Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor?
Einar Landmark Pedagog og rådgiver Bredtvet kompetansesenter

2 En jungel

3 Ukjente ord- og begreper
Vet fra før Ønsker å lære mer om Lært

4 Antall personer med lese- og skrivevansker:
Dysleksi 3 – 5 % (Høien og Lundberg) Lese- og skrivevansker 10 – 20% → 2/3 - samfunnet (Ut fra undersøkelser som PIRLS, PISA, IALS og All)

5 Øving vs kompensering Mattheuseffekten (Stanovich 1986)
Elever med og uten lese- og skrivevansker Gapet øker med alderen

6 Må utnytte det de er sterke på
Å kunne lese Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Utdanningsdepartementet, Stm.30 ( ): Kultur for læring

7 Facebook 123spill Twitter Youtube 7

8 Hva er lesing? Lesing = avkoding X forståelse (Gough and Tunmer 1986)

9 Kompenserende innfallsvinkler til mangelfull leseferdighet?
Lesing = avkoding X forståelse (Gough and Tunmer 1986) Tilpassede tekster Tankekartprogram - førforståelse oppslagsverk Talesyntese Lydbøker Innskanning av tekst 9

10 Syntetisk tale kan gjøre all tekst tilgjengelig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Syntetisk tale kan gjøre all tekst tilgjengelig Forutsatt at den befinner seg på PC-en Politiet: - Kan ha ranet for 10 millioner 10

11 DAISY-bøker Profesjonelt innleste lydbøker i DAISY-format
Innholdsfortegnelse vises på skjermen, men ikke i fulltekst (ennå). Enkle navigeringsmuligheter, som å gå fra side til side, setning til setning o.l. Lærerens ansvar å bestille fra Huseby kompetansesenter/www.skolelydbok.no 11

12 Avspillingsprogrammet Amis er gratis og lastes ned fra www.skolelydbok.no.
Dolphin EasyReader Express følger med lydbøkene.

13

14 Andre muligheter til tekster som er vanskelig å lese?
Jeg sitter Jeg satt Jeg har suttet På blyanten kveld etter kveld Jeg sliter jeg slet jeg har sluttet Å tro jeg får noe tel 14

15 Lesehjelpemidler – skanning og C-pen
Bruk av flatskanner – for produksjon av elektronisk tekst for lesing med syntetisk tale Aktive læringsstrategier Lagring og organisering

16 Del skjermen, trekk overskriftene over til et notatark og les inn eller skriv stikkord.

17 Elever med språk-, lese- og/eller skrivevansker
Har spesielt bruk for læringsstrategier (må tilegne seg fagstoffet ved første gangs gjennomlesing) Bruk av IKT kan motivere og gjøre at de ikke ytterligere forsinkes/ faller ut Manglende ord- og begrepsforståelse ligger gjerne til grunn for en senere lese- og skrivevanske

18 Nettressurser og programmer:
Forståelseshjelpemidler og andre juveler i læringsarbeidet: Nettressurser og programmer: Synonymordbok OneNote Community Clips Googles translate/nettsteder/kart/docs/blogg Nettordbøker som Lexin, Wikipedia, Kvasir Junior og Store Norske Leksikon Elektroniske oppslagsverk I-finger, (Clue) og Ordnett 18

19 Hva er skriving? Skriving = innkoding X budskapsformidling
(Hagtvet 1996) 19

20 Kompenserende innfallsvinkler til en mangelfull skriveferdighet?
Skriving = innkoding X budskapsformidling (Hagtvet 1996) Sammensatte tekster Tekstbehandler Skrivestøttende verktøy 20

21 Eller Eller…

22 22

23 LingDys, CD-ORD, TextPilot, Skrivestøtte, Voxit Budgie Pro og Word
- 49 elever med språk-, lese- og/eller skrivevanske - snittalder 14 år - Skriver omtrent 2/3 feil Stavekontrollene er relativt like og retter omtrent 2/3 av disse feilene igjen. I dette utvalget hadde LingDys potensial i seg til å korrigere tilnærmet alle skrivevariantene til elever med store skrivevansker. 23

