Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling Møteplass ledelse, Norsk Ergoterapeut Forbund 18.02. 2010 Marie Berg, PhD ergoterapeut Fagsjef SunHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling Møteplass ledelse, Norsk Ergoterapeut Forbund 18.02. 2010 Marie Berg, PhD ergoterapeut Fagsjef SunHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling Møteplass ledelse, Norsk Ergoterapeut Forbund 18.02. 2010 Marie Berg, PhD ergoterapeut Fagsjef SunHF

2 Marie Berg Positivt nærvær kjennetegnes av: ”Jeg har tilstrekkelig innflytelse på arbeidet” ”Arbeidet mitt er nyttig og interessant” ”Jeg kan tilpasse innsatsen etter mine forutsetninger” ”Jeg får hjelp å støtte når jeg trenger det” ”Jeg opplever et positivt felleskap” = MMS (medvirkning, mestring, støtte) Fra Gunvor Slatto, IA-rådgiver, NAV Arbeidslivssenter Akershus

3 Marie Berg Arbeidsmiljø som fremmer motivasjon Humor – Godt humør Støtte Uventet klem Øm Kjærlig Omsorg Felles møteplass der vi møter ergoterapi kollegaer Tilgang til arbeidsmateriale Aksept for at man ikke trenger å være ekspert på alt Det er lov å be om hjelp Ergoterapeutene på Sunnaas

4 Marie Berg Sats på tilstedeværelse Stimuler nærvær Engasjement i fagutviklingen gir motivasjon Når alle på avdelingen jobber med det samme fagutviklingsprosjektet så fremmer det samarbeid, og vi løfter oss sammen Anbefaler at tid settes av i arbeidsdagen til fagutvikling Hvis man blir stimulert av fagutvikling som gir resultater, så får man lyst til å fortsette Motivert av at ergoterapi gruppen fikk tilført økning i stilling for å dra i gang fagløft Ergoterapeutene på Sunnaas

5 Marie Berg Nyansatt fagsjef i 2001 Re-organisering Ansatte klaget over å være overarbeidet i klinikken Stabilitet? Ønske om å skape stabilt arbeidsmiljø Involvering viktig – men hvordan får man ansatte til å ta ansvar for det man har besluttet? Og å gjennomføre det?

6 Marie Berg Utfordringer Hver klinikkledelse ønsker å styre sin egen fagutvikling - også innen ergoterapi Manglende forankring av fagsjefstilling i linjen – rådgivende funksjon Lite virkemidler – ikke personal eller budsjettansvarlig ”Alle” ønsket å bestemme innholdet i fagutviklingen – men få ville utføre og forplikte seg til fagutvikling.

7 Marie Berg Plan for kompetanseheving ved Sunnaas sykehus HF 2007 FTL vedtak om satsning på kunnskapsbasert praksis, nedfelt i strategisk plan for Sunnaas sykehus HF 2005. Samarbeid med Karolinska sjukhuset ved Ann Kristin Eliasson, professor og ergoterapeut og Lena Krumlinde Sundholm, PhD og ergoterapeut.

8 Marie Berg Medvirkning Mine erfaringene viser at ergoterapeuter motiveres best til å lære når de selv får definere egen problemstilling Felles eierskap til klinisk (spørs)mål er avgjørende

9 Marie Berg Motivasjon ”Det er jo å se at pasienten klarer mer og mer – at det man setter i gang har en virkning og at pasienten mestrer mer og mer på forskjellige områder. Det er en glede i seg selv, og gir motivasjon” ”Det er jo derfor man ønsket å ta en utdanning som har med å hjelpe mennesker å komme seg på” fote” igjen” ”Den gleden pasienten viser ved at de lykkes er god å se” Synnøve Vik Gabrielsen

10 Marie Berg Bruk av CO-OP metode Goal Formulere eget mål for fagutviklingsaktivitet – arbeid i gruppe PlanLage en fremdriftsplan for semesteret DoGjennomfør - Gi rammer for tidsbruk. Frihet til å organisere fagutvikling når det passer best for gruppen SjekkVeiledning fra en som kan mer Setter tidsfrister. Presenter resultat for kollegaer – dette ansvarlig gjør enkeltpersoner

11 Marie Berg Erfaringer som virker Følg opp med veiledning og spør om hva gruppen har gjort Ansvarliggjør prosjektgruppe gjennom fremlegg for kollegaer Ikke slit dere ut på dem som ikke vil, eller som ikke følger opp og leverer Prioriter veiledningsresurser på dem som følger opp

12 Marie Berg Organisering av utviklingsprosjekt Alle ergoterapeuter i klinikken har deltatt Kompetanseheving har tatt utgangspunkt i ergoterapeuters kliniske hverdag Ergoterapeutene har selv valgt problemstillinger som de ønsket mer kunnskap om = MEDVIRKNING

13 Marie Berg Anbefalinger Lage en plan for kompetanseheving og forankre hos ledelsen Formulere et klinisk relevant spørsmål som er meningsfylt og som dere ønsker svar på Organisere innlæring/kompetanseheving og praksis som prosjektarbeid

14 Marie Berg Styrking av rollen til ergoterapeuter Implementer forskningsbasert kunnskap i pasientbehandling, sammen med erfarings- og klient- sentrert kunnskap Da kan ergoterapeuter også gi forskningsbasert begrunnelse for valg av tiltak, og effekt av behandlingen Gir engasjerte og motiverte ergoterapeuter – og bra pasientbehandling!

15 Marie Berg Samarbeid med andre – det er morsomt og sikrer fremdrift!

16 Marie Berg Sats på arbeidsmiljøet! Sats på positive nærværsfaktorer_ å realisere verdiene av direkte medvirkning å etterleve arbeidsmiljølovens helsefremmende perspektiv å fokusere på det psykososiale arbeidsmiljøet (Gunvor Slatto, ledersamling for Sunnaas 17.04.2009)


Laste ned ppt "Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling Møteplass ledelse, Norsk Ergoterapeut Forbund 18.02. 2010 Marie Berg, PhD ergoterapeut Fagsjef SunHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google