Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

...åpen omsorg - levende tro....

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "...åpen omsorg - levende tro...."— Utskrift av presentasjonen:

1 ...åpen omsorg - levende tro....

2 Velkommen til gudstjeneste Tema: Trosopplæring
Fiolin: Naho Nayuki Bjørg Hetlelid, Hanne Marie Skadberg, Gerd Eli Brandal, Klaus Gøthesen, Agnes Christensen, Lars Husebye, Astrid Skadberg, Thomas Thu, Gina Thu ...åpen omsorg - levende tro....

3 Ragnhild Mestad, Arne Karl Braut, Irene Volden, Magnus Volden,
Forbønn: Ragnhild Mestad, Arne Karl Braut, Irene Volden, Magnus Volden, Martha Thu og Kjartan Thu Kirketjener: Marit Mong Projektor: Øystein Fosse Skriftleser: Anne Lise Fuglestein Lyd: Per Andreas Harestad ...åpen omsorg - levende tro....

4 Gudstjeneste Gand neste søndag 6. september kl. 11.00
Presentasjonsgudstjeneste Bente Nistad Westermoen, Leif Inge Brekke, Cathrine Eide Risdal Gospelkoret Abraham ...åpen omsorg - levende tro....

5 Korene i Gand Kirkekoret er i gang - GGmini og GGjr starter 1. sept.
Plass til mange flere - ta kontakt med kantor for mer info  ...åpen omsorg - levende tro....

6 Kirkevalg -09 Søn 13.09.: Gand kirke kl 12.15-13.15
Man : I umiddelbar nærhet til Stortingsvalgets lokaler 09-21 Stemmesedler ligger i våpenhuset For mer info, se eller BRUK DIN STEMMERETT!! ...åpen omsorg - levende tro....

7 Kirkevalg -09 Forhåndsstemming på kirkevergekontoret t.o.m. 11.sept eller på UM lørdag 5. sept 22.30 – 23.30 For mer info, se eller BRUK DIN STEMMERETT!! ...åpen omsorg - levende tro....

8 ...åpen omsorg - levende tro....

9 Preludium

10 ...åpen omsorg - levende tro....
NoS 943 – Måne og sol Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke. Omkved: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn! ...åpen omsorg - levende tro....

11 ...åpen omsorg - levende tro....
Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn! ...åpen omsorg - levende tro....

12 ...åpen omsorg - levende tro....
Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn! ...åpen omsorg - levende tro....

13 ...åpen omsorg - levende tro....

14 Nådehilsen Liturg Kjære menighet Nåde være med dere og
fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

15

16 Samlingsbønn Alle: Du som sendte ut disiplene
og bad dem om å døpe og lære: Vis oss i dag hva vi skal gjøre for å følge deg.

17 Forny i dag vår kjærlighet og vår vilje til oppbrudd og etterfølgelse.
Hjelp oss som menighet å se hvordan det forplikter oss å døpe så mange mennesker, amen. ...åpen omsorg - levende tro....

18 ...åpen omsorg - levende tro....

19 Kyrie Kyrie eleison – Gud Fader miskunne deg Kriste eleison –
Herre Krist miskunne deg Hellig Ånd miskunne deg

20 L: Ære være Gud i det høyeste
Gloria L: Ære være Gud i det høyeste Alle: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag! Vi lover deg, vi priser deg, Vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

21 ...åpen omsorg - levende tro....

22 ...åpen omsorg - levende tro....
Søndagsskolen ...åpen omsorg - levende tro....

23 Her er det plass til alle
Her er det plass for alle, her er ei åpen dør. Her får du komme inn, her er liv og godt humør. Her er det plass for alle, Guds rike er for deg! Her er ditt rette hjem. Bibelen viser deg vei. ...åpen omsorg - levende tro....

24 Det er så leit når vi forstår At noen holder oss utenfor.
Vi ser på dem som har det gøy Men vi får ikke være med. Da er det godt å tenke på Hva Gud har sagt til sine små Guds rike er for alle dem Som slår følge med Jesus. ...åpen omsorg - levende tro....

25 Her er det plass for alle, her er ei åpen dør. Her får du komme inn,
her er liv og godt humør. Her er det plass for alle, Guds rike er for deg! Her er ditt rette hjem. Bibelen viser deg vei. ...åpen omsorg - levende tro....

26 ...åpen omsorg - levende tro....

27 ...åpen omsorg - levende tro....
Naho Nayuki spiller ...åpen omsorg - levende tro....

