Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor? Einar Landmark Pedagog og rådgiver Bredtvet kompetansesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor? Einar Landmark Pedagog og rådgiver Bredtvet kompetansesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor? Einar Landmark Pedagog og rådgiver Bredtvet kompetansesenter

3 En jungel

4 Ukjente ord- og begreper Vet fra førØnsker å lære mer om Lært

5 Antall personer med lese- og skrivevansker:  Dysleksi 3 – 5 % (Høien og Lundberg)  Lese- og skrivevansker 10 – 20% → 2/3 - samfunnet (Ut fra undersøkelser som PIRLS, PISA, IALS og All)

6 Øving vs kompensering  Mattheuseffekten (Stanovich 1986) Gapet øker med alderen Elever med og uten lese- og skrivevansker

7 Å kunne lese Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Utdanningsdepartementet, Stm.30 (2003-2004): Kultur for læring Må utnytte det de er sterke på

8 Facebook 123spill Twitter Youtube

9 Hva er lesing? Lesing = avkoding X forståelse (Gough and Tunmer 1986)

10 Kompenserende innfallsvinkler til mangelfull leseferdighet? Lesing = avkoding X forståelse (Gough and Tunmer 1986) Talesyntese Lydbøker Innskanning av tekst Tilpassede tekster Tankekartprogram - førforståelse oppslagsverk

11 Syntetisk tale kan gjøre all tekst tilgjengelig  Forutsatt at den befinner seg på PC-en Politiet: - Kan ha ranet for 10 millioner

12 DAISY-bøker Profesjonelt innleste lydbøker i DAISY-format Innholdsfortegnelse vises på skjermen, men ikke i fulltekst (ennå). Enkle navigeringsmuligheter, som å gå fra side til side, setning til setning o.l. Lærerens ansvar å bestille fra Huseby kompetansesenter/www.skolelydbok.nowww.skolelydbok.no

13 Avspillingsprogrammet Amis er gratis og lastes ned fra www.skolelydbok.no. www.skolelydbok.no Dolphin EasyReader Express følger med lydbøkene.

14

15 Jeg         Andre muligheter til tekster som er vanskelig å lese?

16 Lesehjelpemidler – skanning og C-pen Bruk av flatskanner – for produksjon av elektronisk tekst for lesing med syntetisk tale Lagring og organisering Aktive læringsstrategier

17 Del skjermen, trekk overskriftene over til et notatark og les inn eller skriv stikkord.

18 Elever med språk-, lese- og/eller skrivevansker  Har spesielt bruk for læringsstrategier (må tilegne seg fagstoffet ved første gangs gjennomlesing)  Bruk av IKT kan motivere og gjøre at de ikke ytterligere forsinkes/ faller ut  Manglende ord- og begrepsforståelse ligger gjerne til grunn for en senere lese- og skrivevanske

19 Nettressurser og programmer: Synonymordbok OneNote Community Clips Googles translate/nettsteder/kart/docs/blogg Nettordbøker som Lexin, Wikipedia, Kvasir Junior og Store Norske Leksikon Elektroniske oppslagsverk I-finger, (Clue) og OrdnettOrdnett Forståelseshjelpemidler og andre juveler i læringsarbeidet:

20 Hva er skriving? Skriving = innkoding X budskapsformidling (Hagtvet 1996)

21 Kompenserende innfallsvinkler til en mangelfull skriveferdighet? Skriving = innkoding X budskapsformidling (Hagtvet 1996) Tekstbehandler Skrivestøttende verktøy Sammensatte tekster

22 Eller Eller…

23

24 LingDys, CD-ORD, TextPilot, Skrivestøtte, Voxit Budgie Pro og Word - 49 elever med språk-, lese- og/eller skrivevanske - snittalder 14 år - Skriver omtrent 2/3 feil -Stavekontrollene er relativt like og retter omtrent 2/3 av disse feilene igjen. - I dette utvalget hadde LingDys potensial i seg til å korrigere tilnærmet alle skrivevariantene til elever med store skrivevansker.

