Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007

2 Bilde av Agder Energi Fra drivkraft til kraft Et selskap du er stolt av Ansvar og samfunnsansvar

3 Agder Energi Eiere Etablert 2000 ved fusjon av Omsetning
30 kommuner på Agder 54,5 % Statkraft 45,5 % Etablert 2000 ved fusjon av Aust-Agder Energi Kristiansand Energiverk Vest-Agder Energiverk Omsetning 4,5 mrd kr (2006) Antall ansatte 1.100 Total sysselsettingseffekt 4.000 på landsbasis

4 Samfunnsregnskapet for Agder Energi AS (Nøkkeltall for 2005).
*) I tabellen fremkommer ikke den verdistigningen som eierne i Agder Energi måtte ha fått på sin eierpost i selskapet i det siste året. **) I tabellen fremkommer heller ikke verdiene av den konsesjonskraft og/eller erstatningskraft som overføres mot lokalsamfunnet.

5 Verdiutvikling 2001 2002 2003 2004 2005 Driftsresultat 697 763 1 010
1 021 891 Resultat etter skatt 135 301 321 439 395 Utbytte 400 Mill NOK

6 En sjøreise mot stjernene
VISJON - SLAGORD Sammen med eiere og næringsliv, utvikler vi Sørlandet, til beste for selskapet og regionens innbyggere. En sjøreise mot stjernene

7

8 Agder Energi pr. 1. juni 2005 Såkorninvest Sør Norsk Interaktiv
Konsernsjef (CEO) Eivind Krokmo Såkorninvest Sør Norsk Interaktiv NorgesFilm iVisjon BHE AEE 1-2/TUAS Bredbåndsall. Norsk Biobrensel Integrasjon* (CAO) Finn R. Johansen Såkorn Jan Pedersen Risk Manager Simon Tellefsen Strategi / forretn.utvikling Forretn. utvikl. Knut C. Gjermundsen. Norsk Varme Bio Varme Bio El Naturgass Sør Interkraft (Karuma) Økonomi Pernille K. Gulowsen Kommunikasjon Dag-Runar Pedersen Visekonsernsjef (COO) Bjørn-Eirik Sinkaberg Strategisk IKT Dino Wachendorf AE pensj. kasse Eurel Electric Farm Gullknapp NEMI Sørlandsdata Energi Forlag Finans (CFO) Finansforvaltning og trading Edvard Lauen Venture Selskaps-portefølje Produksjon Ole Th. Dønnestad Nett/ operatør Anders R. Øynes Entreprenør Carl-Fredrik Lehland Kunde Morten Hansen Tjenester Unni Farestveit Agder Energi Produksjon - Otra Kraft - Otraverkene - Sira Kvina - OB/AVB Småkraft Dalane Vind Agder Energi Montasje Agder Energi Nett Agder Energi Varme Agder Energi Bredbånd Ella Kommunikasjon Agder Energi Marked - LOS - Noextras.net Forbrukerkraft Mobyson Sopran Nettkonsult Agder Energi Tjenester * tidl. HR/org CEO=Chief Executive Officer COO=Chief Operating Officer CAO=Chief Adm. Officer CFO= Chief Financial Officer

9 Uoversiktlig organisasjon
Maktkamp innad i Konsernet Husvarme eksterne konsulenter får makt Styret endres Etterforskning iverksatt Hibis Granskning besluttes av det nye styret Gransknings rapport avdekker svakheter Selskapet tjener penger men ikke på nye områder Styret ansetter ny Konsernsjef Organisasjonen har mistet selvtillit Kjenner seg ikke igjen i Medias beskrivelser Kommunikasjon Eiere Styre og administrasjon Spørsmålet alle stiller seg : Hva var det som egentlig skjedde .

