Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag mot resten av verden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag mot resten av verden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelag mot resten av verden

2 Benchmarking Jeg har fått et vidt emne og skal snakke om Trøndelag mot resten av verden på 20 minutter. Det betyr at det ikke er tid til noen kjempedype analyser, men jeg tror likevel det skal være nok stoff til at det kan være interressant Kilder for mine analyser er først og fremst vårt benchmarkingsverktøy PowerPack, men ellers har jeg tatt litt fra Fiskeridirektoratet og Kontali

3 Snittvekt 2003G Etter utsettsmåned

4 Snittvekt 2003G Etter produksjonsmåneder

5 Snittvekt 2004G vår

6 Snittvekt 2004G vår Dette er den situasjonen vi er vant til, og som har vært den mentale standarden for hvordan det er i Norge. Lars Liabø har gjort en meget interessant oppdagelse

7 2 kilo til jul ! Snittvekt 31.12 for Nordland og Hordaland
Kilde : Kontali analyse

8 2 kilo til jul ! Snittvekt 31.12 for Nordland og Hordaland
Som er ser så har snittvekten i Hordaland gått betydelig ned fra 2001 utsettet. Hva kan dette skyldes La oss se på noen miljøparametre Kilde : Kontali analyse

9 Temperaturer i Norge 2003 Data fra PowerPack

10 Temperaturer i Hordaland Data fra PowerPack
Vi ser at det har vært varmt og godt de senere år, og sånn i første omgang vil mange tro at dette må vel være bra. Men fra utviklingen av EGI fant vi at…

11 Vekst og temperatur Lineær sammenheng fra 4 -15°C
Kraftig dropp over 15°C Nesten ingen forskjell fra – 4°C

12 Vekst og temperatur Når er det ikke optimale forhold?
2 måneder

13 Vekst og temperatur Når er det ikke optimale forhold?
Dette betyr at det har vært store deler av året hvor temperaturen er for høy på vestlandet. Også i Trøndelag kommer vi over 15 grader, men droppet i tilveksten er større jo varmere det blir, så dette er noe vestlendingene må slite med. La oss se på en trend de siste 10 årene!

14 Snittvekt 1-åringer ved årsskiftet
Kilde : Kontali / EWOS

15 Snittvekt 1-åringer ved årsskiftet
Kilde : Kontali / EWOS

16 Effekt av høyere temperatur og redusert oksygen
Det synes veldig klart at høy sommer-temperatur er negativt for veksten på vestlandet. Høye temperaturer føre til lavt oksygen og dårligere tilvekst Det er også mulig å få lave oksygenverdier i Trøndelag også, uten eksterme temperaturer, men dette vil Per komme mer innpå i neste innlegg

17 Sommertemperaturer Vi har sett at Trøndelag har en fordel fremfor vestlandet når det gjelder ekstreme sommertemperaturer, men at i normalår vil vestlendingene ha alle muligheter til å produsere fisken raskere enn oss. Men vi har sett at når temperaturene blir skikkelig høye i vest, produseres fisken i nordland like raskt som i Hordaland I slike år blir vi liggende midt i mellom, og bør dermed være det stedet i Norge som er best egnet til å produsere laks raskest. Forstetter den globale oppvarmingen så vil Hordaland bli mindre egnet som oppdrettesfylke, Trøndelag og sørlige Nordland vil bli det nye Hordaland med hensyn til vekst, mens Troms vil ta over Trøndelag sin posisjon som nummer 2. Hva så med vinteren?

18 Vinteren Som vi så fra EGI kurven så var det ikke stor forskjell i vekst om det var mellom 1 og 4 grader på vinteren. Dette betyr at vi ikke har en mye bedre vekst en fisk som holder til lengre nord når det er som kaldest Stiger temperaturen til 6 -8 grader kan det være mye å hente, og det er slike forhold vestlendingene produsere under.

19 Vekst og temperatur Når er det ikke optimale forhold?
Tar vi utgangspunkt i den perioden hvor det er en lineær sammenheng mellom vekst og temperatur så ser vi at Vest 8 uker med dårligere forhold pga for høy temperatur Nord 15 uker med dårligere forhold på grunn av for lav temperatur Midt 4 uker med enten for høy eller for lav temperatur! Potensialet er der!

20 Oppsummering vekst Vi har sett at forholdene for god vekst i Trøndelag er til stede, det er viktig at en har et meget sterkt fokus på fôring for å utnytte dette potensialet. Vær sikker på at fisken får nok fôr under de gode forholdene på vår og høst, men pass på når temperaturene er i ytterpunktene. Hva så med en annen viktig måleparameter, nemlig fôrfaktor?

