Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT og læringsutbytte: Nasjonale og internasjonale perspektiver Øystein Johannessen Centre for Educational Research and Innovation, OECD Araknia 2009 Trysil,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT og læringsutbytte: Nasjonale og internasjonale perspektiver Øystein Johannessen Centre for Educational Research and Innovation, OECD Araknia 2009 Trysil,"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT og læringsutbytte: Nasjonale og internasjonale perspektiver Øystein Johannessen Centre for Educational Research and Innovation, OECD Araknia 2009 Trysil, 10 Sep 2009

2

3

4

5 Innhold IKT og kvalitet: Hva vet vi?IKT og kvalitet: Hva vet vi? IKT i norsk skoleIKT i norsk skole – ITU Monitor – Pågående aktiviteter IKT for fremtidens skoleIKT for fremtidens skole DokumentasjonDokumentasjon –http://www.slideshare.net/oysteinj/ http://www.slideshare.net/oysteinj/ –http://oysteinj.typepad.com/ http://oysteinj.typepad.com/

6 IKT og kvalitet: Hva vet vi? Metastudie om temaetMetastudie om temaet OECD: PISA og annetOECD: PISA og annet Andre kilderAndre kilder

7 EUN’ metastudie “The ICT Impact Report” The ICT Impact ReportThe ICT Impact Report Ser på 17 effektstudier fra dette tiåretSer på 17 effektstudier fra dette tiåret Kvantitative studier: Søker å etablere kausalrelasjoner mellom IKT og læringsutbytte. Vanskelig å isolere IKT som variabel i en kompleks kontekstKvantitative studier: Søker å etablere kausalrelasjoner mellom IKT og læringsutbytte. Vanskelig å isolere IKT som variabel i en kompleks kontekst Kvalitative studier: Opplevd effektKvalitative studier: Opplevd effekt DokumentasjonDokumentasjon –Presentasjon Presentasjon –Paper Paper

8 Metastudien 1.IKT har positiv effekt i grunnskolen, særlig i morsmålsundervisning, i mindre grad i naturfag og ikke i matematikk. (Machin, UK, 2006) 2.Bruk av IKT forbedrer læringsutbytte for skoleelever i morsmålsundervisning, i naturfag og design&teknologi for elever I alderen 7-16 (Harrison, UK, 2002) 3.Det er en positiv sammenheng mellom hvor lenge elevene har brukt IKT og elevprestasjoner i matematikk (OECD, 2004)

9 Metastudien (ii) 4. Skoler med høy grad av “digital modenhet” viser raskere økning i prestasjoner enn skoler med lavere grad av modenhet (Underwood, 2006) 5. Skoler med gode IKT-ressurser har bedre resultater enn skoler med dårlige IKT- ressurser. 6. IKT-investeringer gir best uttelling der grunnlaget for effektiv IKT-bruk er godt fra før (Machin 2006)

10 Metastudien (iiI) 7. Tilgang til bredbånd i klasserommet resulterer i signifikant bedre elevresultater i nasjonale prøver for 16-åringer (Underwood, 2005) 8. Introduksjon av interaktive tavler resulterer i at elevprestasjoner i nasjonale prøver i engelsk (her: morsmål, særlig for svake elever og for skriving), matematikk og naturfag forbedre mer enn for elever i skoler uten interaktive tavler (Higgins, 2005)

11 Metastudien (iv) 9. Elever, lærere og foreldre mener at IKT har en positiv effekt på elevenes læring (Rambøll, 2006) 10. Elevenes prestasjoner i fag og i grunnleggende ferdigheter blir i følge lærerne bedre (Rambøll 2006) 11. Lærere blir mer og mer overbevist om at elevenes prestasjoner forbedres ved bruk av IKT (Kessel, 2005) 12. Faglig sterke elever profiterer mer fra bruk av IKT, men IKT betjener også svake elever (Rambøll 2006)

12

13

14 Eksempelet Vahl skole Eksempelet Vahl skole

15 Som du spør får du svar It is the quality of ICT usage, rather than necessarily the quantity, that will determine the contribution that these technologies make to students outcome. (OECD/PISA )

16 Hierarchy of benchmarks? First order benchmarks: Access Second order benchmarks: –Patterns of use –Amount of use Third order benchmarks: Effects, Impact Kilde: Johannessen, 2009