10 Balansert fleksibilitet og kontroll
Sikkerhet for måloppnåelse 100% 100% Fleksibilitet Kontroll X AE før Byråkratisering Kontrollgrad Anarki Balansert fleksibilitet og kontroll Byråkrati

11 Strakstilltak Egen vurdering av situasjonen Samtaler , Samtaler , Samtaler Hva er substansen i selskapet ? Er det flere lik i lasten ? Hvem kan jeg satse på ? Analyser av det foretningsmessige? Avklaringer fra styret Midlertidig reorganisering Til omkamp om visjonen ”Drivkraften på Sørlandet ” Media venn eller fiende bilde ? Leveransekrav Intern revisjon Eksemplets makt

12 Overordnet fremdriftsplan
April/mai Juni September Oktober Desember Involvering/ forankring av styret/eiere Styremøte Orientering Styremøte 19/6 Styremøte 26-27/9 Styremøte /10 Styremøte /12 Analyse/ strategiske avklaringer Utforming av revidert strategiplan Omverdenanalyse Intern- og eksternanalyse Strategiske alternativer Visjon, mission Mål og strategi Intern involvering og kommunikasjon Involvering av sentrale ressurspersoner i konsernledelse/divisjoner/selskaper/tillitsvalgte Intern kommunikasjon om innhold og fremdrift i strategiarbeidet Milepæler: Styremøter: Juni: Behandler omverdenanalyse September: Behandler strategiske alternativer Oktober: Behandler visjon og mission for selskapet Desember: Behandler komplett konsernstrategi for AE

13 Fra drivkraft til kraft
Strategiprosess april - desember 2006 Forankring Omverdenanalyse og scenarier Intern involvering og kommunikasjon Strategiske hovedtrekk ”Back to basics” Utnytte operasjonell dyktighet Exit perifere virksomhetsområder

14 Prinsipielt om beslutningsprosessen
Strategisk mulighetsrom Prioritering av strategiske veivalg Beslutning om gjennomføring av enkelt prosjekt Gjennomføring av strategisk prosjekt Robusthet Vesentlighet Prosjektlønnsomhet (Risiko/avkastning)

15 Konsernstrategi – overordnete perspektiver
Finansiell kontroll - Selskapet har finansiell kapasitet og investeringsmuligheter - Krav til forretningsmessige prioriteringer Lønnsom vekst - Operasjonell dyktighet forutsetning for lønnsom vekst - Bevissthet om at utvikling og drift stiller ulike krav til ledelse og organisasjon - Ikke kompromisse på krav til gjennomføringsevne - Vurdere geografisk ekspansjon utenfor Agder der markedslogikken tilsier dette Ledelseskapasitet og organisasjonsutvikling - Videreføre utvikling av ny konsernstyringsmodell - Beste praksis HR-prosesser for ledere og kritisk kompetanse - Velge og fokusere på ledelsesverdier - Øke attraktiviteten i kampen om arbeidskraften

16 konsernstruktur og -ledelse
Konsernsjef Tom Nysted Økonomi/finans Pernille K. Gulowsen Organisasjon Finn R. Johansen FO Energi Ole Th. Dønnestad FO Nett Erik Boysen FO Marked Unni Farestveit FO Tjenester Jan Pedersen

17 Forretningsområder Energi Nett 7,3 TWh ~ 6 % av norsk kraftproduksjon
4. største kraftprodusent Nest største kraftverksoperatør Nett 4. største nettselskap mht lengde km nettkunder

18 Forretningsområder Marked Tjenester
Nr. 3 i Norge innen strømsalg bedrifts- og privatkunder Ekspansiv strategi innen fiberkabel Tjenester Entreprenøren Otera Nr. 5 i Norge Elkraft og industri Trafikkteknikk Marine og olje Bygg, industri Telecom Nettkonsult

19 Nærmere om såkorns- og venture virksomheten
Såkorn- fond 8 mill NOK Formål: regional næringsutvikling Midler er plassert Skagerak Venture Capital 50 mill NOK Formål regional næringsutvikling Kjernerelatert venture virksomhet 30 mill NOK AEs ”eget” kjerne- relaterte venture Regional/nasjonal satsing? Ny virksomhet? Samarbeid med andre?

