Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et sosialsemiotisk perspektiv på multimodalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et sosialsemiotisk perspektiv på multimodalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et sosialsemiotisk perspektiv på multimodalitet
Multikul-seminar Martin Engebretsen

2 Hva kjennetegner dette perspektivet?
Den sosialsemiotiske tilnærming til kommunikasjon omfatter studier av semiotiske ressurser, av hva som kan bli uttrykt og gjort ved bruk av disse ressursene og av hvordan disse uttrykkene og handlingene kan bli fortolket. (Fritt etter Carey Jewitt ”Visual Meaning: a Social Semiotic Approach” i van Leeuwen & Jewitt 2001)

3 Det sosiale i sosialsemiotikken
Fokus på hvordan mening skapes i konkrete sosiale situasjoner. Tekstytring i samspill med situasjonskontekst Interesse for hva slags sosiale handlinger som utføres. Maktutøvelse (CDA) Individers påvirkningsmuligheter (Agency)

4 Det semiotiske i sosialsemiotikken
Ikke fokus på tegnsystemer som fastlagte, kulturelt bestemte koder Ser på tegnkonvensjonene som ressurser som kan benyttes i produksjonen av nye tegn i nye situasjoner.

5 Hva er en modalitet – i sosialsemiotisk forstand?
En modalitet er en klasse av semiotiske ressurser, kjennetegnet ved både kulturelle, materielle og situasjonelle betingelser. Modaliteter benyttes alltid ihht aktørers interesser og situasjonens betingelser. En modalitet har dermed både en konvensjonell og en situasjonell side. (Jf. Kress & van Leeuwen 2001, Kress 2010)

6 Enhver tekst bærer tre former for mening
Ideasjonell mening Hva sier teksten om verden? Hva slags (og hvem sin) virkelighet representeres? Mellompersonlig mening Hva slags sosiale relasjoner etablerer/ reflekterer/utvikler teksten? Tekstuell mening Hva slags tekstlige helheter etableres gjennom tekstlige kohesjons- og organiseringsmekanismer. (Jf Halliday 1978)

7 Tre dimensjoner ved tekst-bruker-interaksjon
Handling Performativitet og retorikk Meningsskaping Semiotikk og semantikk Sansning Materialitet og estetikk

8 Sosialsemiotikkens posisjon
Handling Performativitet og retorikk SS Meningsskaping Semiotikk og semantikk Sansning Materialitet og estetikk

9 The new communicational world is the world
of the screen and of multimodality. (G. Kress 2010:6)

10 Hva vil sosialsemiotikeren spørre om?
Den sosialsemiotiske tilnærming til kommunikasjon omfatter studier av semiotiske ressurser, av hva som kan bli uttrykt og gjort ved bruk av disse ressursene og av hvordan disse uttrykkene og handlingene kan bli fortolket. (Fritt etter Carey Jewitt ”Visual Meaning: a Social Semiotic Approach” i van Leeuwen & Jewitt 2001)

11 Hva vil sosialsemiotikeren spørre om?
Hva slags sosial prosess inngår denne teksten i? Aktører og målsettinger, teknologiplattform etc Hva brukes de ulike modalitetene til? Meninger, handlinger Hva kjennetegner det multimodale samspillet mht meninger, handlinger? Hva er en rimelig fortolkning og respons på den multimodale teksten?


Laste ned ppt "Et sosialsemiotisk perspektiv på multimodalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google