Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknader om prosjekt- og utviklingsmidler Arne Gundersen Nasjonalbiblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknader om prosjekt- og utviklingsmidler Arne Gundersen Nasjonalbiblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknader om prosjekt- og utviklingsmidler Arne Gundersen Nasjonalbiblioteket

2 Søknader om prosjekt- og utviklingsmidler Tidsplan Utlysningsteksten Veiledende retningslinjer Søknadsskjema Tildelingsbrev Rapportering Tips til søknadsskriving og rapportering

3 Tidsplan 2012 Innsatsomr. 2013 defineres i samarb. med RU (april) Utlysing av midler (juni) Søknadsportal åpnes (20. aug.) Søknadsfrist (1. okt.) Statusrapport (flerårige prosjekt) (1. okt.) Innstilling fra NB (primo/medio nov.) Innstillingsmøte med RU (ultimo nov.) Tildelingsbrev (des./jan.) Retur av akseptskjema (jan./feb.) Endelig rapportering (3 mnd. etter prosjektslutt)

4 Utlysingsteksten http://www.nb.no/aktuelt/utlysing-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-2013

5 Innsatsområder for 2013 http://www.nb.no/aktuelt/utlysing-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-2013

6 Veiledende retningslinjer http://www.nb.no/aktuelt/utlysing-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-2013

7 Ideer? Tidligere tildelinger fra NB http://www.nb.no/nasjonal-bibliotekutvikling/soeknadsmidler/tidligere-tildelinger Tildelinger fra ABM-utvikling (2003-2010) http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/tildelinger/2010 Danmark http://projekter.bibliotekogmedier.dk/ Rom for dannelse http://www.nb.no/nbdigital/dannelseblogg/

8 Tildelinger til Hedmark 2011-2012 Helseinfo via folkebibliotek (2012). Stange bibliotek. Kr. 318 000 Skrivedugnad for nettet (2012). Hamar bibliotek. Kr. 150 000

9

10

11 Søknadsskjema http://skjema.digiforms.no/nasjonalbiblioteket/demo/utviklingsmidler

12 Tildelingsbrev

13 Rapportering – ettårige prosjekter 1. oktober: Melding til NB om forventet sluttdato 1. oktober: Melding til NB dersom ikke midlene brukes som planlagt Senest tre måneder etter sluttdato: Endelig sluttrapport og regnskap til NB

14 Rapportering – flerårige prosjekter 1. oktober første år: Statusrapport til NB: o Rapportere framdrift sammenlignet med oppr. aktivitetsplan o Oppdatert budsjett o Forventet sluttdato 1. oktober avsluttende prosjektår: o Melding om forventet sluttdato o Melding til NB dersom ikke midlene brukes om planlagt Senest tre måneder etter sluttdato: Endelig sluttrapport og regnskap til NB

15 Eksempler – nye tilbud/tjenester Lær data i biblioteket (?). Oppland fylkesbibliotek Eplebiblioteket (2009). Tromsø bibliotek og byarkiv Nasjonal portal for utlån av e-bøker (2009). Buskerud fylkesbibliotek Nøkkel til biblioteket (2010). Dyrøy bibliotek E-diktet (2010). Østfold fylkesbibliotek Den digitale borger (2011). Larvik bibliotek Bokanbefalinger til brukerne (2011). Deichmanske bibliotek Spill for eldre (2011). Drammen bibliotek

16 Eksempler – tidsavgrensede tiltak En smak av web (2009). Østfold fylkesbibliotek Biblioskopet – nye bilder av biblioteket (2009). Aust- Agder bibliotek og kulturformidling Prosjekt X (2010). Vestfold fylkesbibliotek, Larvik bibliotek Fra papir til digitalt pensum (2011). Universitets- og høgskolerådet Oppland og partnerskapavtaler (2011). Oppland fylkesbibliotek Fortell meg! (2011). Vestfold fylkesbibliotek, Tønsberg bibliotek

17 Eksempler tildeling prosjektmidler 2012 Litteraturhus Nord-Tøndelag. Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Kr. 400 000 Framtidas kunnskapsarena. Nord-Troms regionråd. Kr. 600 000 Merkevare Vestfoldbibliotekene. Vestfold fylkesbibliotek. Kr. 322 000 Verdien av høytlesing. Tromsø bibliotek og byarkiv. Kr. 90 000 Helseinfo via folkebibliotek. Stange bibliotek. Kr. 318 000 Bibliotekene som globale døråpnere. Oppland fylkesbibliotek. Kr. 300 000 Bergens musikkhistorie. Bergen offentlige bibliotek. Kr. 375 000

18 1. Vurder kritisk om dere skal søke om støtte Å søke om støtte til et prosjekt er mye arbeid Er dette virkelig et prosjekt, eller inngår det i normalt bibliotekarbeid? Er ideen prøvd ut før? Tlfredsstiller dere kriteriene i utlysningen?

