Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonskompetente BI-studentar? Idunn Bøyum, BI Biblioteket – BI Trondheim 11.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonskompetente BI-studentar? Idunn Bøyum, BI Biblioteket – BI Trondheim 11.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonskompetente BI-studentar? Idunn Bøyum, BI Biblioteket – BI Trondheim 11.11.08

2 Nøkkeltal, undervisning og rettleiing studieåret 07/08 Totalt –118 økter –215 timar (242 bibliotekartimar, inkluderer 27 ”assistenttimar)” –Ca 4500 studentar deltek på våre underevisningsaktivitetar –Undervisningsgruppe på 5 + 13 t hjelp frå andre avd Nokre tal frå aktivitetar 14 Søkeverkstadar 113 studentar deltok. Bestill en bibliotekar 2007 - 136 (ser ut til å auke i 2008) 11 undervisningsøkter på BIs øvrige studiestadar (Kongsvinger, Ålesund, Bergen, Drammen (4 økter), Vestfold, Stavanger (2 økter), Telemark. Master of science. 8 grupper a 4 t med 344 deltakarar Studiestrategikurset 11 kurs, Nydalen, Drammen og Stavanger. 280 studentar deltok på 3. økt (510 påmeldte)

3 Prinsipp for bibliotekets undervisningstilbod All undervisning skal foregå i samband med faglige aktivitetar, dvs fag, kurs, oppgåver.. –Obligatorisk på master of science –Bachelor: Tyngst aktivitet på 3. år Timeplanfesta, helst integrert i andre kurs. (”Gjesteførelesar”) –Påmelding der vi har kurs, ikkje ”stikk innom” Riktig tid (motivasjonsfaktor). Lite bruk av ”Drop in”-kurs Faglege får 1-1 opplæring

4 Progresjon i undervisninga - OSLO Prinsipp 1. år Studiestrategikurset – Referanseteknikk – enkel søketeknikk - Frivillig 3. år Bacheloroppgåva 1-3 timar forelesning (søketeknikk/referanseteknikk og kildebruk) 4. år (1. år master) Research methods 5 timar inkl eksamen Review-artiklar, siteringar med mer. Pensum 5. år – Søkeverkstad? 1. År Casekonkurransen – “ Det fins eit bibliotek /web-side” 3. år Søkeverkstad ”Hjelp til oppgåve” 2 år. Metode og dataanalyse – sekundærdata 2. år Siv.øk: Organisasjonsatferd – Søketeknikk, referanseteknikk –oppgåver og forelesning E-læringsmodul Bruk av kilder

5 Pedagogisk oppdrag Gode døme - bachelor 2. bachelor Organisasjonsatferd - siviløkonomstudiet –Samarbeid med Anders Dysvik –Bakgrunn: Forelesning i Metode og dataanalyse h07 – 2 t –Skal skrive prosjektoppgåve –Forelesning 1 t. Oppgåveløysing 2 t i pc-rom –”obligatorisk”. Svært ressurskrevjande. (8-10 bibliotekartimar) 3. bachelor Markedskommunikasjon og varehandel –Samarbeid med førsteamanuensis Kjell Bygnes og Arnfinn Nordhus –Seminarrekke om det å skrive oppgåve –Seminar 2: finne litteratur, presentere litteraturen –Forelesning, etterfulgt av søkeverkstadar og tilbod om ”Bestill en bibliotekar” –Studentar frå desse faga er storforbrukarar av våre veiledningstenester

6 Undervisning på Master Master og management – vaksenstudenten (i stor grad nordmenn) –Vel 3-4 ulike program som leier til ein erfaringsbasert mastergrad –Studentane kan velge fagsamansetning –Obligatorisk metodefag – biblioteket bidrar (2 timer teori) –Ulik tilnærming til dei ulike faga (Kontakt mellom bibliotek og fag) Tett kontakt med administrative og evt faglege Planlegging. Fast og forutsigbar, til uforutsigbar –Stor skilnad i tilbodet. Frå dei som er svært opptekne av at studentane skal få vår undervisning og legger til rette for det til dei som set av 3 kvarter i eit auditorie… Blanding av forelesningar og kurs (tal på studentar og tid til disp avgjer) MBA –2 timers introduksjon til bibliotekressursane. Inkluderer oppgåveløysing. –Internasjonal studentgruppe

