Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling
Møteplass ledelse, Norsk Ergoterapeut Forbund Marie Berg, PhD ergoterapeut Fagsjef SunHF Når jeg begynte på Sunnaas 2001 var vi 27 ergoterapeuter, nå er vi 50. Sykehuset ble re-organisert i 2003, og to nye enheter i Drøbak og Askim rehabiliterings sykehus ble en del av SunHF. Medførte 6,5 nye ergoterapistillinger organisert under Sunnaas sykehus. Ergoterapeuter hadde mulighet å søke lederstillinger og i andre typer stillinger. Dette ledet til at vi i dag har og har hatt til sammen 7 ergoterapeuter som jobbet som teamledere, og 3 fungerer per idag. Ergoterapeuter arbeider også som miljøterapeuter og i lærings- og mestrings senteret, samt som bedriftsergoterapeut. De ble også opprettet to nye ergoterapistillinger i forbindelse med at ergoterapeuter begynte å gå i turnus på hodeskadeavdelingen. I dag er vi 50 ergoterapeuter som har et ansettelsesforhold til Sunnaas sykehus, men i ulike funksjoner.

2 Positivt nærvær kjennetegnes av:
”Jeg har tilstrekkelig innflytelse på arbeidet” ”Arbeidet mitt er nyttig og interessant” ”Jeg kan tilpasse innsatsen etter mine forutsetninger” ”Jeg får hjelp å støtte når jeg trenger det” ”Jeg opplever et positivt felleskap” = MMS (medvirkning, mestring, støtte) Fra Gunvor Slatto, IA-rådgiver, NAV Arbeidslivssenter Akershus Marie Berg

3 Arbeidsmiljø som fremmer motivasjon
Humor – Godt humør Støtte Uventet klem Øm Kjærlig Omsorg Felles møteplass der vi møter ergoterapi kollegaer Tilgang til arbeidsmateriale Aksept for at man ikke trenger å være ekspert på alt Det er lov å be om hjelp Ergoterapeutene på Sunnaas Marie Berg

4 Sats på tilstedeværelse
Stimuler nærvær Engasjement i fagutviklingen gir motivasjon Når alle på avdelingen jobber med det samme fagutviklingsprosjektet så fremmer det samarbeid, og vi løfter oss sammen Anbefaler at tid settes av i arbeidsdagen til fagutvikling Hvis man blir stimulert av fagutvikling som gir resultater, så får man lyst til å fortsette Motivert av at ergoterapi gruppen fikk tilført økning i stilling for å dra i gang fagløft Ergoterapeutene på Sunnaas Marie Berg

5 Nyansatt fagsjef i 2001 Re-organisering
Ansatte klaget over å være overarbeidet i klinikken Stabilitet? Ønske om å skape stabilt arbeidsmiljø Involvering viktig – men hvordan får man ansatte til å ta ansvar for det man har besluttet? Og å gjennomføre det? + Marie Berg

6 Utfordringer - også innen ergoterapi
Hver klinikkledelse ønsker å styre sin egen fagutvikling - også innen ergoterapi Manglende forankring av fagsjefstilling i linjen – rådgivende funksjon Lite virkemidler – ikke personal eller budsjettansvarlig ”Alle” ønsket å bestemme innholdet i fagutviklingen – men få ville utføre og forplikte seg til fagutvikling. forskningsdirektør, klinikksjef, teamledere, fagansvarlige ergoterapeuter – og hver enkelt ergoterapeut Marie Berg

7 Plan for kompetanseheving ved Sunnaas sykehus HF 2007
FTL vedtak om satsning på kunnskapsbasert praksis, nedfelt i strategisk plan for Sunnaas sykehus HF 2005. Samarbeid med Karolinska sjukhuset ved Ann Kristin Eliasson, professor og ergoterapeut og Lena Krumlinde Sundholm, PhD og ergoterapeut. Lærdom = forankring av fagutvikling hos toppledelse er avgjørende. Jeg fikk kontakt med Anki, og fikk veiledning til å organisere prosjektarbeid. Lærdom = samarbeid med de som vil jobbe med deg, og la de andre slippe. Ikke slit deg ut på dem som ikke vil! Marie Berg