28 Kateket Bente Nistad Westermoen orienterer
...åpen omsorg - levende tro....

29 Trosopplærings reformen i Den norske kirke
...åpen omsorg - levende tro.... 29

30 ...åpen omsorg - levende tro....
Reformens bakgrunn Skolens kristendomsundervisning sluttet å være kirkens dåps/trosopplæring i 1969 – denne jobben har ikke vi som kirke hatt midler til – og muliges heller ikke tatt alvorlig nok? ...åpen omsorg - levende tro.... 30

31 ...åpen omsorg - levende tro....
Fakta om reformen Innledende utviklings og forsøksfase Nå gjennomføringsfase Ny plan for trosopplæring I 2002 fikk vi et forlik i stortinget om bevilgninger til trosopplæring. Nå er vi i gjennomføringsfasen. vi vil framover få 1 mill i året til dette. Til høsten vedtas ny trosopplæringsplan for DNK. Denne sier blant annet at alle døpte sakl tilbys 315 timer trosopplæring innen fylte 18 år – i dag tilbyr v ca 80 – 90 timer. ...åpen omsorg - levende tro.... 31

32 ...åpen omsorg - levende tro....
EN SYSTEMATISK OG SAMMENHENGENDE TROSOPPLÆRING SOM FREMMER KRISTEN TRO, GIR KJENNSKAP TIL DEN TREENIGE GUD OG BIDRAR TIL LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING FOR ALLE DØPTE I ALDEREN 0-18 ÅR, UANSETT FUNKSJONSNIVÅ MÅL Dette er målet for kirkens trosopplæring. ...åpen omsorg - levende tro.... 32

33 ...åpen omsorg - levende tro....
Hva er nytt med reformen? Vi skal i mye større grad enn vi har klart før nå bredden av alle døpte. Det er et ambisiøst mål. Men det er å ta på alvor hva det er å være en kirke som døper en stor del av befolkningen. Dette betyr blant annet at pengene ikke kan brukes ved at vi drysser dem ut over det eksisterende arbeidet. Pengene skal brukes på tiltak som har en reel mulighet til å nå ALLE døpte. Og dem er det mange av i denne menigheten over 3000 til sammen, ca 165 pr. årskull. ...åpen omsorg - levende tro.... 33

34 ...åpen omsorg - levende tro....
Trosopplæring? Helhetlig læring: oppdragelse undervisning tradisjonsformidling trosutøvelse Totalformidling Vi har fått i oppgave å hente inn alle de døpte en gang i året, i snitt 12 timer pr år – for å vi dem opplæring i den troen de er døpt til! Dette er vel, uten å ta munnen for full, det største som har skjedd i kirka på mange mange år! Dette vil gjøre noe med menighetene våre! ...åpen omsorg - levende tro.... 34 34

35 ...åpen omsorg - levende tro....
Ulike perspektiv Medvirkning Hjem og familien Gudstjeneste Frivillig medarbeiderskap Barne- og ungdomsorganisasjonene Kommunikasjonsarbeid Inkludering og tilrettelegging Diakoni Kirkemusikk og kultur Da jeg spurte Catti om hva hun syns var mest spennende svarte hun ”muligheten for menighetsbygging”. Og her ser dere hvorfor. Den ikke bare handler om de mellom 0 – 18 år, men gjennom disse møter vi foreldre, faddere, besteforeldre, naboer, venner YOU name it. Dette er en stor mulighet og et stort løft for menigheten vår. 1,1 mill høres ut som mye penger, men det er alt for lite. Vi kommer til å trenge mye frivillighet, alle kan bidra på sin måte –vi må forvalte de talentene vi nå har fått sammen og riktig.. ...åpen omsorg - levende tro.... 35

36 ...åpen omsorg - levende tro....
Derfor håper vi at flest mulig kan stille opp på innføringskurset den 24. september. Dette er ikke et opplegg der bordet fanger, det er ikke sånn at hvis du viser deg i kirka denne kvelden så er du stuck som trosopplæringsmedarbeider resten av livet. Vi ønsker at flest mulig skal vite mest mulig om denne reformen – slik at den kan bli best mulig – og vi kan bli en ...åpen omsorg - levende tro....

37 ...åpen omsorg - levende tro....
Størst av alt! En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet ...åpen omsorg - levende tro.... 37 37

38 ...åpen omsorg - levende tro....
Vi skal nå lese noen bibeltekster som kan fortelle oss noe om trosopplæringen, barn og unges tro, deres plass i kirken. La oss reise oss og høre Herrens ord! ...åpen omsorg - levende tro....

39 ...åpen omsorg - levende tro....
Matt 28:18-20 Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn ...åpen omsorg - levende tro.... 39

40 ...åpen omsorg - levende tro....
Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» ...åpen omsorg - levende tro.... 40

41 ...åpen omsorg - levende tro....
Lukas 2,41-52 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. ...åpen omsorg - levende tro....

42 ...åpen omsorg - levende tro....
De trodde han var med i reisefølget, så det gikk en hel dag før de begynte å spørre etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. ...åpen omsorg - levende tro....