24 Skriver hvordan: Normalelever Elever med store lese- og skrivevansker Mengde feil 1/3 2/3 Feil i begynnelsen Lite , kun irregulære stavemåter Mye, men kun irregulære stavemåter Riktig skrevet ord, men brukt i feil sammenheng 1/4 Forbedring over tid Stor Liten/ingen Får hjelp av Word Får ytterligere hjelp av stavekontroll Får hjelp av syntetisk tale

25 Oversikt over ord i testen, med den mest vanlige feiltypen fra normalutvalget og elever med store lese- og skrivevansker:

26 Åtte elevers bruk av utvidete stavekontroller og prediksjonsverktøy
Skriving med gradert støtte ut fra hvor eleven er i lese/skriveutviklingen (lydstøtte/ordbok/oppslagsvindu) Prosessorientert fremgangsmåte Retting av ord umiddelbart og i etterkant Bruk av talesyntesen som verktøy til skriving for å lytte seg fram til tegnsetting, kontekstavhengige ord, utelatte ord og ortografiske feil

27 Prosessorientert fremgangsmåte: Fra tankekart til
tekstproduksjon tekstretting bearbeiding samarbeid til presentasjon og vurdering

28 Sammensatte tekster Vektlagt i Kunnskapsløftet
Kombinerer bilde, lyd og skrift Velegnet for data Elever med lese- og skrivevansker er ofte visuelt sterke Bildehistorier og film kan egne seg for elever slik at de kan få dokumentert sin kunnskap Vanskelig å vurdere kvalitet Oppøver ikke nødvendigvis en manglende lese- og skriveferdighet Tidkrevende Photostory fra Bredtvet

29 Ukjente ord- og begreper
Vet fra før Ønsker å lære mer om Lært

30 Programmer og ressurser
Programmene kan lastes ned gratis i 30 dager for utprøving. Amis, for å lese Daisybøker, kan lastes ned gratis fra skolelydbok.no. Programmer Beskrivelse Ressurser Voxit Budgit Pro Syntetisk tale. Gjør om skrift til tale. Nettadresse voxit.se talesyntese.no I-finger Ordbøker for synonymer, fremmedord, og språk. ifinger.com Ordnett Ordnett.no CD-ORD Lese- og skriveverktøy med opplesing av tekst og stavehjelp Mikrov.no/cd-ord

31 TextPilot LingDys (LingRight) Skrivestøtteprogram for dyslektikere
Nettadresse lingit.no (samt gratis talesyntese) TextPilot Inspiration Tankekartprogram, skriveverktøy og presentasjonsprogram inspiration-norge.no/page2.html Photo Story3 Et gratisprogram Presentasjonsprogram Lage historier med bilder

32 Referanser: Ekstrøm, Hedda, Frank Hansen, Einar Landmark, Ragna B. Langlo og Turid Utgård (2008): Tast Lurt – Praktisk og pedagogisk bruk av MS-Word. Statped skriftserie nr 64 Hagvet, Bente Eriksen (1996): Skrivelyst og språklig bevissthet. I Wold, Astrid Heen (red) (1996): Skriftspråkutvikling – Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Akademiske Forlag. ITU monitor (2009): Skolens digitale tilstand Jensen, Bernt Saabye, Å. Brandt og Erik Arendal (2009): Stor effekt av pc-læsning til voksne i læsevanskeligheter. Skolepsykologi nr S. 49 – 56  Juul, Holger og Julie Kock Clausen (2009): Unge ordblinde skriver løs med it. Prosjektrapport. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009. Kunnskapsdepartementet (2006 – 2007): Og ingen sto igjen. Stortingsmelding 16 Landmark, Einar og Tone Finne: IKT – et tiltak for dem med språk-, lese- og skrivevansker. Skolepsykologi nr. 5, 2007 Lundberg, Ingvar (2009): God skriveutvikling – kartlegging og undervisning. Cappelen akademiske forlag. Mossige, Margrunn, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland (2007): Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevansker i videregående skole. Cappelen. Oslo Santa, Carol M. (1996): Lære å lære. Prosjekt Criss. Stiftelsen Dysleksiforskning. Trageton, Arne (2003): Å skrive seg til lesing. Universitetsforlaget. Oslo Tønnesen, F. E. Bru, E. & Hervang, E. (red) (2008). Lesevansker og livsvansker. Stavanger : Hertervig Akademisk, Stiftelsen psykiatrisk opplysning.


Laste ned ppt "IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google