Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne-Berit Imerslund rådgiver Regionsenteret for døvblinde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne-Berit Imerslund rådgiver Regionsenteret for døvblinde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne-Berit Imerslund rådgiver Regionsenteret for døvblinde
”Du og jeg sammen” Et kursmateriale i kommunikasjon og taktilisering av tegn Anne-Berit Imerslund rådgiver Regionsenteret for døvblinde

2 Et Kursmateriale

3 Hva er døvblindhet? En person er døvblind når vedkommendes alminnelige funksjonsevne er vesentlig redusert som følge av alvorlig syns-og hørselsnedsettelse. Kombinasjonen av sansetapene reduserer muligheten for å utnytte en syns- eller hørselsrest. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming og begrenser deltakelse i aktivitet og sosialt liv i stor grad.

4 Konsekvenser av medfødt døvblindhet
Medfødt døvblindhet betyr at skaden er inntrådt så tidlig at språk ikke er etablert. Personer med medfødt døvblindhet er i stor grad forhindret fra å etablere en grunnleggende forståelse av omverdenen og å utvikle kontakt og kommunikasjon med andre. Personer med medfødt døvblindhet må oppfatte omverden og lære gjennom nærsansene dvs. taktilsans, kinestetisk sans(berøring og bevegelse), lukt og smak.

5 Kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet.
Kommunikasjonen er alltid en stor utfordring. Det forutsetter: Kunnskap om døvblindhet, etablering av en god relasjon (åpenhet, nærhet og empati) Kommunikasjon må i all hovedsak skje med en person om gangen.

6 Hvordan kommunisere med personer med medfødt døvblindhet?
Personer med medfødt døvblindhet uttrykker seg gjennom kroppslige og gestuelle utrykk og ved bruk av tegn. Noen bruker konkrete gjenstander, tegninger eller bilder (data) avhengig av syns-og hørselsfunksjonen. Tegn kan representere mange forskjellige ting og er avhengig av sammenhengen de oppstår i og tidligere erfaringer

7 Hvordan ser kommunikasjonen ut?
Kommunikasjonen må tilpasses den enkeltes erfaringer og måte og uttrykke seg på. Derfor kan ikke tegn oversettes direkte slik de står i tegnordboken Personen er avhengig av en partner som kan forhandle seg frem til en felles forståelse av hva kommunikasjonen og uttrykkene handler om.

8 Tilnærming til tegnspråk.
Vår erfaring er at vanlig tegnspråkkurs og ”tegn til tale” ikke gir det riktige grunnlaget for utvikling av språk for personer med medfødt døvblindhet. Den kommunikative og språklige utviklingen er helt avhengig av taktilisering av gester og tegn tilpasset den enkeltes sansetap, initiativ og interesser.

9 Om Undervisningsmaterialet
Vi har systematisert våre erfaringer over år i et kursopplegg som er beregnet for nyansatte. Teoridelen er delt inn i 6 kapitler. Det følger en Dvd som inneholder de mest vanlige og brukte tegn i hverdagen. Tegnene er illustrert både visuelt og taktilt. Opplegget vil også passe for nærpersoner og personalet som jobber med tilgrensende problematikk og kommunikasjonsvake grupper.

10 Kursbokas innhold Kapitel 1. Om døvblindhet, begreper innen tegnspråk, taktilisering og mime og kroppsøvelser Kapitel 2. Om taktil kommunikasjon og øvelser ”Å være døvblind”. Kapitel 3. Kommunikasjon noe annet og mer enn språk. Taktilisering av tegn og tilrettelegging av språkmiljø Kapitel 4. Egne tegn og gester

11 Kursbokas innhold forts…
Kapitel 5. De viktigste prinsippene i taktilt tegnspråk Kapitel 6. Om å bruke tegn. Alfabetisk liste over tegnene. Et par eksempler


Laste ned ppt "Anne-Berit Imerslund rådgiver Regionsenteret for døvblinde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google