43 ...åpen omsorg - levende tro....
Alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og over de svar han gav. Foreldrene ble meget forbauset da de fikk se ham, og hans mor sa: "Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige." Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? ...åpen omsorg - levende tro....

44 ...åpen omsorg - levende tro....
Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?" Men de forstod ikke hva han mente med dette. Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker. ...åpen omsorg - levende tro....

45 ...åpen omsorg - levende tro....

46 ...åpen omsorg - levende tro....
051 Gud, lær meg å se Gud, lær meg å se at hvor jeg går, følger du med, at dine øyne ser /:alt som meg skjer.:/ ...åpen omsorg - levende tro....

47 ...åpen omsorg - levende tro....
Gud, lær meg å gi hva du vil ha. Lær meg å si at alt det du gir meg, /:tilhører deg.:/ ...åpen omsorg - levende tro....

48 ...åpen omsorg - levende tro....
Gud, lær meg å ta det som du gir, og takke glad. Lær meg å bruke godt /:alt jeg har fått.:/ ...åpen omsorg - levende tro....

49 ...åpen omsorg - levende tro....
Gud, lær meg å stå der hvor du vil. Og lær meg så hva jeg skal gjøre der. /:Vær du meg nær.:/ ...åpen omsorg - levende tro....

50 ...åpen omsorg - levende tro....

51 ...åpen omsorg - levende tro....
Preken ...åpen omsorg - levende tro....

52 ...åpen omsorg - levende tro....

53 ...åpen omsorg - levende tro....
5 Mosebok 6,4-9 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter ...åpen omsorg - levende tro....

54 ...åpen omsorg - levende tro....
hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. ...åpen omsorg - levende tro....

55 ...åpen omsorg - levende tro....

56 Credo Liturg La oss bekjenne vår hellige tro Alle
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

57 Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,

58 stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

59 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

60 ...åpen omsorg - levende tro....

61 0114 Dine løfter er mange Dine løfter er mange,
din trofasthet stor, vi vil takke, vi vil lovprise deg, du, vår Skaper, som elsker oss alle på jord, og vet nøye om vår vandring og vei. ...åpen omsorg - levende tro....

62 Omkved: Herre, led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! ...åpen omsorg - levende tro....

63 Sannhets Ånd, vis oss klart
hva som hindrer ditt verk, vis oss synden så vi ser den er vår! Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden er sterk, at den rettferd som vi får, den består! ...åpen omsorg - levende tro....

64 Omkved: Herre, led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! ...åpen omsorg - levende tro....

65 Hellig Ånd, vis oss Jesus,
hans godhet og makt, at han lever nå og er her i dag! At hans død og oppstandelse, slik han har sagt, vil gi kraft og mot til den som er svak! ...åpen omsorg - levende tro....

66 Omkved: Herre, led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! ...åpen omsorg - levende tro....

67 og forvalte dem slik at det merkes vi er tent av din ild!
Dine gaver er mange, din nåde er rik. Herre, velg for oss de gaver du vil! Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik at det merkes vi er tent av din ild! ...åpen omsorg - levende tro....

68 Omkved: Herre, led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! ...åpen omsorg - levende tro....

69 Lær oss elske hverandre
og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor! Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord! ...åpen omsorg - levende tro....

70 Omkved: Herre, led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! ...åpen omsorg - levende tro....

71

72 ...åpen omsorg - levende tro....
Syndsbekjennelse Alle: Gud vær meg nådig! Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort, og med det jeg har forsømt. Tilgi meg mine synder for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til et nytt liv ved din Hellige Ånd. ...åpen omsorg - levende tro....

73 ...åpen omsorg - levende tro....

74 ...åpen omsorg - levende tro....
Forbønn Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn. Når vi ber, gi oss svar. Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn. Kom og vær du oss nær ...åpen omsorg - levende tro....

75 ...åpen omsorg - levende tro....

76 ...åpen omsorg - levende tro....
Offer Dagens offer går til menighetsarbeidet og tas opp i benkene mens vi synger salmen før nattverden. ...åpen omsorg - levende tro....

77 658 Vårt alterbord er dekket
Vårt alterbord er dekket, og glade går vi frem til måltidet og festen her i Guds hus, vårt hjem. Omkved: Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

78 Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn.
Ett felles brød vi deler, én Ånd, én tro, én dåp. Det samme ord vi hører og går mot samme håp. Omkved: Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

79 Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn.
Den vin vi alle drikker, forkynner for vår tro at vi er frelst av nåde ved Jesu dyre blod. Omkved: Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

80 Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn.
Alt mørkt og trist som tynger, lar Jesus oss ta med, så gir han oss tilbake tilgivelse og fred. Omkved: Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

81 Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn.
Nå er vi Jesu venner, forenet ved hans ord. Og ingen er alene i gleden rundt hans bord. Omkved: Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

82 Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn.
Det går en vei for alle som deler vin og brød, den går til dem som gråter, til dem som lider nød. Omkved Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

83 Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn.
Vi kommer, Herre Jesus, vi ser med glede frem til festen vi skal feire hos deg i himlens hjem. Omkved: Vi kommer, vi kommer i Jesu navn, vi kommer, vi kommer i Jesu navn. ...åpen omsorg - levende tro....

