Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebyggende medisin – gynekologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebyggende medisin – gynekologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebyggende medisin – gynekologi
Ove A. Mortensen spes i gynekologi/obstretrikk Smestadgynekologene, Oslo

2 Gynekologi Prekonsepsjon Graviditet

3 Epigenetikk Gynekologi Prekonsepsjon Graviditet

4 ” Start with the girl : a new agenda for global health ”
Professor Tore Henriksen , fødeavd,RH – OUS Aftenposten 21.oktober 2012

5 Preconceptional screening
Genetikk Alder Medisin ernæring diabetes hypertensjon, hjertesykdom epilepsi røking Miljø

6 Epigenetikk Gynekologi Prevensjon Prekonsepsjon Graviditet

7

8 Abortrater i Norge 15000/årlig - 95% < 12. uke
15-19 år : I 2008 ble det utført 18 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner I 2011 var det tilsvarende tallet 12.7 per 1000 kvinner. 20-24 år : I 2011 var det tilsvarende tallet 27,6 per 1000 kvinner (ned fra 30,6 i 2008).

9

10 Prosentvis kvinner med graviditet etter første år bruk
Metode Antall graviditeter - lavest Antall graviditeter - typisk Ingen prevensjon 85 Ppiller 0,1 7,6 Minipiller 0,5 3,0 Mirena CuIUD 0,6 0,8 Implantater 0,2 Injeksjoner 0,3 Sterilisering kvinne mann 0,4 0,15

11 1 = ingen restriksjoner i bruk av prevensjonsmetoden 2 = fordelen ved å bruke metoden oppveier den teoretiske/påviste risiko 3 = teoretiske /påviste risiko er vanligvis høyere enn fordelen 4 = uakseptabel helserisiko å bruke metoden

12 Relativ risk og insidens av VTE
Populasjon RR Insidens Ung befolkning Gravide Lavdose pp 2. generasjon pp 4-generasjon pp Leiden heterozygot Leiden + pp 4-5/ /år 48-60/ 12-20/ 24-40/ 40-75/

13 Insidens hjerteinfarkt i fertil alder
Total / /år < 35 år ikke røker / ikke røker + pp 4/ røker / røker + pp / > 35 år ikke røker ikke røker +pp røker røker + pp

14 Insidens hjerneslag fertil alder
ischemisk total / /år < 35 år / Hemorragisk total / /år Tillegg ved pp / /år Tillegg ved pp < 35 år / /år

15 Risikofaktorer for venøs TE

16

17 Nonkontraseptive fordeler - p-pillen
ab prov ovarialcancer, endometriecancer,coloncancer menoragi/polymenore ovarialcyster acne/hirsuitisme dysmenore benigne mammatumores

18 Hormonell prevensjon – hvilket råd
Primært 2. generasjons PP Loette , Microgynon Kontinuer med 3. el 4. generasjons PP , brukt > 6-12 mnd 3) Ved risikofaktorer : gestagenprevensjon- Conludag, Cerazette, Mirena

19

20

21 Genital cancer

22 Number of new cases by primary site* and year - 2001-2010 FEMALES

23 Number of cancer deaths in Norway by primary site and sex - 2010

24 Age-standardised (world) mortality rates per person-years in Norway 2010 for selected cancers

25 Trends in incidence and mortality rates and 5-year relative survival proportions

26

27 Ca cervicis

28 Livmorhalskreft – Histologi

29 Risikofaktorer Lite el ingen symptomer
Illeluktende fluor vaginalis, gul,blodig Urgm blødninger/ kontaktblødninger Smerter – sent symptom

30

31

32

33

34

35

36

37 HPV- humant papillomavirus - ca cervicis
99% HPV i ca cervicis 120 typer HPV virus 14 onkogene typer – high risk – HPV 16 og 18 hos 70 % med ca cervicis

38 HPV 6 og 11 Påvises i 90 % ved condylomer
HPV – kjønnsvorter HPV 6 og 11 Påvises i 90 % ved condylomer

39 HPV- vaksine Gardasil - Onkogen HPV 16 og 18 Kjønnsvorter HPV 6 og 11
Vaksine i Norge , fra kullet 70 % dekning Cervarix - Onkogen HPV 16 og 18

40

41

42

43

44 Avd for gynekologisk kreft
Endometriecancer Avd for gynekologisk kreft

45

46 Risikofaktorer Langvarig, økt (endogent/eksogent), ensidig østrogenstimulering Høy alder Lav paritet Overvekt Diabetes mellitus Polycystisk ovariesyndrom Østrogenproduserende svulster Tamoxifen behandling Lynch syndrom- hereditær nonpolyposecolocancer-HNPCC

47 Symptomer Postmenopausal blødning- 10 % Menometroragi - > 40 år.
Utflod – pyometra

48

49 Avd for gynekologisk kreft
Ovarialcancer Avd for gynekologisk kreft

50

51 Prevention of ovarian cancer – let's do something
MAGNUS WESTGREN Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Volume 91, Issue 9, pages 1009–1010, September 2012

52 Symptomer Abdominale plager: Trykk Oppfylthet Endret avføringsmønster
                 Abdominale plager: Trykk Oppfylthet   Endret avføringsmønster Endret vannlatingsmønster         Redusert allmenn tilstand, vekttap         Akutte smerter (Torkvering, ruptur, blødning)         Halsbrann, anorexi, kvalme         Vaginal blødning (sjelden)        Tegn på DVT i underekstremitetene          Dyspnoe (pleuravæske)         Paraneoplastiske fenomener

53 Resttumor og overlevelse

54

55 Arvelig genetisk cancer - typiske kjennetegn
Både bryst og ovarialcancer( bryst <60 år ) Bilateral brystcancer Ung alder ved ovarialcancer Mannlig brystcancer Ovarialcancer og/eller colorectal- og /eller endometriecancer ( HNPCC)

56 BRAC 1 og BRAC 2 BRAC BRAC 2 livstidsrisiko for ovarialcancer 40 % % livstidsrisiko for brystcancer % % prevalens 0,3 % screening profylaktisk kirurgi - mastectomi – oophorectomi p-pille

57 Arvelig endometriecancer EC - HNPCC nonpolypose colorectalcanceer
Livstidsrisiko for EC % , mean alder 50 år For ovarialcancer % , år For colorectalcancer 80 % , 45 år

58

59

60

61

62

63

64 Cumulative risk of developing cancer by the age of 75 for selected cancers by sex - 2006-2010 (%)

65 Kjennetegn ved arvelig cancer
Opphopning av cancer på mor eller fars side Ung alder ved diagnose ( < 10 år yngre enn ved sporadisk cancer ) Bilateralitet Flere cancerformer hos samme individ

66 Breast 7.9 Female genital organs 4.5 Cervix uteri 0.9 Corpus uteri 2.1
Cumulative risk of developing cancer by the age of 75 by primary site* and sex (%) Breast 7.9 Female genital organs 4.5 Cervix uteri 0.9 Corpus uteri 2.1 Ovary 1.2 Other female genital 0.3

67

68

69 76% av verdens befolkning i U-land:
85% av alle fødsler 95% av all perinatal dødlighet 99% av all maternell dødlighet


Laste ned ppt "Forebyggende medisin – gynekologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google