20 Et nytt kraftsenter Fra drivkraft til kraft Ansvar og samfunnsansvar

21 Krav til organisasjon og ledelse for å realisere strategien
Kompetanse ( = evne) Felles verdier (= vilje) Krav til organisasjon Bemanning Struktur (arbeidsdeling) Prosess og system Lederstil Ledelsens virkemidler

22 De resultatorienterte bedriftene legger stor vekt på lederverdier
Kriterier for lederevaluering Ja Passer ikke hos oss Avansement Målrealisering – faktisk oppnådd resultat Ut Ny sjanse Nei Nei Ja Måten resultater er oppnådd på; i samsvar med selskapets verdigrunnlag

23 Holdingselskapets eierrolle til FO-er/ datterselskaper
Finansiell eierrolle Strategisk eierrolle Operasjonell eierrolle Sentrale verdi- drivere for eierrollen Fastsette finansielle mål og prinsipper for corporate governance Velge styre/daglig leder Vurdere om beholde eller selge Valg av portefølje- og FO-struktur Definere områder for konsernstyrt strategi Fastsette innhold og form på målstyringsprosessen Identifisere/stimulere samarbeidsmuligheter mellom FO-ene Proaktiv og reaktiv deltagelse i operasjonell utvikling og problemløsning etter behov og kapasitet Konsernledelse/ FO-leder FO-leder ikke medlem av konsernledelsen FO-leder representerer KL-kollegiet i FO-et (som ”statsråd” i forhold til department) FO-leder representerer FO-et i konsernledelsen Prinsipper for valg av eierrolle Strategisk eierrolle for kjernevirksomheten, som hovedmodell Unntaksvise innslag av operasjonell eierrolle ved spesielle behov Finansiell eierrolle for virksomhet som ikke er relatert til kjernevirksomheten

24 Agder Energi Omdømme Agder Energi er et av Sørlandets viktigste konsern, og gjennom sitt eierskap tilhører konsernet befolkningen på Agder og det norske samfunnet. Vi skal skape verdier for eierne, betjene våre kunder på beste måte, lede selskapet slik at de ansatte er stolte av Agder Energi, og bygge et godt omdømme i befolkningen. Et godt omdømme forutsetter at vi innfrir industrielt og kommersielt, men også at Agder Energi er et fyrtårn for ryddighet i alle forhold. Denne ryddigheten er et krav jeg legger på meg selv og alle mine medarbeidere . En slik ryddighet er også grunnleggende for styret og eiernes forventninger til konsernet og i en profesjonell håndtering av eierskapet.

25 Et nytt kraftsenter Fra drivkraft til kraft Ansvar og samfunnsansvar

26 Samfunnsansvar: Ansvarlig verdiforvaltning Ikke ”Distriktenes Utviklingsfond”
Skal: Levere overskudd til eierne, ansvarlig forvaltning av verdier, fremme regional utvikling som er lønnsom for oss og samfunnet Skal ikke: Være bevilgende instans til alle slags foretak og mer eller mindre gode idéer Oppgaven er: Knytte samfunnsansvaret tettest mulig opp til kjernevirksomheten og vår forretningsdrift Oppgaven er ikke: Støtte alt som er godt og humanitært

27 Agder Energi - et nytt kraftsenter
Satser på kjernevirksomheten Tar lederansvar innen miljøvennlig energi Utvikler verdier og leverer overskudd Viser troverdig samfunnsansvar og ryddig oppførsel

28 Vår visjon Agder Energi - ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger

29 Agder Energi- Et ledende konsern i Norge innen miljøvennlig energiløsninger


Laste ned ppt "Agder Energi – Hva lærte vi ? BI konferanse – 8 Februar 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google