Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevernkonferanse, Bodø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevernkonferanse, Bodø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngen kommune Høsten 2006

2 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

3 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

4 Lyngstunet helse- og omsorgssenter : bakgrunnsinformasjon
Smittevernkonferanse, Bodø Lyngstunet helse- og omsorgssenter : bakgrunnsinformasjon Tjenester Ledelsesstruktur Bygningsmessige forhold

5 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
1. etasje Fysioterapi Legekontor Helsestasjon Jordmor Administrasjon Kjøkken/kantine Vaktmester

6 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
2. etasje Hjemmetjenesten 8 omsorgsboliger 24 langtidsplasser 6 korttids/rehabilitering/avlastningsplasser Legevaktsentralen

7 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
3. etasje 16 omsorgsboliger 1 ansatt på vakt

8 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

9 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Ledelsesstruktur 1 enhetsleder for alle tjenester inkludert smittevern Faglig ledere for enkelte tjenester utenom omsorgstjenestene Ansvarlig sykepleier for hver vakt på langtidsavd. og i hjemmetjenesten Tilsynslege

10 Bygningsmessige forhold
Smittevernkonferanse, Bodø Bygningsmessige forhold Omsorgsboliger mellom 2 sykehjemsavd. Ingen håndvask for personalet i omsorgsboligene Ingen skyllerom i nærheten av omsorgsboligene Ingen personaltoalett i nærheten av omsorgsboligene Åpent kjøkken løsninger på 3 av 4 sykehjemsavd. og felleskjøkkene for omsorgsboligene

11 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

12 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

13 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

14 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

15 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

16 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

17 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Utbruddets forløp 1 1. tilfelle omsorgsboligene 3. etasje – meget rask utvikling Meldt til smittevernlegen Smittekartlegging : 34/52 beboere syke, 21 ansatte syke : klar mistanke om norovirus Meldt til mattilsynet : inspeksjon Meldt til FHI og Sykehjemmet stengt for publikum/meldt NRK Planlegging av tiltakene for innføring fra

18 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

19 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

20 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

21 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

22 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

23 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

24 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

25 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

26 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Utbruddets forløp 2 Informasjon til publikum Kartlegging av sykdomsutvikling hos hver pasient ved hvert vaktskifte – en koordinator Bekreftet norovirus prøvesvar Flytting av pasienter : smittefrie soner Begrenset åpning fra Friskmelding Ca. 90 % av beboerne og ansatte syke i.l.a. utbruddet. Flere syke opptil 3 ganger.

27 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

28 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

29 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Utbruddets forløp Innføring av tiltak Begrenset besøk Antall syke Smittefri Dato

30 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Utfordringene 1 Mange syke blant personale og beboerne ved innføring av tiltakene Skaffe nok personale : pleiere og vaskere Ansatte som ble syke/karantene tid Skaffe nok smittevernutstyr Skaffe nok engangsutstyr for matservering Skaffe arbeidsklær

31 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Utfordringene 2 Ingen mulighet til å sende folk ut og stenger avd. Lang tid før bekreftet norovirus Oppfølging av tiltakene for å hindre smittespredning – demente pasienter Bruk av hjemmetj. inne og ute Utbrudd i lokal samfunnet HVPU boliger, omsorgsenter Ytre Lyngen, skolene, barnehagene Håndtering av media/info. til publikum

32 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

33 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

34 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

35 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

36 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

37 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07

38 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Kostnader Vi må få kontroll - koste hva det koste vil ! Totale kostnader Lyngen kommune : norovirusutbrudd Lyngstunet, Solhov HVPU boliger, Lenangen omsorgssenter : Kr

39 Oversikt over kostnader Lyngstunet
Smittevernkonferanse, Bodø Oversikt over kostnader Lyngstunet 35 døgn med 13 ekstra vakter pr. døgn x kr. 1450,- pr. vakt 2 døgn og med dobbel bemanning, 2 døgn x 19 x kr. 1450,- Ekstra renhold med innleide renholdere, 30 dager x 3 timer pr. dag x kr. 170 pr. timer Pingvinvask A/S og Lyngenfjord ASVO A/S Medi Engros A/S og Kontor Nor A/S Avfallshåndtering Ekstra utgifter for legetjenester/smittevernlege TOTAL KOSTNAD Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

40 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Penger spart ! Mindre utgifter på antibiotika behandling mot UVI’er og konjunktivitter Et godt samarbeid med media for å få ut informasjon førte til innsparing av annonse kostnader

41 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Kostnadsdekning Søkt dekning av ekstraordinære utgifter fra Fylkesmannen i Troms Søknad videresendt til HOD Avslag fra HOD Ingen andre statlige etater med midler til dette formålet Lyngen kommune dekket utgifter over driftsbudsjettet

42 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Konklusjon Stort utbrudd >> store kostnader ! Nøkler for å begrense omfang og kostnader: Tidlig oppdagelse - bevisste ansatte om smittevern/hygiene Ledelsesstruktur med klar ansvarsfordeling, infeksjonskontrollprogram med klare rapporteringslinjer til smittvernansvarlig på hver avdeling Rask igangsetting av tiltak Bygningsmessige gode forhold for innføring av smitteverntiltak

43 Smittevernkonferanse, Bodø 26.09.07
Til ettertanke Bør kommunene ha bedre råd og veiledning når helsebygg bygges ? Bør det være noen normer når det gjelder ledelsesstrukturer på helseinstitusjoner ?


Laste ned ppt "Smittevernkonferanse, Bodø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google