Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NOIS-3 i Helse Nord erfaringer og første resultater Hege Line Løwer NB! Alle data per 28.april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NOIS-3 i Helse Nord erfaringer og første resultater Hege Line Løwer NB! Alle data per 28.april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NOIS-3 i Helse Nord erfaringer og første resultater Hege Line Løwer NB! Alle data per 28.april 2008

2 2 Hvordan har det gått? Ting som gikk bra –Alle sykehus i Helse Nord har deltatt i NOIS-3 (mangler ett, men det kommer) –Alle sykehus i Helse Nord har levert flotte data med svært få logiske feil –De foreløpige resultatene er på linje med det vi har funnet i resten av landet i NOIS-1 og 2 Mulige problemområder –Usikkerhet om datasystemene plukker riktig informasjon eller ”mister” pasienter –Mistanke om systematiske feil rundt siste oppfølgingsdato og ukjent infeksjonsstatus –Bruk av ukjent vs ingen infeksjon (også på høstested)

3 3 Kvalitetssikring

4 4 Hva gjøres for å løse problemene? Det blir sjelden perfekt første gang! –Siste oppfølgingsdato/infeksjonstype var også problematisk for mange andre første gang –Viktig med manuelle sjekker/systemer for å fange opp systematiske feil (”teft”) –Viktig med bruk av data mot kirurgiske avdelinger for å motivere til korrekt koding (feil inn → feil ut) Gjennom analyse oppdager man ofte systematiske feil

5 5 Eksempler på bruk av oppfølgingsdato UK, IA og IN Hvis pasienten fortsatt er inneliggende ved 30-dagers oppfølgingen: –Utskrivingsdato: blank –InfeksjonstypeUT: IA –Infeksjonstype30: IN eller en av infeksjonstypene Hvis pasienten har fått den mest alvorlige infeksjonstypen (OS) før utskrivelse: –InfeksjonstypeUT: OS –Infeksjonstype30: IA –Oppfølgingsdato: lik utskrivingsdato –Ikke nødvendig å sende oppfølgingsbrev

6 6 Eksempler på bruk av oppfølgingsdato UK, IA og IN (forts) Hvis pasienten dør før utskrivelse: –Utskrivingsdato: blank (eller dødsdato) –Morsdato: dødsdato –InfekjsonstypeUT kodes normalt Hvis pasienten dør etter utskrivelse men før 30- dagers oppfølging –Infeksjonsdato30: IA –Siste oppfølgingsdato = dødsdato (hvis infeksjonsstatus er kjent) –Morsdato: dødsdato

7 7 Andre vanlige spørsmål Hvis pasienten har infeksjon ved utskrivelse og også melder om samme infeksjon ved 30 dagers oppfølging, skal den da føres 2 ganger (både UT og 30)? –Det viktige her er når infeksjonen oppsto og om det er den samme infeksjonen. –Dersom det her er snakk om samme infeksjon uten eskalering til noe mer alvorlig, skal infeksjonen bare føres en gang (men det er ingen krise om den føres begge steder, da vårt system vil gå igjennom dette og plukke den relevante informasjonen). –Dersom infeksjonen har blitt mer alvorlig etter utskrivelse er det viktig at den føres begge steder, med hver sin dato.

8 8 Hva er overvåket hvor? Forbehold om foreløpige data for NOIS-3 (ikke kvalitetssikret) NOIS-3 Helse NordBypass Keiser- snittHofte Append- ektomi Total Helgelandssykehuset Rana 9 9 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 6 6 Helse Finnmark Hammerfest 35 Nordlandssykehuset Bodø/Lofoten 20 929 Nordlandssykehuset Vesterålen 13 1427 UNN Narvik 7 7 UNN Tromsø40 38 Total40553523153

9 9 Infeksjoner før og etter utskriving Forbehold om foreløpige data for NOIS-3 (ikke kvalitetssikret) NOIS-3 Helse Nord Antall opererte Antall infeksjoner etter 30 dagers oppfølging Hvorav før utskrivelse Insidens- andel (av alle inngrep) Insidens- andel hele landet NOIS-2 Bypass40307,5 %4,4 % Keisersnitt55111,8 %9,1 % Hofte35205,7 %4,4 % Appendektomi22104,5 %6,1 % Kolesystektomi- 8,7 %

10 10 Infeksjoner før og etter utskrivelse

11 11 Bypass - høstested Bypass Antall opererte Antall infeksjoner etter 30 dagers oppfølging (sternum) Hvorav før utskriv- else Insidens- andel (av alle inngrep) Antall infeksjoner inkludert høstested Insidens- andel inkl høstested UNN Tromsø NOIS-340307,5 %820 % Hele landet NOIS-261227-4,4 %6610,8 % Forbehold om foreløpige data for NOIS-3 (ikke kvalitetssikret)

12 12 30-dager oppfølging Kriterier for ”fullstendig oppfulgt”: –Oppfølgingsdato >= 25 dager (5 dagers ”slingringsmonn”) –Mest alvorlige infeksjon før 30 dager –Død før 30 dager Fullstendig oppfulgt Helse Nord NOIS-3 Hele landet NOIS-2 Bypass92 %93 % Keisersnitt87 %91 % Hofte100 %96 % Appendektomi96 %78 % Kolecystektomi- - -94 % Totalt93 %92 % Forbehold om foreløpige data for NOIS-3 (ikke kvalitetssikret)

13 13 Bruk av data Bruk av data tilbake til kirurgiske avdelinger og ledelsen –Bedrer datakvalitet –Synliggjør smittevernarbeidet –Påvirker til endret atferd Periodisk eller fortløpende tilbakemelding? –Fordeler og ulemper ved begge: Periodisk tilbakemelding: større datamengder gjør resultatene sikrere, men avstand i tid minsker eierskap Fortløpende tilbakemelding: mindre datamengder kan gi ”rare” utslag, men nærhet i tid gi eierskap og handling Gjennomgang av pasienter med infeksjon ”siden sist”

14 14 Hva skjer på FHI? PIAH (prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner) –”prevalens” bytter navn og forbedres, i tillegg vil det bli en ny frivillig modul for antibiotikaovervåking (både sykehus og sykehjem) NOIS-sykehjem –gir sykehjemmene mulighet til en NOIS-lignende insidensovervåking av infeksjoner og antibiotikabruk MRSA-veileder –”tiltakskapitler” forventes ferdigstilt før sommeren, og resten i løpet av høsten Smittevernhåndboken –revideres og utvides - vil omfatte nye temakapitler om bl.a. standard hygienetiltak og råd om infeksjoner i barnhager (høsten)


Laste ned ppt "1 NOIS-3 i Helse Nord erfaringer og første resultater Hege Line Løwer NB! Alle data per 28.april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google