Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon. Det virker på meg som om kirka noen ganger er redd for at budskapet ikke holder mål. Selvfølgelig holder det mål! Trond Viggo Torgersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon. Det virker på meg som om kirka noen ganger er redd for at budskapet ikke holder mål. Selvfølgelig holder det mål! Trond Viggo Torgersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon

2 Det virker på meg som om kirka noen ganger er redd for at budskapet ikke holder mål. Selvfølgelig holder det mål! Trond Viggo Torgersen

3

4 Kommunikasjonsreform Informasjon og samarbeid med foreldre/dei føresette utviklast i eit omfang som ikkje har vore prøvd ut før. (Stortingsmelding nr. 7 side 7)

5 Vi møter 7-10 prosent av befolkningen per uke Blant landets viktigste kommunikasjonsarenaer

6 Hvem kommuniserer vi med?

7 Målgrupper foreldre og foresatte Første prioritet: Foreldre som i utgangspunktet, og på tross av medlemskapet, ikke føler seg berørt av kirkens virksomhet og som stiller seg passive til kirkens arbeid. Andre prioritet: Foreldre som har en latent interesse for hva kirken står for. Tredje prioritet: De bevisste og kritiske. Dette er en målgruppe som vil trenge en annen og mer dyptgående informasjon enn en brosjyre som inviterer til en enkelt aktivitet. Fjerde prioritet: De aktive som definerer seg innfor kirken. Disse orienterer seg i kirkens tilbud på egen hånd.

8 Hvordan skaffe seg plass i folks bevissthet? Kommunikasjonskanaler

9 Anbefalinger

10 Direktemarkedsføring Kjøleskapsmagnet kr 10,-

11 Dialogmarkedsføring

12 Internett

13 Annonsering 2 spalter – 8 x 4 cm Agderposten xxx x lesere kr 3000 Finnmark Dagblad xxxx kr Asker og Bærums Budstikke xxxx lesere kr xxx Trønderavisa xxx lesere kr xxx

14 Medieomtale

15

16 Menighetsbladet Er det gjort leserundersøkelser? Hvem leser bladet og hva leser de?

17 Tips ved utforming av komm.materiell Ulike budsjett. Om mulig, la profesjonelle stå for den visuelle ut- formingen. Nestenprofesjonelle: Elever på videregående/medier og kommunikasjon og hobby- designere. God design krever spesiell programvare. Størst av alt-malene er til hjelp for oss amatører (word)

18 1. Korte tekster Slik leser vi : Tittel, mellomtitler, ingress, bildetekst, faktaramme og kulepunkter. Korte setninger. Hva-Hvem-Hvor. Begynn med konklusjonen: Ingressen = et kort sammendrag av innholdet i teksten. Henvis til nettside for dybdeinformasjon. Tenk målgruppe. …..og husk tydelig avsender.

19 Rønvik menighet: Kirka vil så mye; vi i kirka vil og vil og vil, og vi har så ufattelig med mange ord, ord, ord. Hele kollegiet og styringsgruppa for prosjektet ble engasjert i å finne et slagord vi kunne bruke som vårt varemerke. Vi oppdaget fort at denne tankeprosessen ble en refleksjon over hvilket innhold vi vil formidle til våre barn og unge. Ønsket om å lage et slagord presset oss til å fatte oss i korthet, og vi klarte det. Røtter og vinger: Vi vil både holde dem fast og lære dem å fly, og vi tror at det går an. Ikke holde dem fast for å fengsle dem, men for å gi dem trygghet som de trenger for at flygeturen ikke skal ende i et kræsj.

20 2. Beskrivende tekster Viktig å være tydelig på hvilke tema som for eksempel Juniorkonfirmantene skal arbeide med. Foreldrene skal få et skikkelig bilde av hva de sender barna sine til.

