Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september 2013

2 11.07.2014Geir RiiseSide 2 Disposisjon Arbeidsplassen – ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt Arbeidsgiver må ”by” på seg selv Grunnprinsipper i HMS-arbeidet Diagnosen avgjør ikke ”Alt smitter” Noen erfaringer fra virksomhet Anbefalinger/tiltak – 6 i tallet Bruker IA-avtalen Praktiserer ikke ”svarte-per” spillet 10 råd for trappevasken

3 11.07.2014Geir RiiseSide 3 Arbeidsplassen slår ”an tonen”

4 11.07.2014Geir RiiseSide 4 Begeistret og det å ha arbeidsglede

5 11.07.2014Geir RiiseSide 5 Arbeidsmiljøet kan ikke kopieres – godt arbeidsmiljø bidrar til suksess Alt henger sammen med alt (GHB) Virksomheter med de beste økonomiske resultatene har over tid de beste arbeidsmiljø resultatene Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon Arbeidsmiljø bør alltid være første punkt på alle ledermøter og møter med personell

6 11.07.2014Geir RiiseSide 6 Arbeidsmiljøet i norsk arbeidsliv er generelt stort sett godt: Kjennetegnet ved: Høy deltagelse i arbeidslivet At mange arbeidstakere opplever å ha en meningsfylt arbeidshverdag Sterk tilknytning til arbeid; identifikasjon Men: over 20 prosent av arbeidstakerne opplever i perioder store helsebelastninger på jobb.

7 11.07.2014Geir RiiseSide 7 Fremmer medarbeideransvar og motiverer Grunnprinsipper for alt HMS-arbeid Tydelig ledelse og organisering Utsetter ikke (tiden) - prioriterer Medarbeidere blir sett Medarbeidere blir hørt Medarbeidere får medvirke Praktiserer åpenhetsom metode Fokus på det du vil ha mer av

8 11.07.2014Geir RiiseSide 8 ”Av følgende hva vil være viktigst for å få ned sykefraværet i Norge?” God legehjelp4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen 22 % Godt miljø på arbeidsplassen 37 % Holdningsendring blant ansatte 17 % Ikke sikker9 % Antall spurte1001

9 11.07.2014Geir RiiseSide 9 Hvilke faktorer påvirker sykefravær og uførhet (hentet bl.a. fra Sandmanutvalget) Ledelse Arbeidsmiljø Kjønn Utdanning Konjunkturer Helsetilstanden i befolkningen Økonomiske insentiver Politisk dagsorden

10 11.07.2014Geir RiiseSide 10 K.Olafsson 2008 Kunnskap Holdninger Adferd

11 Motivasjon, vilje og lyst ARBEIDSGIVER +-+- ARBEIDSTAKER +--+ Resultat +-?? 11

12 11.07.2014Geir RiiseSide 12 Erkjennelse: Arbeid gir helse Indikasjon sykmelding – obs. bivirkning Graderte sykmeldinger Tilknytning til arbeidsplassen Mestring ”smitter”

13 11.07.2014Geir RiiseSide 13 Tiltak 1: Ledelse og systematikk Har system for å innhente synspunkter på arbeidsmiljø og kvalitet -Er medarbeidere stolte over tilhørighet? -Registrerer medarbeidertilfredshet? -Gjennomfører medarbeidersamtaler? -Henter inn systematisk forbedringsforslag? -Stiller krav – ber om forslag til løsninger? -Brukes bedriftshelsetjenesten?

14 11.07.2014Geir RiiseSide 14 Tiltak 2: Gjentar og følger opp det som er viktigst for arbeidsplassen nå Korttidsminne Episodiskminne Prosedyriskminne Semantiskminne

15 11.07.2014Geir RiiseSide 15 Tiltak 3: Leter alltid etter det som gir energi – ikke bare problemene og lærer Hva gir stolthet Hva gir arbeidsglede Hva gir energi Hva gjør jeg som medarbeider Hva gjør jeg som leder

16 11.07.2014Geir RiiseSide 16 Tiltak 4: Tar vare på trivsel og funksjonsevne. Hva motiverer? Vi er hverandres arbeidsmiljø Språk er viktig

17 11.07.2014Geir RiiseSide 17 Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes Bestemors lov:

18 11.07.2014Geir RiiseSide 18 Helse er overskudd til å mestre hverdagen.

19 11.07.2014Geir RiiseSide 19 Tiltak 5: Kultur for åpenhet og læring av feil Kvalitetsforbedringer bygge på organisatorisk læring En kultur for læring av feil, uheldige hendelser og nestenuhell Trygghet, faglighet, åpenhet som kjerneverdier Arbeidsmiljøet må oppleves som trygt for at alle ansatte skal praktisere en åpenhet om forhold som flere bør få kjennskap til og lære av Gode dialog- og kontaktarenaer mellom arbeidsgiver og ansatte (tillitsvalgte) er avgjørende (kvalitetsgrupper)

20 11.07.2014Geir RiiseSide 20 Tiltak 6. Ved omstillinger – vurder alltid konsekvensene for arbeidsmiljøet i forkant vurder risiko og sannsynlighet antall ansatte pr leder/lederspenn tilstrekkelig lederstøtte nærmeste leder og ansatte må kjenne hverandre god og lik informasjon medvirkning fra ansatte konsekvensen av at ansatte er spredt på ulike geografisk enheter uten stedlig ledelse

21 11.07.2014Geir RiiseSide 21 Erfaringer om hva som motiverer for å komme tilbake i arbeid 1.Lederoppfølging er viktig og oppfattes positivt 2.Det gode samarbeidet mellom kolleger 3.Det gode sosiale miljø 4.Tett oppfølging i sykefraværsforløpet (også) 5.At kunnskap og erfaring er verdsatt og etterspurt 6.Tydelig medbestemmelse på egen arbeidssituasjon

22 11.07.2014Geir RiiseSide 22 10 råd for trappevasken om nærvær 1.ALL TRAPPEVASK STARTER ØVERST OG FORTSETTER PÅ ALLE TRINN. TYDELIGE MÅL SOM FØLGES OPP Ledelsen er engasjert i HMS-arbeid (også styret) – etterspør aktivitet fra alle enheter. Alltid første punkt 2.Alle har et ansvar til å bidra – mange svar ligger mellom øra på oss 3.Kvalitet og arbeidsmiljø vektlegges på linje med produksjon og økonomi 4.Involvering av mellomledere, tillitsvalgte og ansatte gir bedre styringsgrunnlag 5.Tydelige og klare mål for arbeidsmiljøarbeidet. Ved omstilling tas arbeidsmiljøutfordringer i forkant (rapporter på trivsel, på antall forbedringsforslag, på uønskede hendelser, kvalitetsavvik, på omdømme, pasientsikkerhet, på omdefinering til funksjonsevne m.m.)

23 11.07.2014Geir RiiseSide 23 forts. 10 på topp. 6.Vi lærer hele tiden av de beste innen egen bransje (benchmarking) 7.Arbeidsmiljøarbeidet er synlig og integrert for alle ansatte. Hvert år sin fanesak. 8.Satser på forebyggende arbeid og har en god bedriftshelsetjeneste 9.Kultur for åpenhet for å si fra og læring av fei Alle bidrar med sine forslag Stolthet over tilhørighet (på en skala) Løser saker før de blir vanskelige (tidsfaktoren) 10.Vi gir alltid god lederstøtte og opplæring i hvordan vi vil ha det


Laste ned ppt "Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google