Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til lysmesse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til lysmesse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til lysmesse

2

3 Svart senker natten seg
i stall og stue. Solen har gått sin vei, skyggene truer. :/:Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Santa Lucia, Santa Lucia.:/: Svart senker natten seg i stall og stue. Solen har gått sin vei, skyggene truer. :/:Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Santa Lucia, Santa Lucia.:/:

4 Natten er mørk og stum. Med ett det suser I alle tyste rom
som vinger bruser. :/:Se, på vår terskel står. Hvitkledd med lys i hår Santa Lucia, Santa Lucia.:/:

5 Mørke skal flykte snart.
Fra jordens daler. Slik hun et underfullt ord til oss taler. :/:Dagen skal atter ny stige av røde sky Santa Lucia, Santa Lucia.:/:

6

7 Gud vår Far, miskunna oss. Kriste eleison, Herre Krist, miskunna oss.
Alle gjentek etter presten: Kyrie eleison, Gud vår Far, miskunna oss. Kriste eleison, Herre Krist, miskunna oss. Kyrie eleison, Heilag Ande, miskunna oss.

8 Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Halleluja, halleluja! Lova Gud, lova Gud, lova Gud i det høgste! Lova Gud, lova Gud.

9

10 Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

11 Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

12 Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss. Må ingen miste motet før alle folk er ett. Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

13

14 Måne og sol, skyer og vind
og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

15 Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

16 Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

17 Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

18 Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

19 Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Eg faldar mine hender små
i takk og bøn til deg. La alle barn i verda få det like godt som eg.

31

32 Vern alle med di sterke hand
mot fattigdom og død, og hjelp små barn i alle land, og gje dei dagleg brød.

33

34 La ikkje krig og svolt og sott
få rive lykka ned. La alle leve trygt og godt i fridom og i fred.

35

36 Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød.

37 Forlat oss vår skuld, som vi òg forlét våre skuldmenn. Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.

38

39 Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld, og tusene barnehender mot himmelen ljosa held.

40 Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall.

41 Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng, men englane song der ute på Betlehems aude eng.

42 Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny,

43 den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt om barnet, Guds Son, vår sonar, som døden for evig batt.

44

45 K: Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
P: Lat oss prisa Herren. K: Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja. A: Amen. Amen. Amen

46

47 Kjære Far i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn. Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn. La meg leve til din ære, hedre Norge, far og mor, andre folk til nytte være, lyde speiderlovens ord.

48


Laste ned ppt "Velkommen til lysmesse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google