Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ProsjektProsjekt Våren 2003. 2 OppgaverOppgaver Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon. Oppgavene vil i hovedtrekk omhandle ulike matematiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ProsjektProsjekt Våren 2003. 2 OppgaverOppgaver Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon. Oppgavene vil i hovedtrekk omhandle ulike matematiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ProsjektProsjekt Våren 2003

2 2 OppgaverOppgaver Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon. Oppgavene vil i hovedtrekk omhandle ulike matematiske operasjoner for å kunne trekke mest mulig informasjon ut fra medisinske bilder. To av oppgavene er av spesiell interesse: - Bruk av Wavelets til å bestemme blodårekanter fra ultralydbilder. Oppdragsgiver: SINTEF Unimed Ultralyd i Trondheim. - Bruk av Wavelets til å bestemme brystkreftsvulster på tidlig stadium. Oppdragsgiver: Det Norske Radiumhospital i Oslo. De påfølgende sidene er litt informasjon om hva som tidligere er utført av prosjekter innenfor dette området her ved HiA. Informasjon om Wavelets er lagt ut på nettet.

3 3 Oppgaver (forts.) Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon (forts.). I tillegg til de to nevnte oppgavene på forrige side, finnes det et ubegrenset sett med oppgaver knyttet til mer generell behandling av medisinsk bilde-informasjon. Disse oppgavene vil bli spesifisert nærmere etter eventuell samtale med interesserte studenter. Oppgavene vil variere i vanskelighetsgrad, alt fra elementær programmering til mer avansert matematisk behandling.

4 4 PresentasjonPresentasjon Per Henrik Hogstad -Matematikk -Statistikk -Fysikk(Hovedfag i teoretisk kjernefysikk) -Informatikk -Programmering / Objektorientering -Algoritmer og datastrukturer -Databaser -Digital bildebehandling -FoU

5 5 Digital bildebehandling -Utvikle generelle bildebehandlingsrutiner i Java -Bruk av Wavelets i digital bildebehandling

6 6 FoU - Prosjekter Det Norske Radiumhospital i Oslo (DNR) -Styring av lineær-akselerator -Databaser (pasient/personell/aktivitet) -Pasientposisjonsberegninger mht stråleterapi -Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon -Ulike bildeformater (bmp, dicom, …) -Støyfjerning -Gråtonebehandling (histogram, …) -Convolutionmetoder, gradientberegninger -Flerlagsbilder -Transformasjoner (Fourier, Wavelet, …) -...

7 7 DNR BildebhandlingBildebhandling LineærakseleratorLineærakselerator

8 8 Stråleterapi - Pasientposisjon ReferansebildeKontrollbilde

9 9 Bildebehandling - Ulike områder - Støybehandling - Multiple bilder - Flerlagsbilder - Gråtonebehandling - Punktoperasjoner - Nabo-operasjoner - Geometriske operasjoner - Segmentering - Morfologisk bildebehandling - Transformasjoner - Fourier transformasjoner - Wavelet transformasjoner - Komprimering - Fri-oppgaver -...

10 10 Digital Image Processing Manipulation of images by computer Input ImageComputerOutput Image Digital Image Processing

11 11 Physical ImageDigital Image Black Gray White Analog imageDigital image

12 12 ColorsColors Black Gray White RedGreenBlue = Equal portions of RGB

13 13 BilderepresentasjonBilderepresentasjon Pixel Bilderepresentasjon vha pixel-verdier i intervallet [0,255]

14 14 Bildebehandling - Histogram

15 15 Bildebehandling - Gråtoneskalaer

16 16 Bildebehandling - Convolution

17 17 FrequenceFrequence Sinuswave with frequence f 1 = 1 Sinuswave with frequence f 2 = 2 f 1 < f 2

18 18 Fourier-transformation of a square wave f(x) square wave (T=2) N=2 N=10 N=1

19 19 Bildebehandling - Fourier transformasjon

20 20 Bildebehandling - Fourier transformasjon

21 21 Bildebehandling - Fourier transformasjon

22 22 Bildebehandling - Fourier transformasjon

23 23 Bildebehandling - Wavelets - Wavelets er en relativt ny matematisk metode som kan splitte funksjoner opp i ulike frekvenser og som kan studere hver komponent med en passende skalering. - Signalbehandling (EKG, …) Bildebehandling Astronomi/Akkustikk/Optikk/Kjernefysikk Bilde- og tale-gjenkjenning Seismologi Diff.ligninger/Diskontinuiteter

24 24 Wavelets is a relative new mathematical method with many interesting applications. Wavelets = New mathematical method

25 25 Wavelets = Small Waves

26 26 Wavelet-transformasjon

27 27 Komprimering 1:50 JPEGWavelet Originalt

28 28 CT

29 29 Wavelets-transformering

30 30 Wavelets-transformering Bestemmelse av svulst

31 31 Kantdeteksjon vha Wavelets Aorta med proteseUltralydbilde

32 32 Kantdeteksjon vha Wavelets Scalogram

33 33 Kantdeteksjon vha Wavelets Scalogram

34 34 Bildebehandling - Wavelets - Visualisering av Wavelets transformasjoner - Ulike Wavelet transformasjoner - Lifting / Biortogonale Wavelets-funksjoner - Ulike basisfunksjoner - Objekt gjenkjenning - Detalj-studering - Komprimering -... Bakgrunnskunnskaper: - Informatikk: - Programmering / Objektorientering (Java / C++) - Matematikk: - Lineær algebra(Vektorrom / basisfunksjoner / matriser / … ) - Fourieranalyse - Statistikk

35 35 ENDEND


Laste ned ppt "1 ProsjektProsjekt Våren 2003. 2 OppgaverOppgaver Matematisk behandling av medisinsk bilde-informasjon. Oppgavene vil i hovedtrekk omhandle ulike matematiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google