Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Sånn har me gjort det… Erfaringer og betraktninger etter to år som prosjektskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Sånn har me gjort det… Erfaringer og betraktninger etter to år som prosjektskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Sånn har me gjort det… Erfaringer og betraktninger etter to år som prosjektskole

2 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune2 Skåredalen skole 1. – 10. skole Ny januar 2003 Ny bydel 460 elever 2 paralleller

3 Oppvekstsenter 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune3

4 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune4 Skolens bibliotek Skolens hjerte og hjerne Åpent 07.00 – 15.30 Skolebibliotekar 30 t/u Et sted å lære Et sted å være

5 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune5 Prosjekt skolebibliotekutvikling Fundamentet i søknaden: Progresjonsplan for læringsstrategier Leseferdigheter Informasjonskompetanse Fra seminar ”les lurt til prøve” Læringsmål: å lage tankekart om til kolonnenotat

6 Mål for skolebiblioteket – Limbergs taksonomi 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune6 4 Pedagogisk utviklingsarbeid Inkludert i lokale læreplaner 3 Strukturert planlegging Integrert i noen lærerteam, samarbeid 2 Sporadisk bruk opp til den enkelte lærer 1 lagerlokale Lite brukt i undervisningen

7 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune7 PROGRESJONSPLAN – LÆRINGSSTRATEGIER SKÅREDALEN SKOLE Iverksatt januar 2010 – revidert mars 2011 ¹ De ulike uttrykksmåtene teksten er bygd opp av. Strukturert læresamtale med fokus på: Person-, TrinnOrganisere kunnskaper Ansvar: kontaktlærer (KL) og faglærer (FL) Tekstens Multimodalitet ¹ Ansvar: KL, FL Fagbokas Oppbygging Ansvar: KL, FL, SB Skjermlesing Ansvar: KL,FL, SB Ulike Lesestrategier Ansv:KL,FL, SB Utført innen: 1.Fri assosiasjon Læresamtalen Ordkart Tankekart Repeti sjon av tidlige re strate gier på alle trinn. Kidspi ration på alle trinn -Overskrift - Avsnitts- Overskrifter -Fotnote -Margtekst -Ingress -Bilder -Illustrasjoner -Tabeller -Diagram -Oppsummering - lyd -levende bilder Forord Innholds- fortegnelse Register Ordliste Multimodalitet Hyperstruktur Interaktivitet Kildekritikk Overblikks- Lesing Fokuslesing Ulike tekster KAN og MÅ leses på ulike måter. Bevisstgjøre eleven: -Hvorfor leser vi? Lese for å: -Lære -Gjøre -Oppleve Mars 2.Strukturert tankekartMars 3.Styrkenotat Tekststykker i matematikk Venn-diagram Mars 4.Spoletekst VØL/VØSLE Des. 5.Kolonnenotat Foss BISON-overblikk Nøkkelord Des. 6.Sammendrag Strukturert læresamtale Des. 7.Eleven finner sine strategier. Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier Des. 8.Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier. Påstand/hypotese, bevis/ argumentasjon, konklusjon Mars 9.Problem – Virkning- Årsak Forslag til løsning Mars 10.Miljø- og spenningsskildring Mars

8 Leseferdigheter Et utvidet tekstbegrep ”kunnskapssamfunnet forutsetter en form for lesekompetanse som innebærer at leseren kan forstå og integrere informasjon fra flere ulike kilder” Ivar Bråten (2007:168 ). 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune8

9 Informasjonskompetanse Velge et vidt emne Skaffe oversikt over emnet Avgrense emnet Utvikle en målformulering for arbeidet Formulere spørsmål som retningsgivende for undersøkelsesarbeidet. Planlegge hvordan temaet skal undersøkes og hvordan sluttproduktet skal produseres og legges fram. Finne, analysere og vurdere kildene. Evaluere holdbarheten i kildene, noter, sammenfatte innholdet i kildene som er valgt. Dra slutninger, organisere informasjonen til et utkast til oppgaven. Utarbeide den ferdige oppgaven og presentere sluttproduktet. Pitts og Striplings modell (i Rafste, 2008) 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune9

10 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune10 Foreldreengasjement – Kurs: bli en god leksehjelper Hjemmeleksens ABC ”les for meg, pappa”

