Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen1 STR 2400 Strategi Kursopplegg Fred Wenstøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen1 STR 2400 Strategi Kursopplegg Fred Wenstøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen1 STR 2400 Strategi Kursopplegg Fred Wenstøp

2 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen2 Prosjektoppgave Studentene velger i begynnelsen av semesteret en organisasjon med en strategisk problemstilling som de skal arbeide med hele semesteret. Tidlig i semesteret presenteres prosjektforslaget muntlig for diskusjon og veiledning Rapporten leveres ved slutten av semesteret

3 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen3 Kursets mål Integrere kunnskap i økonomi og administrasjon i analyse av strategiske valg. Studentene skal få grunnleggende innsikt i –praktiske fremgangsmåter –situasjoner med målkonflikter Paradigme –Konsekvensialististisk - rasjonelt Maksimer interessentenes verdier –Ikke ”logic of appropriateness” (March)

4 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen4 Hovedstruktur Plenumsforelesning –Frode Reksten –Fred Wenstøp (to første og to siste ganger) Terminologi –Gruppe = 3 studenter som leverer felles prosjektoppgave –Team = ca 15 studenter = ca 5 grupper á 3 studenter Presentasjon av prosjektforslag i team Evaluering –Prosjektoppgave gruppekarakter (80%) –Muntlig individuell karakter basert på aktivitet i forbindelse med gruppepresentasjonen (20%)

5 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen5 Forelesningsplan 1 Wenstøp –Prosjektoppgave –Kap 1-4 Visjon, mål, etikk, målhierarkier 2 Wenstøp –Kap 5 Strategiske valg, beslutningsanalyse, rasjonalitet 3 Reksten –Kap 6 Verdiskapning Gruppepresentasjoner Uke 37 og 38 (11.09 og 18.09) 4 Reksten –Kap 7 Intern analyse 5 Reksten –Kap 7 Intern analyse 6 Reksten –Kap 8 Ekstern analyse 7 Reksten –Kap 8 Ekstern analyse 8 Reksten –Kap 9 Analyse i praksis 9 Reksten –Spørsmål og veiledning kap 6-9 10 Wenstøp –Kap 10 Evaluering av alternativ 11 Wenstøp –Beslutningsanalyse med Pro&Con –Spørsmål og veiledning beslutningsanalyse

6 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen6 Forelesers rolle Plenumsforeleser må formidle kunnskap som hjelper studentene med prosjektoppgaven Hovedoppgaver –å forklare viktige og vanskelige punkter i læreboken –å tilrettelegge for en interaktiv læringsprosess i grupper og team Boken er tildels lettlest –For eksempel: Les de tre første kapitlene på egenhånd

7 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen7 Presentasjon av prosjektforslag i team Studentene er delt i team på ca 15 studenter –Gruppedanningsprosess: selvvalg. Administrasjonen orienterer. –Teamleder får en liste over studenter og grupper i sitt team Opplegg –Hver gruppe får ca 30 minutter til presentasjonen inkludert diskusjon (5x30 = 150 min < 45x4 = 180 minutter = 4 skoletimer) –Gruppen gis 15 minutter (alle i gruppen skal delta) 5 minutter om organisasjonen og drøfting av visjon og forretningside 5 minutter om problemstilling alternativene 5 minutter om målhierarki –Deretter gis de andre gruppene 3 minutter til å skrive ned spørsmål som presentørene skal besvare. –Teamleder avslutter med selv å gi gode råd –Hvis forslaget er umodent, ber teamleder gruppen sende en e-post med revidert problemstilling for tilbakemelding Karakter –Teamveileder setter (individuell) karakter på deltagerne. –Sendes til eksamenkontoret før jul.

8 10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen8 Programvare Excelfilen Pro&Con er fritt tilgjengelig og nyttig i den avsluttende delen av oppgaven som krever vektlegging av resultatmål og beregning av nytte. –Tilgjengelig i Blackboard Strategos –Programvare som integrerer lærebok og Pro&Con med oppgaveskrivningen. STRATEGOS student stilles til rådighet for perioden 15. sep til 15. des ialt 3 måneder til en leiepris på 400 kr. ex. mva for BI-studenter ( STR2400 ). – http://www.strategos-software.no


Laste ned ppt "10/07/2014Wenstøp: STR 2400 Kursopplegg Nydalen1 STR 2400 Strategi Kursopplegg Fred Wenstøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google