Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg

2 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo2 3. Hvem driver sykehjemmet? N Denne undersøkelsen48 1Sykehjemsetaten 2Ideell organisasjon (f.eks. Kirkens bymisjon) 3Privat firma (f.eks. Attendo)

3 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo3 4. Hvilken type ansettelsestilknytning har du? N Denne undersøkelsen45 1Ansatt 2Innleid fra byrå 3Allmenmedisinske oppgaver etter fastlegeavtalen

4 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo4 6. I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? N Omsorg ved livets slutt (kreftpasienter og andre terminale pasienter) 48 Syning og utskrivelse av dødsattester48 Innkomstsamtaler (pasient og pårørende)48 Pårørendesamtaler48 Lage og oppdatere arbeidsrutiner48 Oppfølging og ansvar for medisinhåndtering, smittevern, vaksinasjoner o.a. 47 Internundervisning47 Tverrfaglig internt samarbeid med sykepleiere, hjelpepleiere, musikkterapeut, prest, tilsynsfarmasøyt o.a. 48 Samarbeid med lokalsykehus og andre spesialister 47 Samarbeid med andre sykehjemsleger48 Div. andre samarbeidsparter: Intitusjonssjef, etat/kommune, hjemmetjenesten, fastleger etc. 48 Egen faglig oppdatering (litteratur, kurs, konferanser etc.) 48 Evt. veiledning av medisinstudenter, turnusleger, hospitanter 47 Juridisk: Vurderinger i forhold til behov for hjelpeverge, samtykkekompetanse, testasjonshabilitet 48 Bruk av tvang (§4a-vurdering)47

5 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo5

6 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo6 6.1 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Omsorg ved livets slutt (kreftpasienter og andre terminale pasienter) N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

7 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo7 6.2 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Syning og utskrivelse av dødsattester N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

8 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo8 6.3 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Innkomstsamtaler (pasient og pårørende) N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

9 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo9 6.4 I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Pårørendesamtaler N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

10 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Lage og oppdatere arbeidsrutiner N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

11 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Oppfølging og ansvar for medisinhåndtering, smittevern, vaksinasjoner o.a. N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

12 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Internundervisning N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

13 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Tverrfaglig internt samarbeid med sykepleiere, hjelpepleiere, musikkterapeut, prest, tilsynsfarmasøyt o.a. N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

14 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Samarbeid med lokalsykehus og andre spesialister N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

15 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Samarbeid med andre sykehjemsleger N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

16 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Div. andre samarbeidsparter: Intitusjonssjef, etat/kommune, hjemmetjenesten, fastleger etc. N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

17 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Egen faglig oppdatering (litteratur, kurs, konferanser etc.) N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

18 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Evt. veiledning av medisinstudenter, turnusleger, hospitanter N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

19 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Juridisk: Vurderinger i forhold til behov for hjelpeverge, samtykkekompetanse, testasjonshabilitet N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

20 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du tid til følgende som sykehjemslege? - Bruk av tvang (§4a- vurdering) N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

21 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo21 7. Er du spesialist i: N Denne undersøkelsen25 1Allmennmedisin 2Indremedisin 3Geriatri 4Nevrologi 5Fysikalsk medisin og rehabilitering 6Andre spesialiteter:

22 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo22 9. Hvilket journalsystem brukes ved sykehjemmet? N Denne undersøkelsen48 1Papir 2Gerica 3Winmed2 4Annet

23 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Har du fått opplæring i journalsystemet? N Denne undersøkelsen48 1JA 2NEI

24 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: N Legejournal48 Laboratoriesvar47 Medikamenthåndtering48 Epikriser48 Henvisninger47 Journalsystemet samlet sett48 1Legejournal 2Laboratoriesvar 3Medikamenthåndtering 4Epikriser 5Henvisninger 6Journalsystemet samlet sett

25 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Legejournal N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

26 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Laboratoriesvar N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

27 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Medikamenthåndtering N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

28 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Epikriser N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

29 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Henvisninger N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

30 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad er du fornøyd med journalsystemet når det gjelder: - Journalsystemet samlet sett N Denne undersøkelsen48 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

31 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Kryss av for undersøkelsen og utstyr som utføres/finnes på sykehjemmet: N Denne undersøkelsen48 1Hemoglobin 2CRP 3SR 4Glukose 5Urin stix 6EKG 7Spirometri 8Oksygenmetning 9Blærescanner 10Hjertestarter 11Smertepumpe 12Intravenøs-utstyr 13O2-gass (kolbe) 14O2-ekstraktor

32 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Er sykehjemmet tilmeldt NOKLUS? N Denne undersøkelsen47 1Ja 2Nei 3Vet ikke

33 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Hvordan er din stilling organisert? N Denne undersøkelsen48 1Direkte under institusjonssjef 2I en fagavdeling 3På annen måte

34 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Deltar du med i ledergruppen (Deltar du sammen med andre i regelmessige møter med insitusjonssjefen)? N Denne undersøkelsen48 1Ja 2Nei

35 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Har du betalt lunsjpause? N Denne undersøkelsen48 1Ja 2Nei

36 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Er det kantine/spiserom der du kan spise uforstyrret? N Denne undersøkelsen41 1Ja 2Nei

37 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad blir du tatt med på råd i medisinsk faglige spørsmål på sykehjemmet? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

38 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Har sykehjemmet system for avvikshåndtering? N Denne undersøkelsen47 1Ja 2Nei

39 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad oppleves avvikssystemet som nyttig i kvalitetsforbedringsarbeidet? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

40 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Er du involvert i arbeidet i kvalitetsutvalget på sykehjemmet? N Denne undersøkelsen46 1Ja 2Nei

41 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad opplever du å kunne bruke SYEs sentrale administrasjon (kompetanseavdeling, spesialkonsulenter, etatsoverlege osv) til å rådspørre deg i medisinsk faglige, datatekniske, kvalitets- eller andre administrative spørsmål? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

42 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo I hvilken grad får du permisjon til nødvendige kurs og/eller annen tellende tjeneste til spesialitet? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad

43 :51 Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo Får du økonomisk støtte av arbeidsgiver tilå delta på nødvendige kurs? N Denne undersøkelsen47 1Svært lite 2I noen grad 3I nokså stor grad 4I stor grad


Laste ned ppt "31.10.2012 09:51 www.questback.com Spørreskjema til sykehjemsleger i Oslo1 Svarlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google