25 Skriver hvordan:NormaleleverElever med store lese- og skrivevansker Mengde feil1/32/3 Feil i begynnelsenLite, kun irregulære stavemåter Mye, men kun irregulære stavemåter Riktig skrevet ord, men brukt i feil sammenheng 1/4 Forbedring over tidStorLiten/ingen Får hjelp av Word1/3 Får ytterligere hjelp av stavekontroll 1/3 Får hjelp av syntetisk tale 1/3

26 Oversikt over ord i testen, med den mest vanlige feiltypen fra normalutvalget og elever med store lese- og skrivevansker:

27 Åtte elevers bruk av utvidete stavekontroller og prediksjonsverktøy  Skriving med gradert støtte ut fra hvor eleven er i lese/skriveutviklingen (lydstøtte/ordbok/oppslagsvindu)  Prosessorientert fremgangsmåte  Retting av ord umiddelbart og i etterkant  Bruk av talesyntesen som verktøy til skriving for å lytte seg fram til tegnsetting, kontekstavhengige ord, utelatte ord og ortografiske feil

28 Fra tankekart til tekstproduksjon tekstretting bearbeiding samarbeid til presentasjon og vurdering Prosessorientert fremgangsmåte:

29 Sammensatte tekster  Vektlagt i Kunnskapsløftet  Kombinerer bilde, lyd og skrift  Velegnet for data  Elever med lese- og skrivevansker er ofte visuelt sterke  Bildehistorier og film kan egne seg for elever slik at de kan få dokumentert sin kunnskap  Vanskelig å vurdere kvalitet  Oppøver ikke nødvendigvis en manglende lese- og skriveferdighet  Tidkrevende Photostory fra Bredtvet

30 Ukjente ord- og begreper Vet fra førØnsker å lære mer om Lært

31 ProgrammerBeskrivelseRessurser Voxit Budgit ProSyntetisk tale. Gjør om skrift til tale. Nettadresse voxit.se talesyntese.no I-fingerOrdbøker for synonymer, fremmedord, og språk. Nettadresse ifinger.com Ordnett Ordbøker for synonymer, fremmedord, og språk. Nettadresse Ordnett.no CD-ORDLese- og skriveverktøy med opplesing av tekst og stavehjelp Nettadresse Mikrov.no/cd-ord Programmer og ressurser Programmene kan lastes ned gratis i 30 dager for utprøving. Amis, for å lese Daisybøker, kan lastes ned gratis fra skolelydbok.no.

32 LingDys (LingRight) Skrivestøtteprogra m for dyslektikere Nettadresse lingit.no (samt gratis talesyntese) TextPilot Skrivestøtteprogra m for dyslektikere Nettadresse http://www.textpilot.n o/ InspirationTankekartprogram, skriveverktøy og presentasjonsprog ram Nettadresse inspiration- norge.no/page2.h tml Photo Story3 Et gratisprogram Presentasjonsprog ram Lage historier med bilder Nettadresse http://www.microsoft. com/windowsxp/using /digitalphotography/p hotostory/default.msp x

33 Referanser: Ekstrøm, Hedda, Frank Hansen, Einar Landmark, Ragna B. Langlo og Turid Utgård (2008): Tast Lurt – Praktisk og pedagogisk bruk av MS-Word. Statped skriftserie nr 64 Hagvet, Bente Eriksen (1996): Skrivelyst og språklig bevissthet. I Wold, Astrid Heen (red) (1996): Skriftspråkutvikling – Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Akademiske Forlag. ITU monitor (2009): Skolens digitale tilstand Jensen, Bernt Saabye, Å. Brandt og Erik Arendal (2009): Stor effekt av pc-læsning til voksne i læsevanskeligheter. Skolepsykologi nr. 3 2009. S. 49 – 56 Juul, Holger og Julie Kock Clausen (2009): Unge ordblinde skriver løs med it. Prosjektrapport. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009. Kunnskapsdepartementet (2006 – 2007): Og ingen sto igjen. Stortingsmelding 16 Landmark, Einar og Tone Finne: IKT – et tiltak for dem med språk-, lese- og skrivevansker. Skolepsykologi nr. 5, 2007 Lundberg, Ingvar (2009): God skriveutvikling – kartlegging og undervisning. Cappelen akademiske forlag. Mossige, Margrunn, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland (2007): Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevansker i videregående skole. Cappelen. Oslo Santa, Carol M. (1996): Lære å lære. Prosjekt Criss. Stiftelsen Dysleksiforskning. Trageton, Arne (2003): Å skrive seg til lesing. Universitetsforlaget. Oslo Tønnesen, F. E. Bru, E. & Hervang, E. (red) (2008). Lesevansker og livsvansker. Stavanger : Hertervig Akademisk, Stiftelsen psykiatrisk opplysning.


Laste ned ppt "IKT som lese- og skrivehjelpemidler Hva, hvordan og hvorfor? Einar Landmark Pedagog og rådgiver Bredtvet kompetansesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google