Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESTE UKE I GAND Tirsdag 2. januar Kl. 17:00 - Knøttesang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESTE UKE I GAND Tirsdag 2. januar Kl. 17:00 - Knøttesang"— Utskrift av presentasjonen:

1 NESTE UKE I GAND Tirsdag 2. januar Kl. 17:00 - Knøttesang
Kl. 17:00 - GGmini Kl. 18:00 - GGjr Kl. 20:00 - Kirkekoret

2 NESTE UKE I GAND Onsdag 3. januar BØNNEMØTE i bønnekapellet Kl 20

3 NESTE UKE I GAND torsdag 4. januar Stikk innom kl 10.00
”Jeg tror ikke at jeg tror nok” Tønes Anne Helen og Bjarte Våge kl

4 Karneval Åpen Familie kl. 17.00
NESTE UKE I GAND fredag 5. januar Karneval Åpen Familie kl NIKKO kl

5 Harald Westermoen og ”Unge Voksne”
Neste søndag Høymesse med nattverd Ronald Mong, Harald Westermoen og ”Unge Voksne”

6 Vi starter Knøttesang Når: Tirsdager 17:00 (samtiding med GGmini)
Alder: 1 – 4,5 år i følge med voksen

7 MERK Ta med deg et bokmerke – del det ut – og benytt deg av kveldstilbudet i Gand kirke! MERK at Gud er nær deg!

8

9 Velkommen til Gudstjeneste for små og store
Velkommen til Gudstjeneste for små og store! Utdeling av kirkeboka til 4 åringer

10 Ola Hunsager, Bente Westermoen, Anne May Bakke, Bengt Norbakken,
Medvirkende: Ola Hunsager, Bente Westermoen, Anne May Bakke, Bengt Norbakken, 4-åringene, sangere og ledere i GGmini og konfirmanter

11 Preludium og inngangsprosesjon 4-åringene og GGmini

12 og dekke på med duk og lys
Kom la oss samles Kom, la oss samles ved Guds bord og gjøre det i stand, og dekke på med duk og lys til tjeneste for Ham.

13 Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.
Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

14 Vi gir hverandre hendene, for venner er vi nå,
og lager ring om alteret, i midten skal det stå.

15 Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.
Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

16 Så setter vi oss stille ned, og ser på lysets skinn.
Det minner om at Gud er nær, i hjertet vil Han inn.

17 Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.
Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

18

19 Nådehilsen Liturg Kjære menighet Nåde være med dere og
fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

20

21 4 års – koret synger sammen med oss:
Min båt er så liten, og havet så stort. Men Jesus har grepet min hånd! :/: Når han styrer båten, så går det så bra. På veien til himmelens land! :/:

22 Når det stormer Når det stormer x2 Når det stormer rundt om kring! X2
Gud er sterk når, jeg er svak! Hjelper meg å ta nye tak!

23

24 Åpningsbønn L: Kjære Gud ta hånden min, A: Kjære Gud ta hånden min,
L: slipp den aldri ut av din, A: slipp den aldri ut av din

25 L: led meg på din vei i dag,
A: led meg på din vei i dag, L: gjør meg trygg og god og glad A: gjør meg trygg og god og glad

26

27 Lovsang Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

28 Herre, vi synger ditt hellige navn!
Omkved Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

29 Jesus, Guds Sønn, død på et kors, for alle, for oss, lever i dag.
Ja ,han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

30 Herre, vi synger ditt hellige navn!
Omkved Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

31 Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

32 Herre, vi synger ditt hellige navn!
Omkved Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

33

34 Menighet - blir sittende
Liturg La oss høre Herrens ord. Menighet - blir sittende Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

35 Mark v/ Anne May Bakke

36

37 jeg får lovsynge ditt navn!
Jeg er trygg hos deg Jeg er trygg hos deg, jeg får be til deg, jeg får lovsynge ditt navn! Du har tid for meg, når jeg søker deg, Min Herre, min Gud!

38

39 Preken v/ Bente N. Westermoen

40

41 Tekstlesing mark. 4. 30 – 32 v/Anne May Bakke Film av Eirin Cruz, Line Svendsen mfl.

42

43 093 Det skjer et under i verden, v 3
Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. Ingen på jorden er himlen så nær /:som barnet han tar i sin favn,:/

44

45 Nos 487 – vers 1 Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare, fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet.

46

47

48

49 Trosbekjennelse Jeg tror på Gud Fader den Allmektige
som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn vår Herre,

50 som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen,

51 legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
sitter ved Guds den Allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

52

53 Sang av

54 Super duper dag! og ”Opp, opp”

55

56 Utdeling av kirkeboka

57 Bønn for 4 åringene

58

59 Forbønn Vi synger sammen ”Kjære Gud vi ber om nåde”

60 Kjære Gud vi ber om nåde x3
Hør vår bønn

61 Tilgi at vi synder mot deg x3
Hør vår bønn

62 Se til alle dem som lider x3
Hør vår bønn

63 Hjelp oss til å dele villig x3
Hør vår bønn

64 Fyll oss med frimodig glede x3
Hør vår bønn

65

66 Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød.

67 Forlat oss vår skyld, som vi òg
forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og Æren i evighet. Amen.

68

69 Takkoffer rundt alteret til Bibelselskapet musikk v/Bengt Norbakken

70

71 NoS 611 Vi syng med takk og glede
for Gud, vår kjære Far. Han kallar oss til ljoset, og lovsong er vårt svar. /: Lova Gud, lova Gud! Til vår gjerning går vi ut. :/

72 Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far.
Han kallar oss til livet, og frimod er vårt svar. /: Lova Gud, lova Gud! Til vår gjerning går vi ut. :/

73 Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far.
Han kallar oss til kjærleik, og truskap er vårt svar. /: Lova Gud, lova Gud! Til vår gjerning går vi ut. :/

74

75 Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Lovprisning Liturg La oss prise Herren. Menighet Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

76 Velsignelse

77 Menighet Amen. Amen. Amen.

78 3 x 3 klokkeslag Stille bønn

79

80 Postludium Ut i det store livet - GG mini er solister -

81 Alle: solskinn A: fuglesang A: føtter A: på sprang
Solist: Jeg går og samler solskinn Alle: solskinn S: Jeg nynner fuglesang A: fuglesang S: Jeg har så lette føtter A: føtter S: Nå legger de på sprang A: på sprang

82 S: Ut i det store livet A: livet A: du og jeg A: vår vei
S: Sammen du og jeg A: du og jeg S: Finner vi vår vei A: vår vei

83 A: solskinn A: himmelblått A: hender A: meg godt
S: Jeg går og samler solskinn A: solskinn S: Jeg puster himmelblått A: himmelblått S: Jeg kjenner lette hender A: hender S: Nå holder de meg godt A: meg godt

84 S: Ut i det store livet A: livet A: du og jeg A: vår vei
S: Sammen du og jeg A: du og jeg S: Finner vi vår vei A: vår vei

85 A: solskinn A: natten bort A: tanker A: seg stort
S: Jeg går og samler solskinn A: solskinn S: Jeg jager natten bort A: natten bort S: Jeg har så lette tanker A: tanker S: Nå gleder de seg stort A: seg stort

86 S: Ut i det store livet A: livet A: du og jeg A: vår vei
S: Sammen du og jeg A: du og jeg S: Finner vi vår vei A: vår vei

87 Velkommen til kirkekaffe!


Laste ned ppt "NESTE UKE I GAND Tirsdag 2. januar Kl. 17:00 - Knøttesang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google