Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Tromsø oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Tromsø oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Tromsø oktober 2007

2 Hva er influensa Hvordan smitter influensa Hvor mange smittes Hvem er smittekildene Hvem smittes Hva er symptomene Hva er komplikasjonene ved influensa Hvordan forebygges influensa Hva er influensavaksine Hvordan beskytter den Hvem bør ha influensavaksine Bør helsearbeidere ha influensavaksine Er det noen som ikke bør ha vaksine ? ?

3 Influensa Er i samme virusfamilie som parainfluenza og RSV HVA ER DET SOM … gjør influensa til noe spesielt kraftig infeksjonssykdom samme virus rammer hele verden hvert år økt dødelighet i influensaperioder blant eldre kan lage pandemier med –stort spredningspotensiale –stor dødelighet

4 … som gjør influensa til noe spesielt Eldre - utsatt selv om de får vaksine Vaksinen – moderat/lite effektiv hos eldre Derfor stort spredningspotensiale i sykehjem

5 Viktig øke forståelsen influensavaksinere helsearbeidere i sykehjem redusere smitte x

6 Vaksinering generelt ”Politikk” - Diktatur Solidaritet - Lojalitet Individuell immunitet Flokkimmunitet Tilbud - frivillighet Flokk-immunitet

7 Influensavirus Antigen skift og drift Hos mennesket kun –3 subtyper HA 1,2,3 –2 subtyper N 1,2 skiftUtskifting av H og N ved samtidig infeksjon av vertscelle med to ulike Influensa A-typer driftMindre endringer - drift

8 2 Fugleinfluensa (H5N1) 3 Pandemi 3 Pandemi (HxNy) 1 Vanlig influensa (H3N2)

9 Influensasymptomer og -tegn Inkubasjonstid: 2-3 døgn –Frysninger –Plutselig temp-økning Feber i 3-4 dager –Muskelsmerter –Hodepine –Forkjølelse –Tørr hoste –Etter hvert tracheobronkitt –Vanligvis syk i 3-7 døgn Typiske

10 Det er like vanlig med atypisk! 25%: lett, subklinisk infeksjon 25%: lett, subklinisk infeksjon 25%: forkjølelse 25%: forkjølelse 50%: influensa!! Merck Manual 50%: influensa!! Merck Manual Smittekildene er altså i hovedsak de influensasyke, 30-50% være så mild at men sykdommen kan hos 30-50% være så mild at de smittede ikke forstår at de er syke de smittede ikke forstår at de er syke og kan være smittekilder. Om influensa i ”pandemiplanen 2006”

11 Smittemåte Kontaktsmitte Nærdråpesmitte går inn i ciliekledte epitelceller i luftveiene Analogi til RSV (Luftsmitte) Smittetid vanligvis 3-4 dager …kan vare lengre hos små barn immunsvekkede eldre

12 Hvor mange blir egentlig syke? Ved større epidemier – 10-20% Økt dødlighet pga influensa: Ca 1000 personer i Norge (mest eldre) Konsultasjoner hos allmennleger: % tilfeller av ILS (influensalignende sykdom)

13 Smittekilder ”Hospital staff” i Glasgow : Influensa hos de ansatte var 23%! ”Alle smitter alle” Barn – viktige spredere –Skolebarn viktigst! Man smitter i de dagene man er syk Epidemien kommer i 2 bølger: først skolebarn søsken/ foreldre dernest folk som er mest hjemme, folk i syke-/aldershjem

14 Forebygge Generelle Kontaktsmitte Nærdråpesmitte Spesielle Medikamenter Vaksine –A (H3N2) –A (H1N1) –B

15 Komplikasjonene Bakteriell pneumoni Død Immunsvekkede rammes Spesielt de eldre –De eldre med kroniske sykdommer Hjertesyke Lungesyke Diabetes II

16 Undersøkelse om vaksinering av helsearbeidere i sykehjem BMJ, 2006

17 Influensavaksinering av stab INTERVENSJON Stab på 22 pleiehjem Ca 45% tok infl.vaksine Beboere ca 83 år Ca 74% vaksinert KONTROLL Stab på 22 pleiehjem Ca 4% tok infl.vaksine Beboere ca 83 år Ca 71% vaksinert

18 Resultat av intervensjon vs. kontroll Sesongen (/100)  5 færre døde pr 100  p  7 færre ILS AP-konsult  9 færre ILS  p  2 færre innlegg. med ILS  p Sesongen Ingen signifikante forskjeller!