8 Medvirkning Mine erfaringene viser at ergoterapeuter motiveres best til å lære når de selv får definere egen problemstilling Felles eierskap til klinisk (spørs)mål er avgjørende Marie Berg

9 Motivasjon ”Det er jo å se at pasienten klarer mer og mer – at det man setter i gang har en virkning og at pasienten mestrer mer og mer på forskjellige områder. Det er en glede i seg selv, og gir motivasjon” ”Det er jo derfor man ønsket å ta en utdanning som har med å hjelpe mennesker å komme seg på” fote” igjen” ”Den gleden pasienten viser ved at de lykkes er god å se” Synnøve Vik Gabrielsen Marie Berg

10 Bruk av CO-OP metode Goal Formulere eget mål for fagutviklingsaktivitet – arbeid i gruppe Plan Lage en fremdriftsplan for semesteret Do Gjennomfør - Gi rammer for tidsbruk. Frihet til å organisere fagutvikling når det passer best for gruppen Sjekk Veiledning fra en som kan mer Setter tidsfrister. Presenter resultat for kollegaer – dette ansvarlig gjør enkeltpersoner Metode for innlæring av ferdigheter for barn med innlæringsvansker. Denne er utviklet av kanadiske ergoterapeuter, Polatajko, og baserer seg på kognitiv pedagogikk. Marie Berg

11 Erfaringer som virker Følg opp med veiledning og spør om
hva gruppen har gjort Ansvarliggjør prosjektgruppe gjennom fremlegg for kollegaer Ikke slit dere ut på dem som ikke vil, eller som ikke følger opp og leverer Prioriter veiledningsresurser på dem som følger opp Marie Berg

12 Organisering av utviklingsprosjekt
Alle ergoterapeuter i klinikken har deltatt Kompetanseheving har tatt utgangspunkt i ergoterapeuters kliniske hverdag Ergoterapeutene har selv valgt problemstillinger som de ønsket mer kunnskap om = MEDVIRKNING Påmelding til Kunnskapsbasert praksis må være frivillig. De som ikke ønsker å delta, vil skape dårlig stemning, og demotivere de andre hvis de blir tvunget. Anki bruker forskningsbasert kunnskap fra rehabilitering om målorientert tilnærming. Det er avgjørende at enkeltmennesket selv får definere sine mål for (faglig) utvikling. Marie Berg

13 Anbefalinger Lage en plan for kompetanseheving og forankre hos ledelsen Formulere et klinisk relevant spørsmål som er meningsfylt og som dere ønsker svar på Organisere innlæring/kompetanseheving og praksis som prosjektarbeid Marie Berg

14 Styrking av rollen til ergoterapeuter
Implementer forskningsbasert kunnskap i pasientbehandling, sammen med erfarings- og klient-sentrert kunnskap Da kan ergoterapeuter også gi forskningsbasert begrunnelse for valg av tiltak, og effekt av behandlingen Gir engasjerte og motiverte ergoterapeuter – og bra pasientbehandling! Marie Berg

15 Samarbeid med andre – det er morsomt og sikrer fremdrift!
Organisere utviklingsarbeid som grupparbeid. Mennesker liker å jobbe sammen med andre, og når en går trett tar den andre ved. Samarbeid med andre – det er morsomt og sikrer fremdrift! Marie Berg 15

16 Sats på arbeidsmiljøet!
Sats på positive nærværsfaktorer_ å realisere verdiene av direkte medvirkning å etterleve arbeidsmiljølovens helsefremmende perspektiv å fokusere på det psykososiale arbeidsmiljøet (Gunvor Slatto, ledersamling for Sunnaas ) Marie Berg


Laste ned ppt "Målrettet motivasjon av ansatte for fagutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google