Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnenes betydning i budsjettprosessen – Studieutvalget 08.02.2008 Kjetil Hellang - Økonomiavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnenes betydning i budsjettprosessen – Studieutvalget 08.02.2008 Kjetil Hellang - Økonomiavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnenes betydning i budsjettprosessen – Studieutvalget 08.02.2008 Kjetil Hellang - Økonomiavdelingen

2 UIA - økonomiavdelingen2 Agenda Emnemodulens plassering og betydning i budsjettmodellen til UiA Hva er emnemodulen? Rent teknisk! Prosessen rundt emnemodulen Myter og fakta Emnemodulens påvirkning på andre moduler Andre budsjetttildelinger som innbefatter emner og studenter Oppsummering

3 UIA - økonomiavdelingen3 UIAs INTERNE BUDSJETTFORDELINGSMODELL BASISMODULENRESULTATMODULENSTRATEGISK MODUL Forskerutdanningene Emner Andel av ”Undervisning” Fast Variabel Fast Fakultetene Fellestjenestene Universitetsbiblioteket Universitetsledelsen Styret Fellesadministrasjon Avdeling for lærerutd. St.poeng Stud.utv. Avlagte dr.gr. Aktivitetskomponenter Fellestjenestene Særkostnader Undervisning FoU og formidling Fondsavsetninger Fellestj./fellestiltak FoU og formidling Undervisning FoU og formidling EFV NFR-midler EU-midler Publiseringsp.

4 UIA - økonomiavdelingen4

5 5 Fast del 96,5 mill kr Totalt 168,5 mill kr Antall studiepoeng x lønnsnivå i fakultetet* x 28 t = kroner til fast del Antall studiepoeng x studenttall x emnetypefaktor = poeng til variabel del Sum kroner deles på total poengsum – dette gir kroner/poeng – i 2008: 61,75 kr/poeng Variabel del 72 mill kr 1.160.000 poeng *Lønnsnivå i fakultetet vurderes ut fra andel vitenskaplig ansatte med 1. kompetanse. 3 grupper: under 25%, under 50% og over 50%. Rent teknisk – hva er emnemodulen?

6 UIA - økonomiavdelingen6 De 3 emnetypefaktorene EmnebeskrivelseEmnetype-faktor Teoriemner (forel. og gruppearb), datalab.emner og språklab.emner 2 Emner med ferdighetstrening/annen laboratorievirksomhet, og obligatoriske emner i ALU og FLU 3 Tyngre laboratorieemner i realfagene, praksisemner og 1:1 undervisning (f.eks. utøvende musikk) 6

7 UIA - økonomiavdelingen7 Variabel del 72 mill kr 1.160.000 poeng Fast del 96,5 mill kr Totalt 168,5 mill kr 10 studiepoeng x 340 kr/t x 28 =95.200 kr 10 studiepoeng x 30 studenter x emnetype 2 = 600 poeng 600 poeng x 61,75 kr/poeng= 37.050 kr Eksempel MA-100 Total tildeling til fakultetet som følge av at MA-100 er i emnemodulen: 132.250 kr Nytt emne?

8 UIA - økonomiavdelingen8 Prosess Budsjettkriterier Notat på høring i september, hvor problemstillinger som er tatt opp og saksbehandlet blir vurdert av Økonomiavdelingen. Grunnlag for styrets kriteriesak i oktober Dialogmøter om emneporteføljen (slutten av oktober/beg. av november) Møter mellom fakultetene og økonomiavd/studentservice hvor emneporteføljen gjennomgås Emnemodulen ”stenges” etter ca 14 dager. Tallbudsjettet Baseres på kriteriene som er lagt og dialogmøtene Styresak medio desember

9 UIA - økonomiavdelingen9 Myter og fakta om emnemodulen Emneporteføljen Heter egentlig ”Emne-elementet i basismodulens undervisningskomponent” Emnetypefaktor er det samme som gangefaktor Emnetypefaktor sier noe om fakultetets kostnader pr student Det gjelder å få høyest mulig emnetypefaktor Ja, men det blir ikke mer penger i potten. Det kan gå utover eget fakultet Det gjelder å forhandle inn studenter i modellen Antall studenter bør være så realistisk som mulig, for man blir målt og blir evt. trukket tilsvarende dersom målet ikke bli nådd.

10 UIA - økonomiavdelingen10 Myter og fakta om emnemodulen Det gjelder å få inn flest mulig emner - det er økonomiavdelingen som bestemmer Antall emner bestemmes av rammeplaner, samt vedtak i universitetsstyret 28 timer pr studiepoeng betyr at på alle emner skal læreren få 280 timer 28 time er bare en liten del av den totale tildelingen til fakultetene 28 timer er en veldig grov modell, som kun er for å fordele timene, og ikke kan brukes ned på enkelt emner

11 UIA - økonomiavdelingen11 Myter og fakta om emnemodulen Det går ikke an å bytte emner – når det først er inne i emnemodulen, må det gis. Det er fullt mulig å ta inn emner i emnemodulen – så lenge man tar ut noen andre – tilsvarende antall studiepoeng. Fakultetet er ikke forpliktet til å gi emnene i emnemodulen. De er kun forpliktet til å gjennomføre antall studentårsverk. Fakultetet kan ikke gi flere/færre emner enn det som er i emnemodulen. Fakultetet står fritt, så lenge antall studentårsverk blir oppfylt. Om man vil gi flere emner er en prioriteringssak på det enkelte fakultet.

12 UIA - økonomiavdelingen12 Andre effekter av emnemodulen i budsjettet Emnemodulen danner grunnlag for basisdelen i forskningsmodulen Begrunnet i at undervisningen skal være forskningsbasert Forskningsmodulen har også en resultatbasert del Midlene som deles ut (totalt sett) skal også dekke alle andre aktiviteter ved fakultetet – også administrasjon.

13 UIA - økonomiavdelingen13 Resultatmodulen Bestått eksamen Antall avlagte studiepoeng x emnetypefaktor = resultatpoeng Poengverdi i 2008: 69 kr Totalt 65 mill kr deles ut Eksempel: 10 stp x 30 stud. x faktor 2 = 600 poeng x 69 kr = 41.400 Utvekslingsstudenter (stk.prisbudsjetteres) 6.000 kr per utvekslet student (3 mnd eller mer). Beløpet fordeles mellom internasjonal avdeling og fakultetene. (Fordelt 20/80 i 2007).

14 UIA - økonomiavdelingen14 Oppsummering Emnemodulen er en stor del av basisdelen i budsjettmodellen Fordeler direkte og indirekte ca 200 mill kr Emnemodulen er grunnlag for tildeling av ressurser til fakultetene Ikke grunnlag for videre tildeling til de ansatte. Dersom noen skal få mer penger må noen andre få mindre. Denne andre kan være et annet område på eget fakultet!


Laste ned ppt "Emnenes betydning i budsjettprosessen – Studieutvalget 08.02.2008 Kjetil Hellang - Økonomiavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google