21 3. Gode bilder ”I starten tok vi noen bilder mer eller mindre tilfeldig. Etter hvert har vi lært og sett at gode bilder gjør brosjyrer langt mer ”lesbare”. Vi tar nå beskrivende bilder i våre brosjyrer. Med det mener vi foto som viser metodikken i tiltaket. Hva vi gjør på Babysang, hvordan sitter vi, hvordan ser er dansen ut? Heidi Sveås, Skedsmo menighet

22 Tett på - blikkontakt - bevegelse

23

24

25 Ressursmateriell www.storstavalt.no Maler i word Et utvalg ill.

26 Oppsummering: Hvordan skaffe seg plass i folks bevissthet? Anbefalinger fra andre - jungeltelegrafen - munn til øre Annonsering Direktemarkedsføring: Rett i postkassen Dialogmarkedsføring: SMS, MSN og e-post Redaksjonell omtale i lokale og regionale medier Menighetens egne nettsider og menighetsbladet Finnes det andre effektive kommunikasjonskanaler?

27 Omdømmebygging Vi som medarbeidere er de viktigste for å gi kirken et godt omdømme. Matfestival i Moss. Kirkens omdømme vurderes på to ulike arenaer: Lokalt og sentralt. Lokalt er vi gode. På de nasjonale arenaene overlater vi det meste til tilfeldighetene….eller til…. Stolthet Synlighet Strategi Tydelighet - visjon, mål, løfter og verdier

28 Internkommunikasjon God internkommunikasjon skaper motivasjon Det er lett å glemme å informere de som er nærmest Flest mulig i staben skal få vite mest mulig Skaper involvering og flere Størst av alt-ambassadører Send kollegakopi av e-poster du sender til andre

29 Snarveier til å bli en bedre markedsfører La barna og de unge selv få slippe til. De kan lage illustrasjoner og mange kan designe enkle trykksaker. Gå sammen med andre menigheter + trosopplæringssekretariatet Blant foreldrene til barna og de unge finnes det kanskje en hobbydesigner eller en journalist? Gi oppgaver til elever på videregående - kommunikasjon og medier, eller mediestudenter på høyskolene.

30 Oppgave

31 Bli mer synlig i mediene Informasjon i medier leses, høres og ses på en annen måte enn reklame, og har langt større gjennomslagskraft......og det beste av alt: Det er gratis. Hvilket inntrykk har lokalpressen av dere?

32 Bruk mediene En god medieprofil øker kjennskapen til kirkens virksomhet. Bidrar til at mange får en positiv holdning til oss. Synlighet/forhåndsomtale i pressen gir større oppslutning. Positiv redaksjonell omtale påvirker beslutningstakere som for eksempel lokalpolitikere.

33 Gode råd Ta initiativ og vær offensiv. Forbered noen få innsalgsargumenter som vekker interesse. De tre viktigste momententene. Utpek en i staben som ansvarlig for mediekontakt. Vis forståelse for journalistens arbeidsdag og metoder. Journalisten må forenkle og trekke ut det viktigste. Vær forberedt på uønsket oppmerksomhet.

34 Gode råd Forbered deg godt. Skriv ned det du vil ha sagt. Øv deg på formuleringene. Finn ”punch lines”. Vinklingen du bruker er avgjørende for interessen hos journalisten. Saker: Økt oppslutning, nye aktiviteter – tenk visualisering, nyansettelser…. Hvem kontakter jeg: Legg merke til hvem som skriver kulturstoff eller kontakt vaktsjefen.

35 Gode råd Be om å få lese manus. Ulik praksis når det gjelder retten til å gjøre endringer. Hovedregel: Du har rett til å godkjenne sitater. Foto er halve historien. NB: Innhent godkjennelse fra foreldrene/foresatte ved publisering av bilder.

36 Oppgave – bruk mediene Identifiser mulige mediesaker. Hva er det med menighetens tilbud som er mest oppsiktsvekkende, hva skjer av aktiviteter i neste semester som egner seg for medieomtale?

37 Oppgave – bruk mediene Gå sammen to og to. Den ene får rollen som journalist fra lokalpressen og den andre er representant fra menigheten. Journalisten spør om hva er trosopplæringsreformen?


Laste ned ppt "Kommunikasjon. Det virker på meg som om kirka noen ganger er redd for at budskapet ikke holder mål. Selvfølgelig holder det mål! Trond Viggo Torgersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google