84 ...åpen omsorg - levende tro....

85 ...åpen omsorg - levende tro....
Nattverdliturgi ...åpen omsorg - levende tro....

86 ...åpen omsorg - levende tro....
Herrens bønn Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. ...åpen omsorg - levende tro....

87 Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

88 ...åpen omsorg - levende tro....

89 Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.
Agnus Dei Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.

90 Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred.
Agnus Dei Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred. ...åpen omsorg - levende tro....

91 ...åpen omsorg - levende tro....

92 710 Vi rekker våre hender frem
Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv. ...åpen omsorg - levende tro....

93 ...åpen omsorg - levende tro....
Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver. I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp! ...åpen omsorg - levende tro....

94 ...åpen omsorg - levende tro....
Vi løfter våre hender opp i bønn for verden. La dem som lider, finne vern mot kalde hjerters is og sne! ...åpen omsorg - levende tro....

95 ...åpen omsorg - levende tro....
La våre henders nakne tre få blomst og blader. La våre liv få bære frukt til legedom for andres sår! ...åpen omsorg - levende tro....

96 ...åpen omsorg - levende tro....
Vi venter, efter smertens vår, din nådes sommer. Og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se. ...åpen omsorg - levende tro....

97 ...åpen omsorg - levende tro....
Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender. O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig i vår fattigdom! ...åpen omsorg - levende tro....

98 ...åpen omsorg - levende tro....
Solo ved Naho Nayuki ...åpen omsorg - levende tro....

99 Alt for Jesu fot jeg legger
Alt hva jeg har kaller mitt. Jeg vil elske, jeg vil tro Ham, Følge Ham for hvert et skritt. ...åpen omsorg - levende tro....

100 Du skal råde, kjære Frelser,
Jeg vil gi deg alt, Jeg vil gi deg alt. Du skal råde, kjære Frelser, ...åpen omsorg - levende tro....

101 Alt for Jesu fot jeg legger, Gjør meg Frelser helt til din.
La meg høre Åndens stemme, La meg kjenne du er min. ...åpen omsorg - levende tro....

102 Du skal råde, kjære Frelser,
Jeg vil gi deg alt, Jeg vil gi deg alt. Du skal råde, kjære Frelser, ...åpen omsorg - levende tro....

103 Alt for Jesu fot jeg legger, Ja, jeg gir meg helt til deg.
Fyll meg med din kraft og nåde, Med din fred velsign du meg. ...åpen omsorg - levende tro....

104 Du skal råde, kjære Frelser,
Jeg vil gi deg alt, Jeg vil gi deg alt. Du skal råde, kjære Frelser, ...åpen omsorg - levende tro....

105 ...åpen omsorg - levende tro....

106 518 Din rikssak Jesus være skal
Din rikssak , Jesus, være skal min største herlighet. Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med! ...åpen omsorg - levende tro....

107 ...åpen omsorg - levende tro....
Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær. Men du som gav meg vennenavn og tok meg ømt inn i din favn, vil gi meg makt å gå hvor du har sagt. ...åpen omsorg - levende tro....

108 ...åpen omsorg - levende tro....
Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm! Lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm! ...åpen omsorg - levende tro....

109 ...åpen omsorg - levende tro....
Lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk, å bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann til døden tro, tålmodig, sterk og fro! ...åpen omsorg - levende tro....

110 ...åpen omsorg - levende tro....
Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se når det mot livets aften går, når endt er lyst og ve: ...åpen omsorg - levende tro....

111 Guds rike står i stråleskrud, Krist hentet har sin dyre brud
Av alle stammer, fra hver egn Med hver sin strålekrans som tegn I jublekor – de priser Herren stor. ...åpen omsorg - levende tro....

112 ...åpen omsorg - levende tro....

113 Lovprisning Liturg La oss prise Herren. Menighet
Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

114 ...åpen omsorg - levende tro....
Velsignelse ...åpen omsorg - levende tro....

115 Menighet Amen. Amen. Amen

116 ...åpen omsorg - levende tro....

117 Postludium

118 ...åpen omsorg - levende tro....
Velkommen til spørsmål om trosopplæring nå her framme for de som vil og til kirkekaffe  ...åpen omsorg - levende tro....

119 ...åpen omsorg - levende tro....
GÅ I FRED TJEN HERREN MED GLEDE ...åpen omsorg - levende tro....


Laste ned ppt "...åpen omsorg - levende tro...."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google