Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon
1. Kursdag Kurs i Idéutvikling og innovasjon Fagansvarlig: Birgit H. Jevnaker Handelshøyskolen BI Inst for innovasjon og økonomisk organisering

2 Jevnaker/ide&innovasjonskurs
AGENDA 1. kursdag Kursets mål Intro til kursets tema med begrepsavklaring og opplegg Hva vil jeg særlig lære om? Hvordan bruke kurset. Kursgodkjennelse: Fagoppgave Utfordringer i idéutvikling og innovasjon v/gjest dir. Peter Butenschøn, Norsk FORM og påtroppende president i ICSID Jevnaker/ide&innovasjonskurs

3 Jevnaker/ide&innovasjonskurs
Kurset har som mål: Å gi deltakerne kompetanse i å forstå, tilrettelegge for, og delta i, ideutvikling og innovasjonsprosesser. Delmål: at vi som deltakere får trening og innsikt i å utvikle ideer og… får innsyn i reelle innovasjonsprosesser… som kan inspirere og danne erfaringer for videre kreativ bruk. Jevnaker/ide&innovasjonskurs

4 Jevnaker/ide&innovasjonskurs
KURSOPPLEGG 1.del IDÉER: Innføring i… kreative prosesser, kreative kompetanser og kreative metoder… for utvikling og bearbeiding av idéer/konsepter. Formidling av kreative erfaringer. 2.del INNOVASJON: Søkelys på evnen til gjentakende… å mestre og tilrettelegge innovasjons-prosesser, samt bevisstgjøring av kritiske betingelser for kreativitet/innovasjon i org. & nettverk Jevnaker/ide&innovasjonskurs

5 Mange kreativitetsdefinisjoner
For et bedriftsutviklingsformål er det fruktbart å fokusere på det som har minst to dimensjoner: NYHETSVERDI NYTTEVERDI i forhold til en bedriftskontekst m/en reell eller pot. markeds- og brukerorientering og et sett med interessenter Jevnaker/ide&innovasjonskurs

6 Jevnaker/ide&innovasjonskurs
BEGREPENE KREATIVITET: Å skape noe nytt og nyttig INNOVASJON: Å realisere noe som oppleves som nytt Eks.: i forhold til organisasjoner, i forhold til marked Jevnaker/ide&innovasjonskurs

7 Innovasjon selger skepsis
”Who the hell wants to hear actors talk?” (H.M. Warner, Warner Brothers, 1927) ”We don’t like their sound, and guitar music is on the way out” (Decca Recording Co. rejecting the Beatles, 1962). Jevnaker/ide&innovasjonskurs

8 Vårt fokus i dette kurset er på kombinasjonen av:
IDEUTVIKLING i form av en kreativ prosess i en organisasjon eller nettverk rudnt personer som spiller inn til, og med, bedrifter eller andre organisasjoner INNOVASJON i form av å iverksette de nye ideene/konseptene slik at noe nytt realiseres i en organisert kontekst (i næringsliv el evt annen skapende virksomhet der vi kan hente inspirasjon og innsikter) Jevnaker/ide&innovasjonskurs

9 Hvorfor viktig med dette doble perspektivet?
Fordi vi i et bedriftsutviklingsperspektiv trenger å vite mer om både innovasjons-prosesser og deres kreative kilder. Den første fasen med ideutvikling og kreativitet er ansett som rotet men kritisk (og det kan være lite veiledning å få..) Evne til gjentakende ideutvikling og innovasjon er en pot holdbar konkurranse-faktor. Jevnaker/ide&innovasjonskurs

10 Begrepsavklaring: Innovasjon i relasjon til entreprenørskap
Innovasjonsprosessen frembringer og realiserer det nye (obs ulik grad av nyhet). Entreprenørskap er en funksjon som innebærer å se og gripe de nye mulighetene på en virksomhetsrelatert og handlingsfremmende måte for å etablere/iverksette det nye. Glidende og overlappende begrepsbruk. Arbeidsdefinisjoner, ikke rette/gale def. Jevnaker/ide&innovasjonskurs

11 Begrepsavklaring: Oppfinnelse i relasjon til innovasjon
Oppfinnelse er å finne opp noe nytt. Innovasjon er å sette oppfinnelser og andre kreative idéer/løsninger ut i livet. Jevnaker/ide&innovasjonskurs

12 GRAD av innovasjon - skille mellom bl.a.:
GENUINE INNOVASJONS-PROSESSER Aktørene er aktive skapere i innovasjonsprosess INNOVASJONS-ADOPSJON: det å oppta en nyhet utenfra og implementere denne i organisasjonen. Skillet kan utviskes i praksis... Jevnaker/ide&innovasjonskurs

13 INNOVASJON - streben mot det ukjente nye & attraktive
Hva er UTFORDRINGENE i det å utvikle idéer og innovere sett i ulike sammenhenger (kontekster), her hjemme og ...internasjonalt? Jevnaker/ide&innovasjonskurs

14 Hva har jeg lyst til å lære noe om i dette kurset...
Jevnaker/ide&innovasjonskurs

15 Jevnaker/ide&innovasjonskurs
FAGOPPGAVEN Se egen fil. Jevnaker/ide&innovasjonskurs


Laste ned ppt "Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google