Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familiemesse ”På vei mot Betlehem”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familiemesse ”På vei mot Betlehem”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Familiemesse ”På vei mot Betlehem”

2 Inngangsprosesjon. Vi reiser oss og synger
Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen!

3 For alle har samme hjertetrang
til julens fred, til julens fred. Guds kirke i Norge, ved våg og vang, følg med, følg med! Følg med, følg med! Og finner du ham i krybbens hø* som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. [*høy, strå]

4 Inngangsord og samlingsbønn
GL: Nåde være med dere… GL: La oss alle be: L: Vi er kommet sammen, M: med våre lengsler, vår tro og vår tvil. M: for å søke troens dyp i bønn og lovsang. M: for å dele brød og vin i fellesskap med Gud og med hverandre.

5 Dåp Dåpssalme av Kari Bremnes
Framført av Grendahl og Kjersti Benningstad

6 Trosbekjennelsen GL: La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen, som vi døpes til. Alle: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

7 Dåpsfølget kommer til døpefonten
Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. {Omkved:} Ingen på jorden er himlen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn. Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord. {Omkved:} Dåpsfølget setter seg Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. {Omkved:}

8 Gloria GL: Syng for Herren, pris hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse! A: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans. Herren vår Gud vil vi takke. Refr: Herre vi takker deg. Herre vi priser deg. Herre vi synger ditt hellige navn. Jesus, Guds Sønn, død på et kors. For alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke. Refr: Ånden, vår trøst, levende, varm. Og hellig og sterk taler om Gud, Bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

9 A: Takk, Gud, for adventstiden. La oss gi hverandre tid.
Guds ord og bønn Første søndag i advent Nå tenner vi det første lys, alene må det stå. Vi venter på det lille barn som i en krybbe lå. Lesning: Matteus kapittel 2 v 1 og 2 ML: La oss alle be: A: Takk, Gud, for adventstiden. La oss gi hverandre tid. Fra Saba kom de konger tre, de konger tre. Gull, røkels, myrra ofret de. Halleluja, halleluja! Bytte av familie

10 Alle: Kjære Gud, bevar oss på vår livsreise.
Andre søndag i advent Nå tenner vi det andre lys, da kan vi bedre se. Vi venter på at Gud, vår far, vil gi sin sønn hit ned. Lesning: Lukas kapittel 2 v 4 ML: La oss alle be: Alle: Kjære Gud, bevar oss på vår livsreise. En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn, og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja! Bytte av familie

11 Alle: Takk, Jesus, at du viser oss at alle mennesker er like viktige.
Tredje søndag i advent Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall. Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stallt Lesning: Lukas kapittel 2 v 8 og 15 ML: La oss alle be: Alle: Takk, Jesus, at du viser oss at alle mennesker er like viktige. Hjelp oss å være gode med hverandre. Men okse der og asen stod, og asen stod, og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja! Bytte av familie

12 Fjerde søndag i advent Nå tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag. Nå venter vi på Frelseren for alle folkeslag. Lesning: Lukas kapittel 2 v 11 til 14 L: La oss alle be: Alle: Hellig Ånd, vår trøster og gledesspreder, hjelp oss å dele med hverandre sorger og gleder. Guds kjære barn vi ble på ny, vi ble på ny, skal holde jul i himmelby. Halleluja, halleluja!

13 Ofring rundt alteret. Vi synger
La din vingård bære frukt, og fyll oss med velsignelse. La din vingård bære frukt, og gi oss din Ånd. La din vingård bære frukt, la hvetekornet spire. La din vingård bære frukt, la akset få gro. La din vingård bære frukt, vi gir deg våre drømmer. La din vingård bære frukt, vi gir deg vårt håp. La din vingård bære frukt, du levde her på jorden. La din vingård bære frukt, du døde for oss. La din vingård bære frukt, du oppstod på den tredje dag. La din vingård bære frukt, du lever for oss.

14 La din vingård bære frukt, vi kommer med vår gave.
La din vingård bære frukt, velsign våre liv. La din vingård bære frukt, du gir deg som mat for oss. La din vingård bære frukt, vi går til ditt bord. La din vingård bære frukt, så høster vi med jubelrop. La din vingård bære frukt, du livets brød. La din vingård bære frukt, og sank oss alle inn til deg. La din vingård bære frukt, ditt rike er nær.

15 M: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.
Nattverd Takkofferbønn Brød legges på fatet, vin helles i begeret. Offerskål løftes opp. GL: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. M: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Hilsen - SURSUM CORDA GL: Herren være med dere. M: Og med deg være Herren. GL: Løft deres hjerter. M: Vi løfter våre hjerter til Herren. GL: La oss takke Herren vår Gud. M: Det er verdig og rett.

16 Lovprisning – PREFASJON
GL: Vi takker deg gode Gud, fordi du holder himmel og jord i dine hender. Sammen med englene og din menighet i himmelen og på jorden, lovpriser vi ditt hellige navn. Hellig – SANCTUS A: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

17 M: Vi takker deg for dåpen, der vi blir født på ny, og for nattverden,
Nattverdbønnen GL: Hellige Gud, du har skapt oss i ditt bilde og gitt oss livet i gave. M: Vi takker deg for dåpen, der vi blir født på ny, og for nattverden, der du samler oss som din familie. GL: Vi ber deg, send din Ånd over oss og dine gaver. GL: Innstiftelsesordene: ”... til minne om meg.” M: Vi er ikke alene. Jesus er sammen med oss. GL: Gud, ta oss alle i din favn, slik en kjærlig mor samler sine barn om seg. La den dag komme da de små blir opphøyet og de sultne blir mettet med gode gaver.

18 ML: Sammen med alle dine barn
ber vi den bønn som din Sønn har lært oss. Alle: Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

19 M: Guds fred være med deg. M: Guds fred Fred være med deg Kristi fred
Fredshilsen – PAX GL: Jesus sier: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Guds fred være med dere. M: Guds fred være med deg. GL: La oss hilse hverandre med et tegn på fred. M: Guds fred Fred være med deg Kristi fred eller bare håndtrykk. Utveksling av fredshilsen kan ledsages av musikk.

20 for vi har alle del i det ene brød.
GL: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. M: Så er vi én kropp, for vi har alle del i det ene brød. GL: Kom, for alt er ferdig! Menigheten kommer og mottar nattverden ved å dyppe brødet i vinen, før vi spiser det. Vi synger Du Guds lam, mens vi går. Du Guds lam – AGNUS DEI M: Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. gi oss din fred.

21 Hjelp oss å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett,
Takkebønn for måltidet GL: Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. M: Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett, og å elske vår neste som oss selv. Amen.

22 Velsignelsen 3x3 klokkeslag Utgangsprosesjon:
Presten går først, så følger vi på.


Laste ned ppt "Familiemesse ”På vei mot Betlehem”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google