Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020». 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020». 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknader kommunale prosjekter « i 2020»

2 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk: Ca. 13,2 millioner 2

3 3 « i 2020» ✤ Hovedinntrykk ✤ Få kreative prosjekter- stor andel «tilflyttingsprosjekter» ✤ Varierende prosjektkvalitet- også i forhold til utlysning ✤ 9 av 21 prosjekter er basert på samarbeid mellom to eller flere kommuner ✤ Stor- Elvdal er eneste kommune som ikke er med i noen søknad 3

4 4 « i 2020» Kriterier for støtte til prosjekter som kan bidra til Fylkesrådets mål om “ innbyggere i 2020”  Prosjekter som innebærer samarbeid over kommunegrenser.  Prosjekter innenfor alle samfunnsområder; som f.eks. infrastruktur, nærings- og/eller kultur-rettede prosjekter, tilflytting, bolyst.  Prosjekter som er nyskapende og gir læringseffekter.  Midlene skal ikke nyttes til forsknings- eller utredningsprosjekt.  Innvilgede prosjekter skal evalueres, og Hedmark fylkeskommune ønsker tilgang til prosjektenes erfaringer med lærings- og overføringsverdi. 4

5 5 « i 2020» 5 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark FormålBidra til befolkningsvekst i Hedmark MålgruppeKommuner i Hedmark StøttenivåInntil kr og inntil 66,6 prosent av prosjektkostnad EgenandelMinimum 33,3 prosent av prosjektkostnad, enten som egeninnsats eller kroner Krav til søknadSøknad sendes til Hedmark fylkeskommune innen 26.oktober. Søknad må inneholde: 1)Kort innledning 2) Bakgrunn, situasjonsbeskrivelse og begrunnelse for prosjektinnretning 3) Målsetting for prosjektet 4) Strategier og planlagte aktiviteter 5) Organisering 6) Framdriftsplan 7) Budsjett og finansiering

6 6 « i 2020» 6 5. OrganiseringInntil 10 poeng Hvem skal gjennomføre hva? Samarbeidspartnere. Inntil 1 side 6. FramdriftsplanInntil 5 poeng Inntil ½ side 1. Kort innledning Inntil ½ side 2. Bakgrunn, situasjonsbeskrivelse og begrunnelseInntil 10 poeng Hvordan har befolkningsutviklingen vært? Hva er utfordringene mht bef.vekst. Inntil ½ side 3. Målsetting for prosjektetInntil 5 poeng Hva er målet med prosjektet. Inntil ½ side 4. Strategier og planlagte aktiviteterInntil 50 poeng Hva er strategiene/aktivitetene? Viktig å begrunne valg. Erfaringsbasert læring, Uttesting av ny idée(r) Maks 5sider Realisme og gjennomførbarhet 5. OrganiseringInntil 10 poeng Hvem skal gjennomføre hva? Samarbeidspartnere. Inntil 1 side 6. FramdriftsplanInntil 5 poeng Inntil ½ side 7. Budsjett og finansieringInntil 20 poeng

7 7 Kort om prosessen: Kriterier og opplegg for søknadsrunde ble sendt ut til alle regionrådsledere som høringsinstans før søknadskriterier ble vedtatt av Fylkesrådet. Etter søknadsfrist ble alle søknader behandlet av saksbehandlere i Kultur og kompetanse, Strategisk stab og Næring og nyskaping. Sakene ble så drøftet i arbeidsgruppe for prosjektet. Arbeidsgruppe bestod av fylkessjef Kultur og kompetanse, leder strategisk stab og fylkessjef Næring og nyskaping. Gruppen ble ledet av sistnevnte. Etter en diskusjon i arbeidsgruppen ble søknadene vurdert ut i fra poeng og vekting i samsvar med søknadskriteriene. Resultatet av dette ble diskutert i ovennevnte arbeidsgruppe før saken gikk til drøfting i Fylkesrådet.

