Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevernseminar 3. mars 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevernseminar 3. mars 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevernseminar 3. mars 2010
Arbeid på desinfeksjonsrom Børre Johnsen

2 Kontaktsmitte Vanligste smittemåte i daglig arbeid på sengepost
Direkte og indirekte kontaktsmitte Viktig å hindre slik smitte Kan hindres ved enkle tiltak

3 Smittestoff Smitte- mottaker Smitte- kilde Utgangs- port Inngangsport Smittemåte

4 Flere forhold må være til stede for at spredning av sykdom skal finne sted
Overføring av smittestoff til mottakelig individ må skje forholdsvis raskt Smittestoffet må være så hardført eller finne slike vilkår at det overlever og evt. formerer seg i den tiden det befinner seg på vei fra smittekilde til smittemottaker Infeksjonsdosen må ha en viss størrelse

5 Smittekilde Pasienter, rekonvalesenter, friske smittebærere og smitteførende dyr er de viktigste smittekildene Menneskenes sekreter, ekskreter og gjenstander som blir forurenset av disse er viktige smittekilder

6 Smittemåte Kontaktsmitte. Direkte/indirekte
Dråpesmitte. > 1 meter fra kilde. Halsinfeksjoner, forkjølelse, kikhoste, røde hunder, meslinger, kusma m.fl. Luftsmitte. Dråpekjerner eller små dråper holder seg svevende i luften.

7 Smittemåte Fekal-oral smitte. Smittestoffet utskilles i tarmen gir sykdom når det kommer inn via munnen til et annet menneske. Salmonella, shigella, campylobacter, rotavirus, hepatitt A og polio Næringsmiddelbåren smitte. Via mat og drikke til mottakeren Inokulasjonssmitte. Smittestoffet bringes direkte inn i organismen gjennom skadet hud eller via slimhinnene. Stikk og skjæreskader i helsesektoren, SOS, forurensing av sår (tetanus)

8 Smittemottaker Generell resistens kan være nedsatt pga alvorlig underliggende sykdom eller behandling (immunsuppressiva, kortison, cellegifter) Lokal resistens (skadet hud, slimhinner) Mottakelighet hos individet er avhengig av uspesifikk (biologisk resistens) og spesifikk motstandskraft (immunitet)

9 Tiltak Gjennomføre håndhygiene Skille rent og urent arbeid
Holde rent og urent utstyr adskilt Beskytte arbeidstøyet ved arbeid på desinfeksjonsrommet Innredning og arbeidsmetoder har stor betydning

10 Desinfeksjonsrom Kan gjerne være delt i to rom
Et urent og et rent med gjennomstikkskap (oppvarmet) til rent rom Vanligvis deles desinfeksjonsrommet inn i ren og uren del

11 Uren del Her desinfiseres og rengjøres flergangsutstyr som har vært i kontakt med pasienter Urin og fæces (og/eller andre kroppsvæsker/sekreter)håndteres Mellomlagring av avfall og brukte tekstiler

12 Utstyr i desinfeksjonsrom
spyledekontaminator vaskedekontaminator hyller til oppbevaring av ekstrautstyr til vaskedekontaminator Avlastningsbenk for plassering av urent utstyr vask / skyllekar i stål låsbart benkeskap til desinfeksjonsmidler

13 Utstyr i desinfeksjonsrom
plass til skittentøy-/ avfallstraller min. 2 overskap (oppbevaring av bl. utstyr til mikrobiologisk prøvetaking etc.) håndvask nær utgangsdør, med plass til dispensere for hansker, såpe, hånddesinfeksjonsmiddel

14 Utstyr i desinfeksjonsrom
gjerne automatisk dørlukker (pumpe) oppbevaring av rent utstyr i skap, ikke åpne hyller overflater, gulv og vegger skal være lette å rengjøre

15 Krav til dekontaminatorer
Skal tilfredsstille kravene i NS EN 15883; - del 1 spyledekontaminator - del 2 vaskedekontaminator - del 3 endoskop vaske-desinfektor - del 4 ultralydsrengjøringsmaskiner

16 Desinfeksjon Eliminasjn eller reduksjon av uønskede mikrober
Uskadeliggjør de fleste patogene bakterier, virus og sopp Mindre enn 1 av vegetative mikrober overlever

17 Desinfeksjon Inaktiverer vanligvis ikke sporer
Må ikke forveksles med sterilisering

18 A-verdien Ny metode for å sammenligne desinfeksjon ved ulike temperaturer Tilsvarer det antall sekunder som gir en bestemt desinfeksjonseffekt ved 80°C A 600 betyr desinfeksjon ved 80°C i 600 sekunder (10 minutter).

19 Krav til varmedesinfeksjon i vaskedekontaminator (NS-EN ISO 15883-2)
Temperatur Tid 70°C 6000 sek 600 80°C 600 sek 85°C 190 sek 90°C 60 sek 93°C 30 sek

20 Daglig kontroll av dekontaminatorene
Sjekk at dysene i spyledekontaminatoren er åpne. Sjekk spylearmene i vaskedekontaminatoren Korrekt temperatur i desinfeksjonsfasen Sjekk at det er nok vaskemiddel/skyllemiddel Kvitter for utført kontroll

21 Kjemisk desinfeksjon Brukes til utstyr som ikke tåler varmedesinfeksjon og/eller til desinfeksjon av flater FOR nr. 2. Forskrift om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. FOR nr. 1. Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter

22 Kjemiske desinfeksjonsmidler
Statens legemiddelverk har godkjent kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Med biociddirektivet (98/8/EC) innføres harmoniserte regler for godkjenning av

23 aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EU-/EØS-markedet
aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EU-/EØS-markedet. Biociddirektivet er innført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).

24 Biociddirektivet 23 produkttyper fordelt på 4 hovedgrupper
Desinfeksjonsmidler og alminnelige biocidprodukter Konserveringsmidler Skadedyrbekjempingsmidler Andre biocidprodukter

25 Desinfeksjonsmidler og alminnelige biocidprodukter
Desinfeksjonsmidler til hygiene for mennesker Desinfeksjonsmidler til privat bruk og bruk i det offentlige helsevesen og andre biocidprodukter Biocidprodukter til veterinærhygiene Desinfeksjonsmidler til områder som kommer i kontakt med næringsmidler og fór Desinfeksjonsmidler til drikkevann

26 Spørsmål som må besvares ved valg av kjemisk desinfeksjonsmiddel
Hva slags utstyr/flate skal desinfiseres? Tåler gjenstandene varme? Hvilke mikroorgansimer skal inaktiveres? Hvor mye organisk materiale er til stede? Hvilket materiale er gjenstanden/flaten laget av?

27 Virkon Et av de vanligst brukte desinfeksjonsmidler i Norge
Kaliumpersulfat (oksydativt middel) Virker på: bakterier, virus, sopp og protozoer Ingen effekt på mykobakterier og sporer

28 PeraSafe Er bredspektret og brukes ved desinfeksjon av mykobakterier og sporer Virker oksydativt Inneholder natriumperborat, sitronsyre, natrium dodecylbenzensulfonat

29 Kjemiske desinfeksjonsmidler
Husk beskyttelsesutstyr! Nøyaktig blandingsforhold Virketid Holdbarhet på bruksløsning Brukt desinfeksjonsmiddel tømmes ut Desinfisert utstyr skylles godt i rennende vann.


Laste ned ppt "Smittevernseminar 3. mars 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google