Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020». 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020». 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020»

2 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk: Ca. 13,2 millioner 2

3 3 «220 000 i 2020» ✤ Hovedinntrykk ✤ Få kreative prosjekter- stor andel «tilflyttingsprosjekter» ✤ Varierende prosjektkvalitet- også i forhold til utlysning ✤ 9 av 21 prosjekter er basert på samarbeid mellom to eller flere kommuner ✤ Stor- Elvdal er eneste kommune som ikke er med i noen søknad 3

4 4 «220 000 i 2020» Kriterier for støtte til prosjekter som kan bidra til Fylkesrådets mål om “220.000 innbyggere i 2020”  Prosjekter som innebærer samarbeid over kommunegrenser.  Prosjekter innenfor alle samfunnsområder; som f.eks. infrastruktur, nærings- og/eller kultur-rettede prosjekter, tilflytting, bolyst.  Prosjekter som er nyskapende og gir læringseffekter.  Midlene skal ikke nyttes til forsknings- eller utredningsprosjekt.  Innvilgede prosjekter skal evalueres, og Hedmark fylkeskommune ønsker tilgang til prosjektenes erfaringer med lærings- og overføringsverdi. 4

5 5 «220 000 i 2020» 5 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark FormålBidra til befolkningsvekst i Hedmark MålgruppeKommuner i Hedmark StøttenivåInntil kr.500 000 og inntil 66,6 prosent av prosjektkostnad EgenandelMinimum 33,3 prosent av prosjektkostnad, enten som egeninnsats eller kroner Krav til søknadSøknad sendes til Hedmark fylkeskommune innen 26.oktober. Søknad må inneholde: 1)Kort innledning 2) Bakgrunn, situasjonsbeskrivelse og begrunnelse for prosjektinnretning 3) Målsetting for prosjektet 4) Strategier og planlagte aktiviteter 5) Organisering 6) Framdriftsplan 7) Budsjett og finansiering

6 6 «220 000 i 2020» 6 5. OrganiseringInntil 10 poeng Hvem skal gjennomføre hva? Samarbeidspartnere. Inntil 1 side 6. FramdriftsplanInntil 5 poeng Inntil ½ side 1. Kort innledning Inntil ½ side 2. Bakgrunn, situasjonsbeskrivelse og begrunnelseInntil 10 poeng Hvordan har befolkningsutviklingen vært? Hva er utfordringene mht bef.vekst. Inntil ½ side 3. Målsetting for prosjektetInntil 5 poeng Hva er målet med prosjektet. Inntil ½ side 4. Strategier og planlagte aktiviteterInntil 50 poeng Hva er strategiene/aktivitetene? Viktig å begrunne valg. Erfaringsbasert læring, Uttesting av ny idée(r) Maks 5sider Realisme og gjennomførbarhet 5. OrganiseringInntil 10 poeng Hvem skal gjennomføre hva? Samarbeidspartnere. Inntil 1 side 6. FramdriftsplanInntil 5 poeng Inntil ½ side 7. Budsjett og finansieringInntil 20 poeng

7 7 Kort om prosessen: Kriterier og opplegg for søknadsrunde ble sendt ut til alle regionrådsledere som høringsinstans før søknadskriterier ble vedtatt av Fylkesrådet. Etter søknadsfrist ble alle søknader behandlet av saksbehandlere i Kultur og kompetanse, Strategisk stab og Næring og nyskaping. Sakene ble så drøftet i arbeidsgruppe for prosjektet. Arbeidsgruppe bestod av fylkessjef Kultur og kompetanse, leder strategisk stab og fylkessjef Næring og nyskaping. Gruppen ble ledet av sistnevnte. Etter en diskusjon i arbeidsgruppen ble søknadene vurdert ut i fra poeng og vekting i samsvar med søknadskriteriene. Resultatet av dette ble diskutert i ovennevnte arbeidsgruppe før saken gikk til drøfting i Fylkesrådet.

8 8 «220 000 i 2020» Søknad snr ProsjekttittelProsjekttypeSøker(e)Prosjektkostn ad SøkebeløpDeltaker LUK 1Attraktivitetskampanje for Elverum og Åmot AttraktivitetElverum og Åmot kr 1 630 000,00kr 1 000 000,0 0 2Vi trenger hverandre- kvalifisering og inkludering i Fjellregionen Innflytting og kvalifisering Fjellregionenkr 1 400 000,00kr 700 000,00 3Velkommen til Fjellregionen- omdømme og markedsføring Omdømme og markedsføring Fjellregionenkr 585 000,00kr 300 000,00 4Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Boligprosjekt?Nord-Odal kommune Ja 5Søknad om prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og innbyggerrekr. Grue kommune kr 800 000,00kr 500 000,00 6Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og tilflyttingsprosjekt Våler ("samarbeid" med Grue og Åsnes) kr 800 000,00kr 500 000,00 7Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark ByromsprosjektHamar kommune 8Dig it,love itDigital synliggjøring for økt folketall Hamar, Løten og Stange kr 900 000,00kr 600 000,00 9BoLyst-Buffet for Hedemarken og Elverum Bolyst og tilflyttingsprosjekt Hamar, Løten,Stang e og Elverum kr 1 660 000,00kr 900 000,00 10Stedsutvikling:Gode møteplasser skaper bolyst Stedsutvikling, gode møteplasser skaper bolyst Hamar, Løten,Stang e og Elverum kr 3 450 000,00kr 1 500 000,0 0 11Arbeidsinnvandring redder Hedmark Bosetting av utenlandsk arbeidskraft Hamar, Løten og Stange kr 900 000,00kr 600 000,00