17 Oppsummert - Becta Overall there is a strong body of evidence linking the use of technology to improvements in learning and outcomes for learners. The relationship is not a simple one. Time taken to embed the use of technology, school-level planning and learner competency and focus of use, and link to models of learning are all important in mediating the impact of technology on outcomes –Kilde: Becta, Evicence on the impact of technology on learning and educational outcomes, 2009

18 ITU Monitor 09ITU Monitor 09: Elevers tidsbruk

19 Bruk av IKT til undervisningsformål

20 Bruk av IKT i fagene

21 Hva gjøres på IKT-området idag Senter for IKT i utdanningenSenter for IKT i utdanningen IKT integrert i kompetanseløpeneIKT integrert i kompetanseløpene Vurderer nasjonale prøver i digitale ferdigheterVurderer nasjonale prøver i digitale ferdigheter FeideFeide

22 Veien videre Google-generasjonen/New Millenium LearnersGoogle-generasjonen/New Millenium Learners Web 2.0/sosiale medierWeb 2.0/sosiale medier Strategier for å møte “The Millenials”Strategier for å møte “The Millenials”

23

24 Digital Generation Digital Generation Nafiza, 18 årNafiza, 18 årNafiza, 18 årNafiza, 18 år Professor Henry JenkinsProfessor Henry JenkinsProfessor Henry JenkinsProfessor Henry Jenkins

25 Fakta om New Millenium Learners Nesten alle har tilgang til PC og InternettNesten alle har tilgang til PC og Internett Nettsamfunn er en stor del av ungdoms nettbruk. 7 av 10 deltar regelmessigNettsamfunn er en stor del av ungdoms nettbruk. 7 av 10 deltar regelmessig Nettsamfunn er sosiale og underholdendeNettsamfunn er sosiale og underholdende Nettmobbing en viktig utfordringNettmobbing en viktig utfordring

26 Ikke alle elever har den samme tilnærming til teknologi 26 Low educational”Moderate” educationalHigh educational High leisureDigi-wired Male dominated Digi-zapppers ”Moderate” leisure Digi-casuals Digi-sporadics Females + males Low leisureThe Analogous Female dominated Digi-educationals

27 A new digital divide emerges

28 28 Cognitive skills development Social values and lifestyles Educational achievement Visual-spatial skills Non verbal intelligence Lack of evidence in other areas Media competition Socialisation in the third space Importance of videogames as threshold lowerers: Stereotypes Violence/agression/authority? No conclusive evidence Lack of appropriate methodologies: Large longitudinal studies Large-scale experiments Unexplained phenomena

29 29 Kunnskapsdepartementet

30 Britisk studie om bruk av Web 2.0 i skolen Britisk studie om bruk av Web 2.0 i skolen Utstrakt bruk av Web 2.0 i fritiden. Lite sofistikert bruk. Konsumenter mer enn produsenter. Alder og kjønn: –Eldre elever bruker sosiale nettverk –Yngre elever spiller interaktive spill på nett –Gutter spiller oftere nettbaserte spill –Jenter er mer aktive brukere av sosiale nettverk og video Skille mellom bruk hjemme og på skolen Bruk av Web 2.0 på skolen skjer ofte innenfor LMS Sikkerhet er et viktig tema

31 Strategier for å møte New Millenium Learners IKT-strategisk helhet (Læreplan, lærer- og lederkompetanse, vurdering) Praksis – FoU – Policy Innovasjon fra innsiden ”You are what you share” (Charles Leadbeater) Learning from Learners Voices

32 Learner Voices Mulig aktivitet innenfor OECD- prosjektet ”New Millenium Learners” Mulige FoU-spørsmål –Hvor viktig er IKT for dagens unge? –Hva mener de unge om dagens IKT- bruk i skolen? –Hva forventer de av gode læringsprosesser med IKT?

33 Learner Voices (ii) – tre mulige løp Analytisk: Review, avdekke kunnskapsbasen på feltet Empirisk: –Kartlegging (survey) –Videobibliotek –Fokusgrupper Konsekvenser for policy

34 Fordi de fortjener det Oystein.Johannessen@oecd.org http://slideshare.net/oysteinj/ http://slideshare.net/oysteinj/http://slideshare.net/oysteinj/ http://oysteinj.typepad.com/ http://oysteinj.typepad.com/http://oysteinj.typepad.com/


Laste ned ppt "IKT og læringsutbytte: Nasjonale og internasjonale perspektiver Øystein Johannessen Centre for Educational Research and Innovation, OECD Araknia 2009 Trysil,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google