Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebyggende medisin – gynekologi Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk Smestadgynekologene, Oslo Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebyggende medisin – gynekologi Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk Smestadgynekologene, Oslo Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebyggende medisin – gynekologi Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk Smestadgynekologene, Oslo Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk Smestadgynekologene, Oslo

2 Gynekologi Prekonsepsjon Graviditet Gynekologi Prekonsepsjon Graviditet

3 Epigenetikk Gynekologi Prekonsepsjon Graviditet Epigenetikk Gynekologi Prekonsepsjon Graviditet

4 ” Start with the girl : a new agenda for global health ” Professor Tore Henriksen, fødeavd,RH – OUS Aftenposten 21.oktober 2012 ” Start with the girl : a new agenda for global health ” Professor Tore Henriksen, fødeavd,RH – OUS Aftenposten 21.oktober 2012

5 Preconceptional screening Genetikk Alder Medisin ernæring diabetes hypertensjon, hjertesykdom epilepsi røking Miljø Genetikk Alder Medisin ernæring diabetes hypertensjon, hjertesykdom epilepsi røking Miljø

6 Epigenetikk Gynekologi Prevensjon Prekonsepsjon Graviditet Epigenetikk Gynekologi Prevensjon Prekonsepsjon Graviditet

7

8 Abortrater i Norge 15000/årlig - 95% < 12. uke 15-19 år : I 2008 ble det utført 18 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner I 2011 var det tilsvarende tallet 12.7 per 1000 kvinner. 20-24 år : I 2011 var det tilsvarende tallet 27,6 per 1000 kvinner (ned fra 30,6 i 2008). 15000/årlig - 95% < 12. uke 15-19 år : I 2008 ble det utført 18 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner I 2011 var det tilsvarende tallet 12.7 per 1000 kvinner. 20-24 år : I 2011 var det tilsvarende tallet 27,6 per 1000 kvinner (ned fra 30,6 i 2008).

9

10 Prosentvis kvinner med graviditet etter første år bruk MetodeAntall graviditeter - lavest Antall graviditeter - typisk Ingen prevensjon85 Ppiller0,17,6 Minipiller0,53,0 Mirena0,1 CuIUD0,60,8 Implantater0,2 Injeksjoner0,3 Sterilisering kvinne mann 0,2 0,1 0,4 0,15

11 1 = ingen restriksjoner i bruk av prevensjonsmetoden 2 = fordelen ved å bruke metoden oppveier den teoretiske/påviste risiko 3 = teoretiske /påviste risiko er vanligvis høyere enn fordelen 4 = uakseptabel helserisiko å bruke metoden

12 Relativ risk og insidens av VTE Populasjon RR Ung befolkning 1 Gravide 12 Lavdose pp 3-4 2. generasjon pp 3 4-generasjon pp 6-8 Leiden heterozygot 6-8 Leiden + pp 10-15 Insidens 4-5/100.000/år 48-60/ 12-20/ 24-40/ 40-75/

13 Insidens hjerteinfarkt i fertil alder Total 5/100.000/år < 35 år ikke røker 4/ ikke røker + pp 4/ røker 8/ røker + pp 43/ > 35 år ikke røker 10 ikke røker +pp 40 røker 88 røker + pp 485 Total 5/100.000/år < 35 år ikke røker 4/ ikke røker + pp 4/ røker 8/ røker + pp 43/ > 35 år ikke røker 10 ikke røker +pp 40 røker 88 røker + pp 485

14 Insidens hjerneslag fertil alder ischemisk total 5/100.000/år < 35 år 1-3/ Hemorragisk total 6/100.000/år Tillegg ved pp 2/100.000/år Tillegg ved pp < 35 år 1/100.000/år

15 Risikofaktorer for venøs TE

16

17 Nonkontraseptive fordeler - p-pillen ab prov ovarialcancer, endometriecancer,coloncancer menoragi/polymenore ovarialcyster acne/hirsuitisme dysmenore benigne mammatumores

18 Hormonell prevensjon – hvilket råd 1)Primært 2. generasjons PP Loette, Microgynon 2)Kontinuer med 3. el 4. generasjons PP, brukt > 6-12 mnd 3) Ved risikofaktorer : gestagenprevensjon- Conludag, Cerazette, Mirena 1)Primært 2. generasjons PP Loette, Microgynon 2)Kontinuer med 3. el 4. generasjons PP, brukt > 6-12 mnd 3) Ved risikofaktorer : gestagenprevensjon- Conludag, Cerazette, Mirena

19

20

21 Genital cancer

22 Number of new cases by primary site* and year - 2001- 2010 FEMALES

23 Number of cancer deaths in Norway by primary site and sex - 2010

24 Age-standardised (world) mortality rates per 100 000 person-years in Norway 2010 for selected cancers

25 Trends in incidence and mortality rates and 5-year relative survival proportions

26

27 Ca cervicis

28 Livmorhalskreft – Histologi

29 Risikofaktorer Lite el ingen symptomer Illeluktende fluor vaginalis, gul,blodig Urgm blødninger/ kontaktblødninger Smerter – sent symptom Lite el ingen symptomer Illeluktende fluor vaginalis, gul,blodig Urgm blødninger/ kontaktblødninger Smerter – sent symptom

