Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eva Denison, Forsker Kommunale forebyggende helsetjenester – virker de? Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eva Denison, Forsker Kommunale forebyggende helsetjenester – virker de? Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eva Denison, Forsker Kommunale forebyggende helsetjenester – virker de? Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak

2 Oversikt  Litt om Kunnskapssenteret  Litt om meg  Mest om kommunale forebyggende helsetjenester  Oppsummering July 11, 20142

3 Litt om Kunnskapssenteret 7/11/20143 www.kunnskapssenteret.no

4 Litt om meg  Forsker, Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak  Professor i fysioterapi rettet mot adferdsmedisin, Mälardalens högskola, Sverige  Planlagt og startet fysioterapiutdanning med adferdsmedisinsk profil ved Mälardalens högskola 7/11/20144

5 Forebyggende helsetjenester i kommunen  Helsestasjon  Skolehelsetjeneste  Helsestasjon for ungdom  Svangerskapsomsorg  Forebyggende fysioterapi 7/11/20145 Forebyggende tiltak for utfall/resultat sammenlignet med blant populasjon

6 PICO-spørsmål  P – Population  I – Intervention  C – Control/Comparison  O - Outcome 7/11/20146

7 Oppsummert forskning 1  Nasjonal helse- og omsorgsplan, kapittel 5 (2011-2015) –Forebygge uønskede svangerskap og abort –Øke andelen spedbarn som ammes –Forebygge fallulykker blant eldre –Etablere tilbud til personer som har økt risiko for å utvikle sykdom knyttet til uheldige levevaner –Tiltak for personer som har utviklet sykdom –Skolehelsetjeneste og helsestasjon generelt 7/11/20147

8 Oppsummert forskning 2 7/11/20148 www.cochrane.org www.campbellcollaboration.org

9 7/11/20149 Husk: No evidence of effect vs. Evidence of no effect

10 7/11/201410 2010 41 studier (7 studier, 4007 deltakere) Pungdommer 10 – 19 år Itiltak for å redusere utilsiktede graviditeter Cvanlig oppfølging/annet tiltak Outilsiktet graviditet Tiltak: Undervisning Prevensjon Kombinasjon av undervisning og prevensjon

11 7/11/201411 Konklusjon : Det ser ut til at undervisning eller rådgivning for å øke ungdommers kunnskaper om og holdninger til risiko for utilsiktet graviditet reduserer antall utilsiktede graviditeter Det er ikke mulig å trekke konklusjoner om hvilke tiltak som er mest effektive

12 7/11/201412 2008 11 studier (8 studier, 1553 deltakere) Pgravide kvinner, mødre til nyfødte barn Itiltak for å fremme amming Cvanlig oppfølging Oantall kvinner som begynner å amme Konklusjoner : Undervisning og støtte fra likestilte kan øke antall kvinner som begynner å amme Uformel, gjentatt informasjon etter behov er bedre enn allmenn og formel undervisning Alle studier fra USA

13 7/11/201413 2009 111 studier, 55,303 deltakere Ppersoner > 60 år som bor hjemme Itiltak for å redusere fall Cvanlig oppfølging Ohyppighet av fall antall fall antall personer som falt i det minste én gang i oppfølgingstiden Konklusjon : Treningsprogrammer som inkluderer to eller flere av komponentene muskelstyrke balanse fleksibilitet utholdenhet reduserer hyppighet av fall og antall personer som faller, uansett treningsform (gruppe, hjemme).

14 7/11/201414 Konklusjon (forts.) : Vurdering av risiko for fall og henvisning til behandling for å redusere risiko – inkonsistente resultater Forbedret sikkerhet i hjemmet er effektivt for personer med høy risiko (f eks synsforstyrrelse), men ikke generelt Vitamin D-supplement – usikker effekt Å fjerne medikamenter som øker risiko for fall reduserer hyppighet av fall

15 Hva med Frisklivssentraler…?  Kommunalt tilbud for personer som trenger å endre levevaner –f eks fysisk aktivitet, tobakk, kosthold  Kan ha tilbud for ulike grupper, ikke diagnoser  Vekt på tiltak som utjevner sosiale helseforskjeller  Lett tilgjengelig og med lave egenandeler  I samarbeid med fastleger og idrettslag, frivillige lag og foreninger, private treningssentre og andre  Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 7/11/201415

