Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUSH-møte Stokmarknes 7. mai 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUSH-møte Stokmarknes 7. mai 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 SUSH-møte Stokmarknes 7. mai 2008
Acinetobacter baumanii på prematuravdelingen NLSH Bodø

2 Mellomkorridor

3 Melkekjøkken – uren side

4 Kuvøserom

5 Sengerom/vokserom

6 Sengerom/vokserom

7 Acinetobacter species
Gram negativ stavbakterie Nøysom i forhold til voksemiljø Finnes i naturen og i sykehus-miljø Overlever på tørre flater i måneder Kan spes ved luft- og kontaktsmitte via hender, utstyr og støv Forbigående flora på hud

8 Acinetobacter species
Trives i fuktig miljø Forårsaker vanligvis nosokomiale infeksjoner i luftveier (VAP), urinveier og sår samt sepsis hos flg. pasienter: intensiv premature brannskadde multisyke antibiotikabehandlede

9 Acinetobacter species
Vanligste spesies er A. beumanii Finnes 19 biotyper Ofte resistent mot cefalosporiner (ESBL)

10 Barn 1 Barn fikk påvist Acinetobacter baumanii i prøve tatt 17.12.07.
2 prøver fra nese og tubespiss, - påvist A.baumanii i begge Indikasjon for prøvetaking var purulent nesesekresjon

11 Barn 1 Barnet ble behandlet med meropenem og tobramycin pga
klinisk infeksjon i luftveier Kontrollprøver og viste ingen vekst Fikk heller ikke senere vekst av A.beumanii

12 Barn 2 Lå i kuvøse nær barn 1. Hadde sår under nesen etter C-PAP behandling Ble tatt neseprøve Funnet A. baumanii med nesten identisk resistensprofil som hos barn 1 Hadde ikke luftveissymptomer Oppfattet som asymptomatisk kolonisering

13 Praktiske forholdsregler
Koloniserte barn ble lagt på kuvøserommet Laget en ”barriere” fra resten av avdelingen Innskjerpet hygienerutiner for alt personell, foreldre og andre besøkende Negativt testet barn blir flyttet fra kuvøserommet til vokserommet

14 Barn 3 Funnet A.beumanii i prøve tatt med tilnærmet lik resistensprofil som prøvene fra de første to barna Lå ikke i kuvøse Asymptomatisk Ble lagt på kuvøserommet sammen med de to andre

15 Praktiske forholdsregler
Møte med pårørende for å forklare situasjonen Møte med personalet for at de skulle få undervisning/stille spørsmål Rutineprøver av alle inneliggende pasienter hver onsdag (hals)

16 Barn 4 13. januar oppdages det A. baumanii på frisk baby.
Prematur, - født i uke 28 Barnet ligger på vokserommet Funn i forbindelse med ukentlig screening av alle barna i avdelingen Likt resistensmønster på alle bakteriene Likt resistensmønster på prøve fra sluk i vaskekum

17 Praktiske forholdsregler
Utskrivningsklare pasienter som har vært dyrknings-negative i 4 uker kan utskrives til andre sykehus etter 4 negative prøvesett tatt med en ukes mellomrom Kuvøserommet smittevaskes av ISS 11. og 12. januar Miljøprøver viser deretter oppvekst av A. baumanii fra sluk i vask (brukes til bading) på vokserommet

18 Praktiske forholdsregler
Fortsatt ”film” i utløpet på vaskene Skrubbing av rist og avløp i vaskene hjalp ikke Sanering med ”Sterinis” desinfeksjonsroboter ble gjennomført 12. februar Robotene plassert vokserom, melkekjøkken, medisinrom, personalrom/vaktrom, pumperom og desinfeksjonsrom

19 Praktiske forholdsregler
Kuvøserom smittevasket med Virkon 2 pasienter utskrives til hjemmet før desinfeksjonen gjennomføres Sanering ikke vellykket. Fortsatt funn av A. beumanii

20 Praktiske forholdsregler
ISS får i oppdrag å sanere vaskene med kjemiske midler som ikke gir skader til omgivelsene Det tok forholdsvis lang tid før de klarte å presentere et middel med adekvat virkning Taski Jontec Profil fra Lilleborg ble brukt

21 PFGE PulsFeltGelElektroforese
Innsendt 27. februar 2008 til rikshospitalet 2 pasientprøver og 1 miljøprøve Svar forelå 13. mars Ulike genetiske stammer I samråd med KORSN avsluttes eksisterende smitte-regime Normal drift i avdelingen innføres

22 Avsluttet smitteregime
Ikke ytterligere smittevask i avdelingen Bakteriene finnes i miljøet i avdelingen Nye stellebenker m/vask er bestilt – komposittmateriale Fortsatt fokus på hygiene i avdelingen: håndhygiene, rengjøring/desinfeksjon av utstyr, pasientbundet utstyr,

23 Avsluttet smitteregime
Bruk av smykker, ringer, armbånd/armbåndsur m.v. Personalet har fortsatt fokus på smittevern Fortsatt kjemisk rensing av sluker i vaskekummer


Laste ned ppt "SUSH-møte Stokmarknes 7. mai 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google