Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 01 Innledning I dette kapitlet skal vi se litt følgende hovedtemaer: - Kursoppbygging - Hva er algoritmer og datastrukturer - Anvendelser - …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 01 Innledning I dette kapitlet skal vi se litt følgende hovedtemaer: - Kursoppbygging - Hva er algoritmer og datastrukturer - Anvendelser - …"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 01 Innledning I dette kapitlet skal vi se litt følgende hovedtemaer: - Kursoppbygging - Hva er algoritmer og datastrukturer - Anvendelser - …

2 Algoritmer og datastrukturer
Fag : DAT201 Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng : 10 Forelesning : 4 t/uke Øving : 4 t/u Eksamen : Skriftlig 4 timer uten hjelpemidler Prog.språk : Java / C++ / Flash (ActionScript) Pseudokode

3 Algoritmer og datastrukturer
Algoritmer : Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode Datastrukturer : Ulike måter å strukturere data på Teori om ulike data-strukturer Operasjoner i pseudokode-form Programmering i Java / C++ / Flash (ActionScript)

4 Algoritmer og datastrukturer
Algoritmer : Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode. Step-by-step instruksjon til datamaskinen. Kaffekoking 1. Hent kaffekjelen 2. Ta av lokket på kaffekjelen 3. Hent kaffeposen 4. Fyll 2 spiseskjeer med kaffe på kaffekjelen 5. Gå bort til vannspringen 6. Fyll 1 liter vann på kaffekjelen 7. Sett kaffekjelen på plate nr 1 på komfyren 8. Skru komfyrbryter til plate nr 1 på 1000 9. Kok opp kaffen

5 Komplekse problemstillinger Viktige elementer
OOP Event Algoritmer / Datastrukturer

6 Tre Anvendelser Idrett

7 Graf Anvendelser GPS

8 Anvendelser Seismologi / Bildebehandling / Medisin
Tre Anvendelser Seismologi / Bildebehandling / Medisin

9 Anvendelser Bilde-detaljer / komprimering
Tre Anvendelser Bilde-detaljer / komprimering

10 Anvendelser Bildekomprimeering
Tre Anvendelser Bildekomprimeering JPEG JPEG2000 m/Wavelet

11 Anvendelser Bildekomprimering
Tre Anvendelser Bildekomprimering

12 Fourier-transformation of a square wave
Graf / Tre Fourier-transformation of a square wave f(x) square wave (T=2) N=1 N=2 N=10

13 Anvendelser Kalkulator
Stakk Tre Graf Anvendelser Kalkulator

14 Anvendelser Symbolsk derivasjon - Benyttes til å beskrive prosessendringer
Typer av diff.lign. ODE Ordinære Endringer mht en enkelt variabel PDE Partielle Endringer mht flere variabler Newtons 2.lov Radioaktivitet Kvantefysikk SHM Varmetransport Bølger Elektrisk krets Studier av svingninger (spesielt resonans) for å hindre at f.eks. bruer kollapser under påvirkning av vindkast.

15 Anvendelser Symbolsk derivasjon
y = 0.2x2 y’ = 0.4x y = xcosx y’ = cosx - xsinx Derivasjon omhandler endringsstudier av en funksjon. Slike endringer studeres vha stigningstallet til tangenter til funksjonsgrafen. For en gitt funksjon er det av interesse å bestemme den deriverte funksjonen.

16 Graf Anvendelser Nettverk

17 Anvendelser Maksimal flyt

18 Anvendelser SelectionSort

19 Anvendelser Beregning av aritmetiske uttrykk . Stakk
a / b ^ c + d * e - a * c Besøk til ulike byer Graf Hvilken rute er raskest, kortest, billigst, … ? Medisinsk diagnose Tre Optimalisering av nettverk Graf / Tre Prosjektgjennomføring Graf Bildebehandling Tre

20 Innhold 01 Innledning 02 Tabeller / Tabell-operasjoner
03 Array-klasser (Java-implementering) 04 Lister m/praktisk anvendelse 05 Abstrakte datatyper (Java-implementering) 06 Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 07 Stakk 08 Kø 09 Tre 10 Graf 11 Mengde 12 Hashing 13 Sortering 14 Algoritme-mønstre og problemløsing App A Java programmering App B Klassehierarki App C Java dokumentasjon App D Java 2 Platform, Standard Edition v API Specification App E Flash / ActionScript 3.0 App F Algoritme analyse App G Matematisk induksjon

21 Uke-plan 34 Innledning / Java-repetisjon / Rekursjon
35 OOP / Matematisk induksjon 36 Tabeller / Tabell-operasjoner 37 Array-klasser (Java-implementering) 38 Lister 39 Abstrakte datatyper (Java-implementering) Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 40 Stakk / Kø 41 Tre 42 Tre 43 Graf 44 Graf / Mengde 45 Algoritmeanalyse 46 Repetisjon / Eksamensoppgaver

22 Tabell / Post / Klasse Liste Stakk Kø Tre Graf Mengde
Ulike datastrukturer Tabell / Post / Klasse Liste Stakk Tre Graf Mengde

23 Tabell - Post - Klasse Attributter Funksjoner Array Struct Class

24 Array Les inn nedbørmengde for årets 12 måneder: nedbor
FOR mnd := 1 TO 12 DO les nedbor[mnd] ENDFOR FOR mnd := januar TO desember DO les nedbor[mnd] ENDFOR

25 class Behandle nedbørmengde for årets 12 måneder: class Nebor {
private: data[12] public: Nedbor(…) setNedbor(…) getNedbor(mnd) sum( ) gjennomsnitt( ) getMax( ) getMin( ) }

26 Liste

27 Stakk (LIFO) In Out Top

28 Kø (FIFO) In Out Top

29 Tre

30 Graf

31 Mengde

32 Notasjoner Tilordning : a := b a := b a = b
Test likhet : a == b a = b a == b Test : IF …THEN if (…) { … … } ELSE IF else if(…) { … … { ELSE else { … … ENDIF } Sløyfe : FOR … DO WHILE ...DO while… { ENDFOR ENDWHILE }

33 Programmering Repetisjon
001 Utskrift av ”Hello” 002 Konstanter og Variabler 003 Innlesing fra tastatur 004 Seleksjon if - else 005 Seleksjon switch - case - default 006 Sløyfer for 007 Sløyfer while 008 Sløyfer do - while 009 Tabell (Array) 010 Funksjon 011 Rekursjon 012 Innlesing fra fil 013 Klasse - Objekt 014 Arv - Polymorfi 015 Interface – Abstrakte klasser 016 Indre klasser

34 END


Laste ned ppt "Kap 01 Innledning I dette kapitlet skal vi se litt følgende hovedtemaer: - Kursoppbygging - Hva er algoritmer og datastrukturer - Anvendelser - …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google