19 2. Bruk retningslinjene aktivt Retningslinjene er din venn! Uten retningslinjer ville det være veldig vanskelig å skrive søknader. Bruk retningslinjene aktivt i skriveprosessen, og husk at det er deres oppgave å argumentere for hvorfor prosjektet deres faller inn under støtteordningens retningslinjer. Hvis retningslinjene er uklare, ta kontakt i god tid før søknadsfristen.

20 3. Vær bevisst på hvem som er mottaker av søknaden Hva ville du selv sett etter hvis du hadde vært mottaker? Få noen som ikke kjenner prosjektet til å lese gjennom søknaden før dere sender den.

21 4. Tenk at dere skal selge dere selv For å skrive en god prosjektsøknad må dere både selge en prosjektidé, selge organisasjonen og selge organisasjonens evne til å gjennomføre prosjektet. Det er som regel begrenset med penger til fordeling, og det er deres oppgave å gi støttegiver gode argument for at akkurat dere skal få det dere søker om.

22 5. Jobb grundig med målformuleringer Målstyring er viktig av flere grunner. Det sikrer at prosjektet er i samsvar med organisasjonens overordnede mål og det sikrer at man har en felles forståelse for prosjektet. Målstyring er også avgjørende for å kunne måle resultatene av prosjektet i ettertid. Det er viktig at alle parter som deltar i prosjektet blir enig om målene sammen.

23 6. Spør Bruk tiden i forkant av søknadsfristen til å få avklart uklarheter. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Si ”ja takk” til alle tilbud om veiledning og kurs, man blir aldri utlært

24 7. Forklar – men ikke for ordrikt Forklar hva som skal skje, hvem som skal delta, hvilke metoder dere skal benytte og hvorfor dere skal gjøre det.

25 8. Pass på sammenhengen mellom budsjett og søknad Budsjettet er et viktig vurderingsgrunnlag for støttegiver. Det er derfor viktig at budsjettet er oversiktlig. Pass på at det skal være sammenheng mellom hva dere skriver i søknaden og linjene i budsjettet.

26 9. Bruk tidligere erfaringer Undersøk erfaringer fra lignende prosjekter. Forklar hvordan dere vil bruke disse erfaringene i deres prosjekt

27 10. Husk tidsfrist Lage en plan for søknadsprosessen. Ikke vent til siste øyeblikk med å skrive.

28 Tips til rapportering I 1.Sjekk hvilke krav som stilles til rapportens innhold i retningslinjer og tildelingsbrev o Husk evt. føringer i tildelingsbrevet 2.Sjekk om det finnes krav til form på rapporten 3.Tenk rapport underveis o Lag korte delrapporter ved hver milepæl o Vil kunne være til hjelp for den som skal utarbeide sluttrapporten og sikre kontinuitet i prosjektet 4.Regnskap o Før regnskap for prosjektet underveis slik at man får god økonomistyring o Sjekk krav i tildelingsbrevet

29 Tips til rapportering II 5.Prosjektgjennomføring o Rapporter i hht. aktivitetsplan o Forklar avvik o Beskriv både negative og positive erfaringer 6.Måloppnåelse o Hvordan er måloppnåelsen i forhold til formålet med prosjektmidlene? o Hvordan er måloppnåelsen i forhold til organisasjonens egne målsetninger? o Vær ærlig i rapporten 7.Eksempler til etterfølgelse o Konkrete erfaringer som andre kan dra nytte av

30 Tips til rapportering III 8.Videreføring o Hvordan organisasjonen har tenkt å videreføre prosjektet eller resultatene av prosjektet i daglig drift 9.Tidsfrist o Lage en aktivitetskalender slik at man hele tiden har oversikt over hvilke frister som gjelder 10.Kopi o Husk alltid å ta kopi av rapporten og alle vedlegg før du sender den

31 Sekretariat for bibliotekutvikling, Nasjonalbiblioteket e-post sbu@nb.no tlf. 810 013 00sbu@nb.no


Laste ned ppt "Søknader om prosjekt- og utviklingsmidler Arne Gundersen Nasjonalbiblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google