7 Undervisning pr nivå beskriver kva tilbod vi gir på det enkelte studietrinnet DØME: Executive/Corporate: Målgrupper: Alle deltakere på Executive-program. Avh. av fagansvarlig hvem vi når. Mål: Studentene skal ha blitt introdusert til BIs bibliotektjenester, fagrelevante søkeressurser, grunnleggende søketeknikk og referanseteknikk. Aktiviteter: –MBA/EMBA: (3 kurs pr år): 3 timer forelesning med egenaktivitet i pc-rom. Ved studiestart –Master of Management: 1-2 timer, forelesing, noen ganger med egenaktivitet i pc-rom. (Tilbud sendes alle fagansvarlige) –Executive Master in Energy management: Forelesning 1 time. –Bachelor of Management: 1-2 timer, forelesing, noen ganger med egenaktivitet i pc-rom. –Bedriftsinterne program – som MM og BoM –Nettstudier: (Sporadisk?)

8 Eksterne rammebetingelser ”Kvalifikasjonsrammeverket” Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning – avgitt april 07.Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning Utdrag Bachelor (Syklus 1): Ferdigheter…. -Kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk -Beherske relevante faglige verktøy og teknikker.. -……….. S 29-31 BI har i sitt høyringsvar slutta seg til innhaldet i denne rapporten

9 Undervisningskatalog Skal beskrive undervisningstilbudet, progresjon mm MålgruppeInnholdVarighet Introduksjon INye studenter. BachKort om Biblioteket10-20 min Informasjonssøking og kildebruk INye studenter, BA, MMPresentasjon og bruk av BI kjernebaser + evt øvelser 1 t Informasjonssøking og kildebruk II 3. klasse Bach, nye master Presentasjon av kjernebasene + evt spesialbaser. Øvelse i informasjonsøking, 1-2 t Kildebruk og referanseteknikkAllePraktiske øvelser i referansetandarden 1 t Siteringer, oversiktsartikler4. klasse Msc, PhDAvansert informasjonsøking.4 t Sekundærdata. (F&M)BachPresentasjon av Forbruker og mediaundersøkelsen 2 t EndnoteMsc, PhDReferansehåndtering Bruk av Endnote 1 t Søkeverksted3. kl BachSøk i baser relevant for egen BA- oppgave 2 t

10 Informasjonssøking og Kildebruk II Undervisningstype: Forelesning m oppgaveløsning (Kan også tilbys som forelesning der studentgruppene er veldig store) Læringsutbytte: Studenten skal kunne velge database, søke og finne informasjon på tema relevant for oppgaven de skal skrive. Han skal lære å søke i Bibsys, Business Source Complete, Atekst, Proff Forvalt + evt spesialdatabaser i tilknytning til studieretning, eller spesialisering. Han skal forstå og prøve grunnleggende søketeknikk. Studenten skal kjenne BIs referansestandard og bruke denne riktig. Innhold: Om bibliotekets informasjonsressurser. Kort demonstrasjon av aktuelle baser. Spesialtilpasning av søkeeksempler i forhold til fagområdet. Oppgaver de skal løse. Lage referanseliste Målgruppe: 3. årsstudenter + MM, Crash-kurs Msc Varighet: 2 x45 min Arena: PC-klasserom Språk: Norsk og engelsk

11 Utfordringar 2008/09 BIs endring i studiemodell på Bachelor. ”From Teaching to learning outcomes” –Ingen endring i pedagogisk plattform. –Pr dato er det mest fokus på 1. år. Pensum og lite fokus på det å finne litteratur sjølv. –Viktig med kunnskap i referanseeteknikk og kildebruk. –Mest arbeid på oss når dei starter med opplegg for 3. klasse (2010/11 ) Auka press på engelsk undervisning. (3 av 5 har delteke på kurs) Definere læringsutbytte for vår undervisning. –Utgje undervisningskatalog (jmf UBB) –MÅL: Styrke integreringa i fag, uavhengig av samarbeid med forelesar Auka studenttal på bachelor i Oslo Styrking av våre 5 studiestadar

12 På veg til biblioteket


Laste ned ppt "Informasjonskompetente BI-studentar? Idunn Bøyum, BI Biblioteket – BI Trondheim 11.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google