Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk ledelse i byggenæringen Inspirasjonstimen 15. august 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk ledelse i byggenæringen Inspirasjonstimen 15. august 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk ledelse i byggenæringen Inspirasjonstimen 15. august 2013
Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad

2 BIs videre- og etterutdanningstilbud
Master of management programmer Over 40 ulike programmer Tas på deltid; gjerne en halvårsenhet over et år – 30 studiepoeng Tre programmer kan settes sammen til en Master of Management grad (90 studiepoeng) Bachelor of management programmer Interne bedriftsprogrammer Nærings phd (se NFR)

3 Formelle krav Opptakskrav: 180 studiepoeng (3-årig høyere utdanning), 4 års arbeidserfaring, fylt 25 år (+ individuell vurdering av søkere med 90 studiepoeng og relevant arbeidserfaring) Deltid over ett år – 5 samlinger à 4 dager Hvert program er på 30 studiepoeng, og er en selvstendig enhet i seg selv Mulighet til å bygge en Master of Management grad med 3 programmer for eksempel strategisk ledelse i byggenæringen i kombinasjon med prosjektledelse, logistikk, bedriftsøkonomi, endringsledelse, osv Rullerende opptak frem til studiestart av hvert enkelt program Studieavgift 2013/2014: NOK ,- (Låneberettiget i Statens Lånekasse) Se for mer info

4 Strategisk ledelse i byggenæringen Bakgrunn
Hva slags ledere trenger vi i byggenæringen? Må kunne tenke helhetlig på ulike nivåer Må evne å identifisere og vurdere muligheter og utfordringer som påvirker bedriftens (og næringens) verdiskaping – og handle ut fra dette

5 Målgruppe For dagens og morgendagens (mellom)ledere i BAE-næringen
Hvem har gått på programmet tidligere? Se eget ark

6 Mål for programmet Gi deltakerne mulighet til å møte og diskutere med andre aktører fra hele BAE-næringen – ikke bare egen bedrift Bidra til å utvikle deltakernes forståelse for næringen som helhet, hvilke utfordringer de ulike aktørene står overfor og hvor potensialet for verdiskaping ligger Gi deltakerne et teoretisk fundament for å forstå, analysere og håndtere de ledelsesmessige utfordringene aktørene i næringen står overfor

7 Overordnede temaer for programmet
Generelle ledelsesutfordringer og utviklingstrekk i næringen knyttet til: Verdiskaping Samarbeid Læring og kompetanse Fokus på koblingen mellom disse tre!

8 Læringskonsept En kombinasjon av forelesning, presentasjoner, diskusjon, gruppearbeid og foredrag fra aktuelle gjester Teori: litteratur og forskning (nasjonalt og internasjonalt) Praksis: cases, gjesteinnlegg og egne erfaringer Aktivt og interaktivt: diskusjon og refleksjon

9 5 samlinger à 4 dager 1 samling oktober: Verdiskaping og strategisk ledelse i byggenæringen 2 samling november: Samarbeid og organisering av relasjoner, forsyningskjeder og nettverk 3 samling januar: Læring og kompetanseutvikling 4 samling. 4-7.mars: Økonomistyring og insentivsystemer 5 samling: 1-4. april: Ledelse og organisering av prosjektbaserte organisasjoner

10 Evaluering Prosjektoppgave (innlevering i mai) Hjemmeeksamen
Individuelt eller i grupper på maks 3 Fokus på problemstilling i bedrift. Eksempler fra forrige runde: Barrierer for livssyklusfokus hos private byggherrer Fordeler og ulemper ved ulike kontraktsmodeller Erfaringsoverføring mellom prosjekter Implementering av nye rutiner relatert til etiske retningslinjer og kvalitetssikringssystemer Effektive grensesnitt mellom prosjektering og produksjon Bruk av Lean i rehabiliteringsprosjekter Hjemmeeksamen Case analyse: gjøre en verdiskapingsanalyse av egen avdeling, enhet eller bedrift. Innlevering til samling 2 Artikkeldiskusjon: artikkeldiskusjon om ulike tilnærminger til læring. Innlevering til samling 3

11 Samling 1 Dag 1: Introduksjon til programmet Status og utfordringer i BAE- næringen Dag 2: Managing in an international construction industry – threats or opportunities? Why do firms internationalise? Dag 3: Hvordan skaper bedrifter verdi? Hvordan skaper bedrifter i BAE-næringen verdi? Dag 4: Et nettverksperspektiv på næringen Innføring i studieteknikk Gjennomgang av oppgave til samling 2 og oppsummering

12 Samling 2 Dag 1: Introduksjon til samlingen og gjennomgang av hjemmeoppgave Nye konsepter og retninger i litteraturen med fokus på samarbeid Dag 2: Nye konsepter og verktøy i praksis Dag 3: Kostnads- og verdidrivere i forsyningskjeden SCM-spill Dag 4: Balansere fleksibilitet (agility) og lean i ulike kontekster Gjennomgang av oppgave til neste gang og oppsummering

13 Samling 3 Dag 1: Introduksjon til samlingen og grunnleggende konsepter og problemstillinger knyttet til læring og kompetanseutvikling Dag 2: Kompetanseutvikling og læring i prosjektbaserte organisasjoner Utvikling av «dynamic capabilities» i prosjektbaserte organisasjoner Dag 3: Innovasjon i komplekse prosjekter Innovasjon i byggenæringen ut fra et nettverksperspektiv Dag 4: Tillit i prosjekter Prosjektoppgave – innføring i metode og bruk av bibliotekressurser

14 Samling 4 Dag 1: Introduksjon til samlingen og overordnet verdiskapingsmodell Beslutninger og økonomistyring: økonomiske grunnbegreper Dag 2: Kalkulasjon, kostnadsforståelse og kostnadsestimering Flerperiodiske beslutninger: kontantstrømmer og lønnsomhet Dag 3: Beregning av livssykluskostnader: beslutninger for vurdering av investeringer med ulik økonomisk levetid (EAC) Økonomisk prestasjonsmåling av avdelinger/prosjekter: Beregning av et avkastningskrav for et konkret prosjekt og for en hel virksomhet Dag 4: Verdivurdering av virksomheter i BAE-næringen Oppsummering av samlingen

15 Samling 5 Dag 1: Hva kreves av (mellom)lederen i prosjektbaserte organisasjoner? Utvikling av ledelseskompetanse Dag 2: Hva kan byggenæringen lære av andre næringer og omvendt? Dag 3: Etikk i næringslivet generelt og byggenæringen spesielt Dag 4: Oppsummering av programmet og presentasjoner av prosjektoppgaver

16 Forelesere (et utvalg)
Torger Reve, Professor i strategi Johannes Brinkman, Professor Etikk Lena Bygballe, Førsteamanuensis i strategi og logistikk Pål Berthling-Hansen, Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi Eirill Bø, Studierektor, logistikk Lars Huemer, Professor i strategi Ragnhild Kvålshaugen, Førsteamanuensis i strategi

17 Johan Arnt Vatnan fra Helsebygg Midt-Norge snakker om samarbeid på St
Johan Arnt Vatnan fra Helsebygg Midt-Norge snakker om samarbeid på St. Olavs Hospital i Trondheim Trond Bølviken fra Veidekke snakker om involverende planlegging i Veidekke Torger Reve snakker om verdiskaping i BAE-næringen

18 For spørsmål: Faglige: lena.bygballe@bi.no (46 41 04 59)
Generelle/administrative: ( )


Laste ned ppt "Strategisk ledelse i byggenæringen Inspirasjonstimen 15. august 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google