Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt perspektiv på jernbane og knutepunktutvikling Regionrådet 28.05.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt perspektiv på jernbane og knutepunktutvikling Regionrådet 28.05.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt perspektiv på jernbane og knutepunktutvikling Regionrådet 28.05.2013

2 Fellesinteresser og motstridende interesser Unngå at Hamar blir flaskehals Forbikjøringsspor Byutvikling vs jordvern Driftsbase Sørli Gods Sørli – Rudshøgda (–Østerdalen?) Klarere for planarbeid

3 Betydning IC og E6 gjennom Stange Fortsette å øke befolkningsvekst Styrke næringslivet Godsterminal og driftsbase på Sørli? Bedre forbindelse østover Økt boligbygging i tettstedene langs Dovrebanen

4 Tangen –regional betydning

5

6 Sørli – Godsterminal (og/el Rudshøgda) Driftsbase (el Hamar, Hjellum)

7 Stange sentrum

8 Stange vestbygd Jordbruk Kulturlandskap og kulturminner (nasjonal betydning) Forsterket barriere Foto Anne Holen

9 Ottestad Jordbruk Utvikling av boligområder innenfor Hamar stortettsted Belastning og ytterligere barriere i etablerte boligområder Åkersvika naturreservat

10 Forbikjøringsspor Premisser: ideell avstand =10km ideelt gjennomgående med ytre tilleggspor, evnt m plattform ideelt på stasjon med plattform, evnt ved stasjon el vilkårlig ideelt 200km/t ved passering Problemstillinger: arealkrevende (1050m, bredde 30m =31 500m2) konflikt: byutvikling vs. jordvern potensielt konflikt mellom kommunene Illustrasjon fra foreløpig manus til masteroppgave om forbikjøringsspor av Gunn Pedersen Ødegaard

11 Knutepunktsutvikling Knutepunkt: -mer enn et stoppested

12 Felles strategi til avbøtende tiltak?

13 Planarbeid Kommunedelplan anbefalt plantype Samarbeid God koordineringsansvar: jbv Tilstrekkelig plankapasitet

14 Oppsummert 1.Avklare trasé og stasjonsplassering i Hamar 2.Samordnet, helhetlig planarbeid på tvers av kommunegrenser 3.Arealdisponeringer (forbikjøring på stasjon eller ikke)


Laste ned ppt "Regionalt perspektiv på jernbane og knutepunktutvikling Regionrådet 28.05.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google