16 7/11/201416

17 7/11/201417 2011 25 studier Ppersoner som lever i et geografisk definert samfunn (område) Itiltak for å øke fysisk aktivitet Cingen tiltak Ofysisk aktivitet Tiltak: Markedsføring via media Annen kommunikasjon (f eks plakater, brosjyrer, Internett) Individuelle råd fra helsepersonell (f eks grønne resept) Samarbeid med organisasjoner (f eks frivillige, idrettsforeninger) Tiltak innen spesifikke settinger (f eks skole, arbeidsplasser) Forandring av fysiske omgivelser (f eks sykkel- og gangstier)

18 7/11/201418 Konklusjoner: Resultatene fra studiene er inkonsistente Det er ikke støtte for at brede tiltak i samfunnet øker fysisk aktivitet Det er store metodeproblemer i mange studier

19 7/11/201419 2009 26 studier (beskrivende syntese) Pbarn og ungdommer 6 – 18 år Itiltak i skolen for å øke fysisk aktivitet Cvanlig skolegymnastikk Ofysisk aktivitet i fritiden varighet av fysisk aktivitet tid brukt på tv-titting Tiltak : Endring av læreplan Endring av skolens rutiner Økt tid for intens fysisk aktivitet i gymnastikken Trening for lærere Undervisningsmaterialer for lærere, elever og foreldre

20 7/11/201420 Konklusjoner : Det er god evidens for at tiltak i skolen øker varighet av fysisk aktivitet og reduserer tid brukt på tv-titting Tiltakene er ikke vist å øke andelen barn og unge som er fysisk aktive i fritiden En kombinasjon av skriftlige materialer og endringer i skoleundervisningen gir positive endringer av fysisk aktivitet

21 7/11/201421 2010 14 studier, > 10,000 deltakere Prøykere, unntatt gravide kvinner og ungdommer Imotiverende samtale Cgjentatte korte samtaler/vanlig oppfølging Orøykeslutt Konklusjoner : Motiverende samtale med lege > 20 minutter kan hjelpe røykere å slutte Stor variasjon i studiekvalitet og overensstemmelse med metode for motiverende samtale = forsiktig med tolkning av resultatene!

22 7/11/201422 2009 22 studier, 7,619 deltakere Ppasienter i primærhelsetjeneste Igjentatte korte samtaler ≤ 4 ganger: informasjon og råd fra lege eller sykepleier Cvanlig oppfølging Oalkoholforbruk: kvantitet hyppighet intensitet Konklusjoner : Lavere forbruk blant menn, men ikke blant kvinner ved oppfølging etter 1 år Ikke større effekt med mer utstrakt tiltak

23 7/11/201423 2009 24 studier, 3,739deltakere Ppersoner i alle aldre med kronisk sykdom Inettbaserte programmer med helseinformasjon, sosial støtte og støtte til adferdsendring Cvanlig oppfølging Okunnskaper sosial støtte self-efficacy helse Konklusjoner : Programmene forbedrer kunnskaper og opplevd sosial støtte Muligens også endring av adferd og bedre helse

24 7/11/201424 44 studier Pbarn og ungdommer i skolen Iprogrammer i skolen for å redusere mobbing: å mobbe å bli mobbet Cingen tiltak Ohyppighet av mobbing Konklusjoner: Anti-mobbingsprogrammer er effektive for å redusere mobbing Mobbing: å mobbe minsket i gjennomsnitt med 20 – 23% Mobbing: å bli mobbet minsket i gjennomsnitt med 17 – 20% De viktigste bestanddelene var trening av foreldre, disiplinære metoder, og programmenes varighet og intensitet for lærere og elever Programmene virket best med eldre barn og i Norge (!) spesifikt

25 7/11/201425 3 studier (2713 deltakere) Pbarn og ungdommer 5 – 19 år Iprogrammer for å forhindre og redusere overgrep på Internett eller mobiltelefon Cingen tiltak Okunnskap om sikkerhet på Internett risikoatferd ”0n-line” eksponering for upassende innhold Konklusjoner: Programmene (undervisning i forskjellige former) økte kunnskap om sikkerhet på Internett Tiltakene endret ikke risikoatferd ”on-line”

26 Oppsummering  Det finnes mye oppsummert forskning som er relevant for kommunale forebyggende tjenester  Mange tiltak som leveres innen kommunale forebyggende tjenester har dokumentert effekt (på utfall X i populasjon Y)  Studiekvalitet (i primærstudier) er ofte en hindring for å trekke konklusjoner om effekt 7/11/201426

27 7/11/201427 Takk for deres oppmerksomhet! eva.denison@kunnskapssenteret.no


Laste ned ppt "Eva Denison, Forsker Kommunale forebyggende helsetjenester – virker de? Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google