19 2005 – 64 studier vurdert Vaksinasjon av beboere i sykehjem gir – ↓60% reduksjon i antall døde (mortalitet) ↓45% reduksjon i innleggelse pga influ/pneumoni ↓45% reduksjon i antall døde pga infl/pneumoni ↓23% reduksjon i antall influensatilfeller I USA: Sykehjem som har Medicare-brukere, må tilby dem influensavaksine!I USA: Sykehjem som har Medicare-brukere, må tilby dem influensavaksine! Myndighetene ønsker også at staben øker antall vaksinerteMyndighetene ønsker også at staben øker antall vaksinerte

20

21 Hvem bør vaksineres? (1) Risikogrupper Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med kronisk nyresvikt Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) Beboere på alders- og sykehjem Personer som er 65 år eller eldre

22 Hvem bør vaksineres? (2) Vaksinasjon av helsepersonell I tillegg til risikogruppene som er beskrevet ovenfor, er det anbefalt å vaksinere helsepersonell med pasientkontakt. Helsepersonell er utsatt for smitte i betydelig grad og kan, dersom de selv blir smittet, være en betydelig smittekilde for sine pasienter. Influensavaksinen som sendes ut med redusert pris fra Folkehelseinstituttet er bare til risikogruppene. Det anbefales at arbeidsgiver dekker kostnadene for vaksinasjon av helsepersonell. Vaksine kan kjøpes enten fra apotek eller fra Folkehelseinstituttet.

23 Antall influensa A pos. (POSITIVE/ ) - fordeling i forhold til befolkning i N-N ”Sesongen” Tromsø 61(101) Troms( - Tø) 50 (58) Finnmark 34 (45) Nordland 47 (18) Obs Prøve- taking

24 MSIS-rapport 13/2007 Mens karakteriserte A(H3N2)- og B-stammer har vist rimelig bra overensstemmelse med tidligere sirkulerende stammer samt vaksine­stammer, var A(H1N1)-viruset i Nord-Norge av en ny variant som ikke liknet de virus som har sirkulert i nokså uendret form de fem siste årene. I samsvar med dette anbefalte WHO i februar at H1N1- komponenten i neste vinters vaksine endres til en representant for den nye varianten, A/Solomon Islands/3/2006.

25 Prisen på influensavaksine Pris fra Folkehelsa til pasientene i risikogruppene for sesongen 2007/2008 kr. 40,- per dose På apotek – varierer kr 85 – 109,60 kr pr enkeltdose kr 572 – 684 pr 10 doser

26 Har arbeidsgiver råd til vaksine? Sykepleier ( ) Sykefravær 1 uke: Kr 9475 må kommunen betale Hjelpepleier ( ) Sykefravær 1 uke: Kr 7160 må kommunen betale råd til å la være? Har arbeidsgiver råd til å la være?

27 Når det er influensaepidemi Eldre er blitt vaksinert, men alt for mange har dårlig effekt av vaksinen Helsearbeidere - stor sjanse for å bli syke Helsearbeiderne blir smittet på eller utenfor institusjon og mange går på jobb … Noen føler seg nærmest 100% friske Noen føler seg ikke syke nok til å være hjemme: ”Det e lite folk på jobb! – Aille e jo sjuk likevel!” Uvaksinerte helsearbeidere smitter beboerne eller kollegaene - som igjen kan smitte andre beboere..

28 Ved kollisjon – hvilken bil ….. Ved influensa - hvem ville du …..

29 Ska’ DU vaksinere dæ i år? - Æ blir så dårlig av vaksine … … dessuten bruke æ ikkje å få influensa … - Vess æ blir syk, e æ jo ”vaksinert” førr de næste 5 åran… - Det e jo godt å få sløve hjemme ei uka med læsestoff og cognac - Vess æ byjnne å vaksinere mæ, må æ jo gjøre det hvert år vess det skal være nokka poeng …

30 bei Finnes det gode grunner til å la være å ta influensavaksine når man er helsearbeider ? Det er mange grunner til å ta influensavaksine når man arbeider med syke og/eller eldre!!


Download ppt "Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Tromsø oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Ads by Google