Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 01 Innledning. Algoritmer og datastrukturer Fag:DAT201Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng:10 Forelesning:4 t/uke Øving:4 t/u Eksamen:Skriftlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 01 Innledning. Algoritmer og datastrukturer Fag:DAT201Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng:10 Forelesning:4 t/uke Øving:4 t/u Eksamen:Skriftlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 01 Innledning

2 Algoritmer og datastrukturer Fag:DAT201Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng:10 Forelesning:4 t/uke Øving:4 t/u Eksamen:Skriftlig 4 timer uten hjelpemidler Prog.språk:Java / C++ / Flash (ActionScript) Pseudokode

3 Algoritmer og datastrukturer Algoritmer:Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode Datastrukturer:Ulike måter å strukturere data på ä Teori om ulike data-strukturer ä Operasjoner i pseudokode-form ä Programmering i Java / C++ / Flash (ActionScript)

4 Algoritmer og datastrukturer Algoritmer:Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode. Step-by-step instruksjon til datamaskinen. Kaffekoking 1.Hent kaffekjelen 2.Ta av lokket på kaffekjelen 3.Hent kaffeposen 4.Fyll 2 spiseskjeer med kaffe på kaffekjelen 5.Gå bort til vannspringen 6.Fyll 1 liter vann på kaffekjelen 7.Sett kaffekjelen på plate nr 1 på komfyren 8.Skru komfyrbryter til plate nr 1 på 1000 9.Kok opp kaffen

5 Komplekse problemstillinger Viktige elementer OOP Event Algoritmer / Datastrukturer

6 Anvendelser Idrett Tre

7 Anvendelser GPS Graf

8 Anvendelser Seismologi / Bildebehandling / Medisin Tre

9 Anvendelser Bilde-detaljer / komprimering Tre

10 Anvendelser Bildekomprimeering JPEGJPEG2000 m/Wavelet Tre

11 Anvendelser Bildekomprimering Tre

12 Fourier-transformation of a square wave f(x) square wave (T=2) N=2 N=10 N=1 Graf / Tre

13 Anvendelser Kalkulator Stakk Tre Graf

14 Anvendelser Symbolsk derivasjon - Benyttes til å beskrive prosessendringer Newtons 2.lov Radioaktivitet Kvantefysikk SHM Varmetransport Bølger Elektrisk krets Typer av diff.lign. ODEOrdinæreEndringer mht en enkelt variabel PDEPartielleEndringer mht flere variabler

15 Anvendelser Symbolsk derivasjon y = 0.2x 2 y’ = 0.4x y = xcosxy’ = cosx - xsinx Derivasjon omhandler endringsstudier av en funksjon. Slike endringer studeres vha stigningstallet til tangenter til funksjonsgrafen. For en gitt funksjon er det av interesse å bestemme den deriverte funksjonen.

16 Anvendelser Nettverk Graf

17 Anvendelser Maksimal flyt

18 Anvendelser SelectionSort

19 Anvendelser Beregning av aritmetiske uttrykk.Stakk a / b ^ c + d * e - a * c Besøk til ulike byer.Graf Hvilken rute er raskest, kortest, billigst, … ? Medisinsk diagnose.Tre Optimalisering av nettverk.Graf / Tre Prosjektgjennomføring.Graf Bildebehandling.Tre

20 Innhold 01Innledning 02Tabeller / Tabell-operasjoner 03Array-klasser (Java-implementering) 04Lister m/praktisk anvendelse 05Abstrakte datatyper (Java-implementering) 06Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 07Stakk 08Kø 09Tre 10Graf 11Mengde 12Hashing 13Sortering 14Algoritme-mønstre og problemløsing App AJava programmering App BKlassehierarki App CJava dokumentasjon App DJava 2 Platform, Standard Edition v 1.3.1 API Specification App E Flash / ActionScript 3.0 App FAlgoritme analyse App GMatematisk induksjon

21 Uke-plan 34Innledning / Java-repetisjon / Rekursjon 35OOP / Matematisk induksjon 36Tabeller / Tabell-operasjoner 37Array-klasser (Java-implementering) 38Lister 39Abstrakte datatyper (Java-implementering) Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 40Stakk / Kø 41Tre 42Tre 43Graf 44Graf / Mengde 45Algoritmeanalyse 46Repetisjon / Eksamensoppgaver

22 ä Tabell / Post / Klasse ä Liste ä Stakk ä Kø ä Tre ä Graf ä Mengde Ulike datastrukturer

23 Tabell - Post - Klasse Attributter Funksjoner ArrayStructClass

24 Array Les inn nedbørmengde for årets 12 måneder: FOR mnd := 1 TO 12 DO les nedbor[mnd] ENDFOR nedbor nedbor[2] FOR mnd := januar TO desember DO les nedbor[mnd] ENDFOR

25 class Behandle nedbørmengde for årets 12 måneder: class Nebor { private: data[12] public: Nedbor(…) setNedbor(…) getNedbor(mnd) sum( ) gjennomsnitt( ) getMax( ) getMin( ) … }

26 Liste

27 Top In Out Stakk (LIFO)

28 Top In Out Kø (FIFO)

29 Tre

30 Graf

31 Mengde

32 Notasjoner Tilordning:a := ba := ba = b Test likhet:a ==ba =ba ==b Test:IF …THENif (…) { …… } ELSE IFelse if(…){ …… { ELSEelse {… ENDIF} Sløyfe:FOR …DOWHILE...DOwhile… { …... ENDFORENDWHILE}

33 Programmering Repetisjon 001Utskrift av ”Hello” 002Konstanter og Variabler 003Innlesing fra tastatur 004Seleksjonif - else 005Seleksjonswitch - case - default 006Sløyferfor 007Sløyferwhile 008Sløyferdo - while 009Tabell (Array) 010Funksjon 011Rekursjon 012Innlesing fra fil 013Klasse - Objekt 014Arv - Polymorfi 015Interface – Abstrakte klasser 016Indre klasser

34 ENDEND


Laste ned ppt "Kap 01 Innledning. Algoritmer og datastrukturer Fag:DAT201Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng:10 Forelesning:4 t/uke Øving:4 t/u Eksamen:Skriftlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google