Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon 1. Kursdag Kurs i Idéutvikling og innovasjon Fagansvarlig: Birgit H. Jevnaker Handelshøyskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon 1. Kursdag Kurs i Idéutvikling og innovasjon Fagansvarlig: Birgit H. Jevnaker Handelshøyskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon 1. Kursdag Kurs i Idéutvikling og innovasjon Fagansvarlig: Birgit H. Jevnaker Handelshøyskolen BI Inst for innovasjon og økonomisk organisering

2 Jevnaker/ide&innovasjonskurs AGENDA 1. kursdag zKursets mål zIntro til kursets tema med begrepsavklaring og opplegg zHva vil jeg særlig lære om? Hvordan bruke kurset. zKursgodkjennelse: Fagoppgave z Utfordringer i idéutvikling og innovasjon z v/gjest dir. Peter Butenschøn, Norsk FORM og påtroppende president i ICSID

3 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Kurset har som mål: zÅ gi deltakerne kompetanse i å forstå, tilrettelegge for, og delta i, ideutvikling og innovasjonsprosesser. zDelmål: at vi som deltakere får trening og innsikt i å utvikle ideer og… zfår innsyn i reelle innovasjonsprosesser… zsom kan inspirere og danne erfaringer for videre kreativ bruk.

4 Jevnaker/ide&innovasjonskurs KURSOPPLEGG z1.del IDÉER: zInnføring i… zkreative prosesser, zkreative kompetanser og kreative metoder… zfor utvikling og bearbeiding av idéer/konsepter. zFormidling av kreative erfaringer. z 2.del INNOVASJON: z Søkelys på evnen til gjentakende… z å mestre og tilrettelegge innovasjons-prosesser, z samt bevisstgjøring av kritiske betingelser for kreativitet/innovasjon i org. & nettverk

5 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Mange kreativitetsdefinisjoner zFor et bedriftsutviklingsformål er det fruktbart å fokusere på det som har minst to dimensjoner: zNYHETSVERDI zNYTTEVERDI zi forhold til en bedriftskontekst m/en reell eller pot. markeds- og brukerorientering og et sett med interessenter

6 Jevnaker/ide&innovasjonskurs BEGREPENE zKREATIVITET: zÅ skape noe nytt og nyttig z INNOVASJON: z Å realisere noe som oppleves som nytt z Eks.: yi forhold til organisasjoner, yi forhold til marked

7 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Innovasjon selger skepsis z”Who the hell wants to hear actors talk?” (H.M. Warner, Warner Brothers, 1927) z”We don’t like their sound, and guitar music is on the way out” (Decca Recording Co. rejecting the Beatles, 1962).

8 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Vårt fokus i dette kurset er på kombinasjonen av: zIDEUTVIKLING i form av en kreativ prosess i en organisasjon eller nettverk rudnt personer som spiller inn til, og med, bedrifter eller andre organisasjoner z INNOVASJON i form av å iverksette de nye ideene/konseptene slik at noe nytt realiseres i en organisert kontekst z (i næringsliv el evt annen skapende virksomhet der vi kan hente inspirasjon og innsikter)

9 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Hvorfor viktig med dette doble perspektivet? zFordi vi i et bedriftsutviklingsperspektiv trenger å vite mer om både innovasjons- prosesser og deres kreative kilder. zDen første fasen med ideutvikling og kreativitet er ansett som rotet men kritisk (og det kan være lite veiledning å få..) zEvne til gjentakende ideutvikling og innovasjon er en pot holdbar konkurranse-faktor.

10 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Begrepsavklaring: Innovasjon i relasjon til entreprenørskap zInnovasjonsprosessen frembringer og realiserer det nye (obs ulik grad av nyhet). zEntreprenørskap er en funksjon som innebærer å se og gripe de nye mulighetene på en virksomhetsrelatert og handlingsfremmende måte for å etablere/iverksette det nye. zGlidende og overlappende begrepsbruk. zArbeidsdefinisjoner, ikke rette/gale def.

11 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Begrepsavklaring: Oppfinnelse i relasjon til innovasjon zOppfinnelse er å finne opp noe nytt. zInnovasjon er å sette oppfinnelser og andre kreative idéer/løsninger ut i livet.

12 Jevnaker/ide&innovasjonskurs GRAD av innovasjon - skille mellom bl.a.: zGENUINE INNOVASJONS- PROSESSER zAktørene er aktive skapere i innovasjonsprosess z INNOVASJONS- ADOPSJON: z det å oppta en nyhet utenfra og implementere denne i organisasjonen. z Skillet kan utviskes i praksis...

13 Jevnaker/ide&innovasjonskurs INNOVASJON - streben mot det ukjente nye & attraktive zHva er UTFORDRINGENE i det å utvikle idéer og innovere zsett i ulike sammenhenger (kontekster), zher hjemme og z...internasjonalt?

14 Jevnaker/ide&innovasjonskurs Hva har jeg lyst til å lære noe om i dette kurset...

15 Jevnaker/ide&innovasjonskurs FAGOPPGAVEN zSe egen fil.


Laste ned ppt "Forståelse av kreativ kompetanse, ideutvikling og innovasjon 1. Kursdag Kurs i Idéutvikling og innovasjon Fagansvarlig: Birgit H. Jevnaker Handelshøyskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google