11 1. Års prosjekt Faglig lesing på mellomtrinnet ”Lese for å lære – i alle fag” 5.trinn: Kunst og håndverk – tema: Nasjonalromantikken 6. trinn: Naturfag: Kroppens skjelett og muskler 7. trinn: Natur- og samfunnsfag: Rus og skadevirkninger

12 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune12 2. Års prosjekt på ungdomstrinnet: Mange typer tekst – søke, lete, finne og bruke informasjon Lærerne ønsker samarbeid om : Kildebruk og kildekritikk Strategisk søking på internett Opphavsrettigheter / klipp og lim Kildehenvisninger osv.

13 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune13 Ungdomstrinnet – Et utvidet tekstbegrep, søke, lete, finne, bruke informasjon 8. trinn: naturfag og norsk ”vann” 9. trinn: RLE, norsk, samfunnsfag: ”Kunst i lys av bibelen”, ”respekt og toleranse i det ”nye Norge”” 10. trinn: samfunnsfag og norsk: ”Hva om….”

14 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune14 Prosjektene Gir rom for faglig fordypning Styrker lesekompetansen - multiple tekster - intertekstuell lesing Styrker informasjons- kompetansene - i arbeid med fagene

15 VEILEDNING Gjennom hele arbeids- prosessen!

16 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune16 Komplekse oppgaver som krever arbeid! Orientere seg i et emne Velge emne – lage problemstilling Søke målrettet informasjon Lese for å forstå Vurdere og sammenfatte informasjon Håndtere kilder på riktig måte

17 Informasjonsøkeprosessen – Kuhlthaus ISP modell 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune17 Innføring Utvelgelse Utforskning Formulering Innsamling Presentasjon Vurdering Følelser Tanker/ erkjennelse Handlinger (fysisk) Usikkerhet Optimisme Forvirring Klarhet Veien videre / Tilfredshet / Oppfatning Frustrasjon selvsikkerhet Skuffelse måloppnåelse Tvil UklarFokusert Økt forståelse Økt interesse Søke relevant informasjon Søke eksakt informasjon Oppdage Dokumentere

18 Kuhlthau – Guided inquiery En arbeidsmetode Skolebibliotekar og lærere jobber som team. Relaterer informasjonssøk til læring og problemløsing Fokus på prosess ikke produkt Undervisningen utvikler faglig forståelse samtidig som elevene utvikler informasjonskompetanse. Utvikler et ”læringssamfunn” med rom for tanker og refleksjon. 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune18

19 Hva mener elevene?

20 Samarbeid lærer og skolebibliotekar Er en arbeidsrelasjon basert på tillit mellom to eller flere likeverdige deltagere involvert i felles tenkning, felles planlegging, felles implementering og felles evaluering av elevenes fremskritt i undervisningsprosessen. Gjennom felles visjoner og felles målsettinger oppstår det læringsmuligheter for elevene som integrerer innhold i fagplaner og informasjonskompetanse Patricia Montiel-Overall (2008), oversatt av Thomas Eiri

21 5 suksessfaktorer: Skolekultur Personlige egenskaper Kommunikasjon Ledelse Motivasjon Montiel-Overall (2008) 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune21

22 Samarbeid på Skåredalen Tradisjonelle holdninger til undervisning er et hinder: MEN – Når vi har gjennomført felles planlagt undervisningsopplegg: Oppleves som positivt bidrag i undervisningen Gir undervisningen nye muligheter Informasjonskompetanse undervises i en faglig kontekst Skolebiblioteket blir en læringsarena Deler ansvar og arbeidsoppgaver Mer utfordrende oppgaver Når mange kompetansemål

23 Tiden Tidsbruken kan forsvares – gevinsten er stor! Tid til felles planlegging og evaluering er en forutsetning 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune23

24 Er alle med? Alle opplever mestring og læringsutbytte – på sitt nivå! 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune24

25 Vår konklusjon Utgangspunkt i læringsmåter og ikke læringsmidler: Elevene styrker sin faglige forståelse, sin lesekompetanse og informasjonskompetanse når det foreligger et planlagt og systematisk samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar. 11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune25


Laste ned ppt "11.07.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Sånn har me gjort det… Erfaringer og betraktninger etter to år som prosjektskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google