Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEREDSKAPSPLAN I 4H. Startet med at 4H Hedmark ble tildelt Landsleir i 2010. Sondering av sted som var sentralt og egnet Vi landet på Moelv Ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEREDSKAPSPLAN I 4H. Startet med at 4H Hedmark ble tildelt Landsleir i 2010. Sondering av sted som var sentralt og egnet Vi landet på Moelv Ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEREDSKAPSPLAN I 4H

2 Startet med at 4H Hedmark ble tildelt Landsleir i 2010. Sondering av sted som var sentralt og egnet Vi landet på Moelv Ungdomsskole og Mo gård. År 2008 Nærmeste nabo er et Asylmottak, nær sentrum og lett tilgjengelig.

3 Hva kreves av oss ang. sikkerhet? Møte med Lensmannen i Ringsaker Møte med Beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen. Utarbeide en ROS analyse(Risiko og sårbarhetsanalyse). Beredskapsplan som er beskrivende.

4 ROS analyse klar april 2009. Denne ble sendt til Sogn& Fjordane i mai 2009 som tips og mal for Nordisk Leir i Breim 2009. Juli 2009. Svineinfluensautbrudd etter 3.dag på leiren. Da er det godt å ha en plan, hvem gjør hva og media.

5 FØRST! ?

6 Media!! 10 000 kr tipset TV 2, VG først ute. Hvem svarer når journalistene dukker opp? Hva slags informasjon skal en gi. Informere innad på det arrangementet som er rammet. Ledere, deltakere, fylkene, m.v

7 Tross over 60 smittede var det god humor.

8 Utfordringene for alle fylker. Avlysning av leir. Alle skal fraktes hjem, hentes før tida. Det skal varsles hos fylkeshelsemyndighet, kommunelege om de tilfeller som er sjuke. Kontakt med de som er i isolat. Foreldre/pårørende.

9 Av dette lærte vi i 4H organisasjonen! Gode planer og rutiner er viktig. Ha god dialog og kontakt med kommunale myndigheter i planleggingsfasen. Lage gode Beredskapsplaner ut fra ROS analysen. Ha avtale med Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller andre som er kvalifisert under arrangementene.

10 Hva er hva? ROS = Risiko og sårbarhetsanalyse. Arr: Landsleir 2010 Nærmere om leiren Tidsramme: 24.-31.juli 2010 Sted: Moelv, området rundt Mo gård og Moelv ungdomsskole Antall deltagere: i alderen 14-19 år. Hendelser og aktiviteter

11 FORTS 1. Leirområde Hendelse Tiltak Ansvarlig Frist Ankomst Rutiner for registrering av deltagere Sjekkliste for voksenledere Uønsket adgang

12 ROS Biltrafikk Søke avstenging av veiene rundt leiren Parkering Parkeringsplan og - vakt Vakt Støy Ingen høyttaler eller musikk ute etter kl.23.00. Avvik fra dette må omsøkes Teknisk

13 ROS Ros dokumentet ble brukt som underlag for Beredskapsplanen som ble utarbeidet.

14 BEREDSKAPSPLAN 0.Kontaktpersoner30.Kontaktpersoner3 1. Leirområde41. Leirområde4 1.1Ankomst41.1Ankomst4 1.2Uønsket adgang51.2Uønsket adgang5 Retningslinjer for vakthold6Retningslinjer for vakthold6 Leirregler7Leirregler7 1.3Biltrafikk81.3Biltrafikk8 1.4Støy91.4Støy9 2.Teltleir92.Teltleir9 2.1Brann92.1Brann9 2.2Tyveri/Hærverk102.2Tyveri/Hærverk10

15 2.3Støy10 2.4Søppel10 2.5Uvær11 3.Aktiviteter og turer12 3.1Deltageroversikt12 3.2Syke og skulkere12 3.3Uhell/skader12 Rutineplan/ sjekkliste for underholdning12 Rutineplan for fagaktiviteter utenfor Moelvområdet13 Rutineplan for fagaktiviteter i Moelvområdet14 Rutineplan for turer14 4.Miljøtorg16 5. Kiosk17 6.Volleyball17 7.Bading18 8.Sykdom og skader18 Sanitet19 Rutineplan mat20

16 Beredskapsplan 0.Kontaktpersoner Hovedkomiteen: Funksjon Fornavn Etternavn Mobiltelefon Leder HK Vakt&Beredskap / assisterende HK-leder Sanitet

17 beredskap Aktivitet og tur Program Mat Kiosk Miljøtorg- og tevling Teknisk Økonomi Transport- og logistikk Informasjon og mediakontakt Sponsoransvarlig Sekretariatsleder/ 4H Hedmark

18 beredskapsplan 4H Norge : Generalsekretær Landsstyre leder Personalansvarlig Informasjonsansvarlig

19 beredskapsplan Andre viktige telefoner: Lensmannskontor 02800 Ambulanse 113 Leirkontor Brann 110 Ringsaker kommune, kriseledelse

20 NÅ VIKTIGERE ENN NOEN GANG? VI KAN LAGE GODE PLANER OG HA ALT DETTE I ORDEN, DET ER VIKTIG. ET GODT BEREDSKAPSTEAM UNDER ARRANGEMENTET 3-5 STK. GODT VAKTHOLD VI KAN ALDRI HELGARDERE OSS, ~TENKER VI 22.JULI 2011.

21 DELTAKERNE FRA HEDMARK, LANDSLEIR 2010 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "BEREDSKAPSPLAN I 4H. Startet med at 4H Hedmark ble tildelt Landsleir i 2010. Sondering av sted som var sentralt og egnet Vi landet på Moelv Ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google