21 FCR for årene Fiskeridirektoratet

22 FCR snitt for årene Trøndelag har den laveste fôrfaktoren i snitt for denne perioden. I Fiskeridirektoratets undersøkelse var også prodkost tatt med. La oss se hvordan Trønderne gjør det der Fiskeridirektoratet

23 FCR for årene Fiskeridirektoratet

24 Produksjonskost for Fiskeridirektoratet

25 Produksjonskost for Vi har sett at Trøndelag har den laveste prodkosten og den laveste fôrfaktoren. Fôrkost er en stor del av de totale kostnadene for oppdrettere. Kanskje er det flinkere forhandlere, eller dårligere fôrselgere i Trøndelag slik at fôret er billigere. Hvis dette sammenfaller med lavere FCR så kanskje dette forklarer alle forskjeller mellom fylkene. Fiskeridirektoratet

26 Produksjonskost for Vi ser at fôrkosten er langt i fra det eneste som gjør dere til kostnadseffektive oppdrettere. Dere gjør tydeligvis mer som er bra Dødelighet er den siste parameteren vi skal se på i denne forbindelse Fiskeridirektoratet

27 Dødelighet 2003 utsettet Kilde : Fiskeridirektoratet

28 Dødelighet 2004 utsettet

29 Dødelighet Dødelighet har ikke vært noe stort problem i Trøndelag historisk sett. Jeg har sett en økende tendens for 2004 utsettet, mens anleggene i nord har gått ekstremt bra i 2004 Har også sett store forskjeller avhengig av settefiskanlegg. Der tror jeg det er mye å hente ennå, men som dessverre kan få et mindre fokus hvis MTB fører til stor etterspørsel og all smolt kommer i sjøen.

30 Oppsummering innenlands
Trøndelag har de senere år vært den regionen i Norge hvor de beste biologiske og økonomiske resultatene er produsert Flinke folk er helt sikkert en årsak til dette, men også gunstige naturlige forhold påvirker dette i stor grad Under normale forhold kan vi ikke konkurrere med vestlendingene i vekst, men fortsetter trendene vi har sett de senere år så tar vi dem

31 Sammenligninger med Chile

32 Chile Chile er vår største konkurrent når det gjelder volum
Chilensk oppdrett går godt La oss se hvilke stratergier og betingelser de jobber under Først miljøforhold

33 Temperatur Chile Snitt 2001 - 2004

34 Tilvekst alle fiskegrupper 2003 - 2004
Med så store forskjeller i utsett, er det meget vanskelig å si hvilken gruppe som er best. Jeg vil sammenligne fiskegrupper som er satt ut på samme tid som i Trøndelag Jeg vil også sammeligne produksjonstiden, for å bedre kunne sammenligne veksten uavhengig av utsettstidspunkt

35 Sammenligninger 03G Med lokaliteter i Chile

36 Sammenligninger 03G Med lokaliteter i Chile fisk satt ut på samme tid

37 Sammenligninger 03G Med lokaliteter i Chile.
Denne blir rar fordi det settes ut fisk hele tiden uten noen klare generasjonsskiller. Stor fisk tas ut og senere og mindre fisk drar snittet ned Derfor er det bedre å se dette med hensyn til produksjons-måneder

38 Sammenligninger 03G Med lokaliteter i Chile

39 Sammenligninger 03G Med lokaliteter i Chile
Vi ser at det å produsere fisk i Chile er litt mer ”spikerproduksjon” enn i Norge Vi ser at på snittet så klarer vi oss bra en periode, men vekstkutver fra sogn og nordover har en utflating gjennom vinteren, og denne gjør at vi kommer på etterskudd i en periode. Vår største force er høyere sommertemperaturer slik at vi nesten tar dem igjen. Jeg tror MTB vil gjøre oss mer lik den Chilenske produksjonstiden

40 Snittvekt pr måned

41 Andel av biomassen som slaktes

42 Snittvekt slaktet fisk

43 Utsett i prosent av totalutsettet Sammenligning Norge og Chile

44 Utsett i prosent av totalutsettet Sammenligning Trøndelag og Chile

45 Utsett i prosent av totalutsettet Sammenligning innad i Norge

46 Utsett i prosent av totalutsettet Sammenligning Chile, Norge og Skottland

47 2004G vår Chile er høstfisk

48 FCR

49 Oppsummering Sammenligninger innad i Norge Sammenligninger med Chile
Trønderske oppdrettere ser ut til å være de beste i Norge, klimamessig har vi unngått somre med ekstreme sommertemperaturer, men vi har en liten fordel om vinteren sammenlignet med oppdrettere lengre nord Sammenligninger med Chile Den største forskjellen er temperatur regimene. Disse gjør at det er mulig å sette fisk i sjøen året rundt. Dette gjør at de har en veldig fin og jevn tilgang på fisk I Norge opplever vi en vinterstagnasjon i veksten, det er denne Chilenere slår oss på. I Trøndelag har vi omtrent måneder produksjon på en lokalitet til 5 kilo i Chile er den under 14 i snitt

50 Oppsummering Sammenligninger med Chile forts.
Trøndelag er den regionen i Norge som har et utsettsmønster mest likt det Chilenske. Vi har også sett at uttaksmønster, slaktevekt og snittvekt gjennom året ikke er så forskjellig mellom Trøndelag og Chile. Dette betyr at vi i øyeblikket ligger bedre an en våre kolleger ellers i Norge, men jeg tror at MTB vil utjevne denne forskjellen. Sammenligninger med Skottland Rent produksjonsmessig er skottene ikke noe problem men,,,, Jeg har nå sagt noe om at dere er gode, nå skal Per Krogedal komme inn på hvorfor!


Laste ned ppt "Trøndelag mot resten av verden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google