9 9 «220 000 i 2020» 9 Søknads nr ProsjekttittelProsjekttypeSøker(e)Prosjektkostn ad SøkebeløpDeltaker LUK 12Søknad om milder til kommuneprosjekter-»220 000 innbyggere innen 2020 Bolyst og tilbakeflyttingsprosjekt Rendalenkr 800 000,00kr 500 000,00Ja 13Lokal Valuta- «tÆl» i Tolga kommune «Valutaprosjekt» og stedsutvikling Tolga kommune kr 320 500,00kr 160 000,00 14Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og tilflyttingsprosjekt Eidskogkr 1 469 000,00kr 494 000,00Ja 15Tilflyttingsprosjekt Tolga og OsTilflyttingsprosjektTolga og Oskr 700 000,00kr 465 000,00 16Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og innbyggerrekr. Kongsvingerkr 1 500 000,00kr 500 000,00 17Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bolyst og tilflyttingsprosjekt Sør-Odalkr 675 000,00kr 450 000,00 18Midler til kommuneprosjekter 220 000 innbyggere innen 2020 Entreprenørskap og kommersialisering av utmarksressursene Engerdalkr 1 100 000,00kr 500 000,00 19Midler til kommuneprosjekter 220 000 innbyggere innen 2020 MarkedsføringHamarregio nen kr 5 000 000,00kr 2 500 000,00 20Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Bygdemobilisering - Landsbyen Flisa Åsneskr 670 000,00kr 500 000,00 21Midler til prosjektet Økt folketall i Hedmark TilflyttingsprosjektTrysilkr 843 500,00kr 500 000,00Ja

10 10 Bakgrunn, situasjonsbeskrivelse og begrunnelse Målsetting for prosjektet Strategier og planlagte aktiviteter OrganiseringFramdriftsplanBudsjett og finansiering Poengsum 10 poeng5 poeng50 poeng10 poeng5 poengInntil 20 poeng BoLyst-Buffet for Hedemarken og Elverum10545551787kr 1 660 000,00kr 900 000,00 Midler til prosjektet Økt folketall i Hedmark (Trysil) 105411051687kr 843 500,00kr 500 000,00 Vi trenger hverandre-kvalifisering og inkludering i Fjellregionen 54401052084kr 1 400 000,00kr 700 000,00 Dig it,love it7445551480kr 900 000,00kr 600 000,00 Søknad om milder til kommuneprosjekter- »220 000 innbyggere innen 2020 (Rendalen) 10544821079kr 800 000,00kr 500 000,00 Arbeidsinnvandring redder Hedmark10540351073kr 900 000,00kr 600 000,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Sør Odal 8540531071kr 675 000,00kr 450 000,00 Attraktivitetskampanje for Elverum og Åmot5230951263kr 1 630 000,00kr 1 000 000,00 Midler til kommuneprosjekter 220 000 innbyggere innen 2020 (Emgerdal) 10525531563kr 1 100 000,00kr 500 000,00 Stedsutvikling:Gode møteplasser skaper bolyst 10525331056kr 3 450 000,00kr 1 500 000,00 Velkommen til Fjellregionen-omdømme og markedsføring 5220851252kr 585 000,00kr 300 000,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Åsnes) 532385852kr 670 000,00kr 500 000,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Kongsvinger) 1052323750kr 1 500 000,00kr 500 000,00 Søknad om prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Grue 821553538kr 800 000,00kr 500 000,00 Midler til kommuneprosjekter 220 000 innbyggere innen 2020 (Hamarregioen) 651833338kr 5 000 000,00kr 2 500 000,00 Lokal Valuta- «tÆl» i Tolga kommune431522531kr 320 500,00kr 160 000,00 Tilflyttingsprosjekt Tolga og Os331512731kr 700 000,00kr 465 000,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Våler) 421223528kr 800 000,00kr 500 000,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark (Eidskog) 331610528kr 1 469 000,00kr 494 000,00 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark,Nord-Odal 3110005 Kommunale prosjektmidler for økt folketall i Hedmark Hamar 0000000


Laste ned ppt "Søknader kommunale prosjekter «220 000 i 2020». 2 ✤ Totalt mottatt 21 prosjekter innen fristen ✤ Totalt prosjektvolum: Ca. 25 millioner ✤ Omsøkt fra Hfk:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google