Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skaperverkets søndag Gudstjeneste for alle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skaperverkets søndag Gudstjeneste for alle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skaperverkets søndag Gudstjeneste for alle
8-årsfestival i Skøyen kirke

2

3 Inngang Alle står Kom la oss samles ved Guds bord og gjøre det i stand, og dekke på med duk og lys til tjeneste for Ham Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

4 Vi gir hverandre hendene for venner er vi nå, og lager ring om alteret, i midten skal det stå.
Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

5 Så setter vi oss stille ned, og ser på lysets skinn
Så setter vi oss stille ned, og ser på lysets skinn. Det minner om at Gud er nær, i hjertet vil han inn. Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

6

7 Kyrie – bønnerop Alle: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Kriste eleison, Kriste eleison, Kriste eleison.

8 Gloria – lovprisning Vi synger kanon. Orgelsiden begynner.
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria. Halleluja. Halleluja.

9

10 Sang Om vår klodes runde kule
ligger et usynlig nett. Tråder knytter søsken sammen Jesu venner vi er ett. Vi har fått den samme ånden i det samme dåpens vann. Kneler ned ved nattverdsbordet, på betong i ørkensand.

11 Ref Vi hører sammen fra pol til pol, i snøstorm og brennende sol. La oss som tror gi håp til vår jord, håp til vår jord.

12

13 Salme 285 Den prektig kledde sommerfugl
er fløyet fra Guds hånd. Han gav den gylne ringer og røde purpurbånd, han gav den gylne ringer og røde purpurbånd.

14 2 Han lærte den å flyve høyt,
høyere enn jeg er. ¦: Den har nok fuglens lyster, men ei dens dun og fjær. :¦

15 3 Og alle verdens mennesker
og alle kongebud ¦: ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud. :¦

16

17 Salme NoS 943 Måne og sol M: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

18 Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

19 Forbønn L: La oss be. Bønn Alle synger: Kjære Gud, vi ber om nåde x3.
Hør vår bønn.

20 Bønn Alle: Hjelp oss du å dele villig x3 Hør vår bønn

21 Bønn Alle: Tilgi at vi synder mot deg x3. Hør vår bønn.

22 Bønn Alle: Se til alle dem som lider x3. Hør vår bønn.

23 Bønn Alle: Fyll oss med frimodig glede x3 Hør vår bønn.

24 Bønn Alle synger: Kjære Gud, vi ber om nåde x3. Hør vår bønn.

25 Salme 642 Når vi deler det brød
Når vi deler det brød som du oss gir, når vi deler det brød som du oss gir, blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang. Å, Jesus, du er vårt liv!

26 2 Når vi drikker den vin som du oss gir,
blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang. Å, Jesus, du er vårt liv!

27 3 Når vi lovsynger deg omkring ditt bord,
blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang. Å, Jesus, du er vårt liv!

28

29 Liturg: Universets Gud, alt vi bærer frem for deg, er gitt oss av deg først. Vi ber om at pengene som er samlet, inn skal bli til gagn for ditt rike og for vår neste. Alle: Amen.

30

31 Liturg: Herren være med dere.
Alle: Og med deg være Herren. Liturg: Løft deres hjerter. Alle: Vi løfter våre hjerter til Herren. Liturg: La oss takke Herren vår Gud. Alle: Det er verdig og rett.

32 Prefasjon Liturg: Vi takker deg, gode Gud, fordi du holder himmel og jord i dine hender. Sammen med englene og din menighet i himmelen og på jorden lovpriser vi ditt hellige navn:

33 Sanctus Alle: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

34 A: Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

35 Agnus Dei Vi går frem mens vi synger:
Alle: Du Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.

36 Måltidet Under nattverden kan vi bruke hele kirkerommet til bønn og vandring. Ved lysglobene og bak i glasshjørnet kan du tenne lys – for deg selv, for noen du tenker på eller for den verden vi lever i.

37

38 Takkebønn Liturg: La oss sammen takke og be!
Herre, du som ble et svar på vår bønn og et brød for vår sult: Hjelp oss å være ditt svar til dem som savner det vi har i overflod. Hjelp oss å høre det rop som du har hørt, forstå den nød som du har forstått, tjene den menneskehet som du har tjent. Åpenbar for oss ditt bords hemmelighet: ett brød og én menneskehet. Amen.

39 Salme 479 Deg å få skode Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!

40 tal du det levande ord med di røyst!
2 Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!

41 3 Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

42 4 Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev. Du er min arv som varer til sist, himmelske konge, det veit eg for visst.

43 5 Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå! Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom der. Amen.

44

45 Velsignelsen L: La oss prise Herren!
M: Gud være lovet! Halleluja. Halleluja. Halleluja L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred + A: Amen x3

46


Laste ned ppt "Skaperverkets søndag Gudstjeneste for alle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google