30

31

32

33

34

35

36

37 HPV- humant papillomavirus - ca cervicis 99% HPV i ca cervicis 120 typer HPV virus 14 onkogene typer – high risk – HPV 16 og 18 hos 70 % med ca cervicis

38 HPV – kjønnsvorter HPV 6 og 11 Påvises i 90 % ved condylomer

39 HPV- vaksine Gardasil - Onkogen HPV 16 og 18 Kjønnsvorter HPV 6 og 11 Vaksine i Norge, fra 2010- 1997 kullet 70 % dekning Cervarix - Onkogen HPV 16 og 18

40

41

42

43

44 Avd for gynekologisk kreft Endometriecancer

45

46 Risikofaktorer Langvarig, økt (endogent/eksogent), ensidig østrogenstimulering Høy alder Lav paritet Overvekt Diabetes mellitus Polycystisk ovariesyndrom Østrogenproduserende svulster Tamoxifen behandling Lynch syndrom- hereditær nonpolyposecolocancer-HNPCC Langvarig, økt (endogent/eksogent), ensidig østrogenstimulering Høy alder Lav paritet Overvekt Diabetes mellitus Polycystisk ovariesyndrom Østrogenproduserende svulster Tamoxifen behandling Lynch syndrom- hereditær nonpolyposecolocancer-HNPCC

47 Symptomer Postmenopausal blødning- 10 % Menometroragi - > 40 år. Utflod – pyometra

48

49 Ovarialcancer Avd for gynekologisk kreft

50

51 Prevention of ovarian cancer – let's do something MAGNUS WESTGREN Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Volume 91, Issue 9, Volume 91, Issue 9, pages 1009–1010, September 2012

52 Symptomer Abdominale plager: Trykk Oppfylthet Endret avføringsmønster Endret vannlatingsmønster Redusert allmenn tilstand, vekttap Akutte smerter (Torkvering, ruptur, blødning) Halsbrann, anorexi, kvalme Vaginal blødning (sjelden) Tegn på DVT i underekstremitetene Dyspnoe (pleuravæske) Paraneoplastiske fenomener Symptomer Abdominale plager: Trykk Oppfylthet Endret avføringsmønster Endret vannlatingsmønster Redusert allmenn tilstand, vekttap Akutte smerter (Torkvering, ruptur, blødning) Halsbrann, anorexi, kvalme Vaginal blødning (sjelden) Tegn på DVT i underekstremitetene Dyspnoe (pleuravæske) Paraneoplastiske fenomener

53 Resttumor og overlevelse

54

55 Arvelig genetisk cancer - typiske kjennetegn Både bryst og ovarialcancer( bryst <60 år ) Bilateral brystcancer Ung alder ved ovarialcancer Mannlig brystcancer Ovarialcancer og/eller colorectal- og /eller endometriecancer ( HNPCC) Både bryst og ovarialcancer( bryst <60 år ) Bilateral brystcancer Ung alder ved ovarialcancer Mannlig brystcancer Ovarialcancer og/eller colorectal- og /eller endometriecancer ( HNPCC)

56 BRAC 1 og BRAC 2 BRAC 1 BRAC 2 livstidsrisiko for ovarialcancer 40 % 18 % livstidsrisiko for brystcancer 57 % 49% prevalens 0,3 % screening profylaktisk kirurgi - mastectomi – oophorectomi p-pille

57 Arvelig endometriecancer EC - HNPCC nonpolypose colorectalcanceer Livstidsrisiko for EC 40- 60%, mean alder 50 år For ovarialcancer 10-15 %, 40-45 år For colorectalcancer 80 %, 45 år

58

59

60

61

62

63

64 Cumulative risk of developing cancer by the age of 75 for selected cancers by sex - 2006-2010 (%)

65 Kjennetegn ved arvelig cancer Opphopning av cancer på mor eller fars side Ung alder ved diagnose ( < 10 år yngre enn ved sporadisk cancer ) Bilateralitet Flere cancerformer hos samme individ Opphopning av cancer på mor eller fars side Ung alder ved diagnose ( < 10 år yngre enn ved sporadisk cancer ) Bilateralitet Flere cancerformer hos samme individ

66 Cumulative risk of developing cancer by the age of 75 by primary site* and sex - 2006-2010 (%) Breast 7.9 Female genital organs 4.5 Cervix uteri 0.9 Corpus uteri 2.1 Ovary 1.2 Other female genital 0.3 Breast 7.9 Female genital organs 4.5 Cervix uteri 0.9 Corpus uteri 2.1 Ovary 1.2 Other female genital 0.3

67

68

69 76% av verdens befolkning i U-land: 85% av alle fødsler 95% av all perinatal dødlighet 99% av all maternell dødlighet


Laste ned ppt "Forebyggende medisin – gynekologi Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk Smestadgynekologene, Oslo Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google