriser 5Henvisninger 6Journalsystemet samlet sett

25 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo25 12.1 I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Legejournal N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

26 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo26 12.2 I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Laboratoriesvar N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

27 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo27 12.3 I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Medikamenthåndtering N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

28 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo28 12.4 I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Epikriser N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

29 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo29 12.5 I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Henvisninger N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

30 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo30 12.6 I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Journalsystemet samlet sett N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

31 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo31 13. Kryss av for undersøkelsen og utstyr som utføres/finnes på sykehjemmet: N Denne undersøkelsen48 1Hemoglobin 2CRP 3SR 4Glukose 5Urin stix 6EKG 7Spirometri 8Oksygenmetning 9Blærescanner 10Hjertestarter 11Smertepumpe 12Intravenøs-utstyr 13O2-gass (kolbe) 14O2-ekstraktor

32 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo32 15. Er sykehjemmet tilmeldt NOKLUS? N Denne undersøkelsen47 1Ja 2Nei 3Vet ikke

33 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo33 16. Hvordan er din stilling organisert? N Denne undersøkelsen48 1Direkte under institusjonssjef 2I en fagavdeling 3På annen måte

34 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo34 17. Deltar du med i ledergruppen (Deltar du sammen med andre i regelmessige møter med insitusjonssjefen)? N Denne undersøkelsen48 1Ja 2Nei

35 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo35 18. Har du betalt lunsjpause? N Denne undersøkelsen48 1Ja 2Nei

36 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo36 19. Er det kantine/spiserom der du kan spise uforstyrret? N Denne undersøkelsen41 1Ja 2Nei

37 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo37 20. I hvilken grad blir du tatt med på råd i medisinsk faglige spørsmål på sykehjemmet? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

38 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo38 21. Har sykehjemmet system for avvikshåndtering? N Denne undersøkelsen47 1Ja 2Nei

39 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo39 22. I hvilken grad oppleves avvikssystemet som nyttig i kvalitetsforbedringsarbeidet? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

40 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo40 23. Er du involvert i arbeidet i kvalitetsutvalget på sykehjemmet? N Denne undersøkelsen46 1Ja 2Nei

41 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo41 24. I hvilken grad opplever du å kunne bruke SYEs sentrale administrasjon (kompetanseavdeling, spesialkonsulenter, etatsoverlege osv) til å rådspørre deg i medisinsk faglige, datatekniske, kvalitets- eller andre administrative spørsmål? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

42 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo42 25. I hvilken grad får du permisjon til nødvendige kurs og/eller annen tellende tjeneste til spesialitet? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

43 31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo43 26. Får du økonomisk støtte av arbeidsgiver tilå delta på nødvendige kurs? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad


Laste ned ppt "31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google