8 8 « i 2020» Søknad snr ProsjekttittelProsjekttypeSøker(e)Prosjektkostn ad SøkebeløpDeltaker LUK 1Attraktivitetskampanje for Elverum og Åmot AttraktivitetElverum og Åmot kr ,00kr ,0 0 2Vi trenger hverandre- kvalifisering og inkludering i Fjellregionen Innflytting og kvalifisering Fjellregionenkr ,00kr ,00 3Velkommen til Fjellregionen- omdømme og markedsføring Omdømme og markedsføring Fjellregionenkr ,00kr ,00 4Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Boligprosjekt?Nord-Odal kommune Ja 5Søknad om prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og innbyggerrekr. Grue kommune kr ,00kr ,00 6Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og tilflyttingsprosjekt Våler ("samarbeid" med Grue og Åsnes) kr ,00kr ,00 7Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark ByromsprosjektHamar kommune 8Dig it,love itDigital synliggjøring for økt folketall Hamar, Løten og Stange kr ,00kr ,00 9BoLyst-Buffet for Hedemarken og Elverum Bolyst og tilflyttingsprosjekt Hamar, Løten,Stang e og Elverum kr ,00kr ,00 10Stedsutvikling:Gode møteplasser skaper bolyst Stedsutvikling, gode møteplasser skaper bolyst Hamar, Løten,Stang e og Elverum kr ,00kr ,0 0 11Arbeidsinnvandring redder Hedmark Bosetting av utenlandsk arbeidskraft Hamar, Løten og Stange kr ,00kr ,00

9 9 « i 2020» 9 Søknads nr ProsjekttittelProsjekttypeSøker(e)Prosjektkostn ad SøkebeløpDeltaker LUK 12Søknad om milder til kommuneprosjekter-» innbyggere innen 2020 Bolyst og tilbakeflyttingsprosjekt Rendalenkr ,00kr ,00Ja 13Lokal Valuta- «tÆl» i Tolga kommune «Valutaprosjekt» og stedsutvikling Tolga kommune kr ,00kr ,00 14Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og tilflyttingsprosjekt Eidskogkr ,00kr ,00Ja 15Tilflyttingsprosjekt Tolga og OsTilflyttingsprosjektTolga og Oskr ,00kr ,00 16Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og innbyggerrekr. Kongsvingerkr ,00kr ,00 17Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og tilflyttingsprosjekt Sør-Odalkr ,00kr ,00 18Midler til kommuneprosjekter innbyggere innen 2020 Entreprenørskap og kommersialisering av utmarksressursene Engerdalkr ,00kr ,00 19Midler til kommuneprosjekter innbyggere innen 2020 MarkedsføringHamarregio nen kr ,00kr ,00 20Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bygdemobilisering - Landsbyen Flisa Åsneskr ,00kr ,00 21Midler til prosjektet Økt folketall i Hedmark TilflyttingsprosjektTrysilkr ,00kr ,00Ja

10 10 Bakgrunn, situasjonsbeskrivelse og begrunnelse Målsetting for prosjektet Strategier og planlagte aktiviteter OrganiseringFramdriftsplanBudsjett og finansiering Poengsum 10 poeng5 poeng50 poeng10 poeng5 poengInntil 20 poeng BoLyst-Buffet for Hedemarken og Elverum kr ,00kr ,00 Midler til prosjektet Økt folketall i Hedmark (Trysil) kr ,00kr ,00 Vi trenger hverandre-kvalifisering og inkludering i Fjellregionen kr ,00kr ,00 Dig it,love it kr ,00kr ,00 Søknad om milder til kommuneprosjekter- » innbyggere innen 2020 (Rendalen) kr ,00kr ,00 Arbeidsinnvandring redder Hedmark kr ,00kr ,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Sør Odal kr ,00kr ,00 Attraktivitetskampanje for Elverum og Åmot kr ,00kr ,00 Midler til kommuneprosjekter innbyggere innen 2020 (Emgerdal) kr ,00kr ,00 Stedsutvikling:Gode møteplasser skaper bolyst kr ,00kr ,00 Velkommen til Fjellregionen-omdømme og markedsføring kr ,00kr ,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Åsnes) kr ,00kr ,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Kongsvinger) kr ,00kr ,00 Søknad om prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Grue kr ,00kr ,00 Midler til kommuneprosjekter innbyggere innen 2020 (Hamarregioen) kr ,00kr ,00 Lokal Valuta- «tÆl» i Tolga kommune kr ,00kr ,00 Tilflyttingsprosjekt Tolga og Os kr ,00kr ,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Våler) kr ,00kr ,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Eidskog) kr ,00kr ,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark,Nord-Odal Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Hamar


Laste ned ppt "Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020». 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google