Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i yrkesskader 27.10.2005. 2 Mercer Human Resource Consulting Agenda Web-dialog Forsikringsordninger Hva skal rapporteres Krav til dokumentasjon og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i yrkesskader 27.10.2005. 2 Mercer Human Resource Consulting Agenda Web-dialog Forsikringsordninger Hva skal rapporteres Krav til dokumentasjon og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i yrkesskader 27.10.2005

2 2 Mercer Human Resource Consulting Agenda Web-dialog Forsikringsordninger Hva skal rapporteres Krav til dokumentasjon og rutiner Meldefrister

3 3 Mercer Human Resource Consulting Web-dialog Hordaland fylkeskommune intranett ”NettOpp” Lenke: Økonomi- og innkjøp Gå inn på Innkjøpsseksjonen Under eksterne lenker: Marsh Personalforsikring (brosjyre til ansatte) Web-dialogen (marsh.as) Brukerid:h-fk02 Passordhfk1030

4 4 Mercer Human Resource Consulting Forsikringsordninger 1.Gruppelivsforsikring - KLP Kommunalt avtaleverk § 10 inkl tilpasninger for undervisningspersonalet 2.Yrkesskadeforsikring - KLP Kommunalt avtaleverk § 11 Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 3.Tjenestereiseforsikring - Europeiske 4.Ulykkesforsikring for elever - AIG 5.Yrkesskadeforsikring for utplasserte elever - KLP 6.Reiseforsikring for elever - Europeiske

5 5 Mercer Human Resource Consulting Yrkesskade- og yrkessykdom Hva skal rapporteres Alle skader hvor skadelidte har hatt utgifter som vedkommende ikke får dekket av trygdekontoret Alle skader som man mener kan medføre varig medisinsk invaliditet og/eller varig ervervsuførhet Alle skader hvor den skadelidte blir sykemeldt og ikke mottar full lønn i sykemeldingsperioden Dødsfall

6 6 Mercer Human Resource Consulting Lovpliktig yrkesskadeforsikring Dokumentasjon og rutiner Melding til trygdekontoret på RTV-blankett nr 11.01 A – Skjema fås ved henvendelse til det lokale trygdekontor Melding til Arbeidstilsynet på blankett 154B ved alvorlige skader Politiet skal varsles ved dødsfall og alvorlige ulykker Skademelding – Ulykkes-/yrkesskader – Sendes Mercer for videreformidling til KLP – Skadelidte fyller ut side 1 og 2 – Arbeidsgivererklæring side 2 fylles ut av arbeidsgiver – Side 3 fylles ut av behandlende lege (honorar dekkes av KLP, og skal ikke forskutteres av den ansatte) Refusjon av behandlingsutgifter – Skal først søkes dekket av trygdekontoret – Utgifter som ikke dekkes av trygdekontoret, søkes dekket av KLP  Originalkvitteringer må vedlegges

7 7 Mercer Human Resource Consulting Lovpliktig yrkesskadeforsikring Dokumentasjon og rutiner Vedlegg til skademeldingen – Kopi av RTV-blankett 11.01A – Evt kopi av melding til Arbeidstilsynet, blankett 154B – Kopi av foreløpig godkjenning fra trygdekontoret (sendes til skadelidte fra trygdekontoret) – Ved dødsfall som følge av yrkesskade:  Dødsattest  Skifteattest  Dåps- eller fødselsattest for barn  Vigselsattest/partnerskapsattest  For samboere: utskrift fra folkeregisteret

8 8 Mercer Human Resource Consulting Skader på vei til/fra arbeid Hva skal rapporteres Alle skader hvor skadelidte har hatt utgifter som følge av skaden til lege, tannlege, fysioterapeut o.l. og hvor utgiftene overstiger egenandelen på kr 1.000 (og utgiftene ikke dekkes fra annet hold) Alle skader som man mener kan medføre varig medisinsk invaliditet og/eller varig ervervsuførhet Dødsfall

9 9 Mercer Human Resource Consulting Skader på vei til/fra arbeid Dokumentasjon og rutiner Skademelding – Ulykkes-/yrkesskader – Sendes Mercer for videreformidling til KLP – Skadelidte fyller ut side 1 og 2 – Arbeidsgivererklæring side 2 fylles ut av arbeidsgiver – Side 3 fylles ut av behandlende lege (honorar dekkes av KLP, og skal ikke forskutteres av den ansatte) Refusjon av behandlingsutgifter – Skal først søkes dekket av trygdekontoret – Utgifter som ikke dekkes av trygdekontoret, søkes dekket av KLP  Originalkvitteringer må vedlegges

10 10 Mercer Human Resource Consulting Skader på vei til/fra arbeid Dokumentasjon og rutiner Vedlegg til skademeldingen – Ved dødsfall som følge av yrkesskade:  Dødsattest  Skifteattest  Dåps- eller fødselsattest for barn  Vigselsattest/partnerskapsattest  For samboere: utskrift fra folkeregisteret

11 11 Mercer Human Resource Consulting Meldefrister Yrkesskade- og yrkessykdom Til trygdekontoret: Innen 6 måneder for å få dekket behandlingsutgifter Til KLP: Innen 3 år etter at skadelidte fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet Skader på vei til/fra arbeid Til KLP: Innen 1 år etter at skadelidte fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet

12 12 Mercer Human Resource Consulting Eksempler på skadeforklaring Jeg kjørte mannen ned. Han innrømmet at det var hans feil, fordi han var kjørt ned før Da jeg kom hjem kjørte jeg inn i det gale huset, og kolliderte med et tre som jeg ikke har Jeg forlot min Ford Coupe utenfor og når jeg kom tilbake fant jeg til min store overraskelse en Ford Cabriolet Et hjul kjørte i grøften, foten hoppet fra bremsen til gassen, fôr over veien og havnet i et tre For å unngå kollisjonen kjørte jeg på den andre bilen Jeg tutet i hornet, men det hjalp ikke for det var stjålet


Laste ned ppt "Kurs i yrkesskader 27.10.2005. 2 Mercer Human Resource Consulting Agenda Web-dialog Forsikringsordninger Hva skal rapporteres Krav til dokumentasjon og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google