Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngen kommune Høsten 2006

2 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

3 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

4 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Lyngstunet helse- og omsorgssenter : bakgrunnsinformasjon Tjenester Ledelsesstruktur Bygningsmessige forhold

5 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø etasje Fysioterapi Legekontor Helsestasjon Jordmor Administrasjon Kjøkken/kantine Vaktmester

6 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø etasje Hjemmetjenesten 8 omsorgsboliger 24 langtidsplasser 6 korttids/rehabilitering/avlastningsplasser Legevaktsentralen

7 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø etasje 16 omsorgsboliger 1 ansatt på vakt

8 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

9 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Ledelsesstruktur 1 enhetsleder for alle tjenester inkludert smittevern Faglig ledere for enkelte tjenester utenom omsorgstjenestene Ansvarlig sykepleier for hver vakt på langtidsavd. og i hjemmetjenesten Tilsynslege

10 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Bygningsmessige forhold Omsorgsboliger mellom 2 sykehjemsavd. Ingen håndvask for personalet i omsorgsboligene Ingen skyllerom i nærheten av omsorgsboligene Ingen personaltoalett i nærheten av omsorgsboligene Åpent kjøkken løsninger på 3 av 4 sykehjemsavd. og felleskjøkkene for omsorgsboligene

11 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

12 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

13 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

14 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

15 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

16 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

17 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Utbruddets forløp 1 1. tilfelle omsorgsboligene 3. etasje – meget rask utvikling Meldt til smittevernlegen Smittekartlegging : 34/52 beboere syke, 21 ansatte syke : klar mistanke om norovirus Meldt til mattilsynet : inspeksjon Meldt til FHI og www.utbrudd.no Sykehjemmet stengt for publikum/meldt NRK Planlegging av tiltakene for innføring fra

18 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

19 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

20 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

21 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

22 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

23 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

24 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

25 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

26 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Utbruddets forløp 2 Informasjon til publikum Kartlegging av sykdomsutvikling hos hver pasient ved hvert vaktskifte – en koordinator Bekreftet norovirus prøvesvar Flytting av pasienter : smittefrie soner Begrenset åpning fra Friskmelding Ca. 90 % av beboerne og ansatte syke i.l.a. utbruddet. Flere syke opptil 3 ganger.

27 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

28 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

29 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Utbruddets forløp Antall syke Dato Innføring av tiltak Begrenset besøk Smittefri

30 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Utfordringene 1 Mange syke blant personale og beboerne ved innføring av tiltakene Skaffe nok personale : pleiere og vaskere Ansatte som ble syke/karantene tid Skaffe nok smittevernutstyr Skaffe nok engangsutstyr for matservering Skaffe arbeidsklær

31 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Utfordringene 2 Ingen mulighet til å sende folk ut og stenger avd. Lang tid før bekreftet norovirus Oppfølging av tiltakene for å hindre smittespredning – demente pasienter Bruk av hjemmetj. inne og ute Utbrudd i lokal samfunnet –HVPU boliger, omsorgsenter Ytre Lyngen, skolene, barnehagene Håndtering av media/info. til publikum

32 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

33 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

34 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

35 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

36 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

37 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø

38 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Kostnader Vi må få kontroll - koste hva det koste vil ! Totale kostnader Lyngen kommune : norovirusutbrudd Lyngstunet, Solhov HVPU boliger, Lenangen omsorgssenter : Kr

39 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Oversikt over kostnader Lyngstunet 35 døgn med 13 ekstra vakter pr. døgn x kr. 1450,- pr. vakt 2 døgn og med dobbel bemanning, 2 døgn x 19 x kr. 1450,- Ekstra renhold med innleide renholdere, 30 dager x 3 timer pr. dag x kr. 170 pr. timer Pingvinvask A/S og Lyngenfjord ASVO A/S Medi Engros A/S og Kontor Nor A/S Avfallshåndtering Ekstra utgifter for legetjenester/smittevernlege TOTAL KOSTNAD Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

40 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Penger spart ! Mindre utgifter på antibiotika behandling mot UVI’er og konjunktivitter Et godt samarbeid med media for å få ut informasjon førte til innsparing av annonse kostnader

41 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Kostnadsdekning Søkt dekning av ekstraordinære utgifter fra Fylkesmannen i Troms Søknad videresendt til HOD Avslag fra HOD Ingen andre statlige etater med midler til dette formålet Lyngen kommune dekket utgifter over driftsbudsjettet

42 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Konklusjon Stort utbrudd >> store kostnader ! Nøkler for å begrense omfang og kostnader: –Tidlig oppdagelse - bevisste ansatte om smittevern/hygiene –Ledelsesstruktur med klar ansvarsfordeling, infeksjonskontrollprogram med klare rapporteringslinjer til smittvernansvarlig på hver avdeling –Rask igangsetting av tiltak –Bygningsmessige gode forhold for innføring av smitteverntiltak

43 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø Til ettertanke Bør kommunene ha bedre råd og veiledning når helsebygg bygges ? Bør det være noen normer når det gjelder ledelsesstrukturer på helseinstitusjoner ?


Laste ned ppt "Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google